Ν. Δαπέργολας, «Εικόνες παράνοιας σε έναν ανάποδο κόσμο.»

Καί ἐνῶ ἡ ψευτοπανδημική παράκρουση συνεχίζεται χέρι-χέρι μέ τόν σαδιστικό φασισμό τῶν δαιμονικά διεστραμμένων κυβερνώντων καί τή μαζική προβατοποίηση τῶν ἐξηλιθιωμένων ὑπηκόων, νά μία ἀπό τίς πλέον εὔγλωττες εἰκόνες τῆς ὅλης παράνοιας πού ζοῦμε ἐδῶ καί δύο χρόνια: κάποιοι κακομοίρηδες οἱ ὁποῖοι περιμένουν στήν οὐρά γιά νά δείξουν τά πιστοποιητικά τους καί νά μπορέσουν νά δοῦν τή «Φάρμα τῶν Ζώων» τοῦ Ὄργουελ!

Continue reading

Ἕνα ἀκόμη θλιβερό δεκανίκι σέ πλήρη ἀποκαλυπτήρια…

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

Ὅπως ἤδη ἔχετε καταλάβει, δέν ἦταν τελικά μόνο ὁ κορωνοϊός τό πιό θαυματουργό πρᾶγμα πού πέρασε ἀπό τή ζωή μας ἐδῶ καί πολλά χρόνια (ὑπό τήν ἔννοια τῶν πόσων ἀποκαλυπτηρίων ἔφερε, πόσων προσωπείων ἔριξε, πόσων τά κρυμμένα κατάβαθα ἔβγαλε μέ παταγώδη τρόπο στήν ἐπιφάνεια, πόσων τά μυαλά θόλωσε καί ἐμώρανε). Καί δέν ἦταν, ἐπειδή ἀπλούστατα ὅποιο ξεβράκωμα ἀπέμεινε ἡμιτελές ἀπό αὐτόν, τό ἀποσώνει τώρα ἕνα ἄλλο φαινόμενο: ἡ ἀντιρωσική ὑστερία.

Continue reading

Ὁ Ν. Δαπέργολας στόν FOCUS γιά τίς εἰκόνες ντροπῆς μέσα στήν ἑλληνική Βουλή.

Συζήτηση τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα μέ τόν Στέφανο Δαμιανίδη στόν Focus FM την Παρασκευή 8/4, μέ κύριο ἀντικείμενο τίς εἰκόνες ντροπῆς πού ἐκτυλίχθηκαν μία ἡμέρα πρίν μέσα στό φερόμενο ὡς ἑλληνικό κοινοβούλιο. Φυσικά ὅμως ἡ συζήτηση πῆγε καί στίς συνεχιζόμενες κυβερνητικές ἀθλιότητες στό θέμα τῆς «πανδημίας» καί τοῦ δίκαιου ἀγώνα τῶν ὑγειονομικῶν. Ἀκοῦστε πιό κάτω τό 10λεπτο ἠχητικό:

Continue reading

Ἐθισμένοι μέσα στόν βοῦρκο…

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

Ἀπίστευτα πραγματικά τά καταχωρημένα στοιχεῖα σέ ἐπίσημες πλατφόρμες τῆς ἴδιας τῆς Ε.Ε. σχετικά μέ τήν τερατώδη αὔξηση στίς παρενέργειες καί τούς θανάτους μεταξύ τῶν ἐμβολιασμένων, ἀπό τή στιγμή πού ἐμφανίστηκαν τά συγκεκριμένα ἐμβόλια γιά τόν κορωνοϊό. Καί αὐτά μόνο ἀπό ὅσα συμβάντα καταγράφηκαν ἐπισήμως (πού εἶναι μικρό μέρος τῶν συνολικῶν) καί μόνο ὅσον αφορά τά κράτη-μέλη τῆς ΕΕ.

Continue reading

Ἐξ ἑνός πάντες…

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Βυζαντινῆς Ἱστορίας

«Καί ἀπεκρίθη Θεόδωρος ὁ θερμὸς τῆς Ὀρθοδοξίας πρόμαχος, ὁ τῶν Στουδίου ἡγούμενος, Λέοντι τῷ βασιλεῖ, λέγων: “Μὴ παρασάλευε, βασιλεῦ, κατάστασιν ἐκκλησιαστικήν… σοὶ μὲν γὰρ ἡ πολιτικὴ κατάστασις ἐπιστεύθη καὶ τὸ στρατόπεδον. τούτων φρόντιζε, καὶ τὴν ἐκκλησίαν ἔασον ποιμέσι καὶ διδασκάλοις κατὰ τὸν θεῖον λόγον. εἰ δὲ μὴ βούλει προσέχειν τούτοις καὶ εἶναι μετὰ τῆς πίστεως ἡμῶν, κἂν ἄγγελος ἐξ οὐρανῶν κατελθὼν βουληθείη παρατρέψαι ἡμᾶς, οὐκ ἀκουσόμεθα αὐτοῦ, μήτι γε βασιλέως.” Ὁ οὖν τύραννος ταῦτα ἀκούσας καὶ ὑπερζέσας τῷ θυμῷ…καὶ πάντας μεθ’ ὕβρεως ἀπελάσας, καί τὸν Νικηφόρον τὸν μέγαν τῆς πόλεως ἀπελάσας, ὡσαύτως καὶ Θεόδωρον τῶν Στουδίου ἐξορίσας…καὶ ἐπαρθεὶς ὁ ἀλιτήριος κατὰ τῆς εὐσεβείας, μειζόνως ἐδίωκε τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ καὶ ἐπόρθει σφόδρα, μέχρι τοῦτον ἐνδίκως ἡ θείη δίκη μετῆλθεν». (Χρονικόν Γεωργίου Μοναχού 768.9-10)

Continue reading

Γιά τή Μεγάλη Ἔξοδο ἀπό τόν βοῦρκο…

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

Ξημερώνει σέ λίγες ὦρες ἄλλη μία παράξενη 25η Μαρτίου. Αὔριο θά χτυπήσουν ξανά οἱ καμπάνες, ὅμως θά εἶναι θλιμμένος ὁ ἦχος τους. Γιατί αὔριο εἶναι νά γιορτάσουμε τήν Παναγιά μας στή μεγάλη της γιορτή, μέ τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς σωτηρίας μας. Μά ἡ Παναγιά μας κλαίει. Κλαίει γιά μᾶς, γιά τήν ἀνεπίστροφη κατηφόρα μας, γιά τήν ἐθελούσια ἐξορία μας, γιά τό ἀμετανόητο ξόδεμά μας σέ κακοτράχαλες στενωπούς πλάνης καί ἀποστασίας.

Continue reading

Λυκοποιμένες σέ μόνιμη διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας…

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

Μέ ἕνα ἀκόμη ἀπαράδεκτο κουρελόχαρτο ἡ φερόμενη ὡς Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἐπιβεβαίωσε καί πάλι προχτές τή βαρύτατη πτώση της. Ἕνα κουρελόχαρτο πού ἐκφωνήθηκε σέ πολλές ἐκκλησίες (εὐτυχῶς ἀρκετοί ἦταν και ἐκεῖνοι οἱ ἱερεῖς πού ἀρνήθηκαν νά τό διαβάσουν) καί πού ἀποτέλεσε μία ἀκόμη διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας: αὐτή τή φορά ὄχι στό πεδίο τῆς μολυσματικῆς μασκο-εμβολιαστικῆς «θεολογίας», ἀλλά τῆς πλήρους σύμπλευσης μέ τό νεοταξικό ἀφήγημα τῆς δυτικῆς ἀχρειότητας στό θέμα τῆς Οὐκρανίας καί τῆς ξεδιάντροπης στήριξης στόν ρασοφόρο συρφετό τοῦ Ἐπιφανίου. Ἕνα συρφετό καθηρημένων ἤ καί ἐντελῶς ἀχειροτόνητων παλιάτσων, φορτωμένων μέ ὅ,τι ἠθικό σκάνδαλο μπορεῖ νά βάλει ἀνθρώπου νοῦς, πού ἔχουν κάνει ἐδῶ καί λίγα χρόνια κανονική κατάληψη καί ἀντιποίηση ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, μέ τίς «εὐλογίες» τοῦ Πάιατ καί τοῦ ἀχαρακτήριστου Βαρθολομαίου, μέ τήν πλήρη κοινωνία μέ Παπικούς καί Οὐνίτες, καθώς καί μέ τήν τρομοκρατική ἔνοπλη στήριξη τῶν νεοναζί τοῦ φυτευτοῦ οὐκρανικοῦ καθεστῶτος.

Continue reading

Νεκτάριος Δαπέργολας στόν Focus FM γιά Οὐκρανία καί ἐθνικά θέματα.

Μία ἀκόμη παρουσία του Νεκτάριου Δαπέργολα χτες στόν Focus FM καί τήν καθημερινή ἐκπομπή τοῦ Στέφανου Δαμιανίδη, μέ ὀξεῖες ἀναφορές σέ ὅσα βλέπουν τά μάτια μας στήν Οὐκρανία (παρά τίς γκεμπελίστικες στρεβλώσεις τῆς δυτικῆς νεοταξικῆς συμμορίας καί τῶν τοπικῶν λακέδων της), καθώς καί στίς ἀνησυχητικές ἐξελίξεις στά ἐθνικά μας θέματα (μέ ἀφορμή καί τήν πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ φερόμενου ὡς Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ στήν Κωνσταντινούπολη).

Continue reading

Ἐμεῖς θά φωνάζουμε τήν ἀλήθεια…

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

Πολλούς «κορμοράνους» λοιπόν εἴδαμε πάλι καί στήν Οὐκρανία, ἀπό τά ξεφτιλισμένα σκηνοθετικά συνεργεῖα τῆς νεοταξικῆς προπαγάνδας. Ἐννοεῖται σέ πολύ πιό χυδαῖα καί ἐξελιγμένη ἔκδοση.

Continue reading

Νεκτάριος Δαπέργολας, «Ὑπερασπιζόμενοι την ἀλήθεια και τό συμφέρον τῆς πατρίδας μας»

Παρά τήν τιμητική πρόσκληση, δέν μπόρεσα δυστυχῶς νά παραστῶ ὡς ὁμιλητής στή συγκέντρωση τοῦ περασμένου Σαββάτου στόν Λευκό Πύργο, μέ βασικό αἴτημα τή μή ἀνάμιξη τῆς πατρίδας μας στόν πόλεμο. Αὐτονόητο καθῆκον καί ἐλάχιστη συνεισφορά μου ἡ ἀποστολή τοῦ παρακάτω κειμένου μου, πού γράφτηκε ἐπί τούτου:

Continue reading

Νεκτάριος Δαπέργολας, Ἕνας πόλεμος μέ θύμα πρωτίστως τήν ἀλήθεια…

Πάλι στόν FOCUS FM, συζητώντας μέ τόν Στέφανο Δαμιανίδη γιά ἕνα πόλεμο μέ ἀρκετούς ἤδη νεκρούς, αλλά μέ κυριότερο θύμα του τήν ἴδια τήν ἀλήθεια. Μία αλήθεια πού προσπαθήσαμε νά τήν προσεγγίσουμε σέ κάποιο βαθμό, σχολιάζοντας τά γεγονότα τῆς Οὐκρανίας, τή δυτική ὑποκρισία, τόν ρόλο τῆς Ρωσίας, τήν ἄθλια στάση τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, τίς ἐφ’ ἐξῆς πιθανές ἐξελίξεις. Ἀκοῦστε πιό κάτω τό 15λεπτο ἠχητικό τῆς προχτεσινῆς συνομιλίας…

Continue reading

Τί γυρεύει ὁ Ἐλπιδοφθόρος στήν Κομοτηνή;

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

Ὅσοι κάτοικοι τῆς Θράκης ἀντιλαμβάνονται στοιχειωδῶς σέ ποιά κρίσιμη φάση τῆς Ἱστορίας βρισκόμαστε (δυστυχῶς ἐννοεῖται πώς δέν τρέφω τήν παραμικρή αὐταπάτη γιά τόν ἀριθμό τους), προφανῶς αἰσθάνονται βαθύτατη θλίψη καί συνάμα ἀγανάκτηση γιά τήν ἔλευση στά μέρη μας τοῦ τραγικοῦ προσώπου πού ὑποδύεται (κρίμασιν οἶς οἶδεν Κύριος) τόν ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς. Τοῦ ἀνθρώπου δηλαδή πού ἐκπροσωπεῖ μέ τόν πλέον ἐκκωφαντικό τρόπο τή νέα καί σκληρότερη ρασοφόρα γενιά τῆς Παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μία γενιά πού ὁ ἐναγκαλισμός της μέ τίς στοές καί τίς κάθε λογῆς λοιπές παρασυναγωγές εἶναι συνεχής καί πλέον ἀπροσχημάτιστος, πού ὁ συγχρωτισμός της μέ ὅλη τή νεοεποχίτικη ἀτζέντα («διαφορετικότητα», ΛΟΑΤΚΙ, ἐκτρώσεις, δικαιωματισμός κλπ.) εἶναι ἀπροκάλυπτος καί πού ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἐκφράζεται καί ξεστομίζεται ἀπό τά χείλη της ἡ πλάνη (ἀπό τήν ἀκατάσχετη διαθρησκειακή ἀγαπολογία ἕως τά κουταλάκια μιᾶς χρήσεως γιά τή Θεία Μετάληψη) εἶναι πιά ἀπολύτως ἐξόφθαλμος καί προκλητικά βλάσφημος.

Continue reading

Ἐπικίνδυνοι ἀμερικανοτσολιάδες σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία… 

Νεκτάριος Δαπέργολας

Ἐσᾶς δηλαδή πόσο ἀληθινό σᾶς φάνηκε ἀπό την ἀρχή, ὅταν ἀκούσατε ὅτι ρώσικα ἀεροπλάνα βομβαρδίζουν χωριά μέ ὁμογενεῖς μας, πού ἐπί 7 χρόνια τράβηξαν τά πάνδεινα ἀπό τίς νεοναζί συμμορίες τοῦ Ποροσένκο καί τοῦ Ζελένσκι – καί ἐνῶ μάλιστα ξέραμε οὕτως ἤ ἄλλως ὅτι ἐδῶ καί μέρες τέτοιες συμμορίες χτυποῦν πάλι ἀμάχους στην περιοχή τοῦ Ντονέτσκ; Ἐπειδή στό δικό μου τό μυαλό δέν φάνηκε καθόλου ἀληθινό, δέν πίστεψα ποτέ τό ὁργισμένο μήνυμα τοῦ γελοίου ἑλληνέζικου ΥΠΕΞ – καί ἡ διάψευση ἀπό τή ρωσική πρεσβεία μέ τή διαβεβαίωση ὅτι ρωσικά ἀεροσκάφη δέν ἐπεχείρησαν στό σημεῖο ἐκεῖνο καί ὅτι πρόκειται γιά οὐκρανική προβοκάτσια, ἦρθε νά τό ἐπιβεβαιώσει. Σήμερα μάλιστα εἴχαμε καί νέες (ἀκόμη πιό ὁργισμένες) διαψεύσεις ἀπό ρωσικῆς πλευρᾶς, ἐπειδή ὄχι μόνο το ἀστεῖο ὑπουργεῖο τῶν νεοταξίτικων ἴτς ὀγλάν ἐπέμεινε ἀβασάνιστα στήν ἀρχική του κατηγορία, ἀλλά προέκυψε ἀργά χτές τό βράδυ τό προκλητικό μήνυμα καί τῆς ἀνεκδιήγητης ἀρχιμαριονέτας τῆς ἑλληνέζικης ἀποικίας.

Continue reading

Μία διαφορετική (καί συμπληρωματική) ματιά πάνω στα γεγονότα τῆς Οὐκρανίας.

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

Ἔχουν ἤδη εἰπωθεῖ πολλά γιά τή δυτική ὑποκρισία, πού ἐνῶ αἱματοκύλισε τήν πρώην Γιουγκοσλαβία και τόσες ἀκόμη περιοχές τοῦ πλανήτη, ἔχει τό θράσος νά μιλάει τώρα γιά παραβιάσεις τοῦ διεθνοῦς δικαίου, ὁπότε δέν ὑπάρχει λόγος νά τά ἐπαναλάβουμε. Ἐκεῖνο πού σίγουρα ἀξίζει νά ἐπαναλάβουμε (νομίζω ὅτι δέν ἔχει εἰπωθεῖ στήν ἔκταση πού πρέπει) εἶναι ὅτι ἡ ρωσική ἐπέμβαση δέν ἦταν ἀπλῶς ἐπιβεβλημένη, ἀλλά ἄργησε κιόλας. Ἡ Ρωσία ἀνέχθηκε γιά πάρα πολύ καιρό τή συνεχή προκλητικότητα τῆς Δύσης (δηλαδή τῶν Η.Π.Α. καί τῶν λακέδων τους), πού ἀθετώντας τήν παλαιότερη συμφωνία ἀλλά καί κάθε ἔννοια μέτρου, ἐπιδόθηκε ἤδη ἀπό τή δεκαετία τοῦ ’90 σέ ἔνα ἄθλιο παιχνίδι ἐπέκτασης καί περικύκλωσης τῆς Ρωσίας μέ κράτη-παλλακίδες. Καί κυρίως ἀνέχθηκε τήν ὕψιστη τῶν προκλήσεων, δηλαδή τήν ἐγκαθίδρυση τό 2014 στό μαλακό της ὑπογάστριο μιᾶς φασιστοκυβέρνησης ἀνδρεικέλων καί ὅλες τίς κρατικές καί κυρίως παρακρατικές ἀθλιότητες πού ἀκολούθησαν σέ βάρος τῶν πολυπληθέστατων ρωσικῶν πληθυσμῶν.

Continue reading

Το Φανάρι και ο ρόλος του μέσα στη νεοταξική λαίλαπα.

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας 

     Καί μετά τό πρόσφατο ἄρθρο μου γιά τήν κορύφωση τῆς νεοταξικῆς λαίλαπας καί τόν ρόλο τοῦ πατριάρχη Βαρθολομαίου μέσα σ’ αὐτήν, ὑπενθυμίζω ἐπικουρικά καί τήν εἰσήγησή μου μέ τίτλο «Τό Κολυμπάρι ὡς βασικό βῆμα στούς σχεδιασμούς τῆς Νέας Τάξεως», σέ ἐκείνη τήν πραγματικά τρομερή ἡμερίδα τῆς Θεσσαλονίκης τό 2018, δύο χρόνια μετά τή ληστρική ψευτοσύνοδο τῆς Κρήτης (καί μία ἡμέρα μάλιστα πρίν ἀπό τήν ὑπογραφή τῆς προδοτικῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν). Μία ἀποκαλυπτική ματιά πάνω στόν ἐδῶ καί πολλά χρόνια ζοφερό ρόλο τοῦ Φαναρίου ὡς προκεχωρημένου νεοταξικοῦ φυλακίου γιά τή διάλυση τῆς Ὀρθοδοξίας καί τήν προώθηση τῆς δαιμονικῆς Πανθρησκείας, ἀλλά βέβαια καί πάνω στήν εὑρύτερη νεοεποχίτικη θύελλα πού πνίγει ἐδῶ καί 3 δεκαετίες τόν πλανήτη, καθώς καί τήν πορεία πρός τή διάλυση τῶν ἐθνικῶν πολιτισμῶν καί πρός τήν παγκόσμια Διακυβέρνηση.

Continue reading

Τραγικοί λυκοποιμένες, προπομποί στο ἔργο τῆς ἀποστασίας…

Νεκτάριος Δαπέργολας

Συνεχίζεται σέ ὅλη τή χώρα τό ἀνελέητο πογκρόμ ἀπό τούς δεσποτάδες τῆς ντροπῆς. Ἔξι ἀκόμη ἱερεῖς στή Μυτιλήνη προστέθηκαν στόν γενικό κατάλογο καί βγῆκαν σέ ἀργία (τούς ἀπαγορεύεται δηλαδή νά ἱερουργοῦν καί νά ἐξομολογοῦν). Καί ὄχι φυσικά ἐπειδή ἔπεσαν σέ αἵρεση ἤ σέ κάποιο βαρύ ἠθικό παράπτωμα, ἀλλά ἐπειδή ἀπλούστατα…δέν ἐμβολιάστηκαν!

Continue reading

Οἰ ἄνεμοι καί οἱ θύελλες…

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

Ἄν ἐξαιτίας τῆς δήθεν πανδημίας ἔχουμε κατά τήν τελευταία διετία ἐκτεταμένα ἀποκαλυπτήρια τοῦ ἀνάποδου κόσμου στόν ὁποῖο τά δαιμονικά διευθυντήρια ἐγκλωβίζουν χωρίς προσχήματα πιά τόν πλανήτη, θυμίζω ὅτι γιά πολλούς ἡ πορεία πρός αὐτά εἶναι γνωστή ἐδῶ καί δεκαετίες, ὄσο καί ἄν τά γνωστά ἀντηχεῖα τῆς νεοταξικῆς στρέβλωσης ἐπιχειροῦν συστηματικά νά θάψουν τίς φωνές μας κάτω ἀπό τίς λάσπες τῆς δῆθεν συνωμοσιολογίας. Ἡ ἀλήθεια ὅμως στην πραγματικότητα δεν ἦταν ποτέ δυνατό νά κρυφτεῖ.

Continue reading

Μία ἀκόμη προκλητική δίωξη ἐνός ἄξιου ὁμολογητῆ ἱερέα!

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

Τό δαιμονικό ξεσάλωμα τῶν δεσποτάδων τῶν ἐσχάτων χρόνων συνεχίζεται με μία ἀκόμη προκλητική δίωξη ἱερέα. Ἀπολύτως ἀναμενόμενη βέβαια, δεδομένων τῶν ζοφερῶν συνθηκῶν, γιατί ἱερέας σάν τόν ἀρχιμανδρίτη Γαβριήλ (φωτό) τῆς Ἀγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στή Νέα Εὐκαρπία Θεσσαλονίκης, πού ἀντιστέκεται σθεναρά ἐδῶ καί δύο χρόνια στήν ψευτοπανδημική παράνοια τῆς βέβηλης μασκοφορίας, τῆς…διημέρου Ἀναστάσεως καί τῶν λοιπῶν ὑστερικῶν καί βλάσφημων μέτρων τοῦ ἀντίχριστου συστήματος, θά ἦταν ἀδύνατο νά μήν ἐπισύρει (μεταξύ μας τώρα, μᾶλλον καί πολύ ἄργησε) τήν ὀργή τοῦ τοπικοῦ μητροπολίτη Βαρνάβα.

Continue reading

Κανένα ἄλλοθι γιά κανένα… (Νεκτάριος Δαπέργολας)

σ.σ. Όσο η στρόφιγγα παραμένει ανοιχτή και η Δικαιοσύνη κοιμάται, η «εξπέρ επιδημιολόγα» Λινού θα λέει το ποίημα και ο τηλεμαϊντανός θα παριστάνει τον πυροβολημένο εξωγήινο. Μπορεί γύρω τους να γίνεται χαλασμός αλλά αυτοί τον χαβά τους. Στην αρχή μας μιλούσαν για ανοσία του «εμβολίου» και για τείχος ανοσίας. Όταν οι δαίμονες των φαρμακευτικών άλλαξαν τον ορισμό του (κανονικού) εμβολίου για να καλύψουν το άχρηστο πειραματικό τους σκεύασμα, αντικαθιστώντας την λέξη ανοσία με την λέξη ανοσοδιέγερση, η Λινού και η παρέα της συνέχισαν να μας μιλάνε για τείχος ανοσίας αλλά με περισσότερες τούρμπο-ενισχυτικές δόσεις! Και τα έλεγαν αυτά ενώ έβγαιναν παράλληλα και μελέτες που έλεγαν ότι το m-RNA μπόλι προκαλεί ανοσοκαταστολή, δηλαδή ξεπατώνει το ανοσοποιητικό έτσι ώστε ο άλλος να αρρωσταίνει και να πεθαίνει με το παραμικρό. [π.χ. ΕΔΩ] Και τί συνεχίζει και μας λέει η πρεσβυτέρα from hell; Μας λέει ότι αφού η τρίτη δόση φτουράει γρήγορα, όσο περισσότερες δόσεις κάνουμε τόσο το καλύτερο! Δηλαδή μας λέει να ξεπατώσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα μια ώρα αρχύτερα! Ποιό τείχος ανοσίας; Πάνω στην δική μας αδιαφορία και φοβία οι άνθρωποι αυτοί έχτισαν τείχος αναισθησίας. Μόνο όταν κάνει το νεύμα ο αρχηγός της συμμορίας Μητσοτάκης και κλείσει την στρόφιγγα θα κλείσουν τα απύλωτα στόματά τους. Μέχρι τότε θα στέλνουν ανθρώπους στον θάνατο. Είναι όλοι τους δολοφόνοι. Το καταλάβαμε;

Continue reading

ΑΙΣΧΟΣ. Ο π. Ευάγγελος Παπανικολάου έβγαλε τον Άγιο Ραφαήλ παπόφιλο!

Τό ἔξυπνο πουλί πάντα πιάνεται ἀπό τή μύτη ή ο δούρειος ἵππος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συστήματος, σέ πλήρη ἀποκαλυπτήρια…

Γράφει Νεκτάριος Δαπέργολας Διδάκτορ Ιστορίας

Ἀπό τούς πιό γνωστούς καί συγκαλυμμένους (εὐτυχῶς όμως ὁλοένα καί λιγότερο πιά) δούρειους ἵππους τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συστήματος, σέ πλήρη ἀποκαλυπτήρια πλέον καί αὐτός ὅποτε χρειάστηκε νά καταπιαστεῖ μέ σοβαρά καί κρίσιμα θέματα πέρα ἀπό ἀνώδυνες (καί δῆθεν ψυχωφέλιμες) ἱστοριοῦλες.

Continue reading

Νεκτάριος Δαπέργολας, «Καθαιρετέοι λυκοποιμένες σέ οὐσιαστική ἀντιποίηση πνευματικῆς ἀρχῆς».

Μία ἀκόμη παρουσία τοῦ Διδάκτορος Ἱστορίας Νεκτάριου Δαπέργολα χτές στόν Focus FM, μέ ὀξεῖες ἀναφορές τόσο στόν ὑγειοφασιστικό βοῦρκο τῆς χούντας Μητσοτάκη, ὅσο βεβαίως καί στή συνεχιζόμενη ντροπή στούς κόλπους τῆς διοικούσας Ἐκκλησίας, ὅπου πλέον ἡ κλιμακούμενη βεβήλωση τῶν ναῶν ἀπό τούς ἴδιους τούς λυκοποιμένες, ἀλλά καί οἱ προκλητικές διώξεις τῶν ἀνεμβολίαστων ἱερέων συνιστοῦν ἕνα ἐφιαλτικό τοπίο βαριᾶς πτώσης καί ἀκραίου δαιμονισμοῦ. Πιό κάτω, τό 14λεπτο ἠχητικό:

Continue reading

Ἕνας στυγνός ἐκκλησιοφασισμός πού συνεχίζει νά κλιμακώνεται…

Ἄλλος ἐπικός λεβεντοδέσποτας αὐτός, ἀπό τούς πρώτους βεβαίως θυμίζουμε πού εἶχαν ἀφηνιάσει μέ τήν κοβιντο-υστερία καί εἶχαν ἀρχίσει τίς ἀσφυκτικές πιέσεις πρός τούς ἱερεῖς καί τούς πιστούς τῆς περιοχῆς τους (ἐκ τῶν πρώτων μάλιστα πού εἶχε διώξει καί ὑπαλλήλους ἀπό κάποιο ἴδρυμα τῆς μητρόπολης, ἐπειδή δέν δέχονταν νά ἐμβολιαστοῦν). Οἱ πιέσεις ὅμως φυσικά συνεχίζονται καί μόλις ἦρθε στά χέρια μου καί προχτεσινό φιρμάνι, μέ τό ὁποῖο ὁ λεγάμενος ἀπαιτεῖ ἀπό τούς ἀνεμβολίαστους ἱερεῖς του, ἐκεῖ στήν Ἠλεία, νά τοῦ κοινοποιήσουν ἐγγράφως τούς λόγους πού ἀρνοῦνται νά ὑποταχθοῦν, μαζί καί μέ τίς ἀπαραίτητες ἱατρικές βεβαιώσεις, ἐνῶ τούς προειδοποιεῖ πώς ἔτσι καί ἀρρωστήσουν, θά τιμωρηθοῦν.

Continue reading

«Ο εθνομηδενισμός και οι θανάσιμοι κίνδυνοι που πρεσβεύει για την Πατρίδα μας»

του Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ιστορίας

Στην εισήγησή μου σε πρόσφατο διαδικτυακό απολογιστικό συνέδριο του εγχειρήματος «Τιμή στο 1821» (που συγκροτήθηκε για να πολεμήσει την αθλιότητα των δήθεν εορτασμών της κρατικής επιτροπής της Γιάννας Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση), είχα την ευκαιρία να συνοψίσω όλες μου τις διαπιστώσεις πάνω στο μείζον θέμα του εθνομηδενισμού και των θανάσιμων κινδύνων του για την πατρίδα μας, διαπιστώσεις που προέκυψαν από την ενασχόλησή μου με το θέμα κατά τη διάρκεια της διετίας 2020-2021 (ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και σε επίπεδο αρθρογραφίας) και την προσπάθεια να το αναλύσω και να το φωτίσω από όλες τις δυνατές πλευρές. Συνοψίζοντας λοιπόν πλέον τα βασικότερα συμπεράσματα, τόνισα τα εξής:

Continue reading

Βεβηλώνοντας μέ…λαμπρότητα τούς Οἴκους τοῦ Θεοῦ…

Νεκτάριος Δαπέργολας

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα, μᾶς λέει τό ἀστεῖο ρεπορτάζ, ἑορτάστηκε προχτές ἡ μνήμη τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου στόν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό Ἰωαννίνων. Τή «λαμπρότητα» βεβαίως τή βλέπουμε ξεκάθαρα στίς ἀνατριχιαστικά ἀποκαλυπτικές φωτογραφίες.

Continue reading

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ἀπαντᾶ στούς τυφλο-υπακοούληδες

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Βυζαντινῆς Ἱστορίας

Καί ἐπειδή ζοῦμε σέ κατεξοχήν μέρες σύγχυσης, διαστρέβλωσης καί ἀντινόησης, μέρες πού ὀ κάθε πλανεμένος ρασοφόρος ἀπαιτεῖ ἀπό τούς πιστούς τυφλή ὑπακοή στήν κάθε φρικώδη κακοδοξία πού ἐξέρχεται ἀπό τά χείλη του ἥ πού ἀποτυπώνεται στους τραγικούς φετφάδες τῆς λεγόμενης ΔΙΣ, μέ τό ἀνεκδιήγητο «ἐπιχείρημα» ὅτι «αὐτά λέει ἡ Ἐκκλησία», ἄς δοῦμε τί γράφει ἐνδεικτικά (δύο μόνο σημεῖα γιά τήν ἀκρίβεια μεταξύ ἀρκετῶν ἀκόμη) ἕνας κορυφαῖος ἐκκλησιαστικός μας Πατέρας, τοῦ ὁποίου τή μνήμη ἑορτάζουμε σήμερα: ὁ Μέγας Ἀθανάσιος.

Continue reading

Νεκτάριος Δαπέργολας: «Κλιμακώνεται η απόλυτη περίοδος παράνοιας σε ολόκληρη την ανθρώπινη Ιστορία»

Μία ακόμη παρουσία του Διδάκτορος Ιστορίας Νεκτάριου Δαπέργολα στην εκπομπή του Στέφανου Δαμιανίδη στον FOCUS FM της Θεσσαλονίκης, όπου σχολίασε την πορεία του επίσημου πανδημικού αφηγήματος, την παράνοια που δυστυχώς εντείνεται γύρω μας, αλλά φυσικά και τα πρόσφατα ντροπιαστικά κρούσματα του τρομερού κατήφορου στον χώρο της διοικούσας Εκκλησίας. Ακούστε πιο κάτω το ηχητικό:

Continue reading

Κλιμακώνεται ο ορατός πόλεμος κατά του Χριστού από τα τσιράκια του Αντιχρίστου.

Νεκτάριος Δαπέργολας, Διδάκτωρ Ιστορίας
Κωνσταντίνος Βαθιώτης, τ. Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δημήτριος Δασκαλάκης, Δικηγόρος Αθηνών

Εδώ και πολλές δεκαετίες μαίνεται πάνω στον πλανήτη ένας λυσσαλέος υπόγειος πόλεμος. Το σχέδιο που τρέχουν τα παγκόσμια σκοτεινά διευθυντήρια (και που στη σημερινή μορφή του αρχίζει ορατά να λαμβάνει σάρκα και οστά μέσα στη δεκαετία του 1990) έχει φυσικά άμεση σχέση με την Παγκοσμιοποίηση, η πτώση όμως των οικονομικών συνόρων μεταξύ των κρατών και το άνοιγμα των αγορών δεν ήταν ο στόχος, αλλά απλώς το μέσο. Η οικονομική ενοποίηση του πλανήτη και ο ολοκληρωτικός έλεγχος της παγκόσμιας Οικονομίας από μία δράκα αχρείων υπήρξε απλά η απαραίτητη προϋπόθεση για το επόμενο βήμα, την κυοφορία ενός παγκόσμιου Πολιτισμού (μέσα από την υπονόμευση των βασικών χαρακτηριστικών των εθνικών πολιτισμών) και μίας παγκόσμιας Πανθρησκείας (που ήδη βρίσκεται προ των πυλών, μετά από τόσα χρόνια επέλασης του Οικουμενισμού αλλά και του ευρύτερου διαθρησκειακού συγκρητισμού).

Continue reading

Οἱ ὑβριστές τῆς Παναγίας καί ἡ θλιβερή χλιαρότητα τῶν δικών μας ἀντιδράσεων.

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

Τρομακτικό τό συναίσθημα τῆς βλασφημίας, ὅσο καί ἄν κάθε χρόνο τέτοιες μέρες (ὅπως καί λίγο πρίν τό ἐκάστοτε Πάσχα) ἔχει καταντἠσει πιά συνήθεια νά λυσσομανοῦν τά ἔνσαρκα ὀρφανά τῶν δαιμόνων, συκοφαντώντας καί χλευάζοντας τά ἱερά καί ὅσιά μας. Μά αὐτό δέν σημαίνει πώς συνηθίζεται κιόλας. Καί φέτος, μέ ἀνοιχτές καί πυοφοροῦσες μάλιστα τίς πληγές ἀπό τήν κτηνωδία τῆς ὑγειοναζιστικῆς δικτατορίας πού ἐδῶ καί δύο χρόνια διαλύει τίς ζωές μας καί διώκει ἀνοιχτά τήν πίστη μας, ἡ ὀδύνη ἦταν πολλαπλή. Ἦταν ἐξάλλου καί ὑπέρμετρα πιό χυδαία καί σοκαριστική ἠ ἐπίθεση.

Continue reading

Φωτεινά Χριστούγεννα μέσα στά δυστοπικά ἐρέβη…

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

Ἔτος 2021 ἀπό τῆς Θείας Σαρκώσεως. Δυστοπικό κατοχικό ἔτος 2. Μέ ἄλλους καιρούς νά ἔχουν ξημερώσει πιά. Μέ τά πάντα γκρεμισμένα γύρω μας, μέ τόν κόσμο μας ἀναποδογυρισμένο, μέ ὅλη μας τη ζωή, ὅπως τήν ξέραμε, νά ἔχει ὁριστικά ἀλλάξει. Πάλι ἦρθαν βέβαια τά Χριστούγεννα, πάλι φωταγωγήθηκαν οἱ πόλεις καί στολίστηκαν τά σπίτια. Ποιός ὅμως τολμᾶ νά ἱσχυριστεῖ ὅτι βρίσκει τήν παραμικρή ὁμοιότητα μέ τό παρελθόν; Ἐντελῶς ἄλλοι καιροί μᾶς κύκλωσαν ἐδῶ καί δύο χρόνια πλέον. Καιροί ζοφεροί καί ἀπάνθρωποι. Ἡμέρες τρόμου καί ἀγωνίας.

Continue reading

Νεκτάριος Δαπέργολας: «Συνεχίζουμε συν Θεώ την αντίσταση απέναντι στον αντίχριστο ολοκληρωτισμό»

H ομιλία από το συλλαλητήριο εναντίον της υποχρεωτικότητας, που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή στις 11 Δεκεμβρίου:

-https://www.youtube.com/watch?v=LppOf8snPsg&t=2s

Κάποιοι πού ἔζησαν κρυφές ζωές καί ἀναπαύονται σέ ἀνώνυμους τάφους…

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

Ἀνάμεσα πάντως σέ τόσες κινηματογραφικές ταινίες πού θυμίζουν ἔντονα τόν δυστοπικό ζόφο τῶν ἡμερῶν μας, ἴσως καί νά ἔβαζα στήν κορυφή τό συγκλονιστικό «A hidden life» (Μία κρυφή ζωή) τοῦ περίφημου δημιουργοῦ Τέρενς Μάλικ («Λεπτή Κόκκινη Γραμμή», «Το δέντρο της ζωής»). Ἕνα πραγματικό κινηματογραφικό ἀριστούργημα, πού ἐστιάζει πάνω στήν ἀντίσταση καί γίνεται ὕμνος τοῦ ἀνθρώπινου χρέους ἀπέναντι στή βαρβαρότητα καί τόν ὁλοκληρωτισμό.

Continue reading

Ἕνα σχόλιο ἐπί τῆς ἐκδημίας τοῦ μητροπολίτη Γορτυνίας.

Πολύ λυπηρό τό γεγονός τῆς ἐκδημίας τοῦ μητροπολίτη Γορτυνίας Ἱερεμία Φούντα, εἶμαι ὑποχρεωμένος ὅμως χάριν τῆς ἀληθείας νά διαφοροποιηθῶ πλήρως ἀπό κάποιους πού τον ἐξυμνοῦν σήμερα ὡς ἀγωνιστή ἱεράρχη. Ἐκτός καί ἄν ἐννοοῦν βεβαίως τήν…ἀγωνιστικότητα πού ὄντως ἐπέδειξε γιά νά ἐπιβάλει τίς μᾶσκες καί γιά νά προβάλει τά ἐμβόλια. Καί ἄν εἶχε μία ἔξωθεν καλή μαρτυρία τά παλαιότερα χρόνια γιά τή θεολογική του συγκρότηση (ὄχι πάντα ἀπολύτως βάσιμη ὅμως καί αὐτή), εἰδικά τήν τελευταία διετία οἱ πλᾶνες του εἶχαν χτυπήσει κόκκινο.

Continue reading

670 ἡμέρες στά…Σόδομα

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

Ξεχειλίζει πιά τό ποτῆρι αὐτῆς τῆς ξεδιάντροπης καί νοσηρῆς δικτατορίας, μέ τήν ψευτοδημοκρατική προβιά. Μιᾶς δικτατορίας ἀποτελούμενης ἀπό διεστραμμένους σαδιστές, πού ἠδονίζονται μέ τό νά μᾶς ἀποτελειώνουν καί ταυτόχρονα νά μᾶς χλευάζουν, νά μᾶς διαλύουν ψυχικά, νά μᾶς ἐξευτελίζουν. Μέ τρόπους πού, ὅπως ἔγραφα καί πρίν ἀπό ἀρκετούς μῆνες, θυμίζουν σοκαριστικές παζολίνειες κινηματογραφικές σκηνές. Μόνο πού ἐδῶ δεν μιλᾶμε τώρα ἀπλῶς γιά τίς «120 ἡμέρες στά Σόδομα», ἀλλά ἤδη γιά 670 ἡμέρες ἀπό τή στιγμή πού ἄρχισε νά μᾶς ἐπιβάλλεται ὅλη αὐτή ἡ ἀποτρόπαιη ἀνωμαλία. Καί βέβαια ὁ ἀριθμός τῶν ἡμερῶν συνεχίζει νά μεγαλώνει.

Continue reading