Οι συνεργάτες των Γερμανών Ναζί Τσάμηδες, οι συνέταιροι του Ερντογάν.

Θεοφάνης Μαλκίδης

Η επαναφορά του «ζητήματος» των Τσάμηδων  από την Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας (αλλά και παλαιότερα από τον πρωθυπουργό και τα πολιτικά κόμματα  στην Αλβανία), προκαλεί γενικώς και ειδικώς για δύο λόγους: Πρώτον για το θράσος των συνεργατών των Γερμανών Ναζί κατακτητών και σημερινών  συνεταίρων του Ερντογάν και δεύτερο για τον ελλαδικό φτωχό και ακατέργαστο πολιτικό λόγο. 

Συνέχεια