Στην Ψευδοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας ο Πλήθων ο Γεμιστός υπεράσπισε την Ορθοδοξία ενώ δεν πίστευε, για να σωθεί το Γένος.

σ.σ. Χωρίς Ορθοδοξία, Ελληνικότητα στην ολοκληρία της δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό το γνώριζαν ανέκαθεν οι Έλληνες, ότι για να επιβιώσουν χρειάζονταν ολόκληρη την ταυτότητά τους· και την αρχαία Ελληνική τους κληρονομιά, και την «φυσική» της συνέχεια στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Στο παρακάτω απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα ο μακαριστός π. Γεώργιος Μεταλληνός μας πάει πίσω στην ψευδοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας για να μας δείξει πώς τότε είχαν συνείδηση της ολοκληρωμένης ταυτότητάς τους και καταλάβαιναν ότι ή υποταγή των Ορθοδόξων στον πάπα, σήμαινε υποταγή του Ελληνισμού στην Φραγκιά. Το ίδιο επιχειρούν να κάνουν και σήμερα οι ξενόδουλοι πολιτικοί και οι οικουμενιστές με την προγραμματισμένη «ένωση» το 2025.

Συνέχεια

Κωνσταντίνος ο Μέγας και η Ιστορική Αλήθεια: Η μνημειώδης ομιλία.

Του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού (απομαγνητοφωνημένη ομιλία)

Είναι γεγονός ότι η στάση των ιστορικών απέναντι στο Μέγα Κωνσταντίνο είναι αντιφατική. Για άλλους υπήρξε μέγα αίνιγμα ή στυγνός δολοφόνος και καιροσκόπος, για άλλους δε, το μέγα θαύμα της ιστορίας. Αυτό συμβαίνει διότι επικρατούν συνήθως ιδεολογικά κριτήρια και παραταξιακές εκτιμήσεις ερήμην των πηγών. Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στο χώρο της ιστορίας, που οδηγεί αυτόχρημα στην αυτοκατάργηση του ιστορικού και των ερευνών του, είναι η χρησιμοποίηση της ιστορίας με οποιεσδήποτε διασκευές της κατά το δοκούν, ώστε να χρησιμοποιείται για να αποδειχθούν πράγματα που ιστορικά δεν θεμελιώνονται.

Συνέχεια

Πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνός: «Συνέχεια ἢ ὀπισθοδρόμηση;»

Ὁ Ἑλληνισμός, βρῆκε τὴν ὁριστικὴ ταυτότητά του μέσα στὴν Ὀρθοδοξία. Ἡ ἑλληνικὴ αὐτοσυνειδησία ἔγινε ἑλληνορθόδοξη καὶ μὲ αὐτὸ τὸ περιεχόμενο ἔζησε καὶ ἐμεγαλούργησε τόσους αἰῶνες. Κάθε ἀπόπειρα συνεπῶς ἀποορθοδοξοποιήσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὡς ἀποεκκλησιοποιήσεώς του, θὰ ἐπαναλαμβάνει τὸ ἀπονενοημένο διάβημα τοῦ Ἰουλιανοῦ καὶ τοῦ Πλήθωνος. Ὁ Νέος Ἑλληνισμὸς διατηρεῖ τὴν συνάφειά του μὲ τὴν ἀρχαιότητα μέσω τῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς περιόδου τοῦ ἱστορικοῦ του βίου, μέσα στὴν ὁποία διαμόρφωσε τὴν ἐθνική του αὐτοσυνειδησία. Μέτρο καὶ κριτήριο καὶ τῆς πολιτιστικῆς του αὐτοσυνειδησίας εἶναι ἡ ὀρθόδοξη λατρεία καὶ ἡ πατερικὴ θεολογία.

Συνέχεια

Οἱ Ἰοῦδες τῆς Ἐκκλησίας καταγγέλλουν τὴν εὐσέβεια σὰν ὑπερβολή, τὴν ἐμμονὴ στὴν πίστη καὶ παράδοση τῶν Πατέρων ὡς «εὐσεβισμό»!

σ.σ. Εξαιρετικός ο μακαριστός π. Γεώργιος και πολύ αποκαλυπτικός.


Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ

1. Λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν θριαμβευτικὴ εἴσοδό του στὰ Ἱεροσόλυμα ὁ Χριστὸς ἔρχεται στὴ Βηθανία. Ἐπισκέπτεται τὸν φίλο του Λάζαρο καὶ τοὺς ἄλλους φίλους του ἐκεῖ σὲ μιὰ ἀποχαιρετιστήρια ἐπίσκεψη πρὶν ἀπὸ τὸ πάθος του. Κάποιος μάλιστα κάλεσε τὸν Χριστὸ σὲ δεῖπνο.

Συνέχεια

Ἡ Δύση πῆρε ἐπιτέλους τὴν «ρεβάνς»! Τώρα πραγματοποιεῖ τὸν μακραίωνα πόθο της, τὴν ὁλοκληρωτικὴ διάλυση τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων.

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν εἰσήγηση τοῦ π. Γεώργιου Μεταλληνοῦ μὲ θέμα: «Ἦλθε τὸ τέλος τοῦ Ἑλληνισμοῦ;»

Το 1204 και το 1453 ηττηθήκαμε, ενώ σήμερα προχωρήσαμε στην άλωση με τη συγκατάθεσή μας, θεωρώντας την μάλιστα ως σωτηρία!

Οι κινήσεις των αυτοκτονούντων εθνοκτόνων μας ενισχύονται από την πέμπτη φάλαγγα του εκκλησιαστικού χώρου, τους μεταπατερικούς Κληρικούς και κατ’ επάγγελμα Θεολόγους, τους «συνευδοκούντας τοις πράσσουσι» (Ρωμ. 1,32) την ανομίαν. Η διάσπαση δε της Ιεραρχίας ευνοεί αποφασιστικά την προώθηση και επιβολή των ανατρεπτικών καινοτομιών. Όπως τον 19ο αιώνα, έτσι και σήμερα, δυστυχώς, δεσπόζουν «υδαρείς» -κατά τον αείμνηστο καθηγητή Χρήστο Ανδρούτσο- Κληρικοί, συσχηματιζόμενοι με τα μέτρα της Πολιτικής Ηγεσίας, για λόγους προοδευτισμού ή διεκδίκησης προσωπικών ωφελημάτων.

Συνέχεια

«Όπως δε οι Ανθενωτικοί στην διάρκεια της δουλείας έσωσαν το Γένος και το οδήγησαν στο 1821, έτσι και σήμερα οι πατερικά Ανθενωτικοί θα διαφυλάξουν το Γένος από τα επερχόμενα δεινά»

Αποφράς ημέρα δια το Γένος μας δεν είναι μόνον η 29η Μαΐου 1453, αλλά και η 12/13η Απριλίου του 1204, όταν έπεσε η Βασιλεύουσα και η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης-Ρωμανίας στους Φράγκους της Δ’ Σταυροφορίας. Υπάρχει, μάλιστα, γενετική σχέση μεταξύ τους…

Το φιλοδυτικό ρεύμα αποτελούσαν κυρίως διανοούμενοι και πολιτικοί, ουνίτες ή ουνιτίζοντες… Οι Ανθενωτικοί, δηλαδή, ο Κλήρος, οι Μοναχοί και το ευρύ Λαϊκό σώμα, διατηρούσαν μόνιμη, μετά το 1204, δυσπιστία έναντι της Δύσεως. Ο αντιδυτικισμός της Ανατολής συνιστούσε περισσότερο αυτοάμυνα και αυτοπροστασία…

Συνέχεια

π. Γεώργιος Μεταλληνός: Της Αγίας ενδόξου Οσιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας.

σ.σ. Μία πολύ ωραία ομιλία του π. Γεωργίου Μεταλληνού για την Αγία Φιλοθέη και τον ρόλο των Μοναστηριών στα χρόνια της δουλείας.

«Η Αγία Φιλοθέη προσέφερε μεγάλη υπηρεσία στο Γένος διότι κρατούσε την Πίστη που κρατούσε συγχρόνως και την αγάπη προς την Πατρίδα και την ανάμνηση της καταγωγής μας. Έτσι προχωρήσαμε αδελφοί μου στο ’21. Γι’ αυτό την εμίσησαν οι Τούρκοι. Εάν η Αγία Φιλοθέη απλώς εκτελούσε ένα κοινωνικόν έργον δεν θα προκαλούσε τους Οθωμανούς.»

Συνέχεια

Αγάπη ναι· αλλά ποιά αγάπη;

Κυριακή της Απόκρεω – Ματθαίου κε’ 31-46.

π. Γεώργιος Μεταλληνός

«ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε»
(Ματθ. κε’ 40).

1. Η σημερινή ευαγγελική περικοπή έρχεται να μας υπενθυμίσει μια μεγάλη αλήθεια. Την περασμένη Κυριακή μίλησε το ιερό Ευαγγέλιο για την αγαθότη­τα του Θεού- Πατέρα, που περιμένει το πλάσμα του να επιστρέψει. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας κάμει να ξεχάσουμε και την δικαιοσύνη Του. Ο Θεός δεν είναι μονάχα στοργικός Πατέρας. Είναι και δίκαιος Κριτής. «Οὔτε ὁ ἔλεος αὐτοῦ ἄκριτος, οὔτε ἡ κρίσης ἀνελεήμων» λέγει ο Μ. Βασίλειος.

Συνέχεια

π. Γεώργιος Μεταλληνός – Η πρόταση των Τριών Ιεραρχών για την παιδεία της Ευρώπης.

Πρωτοπρεσβυτέρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ Ομοτίμου καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών

1. Η αποκτηθείσα εμπειρία από την προενταξιακή διαδικασία (από το 1958) και την μετέπειτα ένταξή μας στην Ενωμένη Ευρώπη, οδήγησε σε κάποιες α­ξιωματικές αρχές, ως σταθερές της πορείας μας μέσα σ’ αυτήν. Η πρώτη αρχή είναι, ότι το πρόβλημα δεν είναι η Ευρώπη, όπως δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα κά­θε αναγκαστικός αναπροσανατολισμός της εθνικής μας πολιτικής σ’ όλη την ιστορική μας διάρκεια. Το πρόβλημα είμαστε εμείς, η δική μας δηλαδή παρου­σία μέσα στην Ευρώπη. Η δεύτερη αρχή είναι, ότι το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι πρώτιστα πολιτικό ή οικονομικό, αλλά πνευματικό και πολιτιστικό. Διό­τι το αμείλικτο ερώτημα είναι, ποιον άνθρωπο και ποια κοινωνία μπορεί να παραγάγει η Ενωμένη Ευ­ρώπη, και τελικά ποιον πολιτισμό.

Συνέχεια

Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός για τον διάλογο με τους παπικούς.

Αποσπάσματα ομιλίας του μακαριστού π. Γεωργίου Μεταλληνού το 2007.

Ο οικουμενισμός είναι η φοβερότερη αίρεση. Η αίρεση των αιρέσεων. Γιατί, επαναλαμβάνω, οι αιρετικοί των άλλων αιώνων είχαν μία ειλικρίνεια. Ο Άρειος έλεγε τι πιστεύει. Υπήρχαν και κάποιοι που ελίσσοντο. Στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο ήταν η ομάδα των Αρειανών και οι Ορθόδοξοι τους έλεγαν, ο Απόστολος Παύλος λέει εκ του Θεού είναι ο Υιός. Αυτό σημαίνει εκ της ουσίας του Πατρός, είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Όταν είπε, εκ του Θεού είναι ο Υιός, οι Αρειανοί, λέει ο ιστορικός, έλεγαν μεταξύ τους…. θα συμφωνήσουμε, και οι άνθρωποι είμαστε εκ του Θεού… Βλέπετε τρικλοποδιές; Αλλά οι άνθρωποι είμαστε κατά χάριν Θεού, ενώ ο Χριστός είναι φορεύς της ουσίας του Πατρός. Άλλη η σχέση του Χριστού ως Υιού και Λόγου του Θεού προς τον Πατέρα και άλλη η σχέση η δική μας προς τον Δημιουργό μας. Όπως ο ωρολογοποιός φτιάχνει ένα ρολόι, εκ του ωρολογοποιού προέρχεται το ρολόι αλλά δεν είναι ωρολογοποιός. Δεν έχει σάρκα, οστέα, ψυχή ανθρώπινη, όπως έχει ο ωρολογοποιός.

Συνέχεια

Το νόημα των Χριστουγέννων και η συσκότισίς του.

μακαριστός π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός

Μέ τήν ἐνανθρώπηση καὶ τὴ γέννησή Του ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς πραγματοποιεῖ τὸ σκοπὸ τῆς πλάσεως τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ἐμφάνιση τοῦ Θεανθρώπου στὴν Ἱστορία. Τὴν ἕνωση τοῦ κτιστοῦ πλάσματος μὲ τὸν Ἄκτιστο Πλάστη. Ὁ σκοπὸς τῆς ἐνανθρωπήσεως εἶναι ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου.

Συνέχεια

Ο μεταπατεριστής Μητροπολίτης Δημητριάδος εξαίρει τον Ορθόδοξο μακαριστό π. Γεώργιο Μεταλληνό!

σ.σ. Οι αχόρταγοι οικουμενιστές πάνε με όλους και με όλα. Τώρα μάλιστα που οι θεολογικές σχολές αλώθηκαν και ψάχνει κανείς με το φανάρι του Διογένη να βρει αρχιερέα με Ορθόδοξο φρόνημα, θα ζήσουμε το εξής δράμα: όλα τα μιλούνια των οικουμενιστών θα καπελώνουν τις Ορθόδοξες μορφές που πέρασαν για να ξεγελούν και να επιβάλλουν ευκολότερα τους εαυτούς τους στο (κοιμισμένο άλλωστε) ποίμνιο. Ήδη βλέπουμε πως εκμεταλλεύονται τους Αγίους, διαστρεβλώνοντάς τους για να περνούν τις δικές τους θέσεις. Ο οικουμενιστής και αρχι-μεταπατεριστής Μητροπολίτης Δημητριάδος, θέλοντας ίσως να πείσει και τον εαυτόν του ότι ο Θεός δεν τον έχει ήδη καθαιρέσει με αυτά που κάνει στην Εκκλησία Του, εγκωμιάζει τον μακαριστό πλέον «διαχρονικό αγωνιστή» π. Γεώργιο Μεταλληνό «για την καλλιέργεια και εμπέδωση της Ελληνορθόδοξης Παράδοσης και αυτοσυνειδησίας»! Ο μετα-πατεριστής Μητροπολίτης Δημητριάδος μάλιστα θεωρεί τον εαυτόν του ΣΥΝΕΧΙΣΤΗ του έργου του π. Γεωργίου: «Το ακέραιο παράδειγμα, η Πατερική διάκριση, η εγγενής ευγένεια και οι σοφές συμβουλές του θα λειτουργούν πάντοτε ως ασφαλής οδηγός στην συνέχεια του έργου μας.»!

Την απάντηση την δίνει ο ίδιος ο π. Γεώργιος Μεταλληνός :

Συνέχεια

Το κόσμημα της του Χριστού εκκλησίας.

σ.σ. Παρά τις όποιες διαφωνίες στα περί αποτειχίσεως, ο μακαριστός π. Γεώργιος Μεταλληνός υπήρξε μία εξαιρετική μορφή στον χώρο της Εκκλησίας. Άφησε πίσω του έναν πολύτιμο θησαυρό κειμένων και ομιλιών, ο οποίος θα μας καθοδηγήσει στα δύσκολα χρόνια που έρχονται. Τον ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδίας μας. Αιωνία του η μνήμη.


Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Αγγελόγλου

Στα χρόνια μας έφυγε από αυτή τη ζωή πλήθος Γερόντων, Επισκόπων, Ιερέων, Μοναχών. Όπως όλοι γνωρίζετε, σ’αυτό το blog δεν αναφερθήκαμε στην εκδημία ουδενός από αυτούς. Σήμερα ο Κύριος ημών Ιησούς, έκρινε ότι στο πλαίσιο «γενικής συσκότισης» που έχει επιβάλει και μας αξίζει, έπρεπε να πάρει κοντά Του τον Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα Γεώργιο Μεταλληνό· τώρα είναι που εξέλιπε κάθε λόγος και τη θέση του παίρνει το γεμάτο “παράπονο” κλάμα…

Συνέχεια

π. Γεώργιε Μεταλληνέ, για τους μισθούς των κληρικών πέσατε στα γόνατα να παρακαλέσετε τον Αρχ. Ιερώνυμο, για τον Χιτώνα του Χριστού που σχίζεται, ΤΙΠΟΤΑ.

ΜΕΙΝΑΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ. ΛΑΚΙΣΑΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ.

Σχόλιο στις δηλώσεις του π. Γεωργίου Μεταλληνού για την εμπλοκή του Οικ. Πατριαρχείου στο Ουκρανικό.

π. Γεώργιος Μεταλληνός:

Απομαγνητοφώνηση αποσπάσματος από παρέμβαση του π.Γεωργίου στην ΕΠΜ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ἡ Ὀρθοδοξία ἀπέναντι στή σύγχρονη ἄρνηση» ΣΕΦ 18.05.2019 (σ.σ. ακολουθεί σύντομος σχολιασμός)

Νομίζω κ. Λάμπρε Σκόντζε ότι θα μπορούσε να μην σπεύσει το Οικ. Πατριαρχείο εις την Αυτοκεφαλία της εν Ουκρανία Εκκλησίας, η οποία κατά το ημερολόγιο της Εκκλησίας της Ελλάδος -ανοίχτε το- θα δείτε ότι ανήκει -αυτό που είπε ο κ. Σκόντζος- ανήκει εις την Εκκλησία της Ρωσσίας. Το ομολογούμε κι εμείς οι Έλληνες.

Συνέχεια