Περί ανέμων και υδάτων – ιστορίες για αγρίους!

Έπεσε στην αντίληψή μου ένα δημοσίευμα (εδώ) το οποίο ασχολείται με την αφεντομουτσουνάρα μου! Γράφει: «Παρατηρήσαμε στὸ ἱστολόγιο «Τὰς θύρας» (ἐδῶ) ἕναν σχολιασμὸ τῆς ἱστολόγου «Φαίης», στὸν ὁποῖο χωρὶς οὔτε μία πατερικὴ ἀπόδειξη ‒γιὰ ἀκόμα φορά‒ μιλάει γιὰ τὸ σοβαρὸ θέμα τοῦ προαιρετικοῦ ἢ μὴ προαιρετικοῦ χαρακτῆρα τῶν Ἱ. Κανόνων περὶ διακοπῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας.»

Καλέ μου άνθρωπε…

Συνέχεια