Ἡ ὑποτέλεια τοῦ Συνοδικοῦ Σώματος εἰς τὸ «πολιτικῶς ὀρθόν» μὲ ὑποβολέα τὴν ἀκατάσχετο κενολογία τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας. (Μέρος Γ’) 

Α μέρος ΕΔΩ Β μέρος ΕΔΩ

«Ποιμένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀμπελῶνα μου,
ἐμόλυναν τὴν μερίδα μου,
ἔδωκαν μερίδα τὴν ἐπιθυμητήν μου
εἰς ἔρημον ἄβατον.» (Ἱερεμίας 12,10)

π. Στυλιανὸς Ἐμμ. Καρπαθίου

Συνέχεια

Ἡ ὑποτέλεια τοῦ Συνοδικοῦ Σώματος εἰς τὸ «πολιτικῶς ὀρθόν» μὲ ὑποβολέα τὴν ἀκατάσχετο κενολογία τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας. (Μέρος Β’)  

Το Α μέρος ΕΔΩ

«Ποιμένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀμπελῶνα μου,
ἐμόλυναν τὴν μερίδα μου,
ἔδωκαν μερίδα τὴν ἐπιθυμητήν μου
εἰς ἔρημον ἄβατον.» (Ἱερεμίας 12,10)

π. Στυλιανὸς Ἐμμ. Καρπαθίου

Συνέχεια

Τρικυμίες και ναυάγια Ε’.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 27 Ἰουλίου 2022  

Α μέρος ΕΔΩ, Β μέρος ΕΔΩ, Γ μέρος ΕΔΩ, Δ μέρος ΕΔΩ.

Ἔχουμε μείνει στὴν διαπίστωσι τοῦ ἐπισκόπου ὅτι στὴν πρώτη φάσι τῆς πανδημίας δημιουργήθηκαν ρήγματα στὴν ἑνότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος λόγῳτῆς ἐντόνου κριτικῆς κατὰ τῆς Συνόδου καὶ τῶν ἐπισκόπων ἀπὸ ὁμάδες πιστῶν.!!! (ΝΛ. ΑΠ7 σελ.18)

Συνέχεια

Ἡ ὑποτέλεια τοῦ Συνοδικοῦ Σώματος εἰς τὸ «πολιτικῶς ὀρθόν» μὲ ὑποβολέα τὴν ἀκατάσχετο κενολογία τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας. (Μέρος Α’)                         

«Ποιμένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀμπελῶνα μου,
ἐμόλυναν τὴν μερίδα μου,
ἔδωκαν μερίδα τὴν ἐπιθυμητήν μου
εἰς ἔρημον ἄβατον.» (Ἱερεμίας 12,10)

π. Στυλιανὸς Ἐμμ. Καρπαθίου

Α. Ἀναγκαῖες διαπιστώσεις

      1.  Στὴν 3η διαδικτυακὴ Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως, ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴν 24ην Ἰανουαρίου 2021, μὲ θέμα, Πανδημία Covid-19 καὶ ἐμβόλια, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ.Νικόλαος, ἀναφέρθηκε διεξοδικὰ στὶς ἐνέργειες τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰς τὴν ὁποίαν προΐσταται, γιὰ τὴν ἐνημέρωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπὶ τοῦ φλέγοντος θέματος τοῦ covid-19 καὶ τῶν ‘’ἐμβολίων.’’

Συνέχεια

Τρικυμίες και ναυάγια Δ’ – Οἱ «ποικίλοι» πιστοί, καὶ ὁ ποικιλομήτης ἐπίσκοπος.

Α μέρος ΕΔΩ, Β μέρος ΕΔΩ, Γ μέρος ΕΔΩ

Γεώργιος Κ. Τζανάκης.

Μετὰ ἀπὸ ὑποχρεωτικὴ διακοπὴ τῆς καταδύσεώς μας στὸν πολυποίκιλο βυθὸ τῶν περιγραφῶν, προβληματισμῶν, σκέψεων καὶ προτάσεων τοῦ σεβασμιωτάτου Λαυρεωτικῆς, πρὸς εὕρεσιν τῶν πολυτίμων κεκρυμένων μαργαριτῶν, ἐπανερχόμεθα ἀλιεύοντες καὶ παρουσιάζουμε στοὺς τυχόντες ἀναγνῶστες ὅ,τι βρήκαμε, προτρέποντας τους νὰ μελετοῦν προσεχτικὰ ὅσα οἱ ἱεράρχες μας λένε καὶ πράττουν, συγκρίνοντάς τα μὲ τὰ λόγια καὶ τὶς πράξεις τῶν ἁγίων πατέρων τῆς ἐκκλησίας μας καὶ χρησιμοποιῶντας καὶ λίγο τὸ μυαλό τους. Διότι ἐνῷ ἡ χρήσις τῶν μασκῶν εἶναι ὑποχρεωτική, ἄν καὶ ἐπιβλαβής, ἡ χρήσις τοῦ μυαλοῦ παρουσιάζεται ὡς περιττή ἀπὸ τοὺς πλείστους σημερινοὺς ἡγέτες τοῦ λαοῦ, πνευματικοὺς καὶ πολιτικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικοὺς.  

Συνέχεια

Πρώτη φορά στην δημοσιότητα – Το τελευταίο κείμενο του Μητροπολίτου Μεσογαίας προς την Ιερά Σύνοδο για τα «covid-19 εμβόλια». (τέλος 2020-αρχὲς 2021)

σ.σ. … και προσεχώς η απάντηση του π. Στυλιανού Καρπαθίου

Συνέχεια

Τρικυμίες και Ναυάγια Γ’

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 14 Ἰουλίου 2022

Α’ μέρος ΕΔΩ, Β’ μέρος ΕΔΩ.

Ὀσφραινόμεθα τὰ ἄνθη τῶν λόγων τοῦ Μεσογαίας Νικολάου ἀπὸ τὸν ἀνθόκηπο τοῦ Λαρίσης Ἰερωνύμου καὶ προσπαθοῦμε νὰ σᾶς μεταδώσουμε ὁλίγη ἀπὸ τὴν ὁσμὴν τῶν μύρων τους, ἡ ὁποία ὄντως εἶναι πολὺ δυνατή. Ξεπερνάει τὰ ἄλλα ἀρώματα. («Ὀσμὴ μύρων σου ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα» Ἄσμα ἀσμάτων 1,3)

Συνέχεια

Τρικυμίες και ναυάγια Β’

Το πρώτο: «Τρικυμίες και ναυάγια»

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 10 Ἰουλίου 2022

Ἔρχεται λοιπὸν ἕνας ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ Μεσογαίας Νικόλαος, καὶ προκειμένου νὰ ὑποστηρίξῃ ἐπιστημονικῶς, καθότι κάτοχος ἐπιστημονικῶν τίτλων, τὶς ἀνάγκες τοῦ Λαρίσης (καὶ ὄχι μόνον) γιὰ νὰ «πολεμήσουν τὴν συκοφαντία ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας» – ἔτσι λένε- συγγράφει καὶ δημοσιεύει τὸ κείμενο «Πνευματικὴ θεώρησι τοῦ ἀντιεμβολιαστικοῦ ἱδεολογήματος» στὸ ἔντυπο «Ἀχιλλίου Πόλις τ.7, τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης (ΑΠ7).

Συνέχεια

Τρικυμίες και ναυάγια.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης.  Ἀκρωτήρι Χανίων. 6 Ἰουλίου 2022

Εἰσαγωγικά.

Δυστυχῶς, ἀναγκαζόμαστε πάλι νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τοὺς λόγους ἀνθρώπων ποὺ ἡ ἐκκλησία μας τοὺς ἔχει δώσει ἀρχιερατική ἀξία. Ἀναφέρω  τὸ «δυστυχῶς»  διότι δὲν νομίζω κανεὶς φυσιολογικὸς καὶ -κατὰ δύναμιν- πιστὸς στὴν ἐκκλησία ἄνθρωπος νὰ εὐχαριστῇται ὅταν ἀναγκάζεται νὰ πῇ λόγους ὄχι ἐπαινετικοὺς γιὰ κάποιον ἄλλον, -πολὺ περισσότερον δὲ ὅταν ὁ ἄλλος εἶναι ἀρχιερεῦς τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας.

Συνέχεια

Οι Υγιειονομικοί (Συντάγματος) σε αναστολή απαντούν στον Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικόλαο.

«Ἀδελφός ὑπό ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρά»   

Οι υγειονομικοί σε αναστολή, με την ευκαιρία της δημοσίευσης άρθρου του μητροπολίτη Μεσογαίας Νικολάου στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού της Ι.Μ.Λαρίσης, (Αχιλλίου Πόλις σελ.13-40) μέ τίτλο «Πνευματική Θεώρηση τοῦ Ἀντιεμβολιαστικοῦ Ἰδεολογήματος»,  δραττόμεθα της ευκαιρίας να επισημάνουμε τα ακόλουθα : 

Συνέχεια

Μία ἀκόμη «πνευματική θεώρηση» μέσα στήν παράνοια τοῦ ἀνάποδου κόσμου.

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Βυζαντινῆς Ἱστορίας

Πάγια ἡ τακτική του νά θολώνει τά νερά μέ μακροσκελεῖς γλυκανάλατες ἀργοκενολογίες καί ἐπαμφοτερίζοντα μπερδευτικά ἤξεις ἀφήξεις, πού σέ συνδυασμό μέ τό ἐπιμελῶς μειλίχιο ὕφος του ξεγελοῦσαν πολύ κόσμο καί μόνο σέ πιό ἐξασκημένα μάτια ἄφηναν νά φανοῦν οἱ πλάνες καί οἱ κακοδοξίες του. Τά τελευταῖα χρόνια ὅμως ὁ πανδαμάτωρ κορωνοϊός (πανδαμάτωρ ὅχι φυσικά ἀπό ὑγειονομικῆς πλευρᾶς, ἀλλά ὡς καθοριστικός παράγων…ξεβρακώματος) ἔριξε τίς μάσκες καί γι’ αὐτόν.

Συνέχεια

Ποιά η σχέση σας Σεβασμιότατε Μεσογαίας με τον αρχιμασώνο Μιχαήλ Ματτέ;

Ο ονομαζόμενος «Μέγας διδάσκαλος της μεγάλης τεκτονικής στοάς της Ελλάδος’» και πρόεδρος του τεκτονικού ιδρύματος Μιχαήλ Ματτές φαίνεται ότι σας έχει αδυναμία σεβασμιότατε Μεσογαίας κ. Χατζηνικολάου και ευκαίρως ακαίρως εδώ και χρόνια σας προβάλει και διαφημίζει δημοσίως στο προφίλ του στο fb.  Βέβαια εσείς δεν χρειάζεστε διαφήμιση και προβολή, διότι είστε έτσι και αλλιώς δημόσιο πρόσωπο.

Συνέχεια

Το ἐμβόλιο εἶναι θέμα Πίστεως καί Βιοηθικῆς.

Ὁ Δρ. Στάνλεϊ Πλότκιν, «πατριάρχης» τῶν ἐμβολίων καί «σφαγέας» τῶν ἐμβρύων, δίνει ἠχηρή ἀπάντηση στόν Μητροπολίτη Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο, τόν Ἀρχιμανδρίτη Νεκτάριο Μουλατσιώτη, τόν Καθηγητή Λοιμωξιολογίαςκ. Σωτήρη Τσιόδρα καί τόν Καθηγητή Γενετικῆς κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, γιά τά ἐμβόλια.

Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Ντανᾶ, Ἱεροκήρυκος
Ἀγρίνιο, 17/07/2021

Συνέχεια

Σύ είπας !

Ομιλεί ο π. Ευάγγελος Παπανικολάου (βίντεο στο youtube «Ο π. Ευάγγελος δεν χαρίζει κάστανα – Β’ μέρος» γύρω στο 25.00 λεπτό)


«Αυτό το κολπάκι να το προσέξτε πολύ. Όπου το δείτε αυτό, μακριά. Αυτό είναι το σχήμα του διαβόλου. Και μην το πάρετε και πείτε ότι ο π. Ευάγγελος το κάνει. Λοιπόν. Αυτό είναι… Όχι. Εμείς στην Εκκλησία δεν έχουμε τέτοια πράγματα.»

Σύ είπας !

Συνέχεια

Ο Μεσογαίας Νικόλαος εξαπάτησε την ΔΙΣ με ένα ακρωτηριασμένο κείμενο ενός γραμματικού της North Dakota Health.

Συνέχεια

Πόσο κόστισε η αμνήστευση των εκτρώσεων; 495.000 ευρώ με ΦΠΑ!

Μεσογαίας Νικόλαος: «Είμαστε ευγνώμονες έναντι της Περιφέρειας»

Για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, στην κεντρική πλατεία Κερατέας στον Δήμο Λαυρεωτικής, ενημερώθηκε σήμερα το πρωί ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Συνέχεια

Δευτέρα Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ τοῦ πατρός Στυλιανοῦ Καρπαθίου, πρὸς τὴν Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

σ.σ. ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ. ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΗ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟ.

(Δεῖτε τὴν 1η ἐπιστολὴ).

‘’Ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται’’ (Ψαλμ. 41, 8)

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς˙    

Ὑπείκων στὴν ἱερατική μου συνείδηση καὶ μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ καὶ τιμὴ στὴν Ἀρχιερατική Σας ἀξία, ὡς καθημένους ‘’εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ’’, ἀπευθύνομαι γιὰ δευτέρα φορὰ πρὸς Ὑμᾶς, ἀναφορικά μὲ τὰ ἐσχάτως, ἀπό ἔτους καὶ πλέον, τεκταινόμενα στὴν ὑπ’ οὐρανὸν καὶ κατὰ συνέπεια στὴν πατρίδα μας.    

Κατ’ἀρχάς, ὁ πολυθρύλητος ἰὸς sars-cov-2, ὁ ὁποίος ἔπληξε τὴν ὑφήλιο, ὑπῆρξε ἡ αἰχμὴ τοῦ δόρατος, στὴν σκοπίμως ἀσεβῆ ἐπίθεση κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ… τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Συνέχεια

Eμβόλια covid19. Ενημέρωση – Διαμαρτυρία.

Προς
α. την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας
β. τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο, Πρόεδρο της Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδας

Σχετικά με τη χρησιμοποίηση κυτταρικών σειρών από εκτρωθέντα έμβρυα για την ανάπτυξη και παρασκευή εμβολίων, φαρμάκων, καλλυντικών και ενισχυτικών γεύσης.

Συνέχεια

Μητροπολίτης Μεσογαίας – Ειδικός στην απονεύρωση του φρονήματος των Ορθόδοξων Ελλήνων.

Φτάσαμε στο σημείο να επισκοπούμε τους κατ’ όνομα Επισκόπους, όταν βλέπουμε ότι συστηματικά παρασύρουν το ποίμνιο στην ΑΠΩΛΕΙΑ.

Συνέχεια

Τα ήδη νεκρωμένα εμβρυακά κύτταρα δεν προσκρούουν σε κάποιο ηθικό εμπόδιο;

σ.σ. ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΠΕΦΤΟΥΝ. Την ώρα που ο Γέροντας Εφραίμ μας καλεί επειγόντως σε μετάνοια, ο Μητρ. Μεσογαίας «κλείνει το μάτι» στα χρήσιμα (για το covid-19 εμβόλιο) νεκρωμένα έμβρυα! Δολοφονήθηκαν ανεξάρτητα από τον σκοπό για τον οποίον χρησιμοποιήθηκαν, άρα δεν τίθεται ηθικό ζήτημα μας λέει ο Μητροπολίτης! Είναι κατανοητό γιατί ο Μητροπολίτης Μεσογαίας καταφεύγει σε αυτήν την «ηθική» του «προφυλακτικού», καθότι διατελεί πρόεδρος στην επιτροπή βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος με αναπληρωματικό μέλος στην επιτροπή τον κολλητό του και εκλεκτό της κυβέρνησης Μητσοτάκη, Σωτήριο Τσιόδρα!

Συνέχεια

Ερώτηση μακαριστού Μητρ. Αυγουστίνου Καντιώτη στον Μητρ. Μεσογαίας Νικόλαο…

Μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης: ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙ ΝΑ ΜΟΥΤΖΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, ΕΣΥ ΘΑ ΤΟΝ ΜΟΥΤΖΩΣΕΙΣ;

Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος: ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΑΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ.

σ.σ. Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΕΚΘΕΤΕΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΙΝΟΥΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

Μεσογαίας: «Θὰ βάλουμε καὶ οἱ κληρικοὶ μάσκα».

σ.σ. Ο Μεσογαίας λέει πως δεν θέλει να κρίνει τις αποφάσεις του Καίσαρα για να μην διαταραχθεί η ψυχική του υγεία και γι’ αυτό αν χρειαστεί οι κληρικοί θα βάλουν μάσκα!! Μήπως στην θέση της μάσκας είναι καλύτερο Σεβασμιώτατε να βάλετε ΦΕΡΜΟΥΑΡ και να μας αφήσετε στην ησυχία μας; Την δική μας ψυχική ηρεμία ποιος θα την κοιτάξει; Πάντως Σεβασμιώτατε Μητροπολίτης γίνατε για να κρίνετε και να ορθοτομείτε τον λόγο της αληθείας, όχι για να νανουρίζετε το ποίμνιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μεσογαίας «ανοίγει τον δρόμο» του Καίσαρα. Η στάση αυτή θυμίζει κάτι από «Ζώσα Εκκλησία» επί σοβιετικού καθεστώτος.

Συνέχεια

Επιστολή Μητροπολίτου Μεσογαίας Νικολάου προς τον Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικόλαο.

ΕΞΙ ημέρες πριν αποφανθεί η ΔΙΣ (16/3/2020) για τις μονόωρες Θείες Λειτουργίες, ο Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής Νικόλαος έκλεισε τις εκκλησίες και πετσόκοψε τις Λειτουργίες (10/3/2020) στην Μητρόπολή του. Στις 11/3/2020, μία ημέρα μετά τα «εκκλησιαστικά μέτρα» του Μεσογαίας, η ΔΙΣ στο ανακοινωθέν της εξακολουθούσε να δηλώνει ότι «η ΔΙΣ επιβεβαιώνει την απόφασή της για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των Ιερών Ναών και την τέλεση σε αυτούς των ιερών ακολουθιών

Συνέχεια