Σε ποιο πρωτείο αναφέρεται ο πάπας της Ανατολής;

Λυκούργος Νάνης, ιατρός

Σε ποιο πρωτείο αναφέρεται ο πάπας της Ανατολής; Μήπως στο άκρως βλάσφημο και μη φεισθέν ουδέ αυτού του ιερωτάτου Δόγματος της Αγίας Τριάδος, στο αθεόφοβο θεωρητικό κατασκεύασμα, το διατυπωθέν υπό των Αμερικής Ελπιδοφόρου και Περγάμου Ιωάννου;

Συνέχεια

Αγιορειτική τοποθέτηση-εισήγηση σχετικά με την σοβούσα Ουκρανική εκκλησιαστική Κρίση.

Γέρων Παΐσιος Καρεώτης και
Μοναχός Επιφάνιος Καψαλιώτης

Το Πανεπιστήμιο του Αγίου Τύχωνος της Μόσχας, εκπαιδευτικό ίδρυμα του Πατριαρχείου Μόσχας (ΠΜ), διοργάνωσε Διορθόδοξο Συνέδριο στις 25-26 Φεβρουαρίου 2019, με θέμα την Ουκρανική εκκλησιαστική κρίση και τις επιπτώσεις της στον Ορθόδοξο Κόσμο. Οι διοργανωτές του συνεδρίου ζήτησαν την δική μας παρουσία, ως αγιορειτών μοναχών, (εν αντιθέσει προς την πάγια τακτική του Πατριαρχείου Κωσταντινουπόλεως (ΠΚ), το οποίο στα πρωτεύουσας σημασίας γεγονότα αγνοεί επιδεικτικά το Άγιον Όρος και δεν ενδιαφέρεται για την γνώμη του, παρά μόνον όταν το συμφέρει), προκειμένου να αναπτύξουμε τις απόψεις και αντιλήψεις μας επί του καυτού εκκλησιαστικού προβλήματος που ανέκυψε. Η αδυναμία, ένεκα πρακτικών και μόνον λόγων, να παραβρεθούμε προσωπικά, δεν εμπόδισε την ανάγνωση της εισηγήσεώς μας (σε ρωσική μετάφραση), η οποία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου έτυχε περαιτέρω κυκλοφορίας στις μεγαλύτερες εκκλησιαστικές ρωσικές ιστοσελίδες, αφήνοντας καλές εντυπώσεις. Θα παραθέσουμε το κείμενο της εισηγήσεώς μας, ενώ θα ακολουθήσει και επόμενη συνέχεια με κάποιες τελικές σκέψεις-επισημάνσεις ως προς τα ζητήματα που εγείρονται από την Ουκρανική Κρίση, αναπτύσσοντας κάποια από τα σημεία της εισηγήσεως.

Συνέχεια

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔγινε ἀσεβέστερος καί αὐτοῦ του ἀντιχρίστου Πάπα! Ἡ ἑωσφορική τριάς.

Τοῦ ἀρχιμανδρίτη Μαξίμου Καραβᾶ

.«Δόξα τῇ Ἁγίᾳ, καί ὁμοουσίῳ καί ζωοποιῷ καί ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, πρό τοῦ ληστρικοῦ συνεδρίου τῆς Κρήτης, ἦτο ὁ μεγαλύτερος αἰρετικός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Μικρότερος τοῦ ἀντιχρίστου Πάπα, τόν ὁποῖον ἀποκαλεῖ «Ἁγιώτατον ἀδελφόν», κρατώντας διά τόν ἑαυτόν του τό «Παναγιώτατος».

Συνέχεια

Ο Οικουμενισμός στην Εκκλησία (α΄μέρος)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΟΥ «ΠΡΩΤΟΥ»

Γράφει ο Μέτοικος

Οι οικουμενιστές επίσκοποι πρέπει να γνωρίζουν πως, 
η παναίρεση του Οικουμενισμού εκμεταλλεύεται τα πρόσωπα, 
με τον τρόπο που ο κάθε κατακτητής χρησιμοποιεί τους δωσίλογους.

Στο σταυροδρόμι της ματαιοδοξίας ή στην στροφή της συνήθειας, έχασαν την πίστη τους οι οικουμενιστές επίσκοποι;

Συνέχεια

Ἀνοικτὴ ἐπιστολή-ἐρωτηματολόγιον πρὸς τὸν σεβ. Ναυπάκτου

Εστάλη στο ιστολόγιο από Ιερομόναχο του Αγίου Όρους ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος.

Σεβασμιώτατε,

Χαρὰ μεγάλη κατέλαβε ἡμᾶς, ἐν μέσῳ καιροῦ χειμῶνος, κατὰ τὴν σθεναρὰν ὁμολογίαν ὑμῶν εἰς τὴν σύνοδον τῆς Κρήτης, τότε, τὸ 2016. Χειμὼν διὰ τὴν ἀπὸ μέρους ἑνίων μόνον, παραχώρησιν τοῦ τετιμημένου ὀνόματος «Ἐκκλησία», εἰς αἱρετικὰς παρασυναγωγάς, εἰς θρησκευτικὰς σέκτας & εἰς συλλόγους μηδὲ αὐτὸν τοῦτον τὸν οἶνον ἀναγνωρίζοντα εἰς τὴν θείαν λατρείαν!  Χειμῶν & διὰ τὴν παραχώρησιν τοῦ ἁγιωτάτου ἐπιθέτου «Χριστιανός»,  εἰς ἀνθρώπους αἱρετικούς, ἀσεβεῖς & βλασφήμους, ἀλλὰ & μάγους & σατανιστάς!

Συνέχεια

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες Χριστιανοὶ δὲν ἀκολουθοῦμε!

Εστάλη στο ιστολόγιο από Ιερομόναχο του Αγίου Όρους ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος.

Σεβαστοί μου

Διαμαρτύρομαι ἐντόνως, διότι ἀντιπαρερχόμεθα τὰ θεολογικά αἴτια καὶ μιλοῦμε περὶ ἄλλων.

Τονίζω

1) Ὁ Ζηζιούλας τὸ 2013 ἔβαλε τὰ θεμέλια νέας αἱρέσεως, ἡ ὁποία βασίζεται στὸν Ἀρειανισμό (!) καὶ ἰσχυρίζεται βλασφημῶντας      

α) ὅτι τὰ 3 Πρόσωπα τῆς Ἁγ. Τριάδος δὲν εἶναι ἴσα (!) Ὁ Πατήρ εἶναι «ἀνώτερος» (!)     

β) ὅτι αὐτὸ συμβαίνει καὶ στὴν Ἱεραρχία, ὅτι δηλ. ὁ Κωνσταντινουπόλεως δὲν εἶναι ἴσος μὲ τοὺς ἄλλους πατριάρχες (!) ἀλλὰ πιὸ πάνω ἀπ᾿ αὐτούς!

Συνέχεια

Aἰτία οὐκρανικοῦ

Εστάλη στο ιστολόγιο από Ιερομόναχο του Αγίου Όρους ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος.


Στὸ συγκεκριμένο πρόβλημα μὲ τὴν Οὐκρανία, ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε ἕνα μεγάλο διαγώνισμα, τέστ, δοκιμασία, ἐξετάσεις ὄχι μόνον πανελλήνιες, ἀλλὰ πανορθόδοξες:   

Συνέχεια