Εἶναι ἔλλειψη ἀγάπης ὅταν ἡ Ἐκκλησία δέν ἀφορίζει αὐτούς πού πρέπει! Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης (βίντεο)

Mαρία, Ἐκπαιδευτικός

Σέ συνέχεια τοῦ ἄρθρου: Ποιός γελάει μέ ποιόν; Ἄλλοι ἀφορίζουν καί ἄλλοι χαχανίζουν!

Δυστυχῶς πλεῖστοι ἐκ τῶν Ἐπισκόπων μας μένουν στόν τύπο καί στό γράμμα τοῦ νόμου κατά τό δοκοῦν.

Εἴδαμε τήν Ἱερά Σύνοδο νά σπεύδει γιά νά κάνει ἀντιπολίτευση στόν πρόσφατο τριπλό ἀφορισμό πού διάβασε ὁ κ. Ἁμβρόσιος, ἐπικαλούμενη τόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τούς Κανόνες, προκειμένου νά στοιχειοθετήσει τό ποιός μπορεῖ νά ἀφορίζει.

Ἀλλά δέν εἴδαμε, οὔτε βλέπουμε νά ἀφορίζει πλειάδα βλασφήμων πολιτικῶν πού κυβερνοῦν τήν Πατρίδα μας (καί ἐπιστημόνων), οἱ ὁποῖοι πρέπει νά ἀφορισθοῦν γιά πλῆθος βλασφημίες κατά τοῦ Θεοῦ, τῆς Ἐκκλησίας Του, γιά τόν διωγμό της καί γιά καταπάτηση Ἱερῶν Κανόνων, ὄχι μόνο πρόσφατα μέ ἀφορμή την «πανδημία τοῦ κορωναϊοῦ», ἀλλά ἀπό ἐτῶν πρίν, κυρίως ἐξαιτίας τῆς νομιμοποίησης σοβαρῶν ἁμαρτημάτων ὅπως· τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τῆς ἐλεύθερης συμβίωσης (πορνεία), τῆς ἔκτρωσης (φόνος), τῆς μοιχείας κ.λ.π.!

Καί ὄχι μόνο βλέπουμε μία ἀδικαιολόγητη ἐπιλεκτική «μνήμη» Κανόνων ἡ ὁποία μόνο σκανδαλισμό δημιουργεῖ στό ποίμνιο πού βρίσκεται ἐν ἐγρηγόρσει, ἀλλά ἀντίθετα κι ἐπιπρόσθετα καί ὄχι μόνο μία φορά κατέθεσαν διά ἐγκυκλίων «εὐχαριστήρια» στήν πολιτική ἡγεσία, ἐνῶ αὐτή βλασφημᾶ εὐθαρσῶς τόν Θεό καί διώκει ραφιναρισμένα τήν Ἐκκλησία Του καί τούς πιστούς Του μέ προσχήματα «ἰούς» καί «πανδημίες»!

Πῶς δικαιολογοῦν, λοιπόν, ἑαυτούς οἱ Σεβασμιότατοι Ἐπίσκοποί μας αὐτήν τήν διαφοροποιημένη ἐξ ἀντιθέτου στάση τους ὅσον ἀφορᾶ τήν μονοσήμαντη «εὐαισθησία» καί «συνείδησή» τους στήν ἐφαρμογή Ἐκκλησιαστικῶν Καταστατικῶν καί Ἱερῶν Κανόνων;

Πῶς ἐθίχθησαν ἀπό ἕναν ἀφορισμό, παράτυπο κατ’ αὐτούς, καί σπεύδουν ἄρον ἄρον νά τόν παρουσιάσουν ὡς ἄκυρο στήν συνείδηση τῆς κοινωνίας κι ἔτσι νομίζοντας πώς «ἀποκαθιστοῦν» τά ἀφορισμένα πολιτικά πρόσωπα, ἀλλά δέν θίγονται ἀπό τό πλῆθος τῶν παράτυπων παρεμβάσεων στό Αὐτοδιοίκητο τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τήν καταστρατήγηση τοῦ Συντάγματος πού συνετάχθη στό Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος καί κυρίως ἀπό τίς βλασφημίες στό Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ;

Τά συγκεκριμένα ἀφορισμένα πολιτικά πρόσωπα εἶναι ἀθῶα καί κυρίως ἀνώτερα ἀπό τόν βλασφημημένο καί διωκόμενο Χριστό;…

Ἔσπευσε μάλιστα, ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ σέ ἕναν ἀπό τούς πολλούς ἐνορχηστρωμένους στήν πλάγια προπαγάνδα κατά τῆς Ἐκκλησίας τηλεοπτικούς διαύλους, νά ἀποφανθεῖ γιά τόν τριπλό ἀφορισμό (Κεραμέως, Μητσοτάκη, Χαρδαλιᾶ) τοῦ τέως Ἐπισκόπου Αἰγιαλείας καί Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου, ἐδῶ:

Προφανῶς, οἱ Ἐπίσκοποί μας μέ τίς διαρκεῖς ἐκπτώσεις πού κάνουν μέ τό νά μήν ἀφορίζουν κάνεναν, ποτέ καί γιά κανέναν λόγο, ὅσο κι ἄν προσβάλλεται τό Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ κι ὁ,τιδήποτε Τόν ἀφορᾶ, δέν ἔχουν ὑπόψιν τους ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο συμπλέουν (κι ἄς νομίζουν πώς δέν συναινοῦν) μέ τό ἀντίχριστο καί θεομάχο πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς καί μέ τά σχέδια τῶν ἡγετικῶν ὀργάνων της στήν κοινωνία μας κι ἔτσι, αὐτόματα συνδράμουν καίρια στήν πιό γρήγορη ἄφιξη τοῦ Ἀρχηγοῦ αὐτοῦ τοῦ πνεύματος αὐτῆς τῆς Ἐποχῆς καί αὐτῶν τῶν ὀργάνων, δηλαδή τοῦ Ἀντιχρίστου!

Ἐπαναλαμβάνω σχόλιό μου πού ἄφησα στό προηγούμενο συναφές κι ἐπισυναπτόμενο ἄρθρο:

«Προφητεία τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου ἀπό τόν 4ο αἰῶνα γιά τό κλείσιμο τῶν Ναῶν!

«Ἔχουμε ἀνάγκη ἀγαπητοί, ἀπό πολλές προσευχές καί ἀπό πολλά δάκρυα, γιά νά βρεθεῖ κάποιος ἀπό μᾶς σταθερός στούς πειρασμούς.
Ἀδελφοί φιλόχριστοι, σᾶς παρακαλῶ, νά μήν γινόμαστε πλαδαροί, ἀλλά ἀπεναντίας νά γινόμαστε δυνατοί μέ τήν δύναμη τοῦ Σταυροῦ. Ὁ ἀναπόφευκτος ἀγῶνας εἶναι πολύ κοντά μας·
Θά πενθήσουν ὅλες οἱ Ἐκκλησίες τοῦ Χριστοῦ μέ μεγάλο πένθος, διότι δέν τελεῖται ἡ λειτουργία καί ἡ προσφορά.
Ἀπό αὐτούς πού ἔχουν γνώση εὔκολα ἀναγνωρίζεται ὁ ἐρχομός τοῦ Ἀντιχρίστου· ἀπό ἐκεῖνους ὅμως πού ἔχουν τό νοῦ τους σέ βιωτικά πράγματα καί ποθοῦν τά γήινα, δέν θά εἶναι αὐτό εὐκολοδιάκριτο‘».
(Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Ἔργα τoμ. Δ΄, σελ. 111-128, ἐκδ. Περιβόλι τῆς Παναγίας)»!

Στό παρακάτω βίντεο ἄς ἀκούσουν παρακαλῶ οἱ Σεβασμιότατοι Ἐπίσκοποί μας τί λέγει ὁ Ἅγιος Παΐσιος γιά τήν στάση πού πρέπει καί ὀφείλει νά κρατᾶ ἡ Ἐπίσημη Ἐκκλησία σέ αὐτούς πού βλάπτουν τήν Πίστη μας καί πώς τελικά ὅταν αὐτό δέν συμβαίνει ἀποτελεῖ ἔλλειψη ἀγάπης (σύν καί ἄλλοις…) καί πρός τόν Θεόν καί πρός τόν ἁμαρτάνοντα συνάνθρωπό μας καί πρός τούς πιστούς πού ἀρχικά μένουν ἀπροστάτευτοι στόν κάθε λύκο πού τούς ὀρέγεται καί πού τελικά καταλήγουν διωκόμενοι καί κατασπαραττόμενοι!

Διότι ἕνας λύκος ὅταν αὐτός δέν θηρεύεται, ἀφηνιάζει περισσότερο καί ὁρμάει ἐλεύθερος κι ἀνενόχλητος πιό λυσσασμένα ἀπό τήν πεῖνα του γιά ν’ ἁρπάξει τό θήραμά του!

Στήν ἐποχή μας, καί εἰδικά τώρα ἐν «πανδημίᾳ κορωναϊοῦ» παρά τήν ὑποχρεωτικότητα τῆς μάσκας, πέφτουν πολλές ἄλλες πιό ἀδιόρατες μάσκες καί ἀποκαλύπονται μεγαλύτερες ἀγέλες λύκων πού κυνηγοῦν Ἐκκλησία καί πιστούς!

Ἅγιος Παΐσιος:

Ἐν κατακλείδι,
Σεβασμιότατοι Ἐπίσκοποί μας, τό «ἄξιος» γιά τά αὐτονότητα ἐνεργούμενα, ἀκούστηκε τόσο μέσα ἀπό τά βάθη τῶν ψυχῶν, ὅσο ἐνίοτε καί ἔξωθεν διά γραπτοῦ καί προφορικοῦ λόγου ἀπό τά στόματα ἀναπαυμένων πιστῶν, γιά τόν κ. Ἀμβρόσιο καί ὄχι δι’ Ὑμᾶς τούς πλείστους νῦν Ἐπισκόπους. Αὐτό, ἄς Σᾶς προβληματίσει ἐπιπλέον ὅσον ἀφορᾶ τήν προκλητικά ἐπιλεκτική «τήρηση τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη καί τῶν Ἱερῶν Κανόνων».
Ὁ νοῶν, νοείτω…

2 thoughts on “Εἶναι ἔλλειψη ἀγάπης ὅταν ἡ Ἐκκλησία δέν ἀφορίζει αὐτούς πού πρέπει! Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης (βίντεο)

  1. Λίαν ορθή η επισήμανση της εν Χριστώ αδελφής Μαρίας, αναφορικά με τη θλιβερή πραγματικότητα, κατά την οποία η Εκκλησία διστάζει, σκανδαλωδέστατα, να προβή σε αποκοπή από την εκκλησιαστική κοινωνία, των δημοσία κατασκανδαλιζόντων, ένεκα των φρονημάτων-πιστευμάτων και του βίου τους, υπεροχικών, πολιτικών προσώπων.
    Θα μου επιτραπεί, λαμβάνοντας αφορμή από την παρούσα ανάρτηση, να κάνω μια παρέκβαση,αναφερόμενος στη σκανδαλώδη απραξία της επισήμου εκκλησιαστικής αρχής, έναντι των δημοσία εκφερομένων, φρικαλέων αιρεσιολογημάτων και ετεροδιδασκαλιών, υπό κληρικών και «θεολόγων» – θολολόγων.
    Οι σκανδαλώδες περιπτώσεις Θερμού, Φάρου, Γιανναρά και Σταμούλη, καταδεικνύουν του λόγου το αληθές.
    Ασύδοτοι και ανεξέλεγκτοι οι προαναφερθέντες, παρά τον κατά πάντα δικαιολογημένο θόρυβο που προέκυψε και το δεινό σκανδαλισμό, κλήρου και λαού, και παρά την προσγενομένη, δυσθεώρητη πνευματική ζημία που επενέχθη στον εκκλησιαστικό βίο,εξακολουθούν να περιφέρουν τους λήρους τους, εντός του εκκλησιαστικού σώματος, προς καταισχύνη των ποιμένων,των Θεόθεν εντεταλμένων, τη διαφύλαξη του πατρώου Δόγματος και του ορθοδόξου Ήθους.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s