Ο 28ος Κανών της Δ΄ Οικουμενικής και οι αρμοδιότητες του Φαναρίου.

Σχετικό: Η Ουκρανική προσβολή, αιτία σχίσματος!

Πηγή βίντεο: Εκδόσεις Υπακοή

Τελικά, δεν πιστεύουμε στον Θεό αλλά στις πολιτικές εξελίξεις – π. Βασίλειος Βολουδάκης.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

Πηγή βίντεο Εκδόσεις Υπακοή

Σχετικό Η Ουκρανική προσβολή, αιτία σχίσματος!

Η Ουκρανική προσβολή, αιτία σχίσματος!

Ὁ 28ος Κανών τῆς Δ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου, συνετέθη γιά νά περιορίση  τόν ἐπεκτατισμό τῆς τότε Πρωτοκαθέδρου καί στό μέλλον τοῦ κάθε Πρωτοκαθέδρου!

Η  ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΒΟΛΗ,  ΑΙΤΙΑ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ!

Πρόκειται γιά μιά οἰκουμενικῶν διαστάσεων προσβολή ἑνός Προκαθημένου τοῦ πλέον πολυαρίθμου Πατριαρχείου τῆς Ὀρθοδοξίας,  δηλαδή τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καί Πασῶν τῶν Ρωσιῶν,  ἡ ὁποία ἔγινε ὄχι γιά λόγους Πίστεως, οὔτε γιά κάποιον ἄλλον ἀναγκαῖο λόγο, ἀλλά μόνο «περί τῆς ὑπεροχῆς καί τῆς ἡγεμονίας», ὡς ἐπίδειξη δυνάμεως καί ἰσχύος!  Ὡς ἀναμέτρηση Ἀμερικῆς καί Ρωσίας!

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Ε. Βολουδάκη

Συνέχεια