«Ο μόσχος ο σιτευτός»

Τήν ὥρα πού τά ἐμβολιαστικά κέντρα σέ ὅλη τή χώρα πνέουν τά λοίσθια (ὅπως ἐμμέσως πλήν σαφῶς μάλιστα ὁμολογεῖται καί ἀπό τούς ἴδιους τούς λακέδες τοῦ καθεστῶτος) καί ἐνῶ ἡ χούντα βρίσκεται σέ ἀπόγνωση γιά τό ποῦ νά ἐπεκτείνει τίς ὑποχρεωτικότητες, προκειμένου νά πλησιάσει τά στάνταρντς πού διέταξαν τά ἀφεντικά, ἀναλαμβάνει νά βάλει πλάτη (γιά μιά ἀκόμη φορά) ἡ ξεπουλημένη διοικοῦσα Ἐκκλησία. Γιά νά σώσει βεβαίως ὄχι τό ποίμνιο πού βασανίζεται, ἀλλά τούς βασανιστές.

Συνέχεια

Έρχεται το μπόλι έξω από τους Ναούς της Μητροπόλεως Λαρίσης !

Πριν καλά καλά συνέλθουμε από το μασονικό μανιφέστο του Αλεξανδρουπόλεως, εμφανίστηκε ο Λαρίσης Ιερώνυμος για να παρουσιάσει την «πρωτοβουλία» της Μητροπόλεως να έχει ανά Κυριακές (από τις 3 Οκτωβρίου) και στις μεγάλες εορτές μία κινητή μονάδα eμβολιασμού έξω από Ενορίες. Το πρόγραμμα αυτό το παρουσίασε δίνοντας συνέντευξη μαζί με τοπικούς παράγοντες μέσα από Ναό της Μητροπόλεως!

Συνέχεια

Ὅταν ἡ μάσκα καλύπτει τούς ὀφθαλμούς!

Χρίστος Παναγιώτου

Κύριος ὑπερασπιστής τῆς ζωῆς μου· ἀπό τίνος δειλιάσω; (Ψαλμ.26, 1)

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, Λαρίσης και Τυρνάβου, ἀνάρτησε στήν ἰστοσελίδα της κείμενο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου Κολλᾶ μέ τίτλο: “Ἡ μάσκα τοῦ προσώπου καί οἱ «μᾶσκες» τῆς ψυχῆς”1. Προφανῶς ὁ Μητροπολίτης μας, φέρων ὁ ἴδιος μάσκα που κρύβει σχεδόν ὅλο τό πρόσωπό του, καί ζηλωτής ὑπέρ τῶν κυβερνητικῶν μέτρων2, ἀναζητεῖ στηρίγματα γιά νά καθησυχάσει καί νά πείσει τόν πιστό λαό τῆς Μητροπόλεώς του, ὅτι πρέπει νά φορᾶμε τίς μᾶσκες ἀκόμη καί μέσα στούς Ἱερούς Ναούς. Φαίνεται λοιπόν, ὅτι στό κείμενο πού θά ἐξετάσουμε, βρῆκε πειστικά ἰατρικά καί θεολογικά ἐπιχειρήματα.

Συνέχεια

«Ἡ Πίστις μας, πρέπει νά παραδίδεται ἀνόθευτη, καθαρή ἀπό κάθε σπίλο…»

«Εἴ τις Χριστιανός ἔλαιον ἀπενέγκει εἰς ἱερόν ἐθνῶν, ἤ εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῶν, ἤ λύχνους ἅπτοι, ἀφοριζέσθω.»
(Κανών ΟΑ΄ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων)

Μέ ἀφορμή τήν παρουσία τοῦ μητροπολίτου μας, κ. Ἱερωνύμου, στίς ἐκδηλώσεις γιά τήν «Ἡμέρα Μνήμης τοῦ Ὁλοκαυτώματος»1 (27/1/2021), ἀνακλήθηκαν στή μνήμη μου οἱ πρωτοφανεῖς ἐνέργειές του, οἱ ὁποῖες ἀναστάτωσαν τό ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς μητροπόλεως πού κλήθηκε νά ποιμάνει. Πρόκειται γιά τή ἐνεργή συμμετοχή του στίς ἐκδηλώσεις μνήμης τοῦ ὀλοκαυτώματος τῶν Ἑλλήνων Ἐβραίων. Στίς 24/1/2019 περάτωσε τήν ἐκδήλωση στή συναγωγή μέ τήν ὁμιλία του2, καί στίς 30/1/2020 ἄναψε κερί στήν ἑπτάφωτη λυχνία3.

Συνέχεια

Ο π. Νικηφόρος δεν συμμερίζεται το περιεχόμενο του σημειώματος στο Ναό του Αγίου Γεωργίου Λαρίσης.

Για την ακρίβεια των πραγμάτων οφείλω να ενημερώσω το αναγνωστικό κοινό ότι ο εφημέριος του Ι.Ναού Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος Λαρίσης π. Νικηφόρος, μετά από παρέμβασή του στην ανάρτηση με τίτλο «Ποιός τους τα ψιθυρίζει αυτά; Το Άγιο Πνεύμα ή ο Σατανάς; Μόνο οι μασκαρεμένοι και έχοντες πιστοποιητικό ιατρού μπορούν να εκκλησιαστούν σε Ναό της Μητρ. Λαρίσης !!», δήλωσε ότι το σημείωμα στο εξωτερικό του Ναού που διακινείται στο διαδίκτυο τοποθετήθηκε εκεί εν αγνοία του.

Συνέχεια

Ποιός τους τα ψιθυρίζει αυτά; Το Άγιο Πνεύμα ή ο Σατανάς; Μόνο οι μασκαρεμένοι και έχοντες πιστοποιητικό ιατρού μπορούν να εκκλησιαστούν σε Ναό της Μητρ. Λαρίσης !!

Όρθρος και Θεία Λειτουργία 7:30 έως 10:00
ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Παρακαλώ πολύ.
Ο Ι. Ναός ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ. Έτσι λοιπόν…

Συνέχεια

Ἀνοιχτή ἐπιστολή στόν Μητροπολίτη μας – Ὀρθόδοξη Πίστη καί ζωή: Μυστήριον ἀδιαπραγμάτευτον.

«Μή ἔλεγχε κακούς, ἵνα μή μισήσωσί σε· ἔλεγχε σοφόν, καί ἀγαπήσει σε.»   (Παροιμ. 9, 8)

Χρίστος Παναγιώτου

Τό ἡμερολόγιο τοῦ 2021, πού  ἐκυκλοφόρησε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου, προλογίζει ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας. «Θεία Κοινωνία. Μυστήριο ἀδιαπραγμάτευτο», τό θέμα τοῦ ἐκλεκτοῦ μητροπολίτου μας. Φυσικά καί ἡ Θεία Κοινωνία δέν εἶναι διαπραγματεύσιμη· εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός μας. Αὐτομάτως ὅμως, τίθεται τό ἐρώτημα: ὅλα τά ὑπόλοιπα που ἀφοροῦν στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία εἶναι διαπραγματεύσιμα;

Συνέχεια

«Ἐάν γάρ καί πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σύ μετ’ ἐμοῦ εἶ» (Ψαλμ. ΚΒ΄, 4)

Χρίστος Παναγιώτου

Στό πρόσφατο παρελθόν (17/19 Ἀπριλίου – 4 Μαΐου 2019), ἀνταλλάξαμε μέ τόν σεβασμιώτατο μητροπολίτη μας δημόσιες ἐπιστολές γιά μία ἀρνητική πρωτιά στήν μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου: τό ἄνοιγμα στό ρόταρι, καθώς καί γιά τή συναυλία θρησκευτικῆς μουσικῆς πού ἔλαβε χώρα στόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Νικολάου. Στό, ξένο γιά τήν πίστη μας, ἄνοιγμα, δόθηκε τέλος δι’ Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Διαρκοῦς ἱερᾶς Συνόδου[1] στούς Σεβ. Μητροπολίτες καί τόν Ἱερό Κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ τή σύσταση νά ἀπέχουν ἀπό κάθε ἐκδήλωση πού διοργανώνεται ἀπό τίς ὀργανώσεις Rotary καί Lions.

Συνέχεια

Αντίκρουση αποπροσανατολιστικού άρθρου του κ. Σωτηρίου Αθ. Μουντζούρη με τίτλο «Κρίση πανδημίας -Πολιτεία – Εκκλησία».

Λαμβάνοντας υπόψιν μας το δημοσίευμα του αξιότιμου κ. Σωτηρίου Μουτζούρη με τίτλο «Κρίση πανδημίας -Πολιτεία – Εκκλησία» που δημοσιεύθηκε ΕΔΩ θεωρήσαμε καθήκον μας να το αντικρούσουμε ένεκα του ότι λειτουργεί αποπροσανατολιστικά και προπαγανδιστικά από τα πραγματικά γεγονότα της διαμορφωθείσας καταστάσεως λόγω κορωνοϊού.

Αγαπητέ μας κ. Σωτήρη Αθ. Μουτζούρη, πρόεδρε του Ορθοδόξου Ιεραποστολικού Συλλόγου «Πορεία Αγάπης», που εδρεύει στη Λάρισα, η γνωριμία μας στο χώρο της Εκκλησίας είναι πολύ παλιά, πριν από 40 χρόνια και τυγχάνεις της εκτιμήσεώς μου, όπως και το έργο της Εξωτερικής Ιεραποστολής που επιτελείτε, μάλιστα είμαστε και αρωγοί.

Συνέχεια

Αριστείδης Π. Δασκαλάκης: «εύδει ποιμήν»

(απ’ το «Ουχ εύδει ποιμήν» δεν κοιμάται ο βοσκός – αρχαιοελληνική παροιμία)

Πολλές φορές στην εποχή μας, ακούγοντας ένα επίσκοπο να ομιλεί, θυμάσαι τα λόγια του Κυρίου : «ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ» ( Ιω. 12,43) ή γι ‘αυτούς που δεν πιστεύουν αλλά καμώνονται πως πιστεύουν: «Το χειρότερο από το να μιλούν άσχημα για εσένα είναι να μη μιλούν καθόλου για εσένα.» (Όσκαρ Ουάιλντ)

Ο επίσκοπος Λαρίσης στις 26/4/20 στον Ι.Ν. Αγίου Θωμά, σε ένα κήρυγμα περίεργο, προς τα ντουβάρια του ιερού ναού, φάσκων και αντιφάσκων διατύπωσε θέσεις αθεολόγητες, κενοφανείς και ξεκάθαρα αντιεπιστημονικές, συνεργώντας ψυχή τε και σώματι στο ανοσιούργημα των κυβερνώντων.

Συνέχεια

Μία «σαλή» είπε στον Λαρίσης την αλήθεια, αλλά αυτός την απέρριψε… έρχεται ο οργή του Θεού.

Από το κήρυγμα του Μητροπολίτη Λαρίσης

«Προχθές του Αγίου Γεωργίου, βγαίνοντας από τον Άγιο Γεώργιο Μεγαλομάρτυρα της πόλεως Λαρίσης, μία κυρία, την οποία αργότερα οι γείτονές της μου είπαν ότι είναι ψυχασθενής εγώ αυτό δεν το λέω [σ.σ. τότε γιατί το ανέφερες;], δεν το ξέρω, αν και έχρηζε ψυχιάτρου (!) από αυτά τα οποία έγιναν- ήρθε επιθετικά προς εμέ για να μου πει:

Συνέχεια

Ανοικτή επιστολή προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λαρίσης κ. Ιερώνυμον.

π. Βασίλειος Ἐμμ. Βολουδάκης

Ἀθῆναι 27 Ἀπριλίου 2020

Σεβασμιώτατε, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μετά πολλῆς ἐκπλήξεως πληροφορήθηκα ἀπό τό διαδίκτυο τήν χθεσινή Ὁμιλία σας (26 Ἀπριλίου 2020) σέ Ναό τοῦ ἑορτάζοντος Ἱ. Ναοῦ τοῦ ἁγίου Θωμᾶ Λαρίσης, στήν ὁποία ἐκάματε εὐθεῖα ἀναφορά στό πρόσωπό μου (χωρίς νά ἀναφέρετε τό ὄνομά μου), μέ συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς, πού μέ ἄφησαν ἐμβρόντητον!

Συνέχεια

Παραμύθια της Χαλιμάς και αήθης επίθεση σε κληρικό από τον Μητροπολίτη Λαρίσης.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ

-https://www.youtube.com/watch?time_continue=1686&v=gNvhMREWcl0&feature=emb_logo

Λαρίσης Ιερώνυμος: «Καταδικάζεται το ποιμαντικό ενδιαφέρον για τους Ρώσους προσκυνητές»

Κατηγορείται έντονα το Ρωσικό Πατριαρχείο από τους Μητροπολίτες της Ελλαδικής Εκκλησίας, για την οδηγία που δίνει πλέον στους πιστούς του, ώστε να αποφεύγουν την κοινωνία σε Εκκλ. Επαρχίες και Ναούς της Ελλάδος που έχουν σχέση με τους σχισματικούς της Ουκρανίας.

Ο Σεβ. Λαρίσης Ιερώνυμος καταδικάζοντας αυτή την απόφαση, βρήκε αφορμή από αυτήν για να πει ότι «έχει ξεπεραστεί ανεπιστρεπτί τόσο η εποχή των Τσά­ρων όσο και η εποχή των Σοβιέτ;» 

Συνέχεια

«Μέλη του Ρόταρυ είναι στελέχη του Τεκτονισμού»

Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου

Ὁ νέος Μητροπολίτης Λαρίσης ἐκκίνησε μὲ τὰς καλυτέρας προϋποθέσεις. Ἄνθρωπος ὑψη­λῆς μορφώσεως ἐξελέγη ἀπὸ τὴν Ἱεραρχίαν, ὥστε νὰ ἀνταποκριθῆ εἰς τὸν ἑνωτικὸν ρόλον ποὺ ἀπῄτουν αἱ συνθῆκαι τῆς Ἱ. Μ. Λαρίσης πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς κανονικῆς τάξεως καὶ ζωῆς τῆς ἐκεῖ Ἐκκλησίας.

Συνέχεια

Τελική απάντηση στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης & Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο.

Χρίστος Παναγιώτου.

Λάρισα, 4-5-2019

Σεβασμιώτατε,

Χριστός ανέστη!

Θα ήθελα να Σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, επειδή βρήκατε έστω και λίγο χρόνο, μέσα στο τόσο πιεστικό πρόγραμμα ενός Επισκόπου, κυρίως όταν πλησιάζει η Μεγάλη Εβδομάδα, για να απαντήσετε [1] στην επιστολή, που Σας έστειλα [2]. 

Σίγουρα ο Επίσκοπος υπάρχει, για να κρατά την πόρτα της Εκκλησίας ανοικτή, δείχνοντας την αγάπη Της σε όλους, αλλά αυτό πρέπει γίνεται πάντα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που η ίδια η Εκκλησία έθεσε. Υπήρξαν άγιοι Επίσκοποι της Εκκλησίας μας (π.χ. άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων), που έκλεισαν τις πόρτες, ακόμα και σε Αυτοκράτορες, αλλά και σε αμετανόητους αιρετικούς Πατριάρχες. Υπάρχει, επίσης, το παράγγελμα της Θείας Λειτουργίας «Τάς θύρας, τάς θύρας ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν», στο άκουσμα του οποίου οι διάκονοι στα πρωτοχριστιανικά χρόνια έβγαζαν έξω από το Ναό τους κατηχουμένους και γενικώς τους αμυήτους, και έκλειναν τις πόρτες του Ναού, πράξη η οποία κακώς ατόνισε στη συνέχεια μέχρι και σήμερα.

Συνέχεια

Ανοιχτή επιστολή προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο.

«Τα δημοσίως λεγόμενα και πραττόμενα δημοσίως να ελέγχονται»
(Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, ΕΠΕ 23, 393)

Σεβασμιώτατε,  ευλογείτε!

Την χαρά μας για την προ πέντε περίπου μηνών ενθρόνισή Σας στην Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου επεσκίασαν δυο γεγονότα, που έλαβαν χώρα στην Μητρόπολή μας εσχάτως, την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Το πρώτο είναι η προσευχητική παρουσία του εκπροσώπου κληρικοῦ της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου σε τελετή αξιωματούχων των Ρόταρυ, στις 23 Μαρτίου τ.έ., κατά την οποία ο εν λόγω κληρικός εκπρόσωπός Σας «ανέπεμψε την προσευχή»[1]. Όμως, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 10.1.1974 και μεμονωμένοι Μητροπολίτες με Εγκυκλίους συνιστούν αποχή από συγκεντρώσεις Ροταριανών και δεν επιτρέπουν σε Ροταριανούς να είναι Ανάδοχοι σε Βαπτίσεις [2].

Συνέχεια