Το Συνοδικό Πολίτευμα της Εκκλησίας και ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου.

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου στην κληρικολαϊκή Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως για το άνοιγμα των εκκλησιών έκανε την εξής παρατήρηση:

Συνέχεια

Μητροπολίτης Ναυπάκτου – λόγια, λόγοι, λογάς.

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου σε συνέντευξη στον Αντ1 ισχυρίστηκε ότι αν και είναι «πρωτόγνωρη κατάσταση το να μη γιορτάσουμε το Πάσχα, τη μεγαλύτερη γιορτή του Χριστιανισμού….. δεν υπάρχει πρόβλημα», αφού «δεν επιβάλλεται για ιδεολογικούς λόγους, αλλά για την προστασία της υγείας των πολιτών».

Καταρχάς για αυτό το «πρωτόγνωρο», αυτός, ως επίσκοπος της Εκκλησίας, τί έπραξε; Νοιώθει ικανοποιημένος που στην δική του σκοπιά διασαλεύθηκε η εκκλησιαστική ζωή; Είδε ποτέ να τίθεται σε ακοινωνησία ο Λαός του Θεού για «λόγους υγείας»; Το γράφουν πουθενά οι Πατέρες της Εκκλησίας; Το λέει πουθενά στο Ευαγγέλιο;

Συνέχεια

«Θεολογική τεκμηρίωση» από τον «γκουρού» της θεολογίας, γιατί πρέπει να μείνουν οι Ναοί κλειστοί και μετά το Πάσχα!

1. Ἐρώτηση: Σεβασμιώτατε, τήν Τετάρτη συνεδριάζει μέσῳ τηλεδιάσκεψης ἐκ νέου ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Σύμφωνα μέ ἀσφαλεῖς πληροφορίες ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ Συνοδικοί Ἱεράρχες θά ζητήσουν ἀπό τήν κυβέρνηση νά γίνονται οἱ λειτουργίες-ἀκολουθίες κεκλεισμένων τῶν θυρῶν. Ποιά εἶναι ἡ δική σας αἴσθηση;

Ἀπάντηση: Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, πού ἀποτελεῖται ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο ὡς Πρόεδρο καί ἀπό τούς δώδεκα Μητροπολίτες ὡς Συνοδικούς ἀντιμετώπισε τό θέμα τῆς πανδημίας μέχρι τώρα μέ μεγάλη ψυχραιμία, νηφαλιότητα καί σωφροσύνη.

Συνέχεια

Η χρησιμότητα των άκρων στην επιβολή του παπικού επισκοποκεντρισμού.

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου σε άρθρο του με τίτλο «Τά δύο ἄκρα, κατά τόν ἅγιο Παΐσιο, καί τά ζιζάνια», χρησιμοποίησε την παραβολή των ζιζανίων όπου ο Κύριος ζήτησε να μην ξεριζωθούν τα ζιζάνια που φύτρωναν δίπλα στα στάχυα αλλά να αφεθούν μέχρι την ώρα του θερισμού (την ώρα της τελικής κρίσης). Παρέθεσε μετά τις ερμηνείες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Αγίου Θεοφυλάκτου για αυτήν την παραβολή και κατόπιν έγραψε: «Οἱ ἑρμηνευτικές αὐτές ἀναλύσεις …δείχνουν ὅτι δέν ἔχουν ἁρμοδιότητα μεμονωμένοι καί μάλιστα ἐμπαθεῖς ἄνθρωποι νά διαχωρίζουν τά ζιζάνια ἀπό τόν σῖτο πρίν τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ

Συνέχεια

Απολογητική στο άρθρο του Σεβ. Ναυπάκτου με τίτλο: Τα δύο άκρα, κατά τον άγιο Παΐσιο, και τα ζιζάνια.

Διαβάζοντας το άρθρο του Σεβασμιότατου ένιωσα μια απογοήτευση. Δεν είμαι αποτειχισμένος πιστός, αλλά θεωρώ χρέος μας να επαινούμε δημοσίως τους υγιώς αποτειχισμένους πατέρες και να συμβάλουμε στον αγώνα εναντίον του Οικουμενισμού με όποιο ενδεδειγμένο τρόπο μπορούμε.

Ένιωσα λοιπόν την ανάγκη να γράψω μια πρόχειρη «απολογητική» ενάντια στα γραφόμενά του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος, δυστυχώς, ελύπησε το λαό του Θεού, και τον Κύριο, με την εισήγησή του για αναγνώριση των σχισματικών.

Συνέχεια

Τὰ δύο ἄκρα τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου.

Ὁ Σεβ. Ναυπάκτου ἐδημοσίευσε κείμενον μὲ τὸν τί­τλον: «Τὰ δύο ἄκρα, κατὰ τὸν ἅγιο Παΐσιο, καὶ τὰ ζιζάνια» τῆς 28ης Ἰανουαρίου 2020, εἰς τὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει:
«Δὲν πρέπει νὰ ἐνεργοῦμε μεμονωμένα, ἀλλὰ νὰ ὑπακούουμε στὴν Ἐκκλησία, τὴν Σύνοδο τῶν Ἐπισκόπων, γιὰ νὰ διασφαλίζονται οἱ ἐνέργειές μας, καὶ νὰ μὴ κάνουμε λάθη, γιατί «τὰ πνευματικὰ λάθη πληρώνονται πολὺ ἀκριβά»! Ὅταν κάποτε ἡ Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων, ἡ Ἱεραρχία, μπορεῖ νὰ κάνη κάποιο λάθος στὸν χειρισμὸ τῶν διαφόρων θεμάτων, τότε ὁ Χριστὸς ποὺ εἶναι ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα θὰ φωτίση τὴν ἴδια τὴν Ἱεραρχία νὰ διορθώση τὸ τυχὸν λάθος της, σὲ ἐπὶ μέρους ζητήματα».

Ποίαν Σύνοδον;

Συνέχεια

Σεβ. Ναυπάκτου: Ὑπάρχουν ΑΥΤΟΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΟΙ

Ὁ Σεβ. Ναυπάκτου ἐδημοσίευσε προσφάτως κείμενόν του μὲ ἀφορμὴν τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ βιβλίου τῆς Anne Applebaum μὲ τί­τλον «Ὁ κόκκινος λιμὸς» καὶ ὑπότιτλον «ὁ πόλεμος τοῦ Στάλιν ἐναντίον τῆς Οὐκρανίας». Εἰς τὸ κείμενόν του ὁ Σεβ. Ναυπάκτου λαμβάνων καὶ παραθέτων πληροφορίας ἀπὸ τὸ βιβλίον ἐπιχειρεῖ νὰ καταδείξη πόσα ἐγκλήματα κατὰ τῆς Οὐκρανίας διέπραξαν οἱ Ρῶσοι, κυρίως κατὰ τὴν περίοδον τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, ἰδιαιτέρως μὲ τὴν προσπάθειαν νὰ καταπιέσουν τὴν ἐθνικὴν ταυτότητα τῶν Οὐκρανῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος καταλήγει μεταξὺ ἄλλων εἰς τὰ ἑξῆς:

Συνέχεια

Ἡ νόθευσις τοῦ ὀρθοδόξου Ἁγιολογίου ναρκοθετεῖ τήν ἐκκλησιαστική ζωή!

σ.σ. Γνωρίζω ότι κάποιοι αδελφοί έχουν δυσαρεστηθεί με την κριτική που ασκείται μετά την αγιοκατάταξη του Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ. Τα στοιχεία όμως που προκύπτουν (τα οποία προσωπικά δεν γνώριζα) μου βάζουν την καλή ανησυχία και ελπίζω κάπως έτσι να εκλάβουν οι αδελφοί το άρθρο που ακολουθεί. Ως απλή πιστή θέλω μόνο να επισημάνω ότι στην Εκκλησία υπάρχει μία τάξη χαραγμένη από τους Θεοφώτιστους Πατέρες. Αδελφοί, αυτή η τάξη πρέπει να τηρείται, αλλιώς εάν κάθε φορά αλλάζουμε ή βγάζουμε κάτι δεν θα μείνει τίποτα στο τέλος. Ένας Ορθόδοξος για παράδειγμα που είχε προγαμιαίες σχέσεις δεν μπορεί να γίνει ιερέας, αλλά μπορεί να γίνει μοναχός. Μπορεί όμως στο τέλος ο μοναχός να αγιάσει και ο ιερέας όχι. Ομοίως και για τους Αγίους της Εκκλησίας υπάρχουνε κριτήρια. Αλλοίμονο εάν ξεφύγουμε από αυτά, οι συνέπειες θα είναι τραγικές.


Συνέχεια

Επιστολή προς τον σεβασμιότατο κ. Ιερόθεο για την πρόσφατη συνεδρία για το Ουκρανικό ζήτημα.

Σπυρίδων Ζορμπαλάς

Καλημέρα σας,

Παρακαλώ η παρούσα επιστολή να προωθηθεί στον σεβασμιότατο Μητροπολίτη σας κ. Ιερόθεο.

Σεβασμιότατε,

Παρακολουθώ, ομολογώ με λύπη, τις  θέσεις σας ως προς το λεγόμενο Ουκρανικό ζήτημα.

Συνέχεια

Τρία δημόσια ἐρωτήματα πρός τόν Ἐπίσκοπο Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο γιά Ρωσία-Οὐκρανία-Οὐνία!

σ.σ. Συμπληρωματικά στα ερωτήματα που θέτει η κ. Μαρία για το ποιος έδωσε αβάντα στους Ουνίτες της Ουκρανίας (σύμφωνα με τον Μητρ. Ναυπάκτου «η πολιτική της Μόσχας»!) ο «βλέπων μακράν» (και όχι «κοντόφθαλμος» όπως εμείς) Μητροπολίτης, ας μας εξηγήσει τα εξής :α) Την πρόσφατη δήλωσή του σχισματικού Επιφάνιου ότι: «το κλειδί της ενοποίησης της OCU και της UGCC δεν βρίσκεται στην Ουκρανία αλλά στην Ρώμη και την ΚωνσταντινούποληΟ Επιφάνιος δικό τους «φρούτο» είναι, όχι της Μόσχας, οι δηλώσεις του για μια ένωση με τους Ουνίτες είναι άπειρες, παραπέμπω σε μία ΕΔΩ..β) Την παρουσία της μεταπατερικής σχολής Βόλου, η οποία «επιμορφώνει» τους σχισματικούς, στην διάσκεψη της Στουτγκάρδης για την αναζήτηση νέων κινήτρων για διάλογο και [ανάπτυξη] σχέσεων μεταξύ των Ορθοδόξων και των Ουνιτών [στους ομιλητές ήταν και ο Παντελής Καλαϊτζίδης –ΕΔΩ– καθώς και άλλοι Έλληνες όπως και εκπρόσωποι των Ουνιτών της Ουκρανίας]. γ) Τις δηλώσεις του ίδιου του πατρ. Βαρθολομαίου για τους Ουνίτες κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ιταλία [περισσότερα ΕΔΩ] δ) Το γεγονός ότι το Φανάρι ανταποκρίθηκε θετικά σε ένα αίτημα (αυτοκεφαλίας) του οποίου οι βασικοί λομπίστες ΕΝΤΟΣ της Ουκρανίας ΕΙΝΑΙ ΟΥΝΙΤΕΣ. (Πολλοί περισσότεροι προβληματισμοί βρίσκονται ΕΔΩ.) Εάν «ευθύνεται η πολιτική της Ρωσσίας» για τον παπισμό που προώθησαν ΟΙ ΠΟΛΩΝΟΙ στην Ουκρανία, ποιές είναι οι ευθύνες του Φαναρίου που συνεργάζεται άμεσα με τους Ουνίτες και ικανοποιεί τα αιτήματά τους; Να απαντήσει σε εμάς -το ασήμαντο πόμολο- ο Μητροπολίτης δεν περιμένουμε, ρητορικό το ερώτημα. 

Συνέχεια

Το αυτοκέφαλο και το δημοψήφισμα στα Σκόπια.

Συμπληρωματικά σε όσα ανέφερα στο εισαγωγικό σημείωμα ΕΔΩ περί της συζήτησης για το αυτοκέφαλο, θα ήθελα να επεκτείνω περισσότερο σε κάποια σοβαρά θέματα στα οποία έχω αναφερθεί και στο παρελθόν.

Συνέχεια

Δεν έγινε ψηφοφορία. Δεν έγινε αναγνώριση. ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ.

ΝΑ ΞΗΛΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΙΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΕΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν η Εκκλησία της Ελλάδος αναγνώρισε τους σχισματικούς της Ουκρανίας, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος απάντησε: «Νομίζω ότι αυτό ισχύει. Αναγνωρίσαμε. Αναγνωρίσαμε το δικαίωμα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο να δίνει το Αυτοκέφαλο και όπως καταλαβαίνετε, αυτό συνεπάγεται.» 

Συνέχεια

Ο Ναυπάκτου ἐταυτίσθη μέ τόν Δημητριάδος.

Πολλές φορές εθέσαμεν το ερώτημα αν τελικώς διαφέρουν ο δεδηλωμένος οικουμενιστής (και όχι μόνον) Σεβ. Δημητριάδος και ο υποτιθέμενος μαθητής του π. Ι. Ρωμανίδου Σεβ. Ναυπάκτου.

Η απάντησις είναι «δεν διαφέρουν πουθενά»! Το αποδεικνύουν περίτρανα όσα κατέθεσε εις την Ιεραρχίαν ο Δημητριάδος σχετικώς με το «ουκρανικόν». Σταχυολογούμεν ενδεικτικώς μόνον τρία σημεία χαρακτηριστικά.

Συνέχεια

Ναυπάκτου Ιερόθεος: Αναγνωρίσαμε το δικαίωμα του Φαναρίου στο Αυτοκέφαλο, συνεπώς αναγνωρίσαμε μια 15η Εκκλησία στην Ουκρανία, δεν αναγνωρίσαμε τον Τόμο διότι δεν έχουμε το δικαίωμα.

Συνέντευξη Ναυπάκτου Ιεροθέου μετά την έκτακτη Ιεραρχία για το ουκρανικό (12/10/2019)

Δημοσιογράφος: Μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά με τα επόμενα βήματα; Δηλαδή. Η Εκκλησία της Ελλάδος αυτήν την στιγμή αναγνωρίζει ότι (καλώς;) (το Οικουμενικό Πατριαρχείο) εκχώρησε την Αυτοκεφαλία στην Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος τί πρέπει να κάνει τώρα; Θα μνημονεύσει ή πρώτον θα πρέπει να αποστείλει το απαντητικό [σ.σ. ειρηνικό γράμμα] και στην συνέχεια να μνημονεύσει;

Συνέχεια

Ο Ναυπάκτου Ιερόθεος παραδέχεται δημοσίως ότι το ανώτατο συνοδικό όργανο της Εκκλησίας άγεται και φέρεται από τον Αρχιεπίσκοπο. (Σχόλιο).

Ο Θεός τους «χαζεύει» και τους βάζει να τα παραδέχονται μόνοι τους για να μας ανοίξει τα μάτια. ΞΥΠΝΗΣΤΕ: «δεν ξέρω στο τέλος που θα καταλήξει ο Αρχιεπίσκοπος, το που θέλει να οδηγηθεί η συζήτηση και το αποτέλεσμα της Ιεραρχίας.» [Ναυπάκτου Ιερόθεος]

Η ερώτηση του Δημοσιογράφου: Για το ουκρανικό, επειδή το ανέφερε και ο Μακαριώτατος στην εισήγησή του. Θα κάνει μία ενημέρωση του Σώματος για τις κινήσεις και τις ενέργειες που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα. Τι θα κληθεί να αποφασίσει η Ιεραρχία; Εάν αναγνωρίζει την νέα «εκκλησία»; Εάν επιβεβαιώνει την απόφαση της Διαρκούς, η οποία αναγνωρίζει το προνόμιο του προκαθημένου να το χειριστεί μόνος του; Δηλαδή, ποιό είναι το ερώτημα το οποίο καλείται να απαντήσει η Ιεραρχία;

Συνέχεια

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος – ο «απλανής οδηγός»!

«Ποιο είναι το γνώρισμα του παπά; Να μαζεύει πρόσφορα; Να λειτουργάει; Να κάνει ωραίες ακολουθίες; Να κηρύττει χαριτωμένα και να χρηστολογεί από των αμβώνων, και να δακρύζουν τα μάτια μερικών δεσποιναρίων για τους στοχαστικούς του λογισμούς; Ποιο είναι το γνώρισμα του παπά, του δεσπότη σ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια;

Το γνώρισμα του δεσπότη και του παπά είναι η μαχητικότης, είναι η παρρησία. Είναι εκείνο που είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι «οι θέλοντες ευσεβώς ζην διωχθήσονται». ΌΣΟΙ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ.

Εάν δείτε παπά, αν δείτε θεολόγο, αν δείτε μητροπολίτη, αρχιεπίσκοπο που δεν διώκεται αλλά απολαμβάνει της αγάπης και της εκτιμήσεως κατά εκείνο που είπε ο Χριστός όταν είπε ότι οι πάντες οι άνθρωποι να λένε «ΕΥΓΕ», ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΑΔΙΖΕΙ ΚΑΛΩΣ

[Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης]


Ἑορτή Ἁγίου Ἱεροθέου καί ὀνομαστήρια Μητροπολίτου Ναυπάκτου

Συνέχεια

Τελεβάντιες αποκαλύψεις!

Μόλις έπεσε στην αντίληψή μου ένα άρθρο του κ. Παναγιώτη Τελεβάντου με τον μυστηριώδη τίτλο «ΟΤΑΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΥΧΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ». Σε αυτό το άρθρο ο κ. Τελεβάντος παρουσιάζει ένα μικρό απόσπασμα από δικό μου άρθρο [«Αμετανόητες διευκρινίσεις με σκοτεινές παραμέτρους»], κάνει έναν πρόχειρο και επιφανειακό σχολιασμό και καταλήγει στο κάτωθι συμπέρασμα:

«Οι ανελέητες επιθέσεις της ομάδας του π. Θεόδωρου Ζήση εναντίον του Σεβ. Ναυπάκτου και άλλων παραδοσιακών κληρικών γίνονται -όπως όλα δείχνουν-, επειδή υπάρχει ειλημμένη απόφαση να προχωρήσει σε Σχίσμα, υπό την ομπρέλλα της Ρωσσικής Εξαρχίας ή της ROCOR, που πιθανώτατα θα δημιουργηθεί στην Ελλάδα, αν η Εκκλησία της Ελλάδος αποφασίσει συνοδικά να αναγνωρίσει την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας.»

Αξίζει όμως να παρουσιαστεί ολόκληρο το άρθρο του κ. Τελεβάντου για να δει και ο αναγνώστης το «σκεπτικό» του πριν προβώ σε έναν σύντομο σχολιασμό.

Συνέχεια

Ορθόδοξοι και σχισματικοί μαζί – η λύση του «Ουκρανικού ζητήματος» Ελληνιστί.

Ο λύση του «Ουκρανικού προβλήματος» για τον Μητρ. Ιερόθεο βρίσκεται στην μηχανική ένωση των Ορθοδόξων και των σχισματικών.

Ο Ιεράρχης της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιερόθεος (Βλάχος) δημοσίευσε δικές του προτάσεις για το πως θα ξεπεραστεί το αδιέξοδο που προέκυψε στην Ορθοδοξία μετά την δημιουργία της ΟΕΟ από το Φανάρι. 

Συνέχεια

Το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ξεφτιλίζει την Εκκλησία της Ελλάδος.

ΟΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΗΜΕΝΩΝ ΦΙΛΟ-ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΟΥΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Στις 7 Μαρτίου του 2019 η Δ.Ι.Σ. «Ανέθεσε το θέμα της από μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος αναγνωρίσεως της νέας Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ουκρανίας στις Συνοδικές Επιτροπές: α) επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων και β) επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, ώστε από κοινού να εισηγηθούν δεόντως προς την Ιερά Σύνοδο.» Είναι σημαντικό εδώ να αναφέρουμε ότι 10 περίπου μήνες νωρίτερα, στις 14 Μαΐου του 2018αντιπροσωπεία του Φαναρίου (Περγάμου, Γαλλίας, Σμύρνης) συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για το αυτοκέφαλο της Ουκρανίας, παρουσία των προέδρων των δύο αυτών συνοδικών επιτροπών.

Συνέχεια

Ο Ναυπάκτου Ιερόθεος αναγγέλλει τη «νέα εκκλησία».

Στις 30 Μαρτίου του 2019 ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος σόκαρε το Πανελλήνιο ζητώντας από την Εκκλησία της Ελλάδος να αποδεχθεί την απόφαση του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως να χορηγήσει τόμο αυτοκεφαλίας στους ουνιτίζοντες, καθηρημένους, αυτοχειροτόνητους και αμετανόητους σχισματικούς της Ουκρανίας. Μας έβαλε τότε «το μαχαίρι στο λαιμό», λέγοντας ότι αν δεν συμφωνήσουμε με το Φανάρι αμφισβητούμε και την δική μας αυτοκεφαλία, ενώ μας ξέθαψε τον Πατριαρχικό Τόμο του 1850 για να μας πει ότι επιβάλλεται κάθε φορά να συμμορφωνόμαστε με το Φανάρι και ότι δεν έχουμε δικαίωμα ούτε να θέσουμε το θέμα σε ψηφοφορία διότι -δείτε εδώ το θράσος- «θά εἰσέλθουμε σέ ὑπόθεση ἄλλης Ἐκκλησίας, καί μάλιστα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅταν μάλιστα Αὐτό διατηρεῖ καί «τό ἀνώτατον κανονικόν δικαίωμα» στίς Ἐπαρχίες «τοῦ Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καί Πατριαρχικοῦ Θρόνου» ἐν Ἑλλάδι, στίς λεγόμενες Νέες Χῶρες.»!!

Συνέχεια

Και έσται η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης!

Ἰδοὺ ἡ ἐξήγησις τῆς θετικῆς εἰσηγήσεως διὰ τὸ οὐκρανικόν. Πρόσφατος συνάντησις τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὐκρανίας μὲ τὸν Σεβ. Δημητριάδος, προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων Σχέσεων. Αὐτὰ «οἰκονομεῖ» ὁ Σεβ. Ναυπάκτου;

Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου

Ὁ Σεβασμιώτατος Ναυπάκτου εἰς κείμενον ποὺ ἐδημοσίευσε μὲ τίτλον «Διευκρινίσεις γιὰ τὶς ἀπόψεις μου γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα» μὲ ἐπικρίνει δι’ «ἀχαρακτήριστη ἐμπάθεια» καὶ ἄλλα πολλὰ, τὰ ὁποῖα δὲν ἀναφέρω προκειμένου νὰ τὸν διαφυλάξω ἀπὸ τὸ νὰ ἐκτεθῆ περαιτέρω ἀπ’ ὅσον ἤδη ἐξετέθη. Τὸ ζήτημα ὅμως δὲν εἶναι προσωπικόν, ἀλλὰ ἐκκλησιαστικὸν καὶ διὰ τοῦτο θὰ ὑπερασπισθῶ τὴν ἀξιοπιστίαν τῶν λόγων μου, μὲ τούς ὁποίους προσεπάθησα νὰ προστατεύσω ὅσους τυφλωμένοι ἀπὸ τὸ κῦρος τοῦ Σεβασμιωτάτου θὰ ἔσπευδαν νὰ υἱοθετήσουν ὡς πηδάλιον τὰς ἀπόψεις του. Δὲν θὰ εἶναι ἄλλωστε δύσκολον μετὰ καὶ τὴν πρόσφατον «Πρόταση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ οὐκρανικοῦ ζητήματος», ποὺ ὁ Σεβασμιώτατος ἐδημοσίευσεν, ἡ ὁποία ἀποδεικνύει τὴν ὀρθότητα τῶν λεγομένων μου, ποὺ ὁ «Ο.Τ.» ἐφιλοξένησε πλειστάκις εἰς προβεβλημένας θέσεις τοῦ πρωτοσελίδου του.

Συνέχεια

Ὁ Ναυπάκτου μετά τό ναυάγιον ἐναγωνίως προτείνει…«λύσιν» εἰς τό Οὐκρανικόν.

Τοῦ κΔΚἈναγνώστου, Θεολόγου

Μετά ἀπό ἀρκετές, ἐν πολλοῖς ἄστοχες, παρεμβάσεις του στήν ὑπόθεση τοῦ Οὐκρανικοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου & Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος (Βλάχος) ἔρχεται αὐτή τή φορά νά προτείνει κάποια λύση στό ἤδη περιπεπλεγμένο αὐτό ζήτημα

Συνέχεια

Ο Οικουμενισμός στην Εκκλησία (α΄μέρος)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΟΥ «ΠΡΩΤΟΥ»

Γράφει ο Μέτοικος

Οι οικουμενιστές επίσκοποι πρέπει να γνωρίζουν πως, 
η παναίρεση του Οικουμενισμού εκμεταλλεύεται τα πρόσωπα, 
με τον τρόπο που ο κάθε κατακτητής χρησιμοποιεί τους δωσίλογους.

Στο σταυροδρόμι της ματαιοδοξίας ή στην στροφή της συνήθειας, έχασαν την πίστη τους οι οικουμενιστές επίσκοποι;

Συνέχεια

Υποστηρίζουμε τον οικουμενισμό της Κωνσταντινούπολης ή της Μόσχας;

Πρωτοπρεσβ.  Ἄγγελος  Ἀγγελακόπουλος 

28-08-2019

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος τήν 9η-8-2019 δημοσίευσε κείμενο μέ τίτλο : «Οἱ ἐκκλησιολογικές μετα-πτώσεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας»[1]Μέ αἰσθήματα ἐκπλήξεως, θλίψεως καί ἀπογοητεύσεως διαπιστώσαμε ὅτι στήν ἀρχή τοῦ κειμένου ἰσχυρίζεται ὅτι :«Παρατηρῶ, ὅμως, ὅτι οἱ ἀντιοικουμενιστές στήν Ἑλλάδα κρίνουν καί ἐπικρίνουν ἔντονα τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἰδίως τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, ἐνῶ ἀμνηστεύουν παράλληλα τίς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, κυρίως τήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας. Νομίζω ὅτι αὐτό δέν εἶναι δίκαιο, οὔτε ἀντικειμενικό».Τήν ἴδια θέση ἐπαναλαμβάνει καί στό τέλος τοῦ κειμένου, λέγοντας : «Τό πρόβλημα, ὅμως, εἶναι ὅτι οἱ ἀντιοικουμενιστικοί θεολόγοι, ἐνῶ κατακρίνουν τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο καί τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης, ὄχι μόνον ἀμνηστεύουν τίς χειρότερες ἀπόψεις τοῦ Πατριάρχου Μόσχας, ἀλλά καί τόν στηρίζουν σέ βάρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Αὐτό εἶναι ἕνα θέμα ἑρμηνείας ἀπό κάθε πλευρά»

Συνέχεια

Ο Ναυπάκτου Ιερόθεος ανακάλυψε τον Άγιο Νικόδημο ως μέγα κανονολόγο!

Γράφει ο Μέτοικος

Τώρα κατάλαβε ο επίσκοπος Ναυπάκτου πως, η αντικανονική παρέμβαση του Κωνσταντινουπόλεως στην Ουκρανία μπορεί εάν «μονιμοποιηθή… [να] εξελιχθή σε σοβαρό σχίσμα μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών»;

Συνέχεια

Οἱ ἐκκλησιολογικοί ἀκροβατισμοί ἑνός «βλέποντος».

ὑπό Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Πρό ἡμερῶν δημοσιεύθηκε ἄρθρο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου (Βλάχου), ἐγκρατοῦς περί τήν θεολογία ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός καί πολυγραφωτάτου συγγραφέως, ὑπό τόν τίτλο: «Οἱ ἐκκλησιολογικές μετα-πτώσεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας».

Ἐκ τῶν πρώτων παραγράφων τοῦ ἄρθρου, εἰλικρινῶς καί σαφῶς διευκρινίζεται ὑπό τοῦ συντάξαντος ὅτι σκοπός του εἶναι ἡ κατάδειξη τῶν ἐκκλησιολογικῶν μετα-πτώσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἔναντι, κυρίως, τοῦ Παπισμοῦ.

Συνέχεια

Αμετανόητες διευκρινίσεις με σκοτεινές παραμέτρους.

Την ώρα που το χριστεπώνυμο ποίμνιο παρακολουθεί ΕΝΤΡΟΜΟ τον έναν μετά τον άλλον Ιεράρχη να κοινωνεί με τους Ουκρανούς σχισματικούς και αναρωτιέται αν η Εκκλησία της Ελλάδος υπάρχει ακόμη, ο Ναυπάκτου Ιερόθεος ένοιωσε την ανάγκη να δώσει περαιτέρω «Διευκρινίσεις γιά τίς ἀπόψεις μου γιά τό Οὐκρανικό ζήτημα».

Μόνο που ΔΕΝ πρόκειται απλά για δικές του απόψεις που έχουμε την πολυτέλεια να συζητάμε, αλλά για την συνταγή που εκείνος πρότεινε «πάνω στην ώρα» και έγινε πράξη. Ο Ναυπάκτου Ιερόθεος συνέβαλε καταλυτικά στον σχισματικό εφιάλτη που ζούμε και φέρει μεγάλη ευθύνη για την άθλια και ξεχαρβαλωμένη εικόνα που παρουσιάζει η Εκκλησία της Ελλάδος. Το ΜΠΑΧΑΛΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ που ζούμε αυτήν την στιγμή βρίσκεται ακριβώς σε αυτήν την παράγραφο από την επιστολή του Ναυπάκτου Ιεροθέου προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2019:

Συνέχεια

Τι θέλει να πει ο ποιητής;

Πάει να τα μαζέψει όπως φαίνεται, με ένα κείμενό του ο Σεβασμιώτατος Ναυπάκτου και θεωρούμε ότι μάλλον τα κάνει χειρότερα.

Τρίτη Ρώμη και Τρίτη Ρώμη… Πότε ετέθη θέμα Τρίτης Ρώμης και δεν το ξέρουμε; Ο π. Βολουδάκης σ’ αυτό έχει δίκιο. Ποιας τσαρικής θεολογίας είναι αυτό, όπως λες Σεβασμιώτατε και δεν το γνωρίζουμε; Ποιάς βιβλιογραφίας; Ποιας πανσλαβικής ιδεολογίας και ποιας Σοβιετικής αθεΐας, όπως γράφεις; Είχαν οι σοβιετικοί σχέση με ορθοδοξία και ήθελαν και Τρίτη Ρώμη; Και να την κάνουν, να την κάνουν τι, αφού ο επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως είναι ισότιμος με όλους τους υπόλοιπους; Πάπας να γίνει; Κι αν γίνει θα τον αποδεχτούμε; Ποτέ! Εσύ;

Συνέχεια

Ο Ναυπάκτου Ιερόθεος στρατεύθηκε στον οικουμενιστικό συγκρητισμό του Φαναρίου.

Ο επίσκοπος Ναυπάκτου Ιερόθεος ξαναχτύπησε!

Γράφει ο Μέτοικος 

Σε μια εκτενέστατη περιγραφή και στηλίτευση των παρεκκλίσεων τού πατριαρχείου των Ρώσων από την Ορθόδοξη διδασκαλία, ο επίσκοπος Ναυπάκτου «καταδικάζει» τον Μόσχας για τα ίδια αμαρτήματα που αθωώνει τον Κωνσταντινουπόλεως!

Συνέχεια

Ο Ναυπάκτου Ιερόθεος ανακάλυψε «προτεσταντική αρχή» στην Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

γράφει ο Μέτοικος

Θαυμάζει κανείς στον Επίσκοπο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο την υποδειγματική του συνέπεια και την προβληματίζουσα επιμονή του.
Συνεπής σε κάθε προαγγελία άρθρου, επίμονος στο προαναγγελμένο συμπέρασμά του.

Η επιμονή του σε ένα επαναλαμβανόμενο ψέμα, στην ύπαρξη, δηλαδή, ενός «Πρώτου» στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τον οποίο ενδύει με ηγεμονικές τάσεις και αξιώσεις, έγινε η αλήθεια του.

Ο Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος δεν είναι κακόσχολος, αλλά στρατευμένος στην «αλήθεια» του «εισήλθε εις πόλιν» Φαναριωτών. 

Συνέχεια

Ο Σχισματικός Επιφάνιος επικαλείται τον Ναυπάκτου Ιερόθεο: Οι Εκκλησίες που δεν δέχονται την OCU, δεν δέχονται την δική τους αυτοκεφαλία.

Ο επικεφαλής της OCU είναι πεπεισμένος ότι η κατάσταση της Παγκόσμιας Ορθοδοξίας «εξαρτάται κυρίως από την αναγνώριση της αυτοκεφαλίας της OCU».  

Όποιος δεν αναγνωρίζει την αυτοκεφαλία της OCU αμφισβητεί ολόκληρο τον μηχανισμό με τον οποίο οι άλλες Eκκλησίες έλαβαν αυτοκεφαλία, είπε σε μια συνέντευξη στο Ukrinform ο επικεφαλής της νέας θρησκευτικής οργάνωσης Επιφάνιος Ντουμένκο. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, η OCU σήμερα «κινείται εντατικά προς την κατεύθυνση αναγνώρισης της αυτοκεφαλίας της από την Εκκλησία της Ελλάδος». Πιστεύει ότι αν κάποιος αναγνωρίσει πρώτος την ΟCU, οι υπόλοιποι «θα είναι ευκολότερο να το κάνουν».    

Συνέχεια

Ο Επίσκοπος Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος και ο «Πρώτος» των… «πανορθοδόξων Λειτουργιών»

Γράφει ο Μέτοικος

Αν όχι το όγδοο, πάντως θαύμα μεγάλο του κόσμου είναι η ιώβειος υπομονή των πιστών κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, όπου διάφοροι νέοι ρασοφόροι από του άμβωνος, καταχρώμενοι το άσυλο του ιερού χώρου, καταφέρνουν ανάμεσα στο «από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα» και του επικού τέλους «άρες μάρες κουκουνάρες», να προβάλουν το ακρότατο ύψος των θεολογικών τους φληναφημάτων.

Συνέχεια

Ἀνοικτὴ ἐπιστολή-ἐρωτηματολόγιον πρὸς τὸν σεβ. Ναυπάκτου

Εστάλη στο ιστολόγιο από Ιερομόναχο του Αγίου Όρους ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος.

Σεβασμιώτατε,

Χαρὰ μεγάλη κατέλαβε ἡμᾶς, ἐν μέσῳ καιροῦ χειμῶνος, κατὰ τὴν σθεναρὰν ὁμολογίαν ὑμῶν εἰς τὴν σύνοδον τῆς Κρήτης, τότε, τὸ 2016. Χειμὼν διὰ τὴν ἀπὸ μέρους ἑνίων μόνον, παραχώρησιν τοῦ τετιμημένου ὀνόματος «Ἐκκλησία», εἰς αἱρετικὰς παρασυναγωγάς, εἰς θρησκευτικὰς σέκτας & εἰς συλλόγους μηδὲ αὐτὸν τοῦτον τὸν οἶνον ἀναγνωρίζοντα εἰς τὴν θείαν λατρείαν!  Χειμῶν & διὰ τὴν παραχώρησιν τοῦ ἁγιωτάτου ἐπιθέτου «Χριστιανός»,  εἰς ἀνθρώπους αἱρετικούς, ἀσεβεῖς & βλασφήμους, ἀλλὰ & μάγους & σατανιστάς!

Συνέχεια