Ἀπολογητική δευτερολογία ἑνός «ἀνωνύμου»!

Πορφυρίτης

Ὅπως φαίνεται, κάναμε ἕνα μεγάλο λάθος! Στό προηγούμενο κείμενό μας[1], δέν εἴχαμε διανοηθεῖ ὅτι θά ἀσχοληθεῖ μαζί μας ἕνας «Ἄρχοντας», καθώς εἴμαστε κοινοί καί ἁμαρτωλοί θνητοί. Ἐκ τῶν πραγμάτων ὅμως, ἀσχολήθηκε, ὄχι φυσικά γιά νά ἀπαντήσει στήν «βάναυση προσβολή», ὅπως χαρακτήρισε τό κείμενό μας στό σημεῖο πού ἀφορᾶ στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη. Οὔτε συνεπεῖᾳ τοῦ ἁγιογραφικοῦ: «ἕτοιμοι δὲ ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου»[2]. Ἀλλά, γιά νά μᾶς …ἀπειλήσει.

Continue reading

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων απαντά στα ζητήματα που έχουν τεθεί με επιστολή του στο Kythera.News.

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων & Αντικυθήρων ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ἐν Κυθήροις τῇ 9ῃ Ἰουνίου 2022 
Πρός
Τόν ἀξιότιμον κ. Ἱππόλυτον Γ. Πρέκαν
Ἰδιοκτήτην -Ἐκδότην KYTHERA NEWS 

Ἐνταῦθα 
Ἀγαπητέ μου Ἱππόλυτε, 
Ὑγίαινε καί χαῖρε ἐν Κυρίῳ! 

Continue reading

…του Αρείου το απύλωτον στόμα 2

(περί λιβελοπράγμωνος και εμμονικού δικαιοφύλακος & ψάλτου,
σε ήχο Πλάγιο του Δευτέρου)

(ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ)

Αυτή τη φορά (καθότι στο άρθρο «…του Αρείου το απύλωτον στόμα..(περί Κυθήρων)» δεν ξεκινώ με έκπληξη) μένω έκπληκτος, ενεός μπροστά στο νέο κείμενο του κυρίου Ανδριόπουλου (ΠΑ). Η έκπληξη αφορά δύο σημεία του κειμένου.

Continue reading

«Ἕνας Ἄρχων Ὑψηλῆς Συμπαντικῆς Διανόησης»

Πορφυρίτης

Ὁ μέγας «Ἄρχων Δικαιοφύλαξ», συνεχίζει νά ὑπερασπίζεται μέ σθένος τά «δίκαια» τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, τώρα καί μέ τή βούλα! Ἡ ὁλοκληρωτική του ἀφοσίωση καί οἱ ἀγῶνες του δικαιώθηκαν ἀπό τόν Ἴδιο (!) τόν Μέγα Αὐθέντη του: «Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐπιβραβεύει σήμερον, […] τήν εἰλικρινή ἀφοσίωσιν ὑμῶν εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον, ἀπονέμουσα, ἰδίαις ἡμῶν Πατριαρχικαῖς χερσί»[1].

Continue reading

…του Αρείου το απύλωτον στόμα…

(ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ)

Χωρίς έκπληξη διαπιστώνουμε την κυκλοφορία κειμένων – ανερμάτιστων θεολογικά – που στοχεύουν αντιδρώντες (κληρικούς ή λαϊκούς) στον διωγμό κατά της Ορθοδοξίας.

Χωρίς έκπληξη, καθότι τις θεολογικές και εκκλησιαστικές εκτροπές, πέρα από ασεβή νομοθετήματα έρχεται να υποστηρίξει και πλήθος δημοσιευμένων άρθρων στο διαδίκτυο. Το προσφάτως δημοσιευμένο κείμενο του κυρίου Παναγιώτη Ανδριόπουλου (ΠΑ), μουσικού και θεολόγου και κατά τα φαινόμενα πλέον, του ενάγοντος κατά του επισκόπου Σεραφείμ Κυθήρων και επίδοξου προστάτη και “δικηγόρου” του καθηγητού Χρυσοστόμου Σταμούλη.

Continue reading

Ιερο-κατηγοριών Αναίρεσις Υπό του Σεβ. Μητρ. Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ.

Ἐν Κυθήροις τῇ 20ῇ Μαΐου 2022

Πρός
Τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἐφθάσαμε σύν Θεῷ εἰς τό μέσον τῆς ἁγίας περιόδου τοῦ Ἱεροῦ Πεντηκοσταρίου καί ἀπολαμβάνουμε τίς θεῖες εὐλογίες καί δωρεές τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἀναστάσιμης αὐτῆς ἐαρινῆς ἐποχῆς: τό θεῖο Ἀναστάσιμο φῶς, τήν λυτρωτική χαρά, τήν εἰρήνη καί τήν ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος φιλανθρώπου Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν.

Continue reading

Ώ Κωνσταντινούπολη, Αγίων Χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα.*

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απένειμε το οφφίκιο του Άρχοντος Δικαιοφύλακος στον θεολόγο Παναγιώτη Ανδριόπουλο

«Ελπίζω ότι θα γκαρίξει, ώσπου να βγει η ψυχή του!!!» [Παναγιώτης Ανδριόπουλος]

*Παραλλαγή του διαχρονικού ποιήματος του Γεωργίου Σουρή

Continue reading

«Ελπίζω ότι θα γκαρίξει, ώσπου να βγει η ψυχή του!!!»1

Πρωτοπρεσβύτερος, π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος

«Ελπίζω ότι θα γκαρίξει, ώσπου να βγει η ψυχή του!!!»: Η φράση αυτή αναφέρεται ονομαστικά σε υπέργηρο εφησυχάζοντα Μητροπολίτη της Εκκλησίας της Ελλάδος.

«Ευτυχώς, γι’ αυτόν, υπάρχουν πάντα και οι ομοφυλόφιλοι και εκτονώνεται κάπως, με ολίγη από… κτηνοβασία!»! Η φράση αυτή αναφέρεται ονομαστικά σε εν ενεργεία Μητροπολίτη της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Continue reading

Ἡ τέχνη τοῦ διαστρέφειν.

Πορφυρίτης

Μένουμε πραγματικά ἄναυδοι μέ συνανθρώπους μας, πού σάν ἔργο ἔχουν τήν διαστροφή τῆς ἀλήθειας. Δικαίως, κατά τήν ταπεινή μας γνώμη, τούς ἔχει ἀποδοθεῖ ὁ τίτλος τοῦ «θολολόγου» θεολόγου, μιᾶς καί σπουδή καί ἀποκλειστική μέριμνά τους εἶναι ἡ θόλωση τοῦ Ὀρθοδόξου Θεολογικοῦ λόγου! Πιστεύουμε, πῶς πραγματικά εἶναι ἄξιος ὁ ἐπίγειος μισθός τους. Ἐμεῖς θά φροντίσουμε νά τούς στεναχωρήσουμε λιγάκι, ἐάν ἔχει μείνει ἀκόμη ζωντανή λίγη ἀπό τήν συνείδησή τους, μήπως καί ἀνανήψουν καί σωθοῦν! Ἐλπίζουμε νά μήν νοιώθουν μῖσος, ἀλλά νά δείξουν καί γιά μᾶς λίγη ἀπό τήν ἀγάπη τῆς ἀκατάσχετης ἀγαπολογίας τους!

Continue reading