Ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης ξεμπροστιάζει τον Ελπιδοφόρο για τα όσα πονηρά είχε πει περί αιρετικών και καβγατζήδων!!

σ.σ. Ακούγοντας την πύρινη ομιλία του μακαριστού π. Αυγουστίνου Καντιώτη (1963) διακρίνει κανείς τον καραμπινάτο λυκοποιμένα που μας έχει απασχολήσει πολύ τελευταίως. Αυτήν την φορά ο αγαπημένος και φλογερός Επίσκοπος ελέγχει τον Αμερικής για τα όσα πονηρά είχε πει περί αιρετικών ότι είναι οι…. καβγατζήδες!! Στην ουσία ονόμασε αιρετικούς αυτούς που ελέγχουν τους αιρετικούς. Με άλλα λόγια διέστρεψε πλήρως την Αποστολική και Πατερική Παράδοση.

Συνέχεια

Διττή βαρυσήμαντη προφητεία. + Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης.

πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι, καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

Συνέχεια

Ὅταν ἀπέλασαν τὸν Καντιώτη ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος, διότι ἔβγαλε ἕναν πύρινο ἀντι-Οἰκουμενιστικὸ λόγο!

Απόσπασμα ομιλίας του Μητρ. Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτη στην πανηγύρι της Ι. Μ. Κουτλουμουσιου το 1990 

Ὁ λόγος τοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου ἄναψε φωτιὲς στοὺς πατριαρχικούς, γι᾽ αὐτὸ ὁ τότε διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους Λούλης, κατ᾽ ἐπιθυμίαν τῶν οἰκουμενιστῶν, διέταξε τὴν ἀπέλασι τοῦ ἱεράρχου! Τὸν ξύπνησαν νύκτα, τοῦ ἀνακοίνωσαν ὅτι εἶνε ἀνεπιθύμητος στὸ Ἅγιον Ὄρος, καὶ ζήτησαν ν᾽ ἀναχωρήσῃ ἐκείνη τὴν ὥρα! Φοβοῦνταν νὰ περιμένουν μέχρι τὸ πρωί, μὴ τυχὸν πάρουν εἴδησι γιὰ τὴν ἀπαίσια πρᾶξι τους οἱ μοναχοί καὶ ξεσηκωθοῦν. Τέτοιου εἴδους ἀγάπη καὶ ἀνεκτικότητα ἔχουν οἱ οἰκουμενισταὶ γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους· δὲν σεβάστηκαν οὔτε ἕνα γέροντα ἀγωνιστὴ ἱεράρχη!

Συνέχεια

Παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας. +Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης.

«Περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς…» (Ματθ. 4,18)

Συνέχεια

Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς + Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης.

«Τίς Θεὸς μέγας, ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν, σὺ εἶ ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος.» (Ψαλμ. 75, 14-15)

Συνέχεια

Ἡ ὑπερτάτη θυσία. +Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης.

«Ὥσπερ πελεκὰν τετρωμένος τὴν πλευράν σου, Λόγε, σοὺς θανόντας παῖδας ἐζώωσας ἐπιστάξας ζωτικοὺς αὐτοῖς κρουνούς» (ἐγκώμ. Β΄ στ. ἐπιταφ. θρήν.)

Συνέχεια

Ἡ ὑπερηφάνεια. +Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης.

«Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι» (Ματθ. 26,33)

Συνέχεια

Στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ. +Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης.

«Καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους σου πόδας, ἀποσμήξω τούτους δὲ πάλιν τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοις» (δοξ. ἀποστίχ. αἴν. Μ. Τετάρτης)

Συνέχεια

Προτιμῶ νά εἶμαι ἕνας καλόγερος ἀσυμβίβαστος μέ τόν κόσμο καὶ μὲ τὸν διάβολο, παρά νὰ εἶμαι ἐπίσκοπος καὶ ἀρχιεπίσκοπος, και πατριάρχης, καὶ νὰ συμβιβάζομαι μὲ τὸ διάβολο… 

Προτιμῶ νά εἶμαι ἕνας καλόγερος ἀσυμβίβαστος μέ τόν κόσμο καὶ μὲ τὸν διάβολο, παρά νὰ εἶμαι ἐπίσκοπος καὶ ἀρχιεπίσκοπος, και πατριάρχης, καὶ νὰ συμβιβάζομαι μὲ τὸ διάβολο… 

Συνέχεια

Το ιστορικό τηλεγράφημα του μακαριστού π. Αυγουστίνου Καντιώτη για το σκανδαλώδες φιλοκαρναβαλικό κήρυγμα του Χαλκηδόνος Μελίτωνα.

σ.σ. Πόσες μηνύσεις θα έκανε σήμερα ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης; Τρομερό τηλεγράφημα. Οδοδείκτης για εμάς και κόλαφος στους σημερινούς Ιεράρχες που σιωπούν μπροστά στα σημερινά αίσχη που γίνονται εις βάρος της Εκκλησίας και της σωτηρίας των ανθρώπων.

Το ιστορικό τηλεγράφημα του μακαριστού Φλωρίνης Αυγουστίνου προς την τότε ΔΙΣ με το οποίο μηνύει τον Χαλκηδόνος Μελίτωνα για σκανδαλώδες φιλοκαρναβαλικό κήρυγμα του τελευταίου.

Συνέχεια

Σας το λέω με πίστη• δεν θα μας σώσει ούτε ο Μάρξ, ούτε ο Λένιν, ούτε η Αγγλία, ούτε η Ρωσσία, ούτε η Αμερική.

«Σας το λέω με πίστη• δεν θα μας σώσει ούτε ο Μάρξ ούτε ο Λένιν ούτε η Αγγλία ούτε η Ρωσία ούτε η Αμερική. Ένα φάρμακο υπάρχει, το τέλειο φάρμακο: το Άγιο Ευαγγέλιο»
(† Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης)

πηγή – Το είδα Προσκυνητής