κ. Μόσιαλε μόλις ἀποδείξατε δημόσια τόν ἑαυτό σας ὡς ἀθεολόγητο καί παντελῶς ἄσχετο μέ τήν Ὀρθοδοξία!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Τό καλύτερο πού ἔχετε νά κάνετε λοιπόν, εἶναι νά μήν ἀποφαίνεσθε ἀπό δῶ καί πέρα περί θεμάτων τά ὁποῖα δέν κατέχετε (τά θεολογικά), δέν βιώνετε ἐμπειρικά (τήν Θεία Λατρεία) καί προφανέστατα ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ (τόν Τριαδικό Θεό τῆς Ὀρθοδοξίας)!

Καλύτερα νά σιωπήσετε διά παντός περί Ὀρθοδόξων θεμάτων, γιατί ἔχετε ἐκτεθεῖ ἀνεπανόρθωτα!

Συνέχεια

Εἶναι ἔλλειψη ἀγάπης ὅταν ἡ Ἐκκλησία δέν ἀφορίζει αὐτούς πού πρέπει! Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης (βίντεο)

Mαρία, Ἐκπαιδευτικός

Σέ συνέχεια τοῦ ἄρθρου: Ποιός γελάει μέ ποιόν; Ἄλλοι ἀφορίζουν καί ἄλλοι χαχανίζουν!

Δυστυχῶς πλεῖστοι ἐκ τῶν Ἐπισκόπων μας μένουν στόν τύπο καί στό γράμμα τοῦ νόμου κατά τό δοκοῦν.

Εἴδαμε τήν Ἱερά Σύνοδο νά σπεύδει γιά νά κάνει ἀντιπολίτευση στόν πρόσφατο τριπλό ἀφορισμό πού διάβασε ὁ κ. Ἁμβρόσιος, ἐπικαλούμενη τόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τούς Κανόνες, προκειμένου νά στοιχειοθετήσει τό ποιός μπορεῖ νά ἀφορίζει.

Συνέχεια

Ἡ Μασονία, «οἱ διαβασμένοι» καί ὁ Σατανᾶς! Φωτό & Βίντεο

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Ἐπειδή τά τελευταῖα χρόνια ὅλο καί περισσότερο ἔρχονται στό φῶς ἐνδείξεις καί ἀποκαλύψεις ἀνάμειξης πολιτικῶν (κυρίως) καί Ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν (;) στήν Μασονία, θεωρῶ ἀναγκαῖο νά μάθει ὁ κόσμος ἐν συντομίᾳ σέ ποιόν «θεό» πιστεύουν οἱ Μασόνοι!

Συνέχεια

Ποιός γελάει μέ ποιόν; Ἄλλοι ἀφορίζουν καί ἄλλοι χαχανίζουν!(βίντεο)

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Καί ἐνῶ τόσα καί τόσα λέγονται καί γράφονται θεολογικῶς ἐμπεριστατωμένα ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς, τά ὁποῖα ἐκφράζουν τήν δυσαρέσκεια καί τόν πόνο γιά τήν κατά καιρούς στάση τῆς Ἐπίσημης Ἐκκλησίας ἀπέναντι στόν ἐμμέσως πλήν σαφῶς διωγμό τῆς Ἐκκλησίας ὅλων αὐτῶν τῶν μηνῶν τοῦ κορωναϊοῦ, «…ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν…», κάθε φορά!

Συνέχεια

Νέα Ἐποχή καί τό κόλπο «κορωναϊός»! Συνεχῶς προκύπτουν ἐνδείξεις-ἀποδείξεις γιά τόν ἔλεγχο τῆς ἀνθρωπομάζας!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Συνεχίζω νά ἑνώνω σκόρπια κομματάκια τοῦ πάζλ «κορωναϊός», διότι εἴτε εἶναι τεχνητός καί διέφυγε ἀσκόπως ἤ σκοπίμως ἀπό βιολογικό ἐργαστήριο, εἴτε προῆλθε ἀπό φυσικά αἴτια, σημασία ἔχει πώς ἡ παγκόσμια ἐλίτ τῆς Νέας Ἐποχῆς, τόν χρησιμοποιεῖ ὡς τό τέλειο ἄλλοθι γιά νά καθυποτάξει τήν ἀνθρωπομάζα (ἔτσι μᾶς βλέπουν ἐκ τῶν πραγμάτων…)!

Πῶς θά κατάφερναν παγκόσμια καραντίνα σέ ὅλους τούς λαούς καί τίς κοινωνίες
ταυτόχρονα;

Συνέχεια

Πανδημία ἤ παν-δήμιοι;

[Παιχνίδι τῆς δεκαετίας τοῦ ’90!
Illuminati Cards New World Order! (Κάρτες τῶν Πεφωτισμένων τῆς Παγκόσμιας Νέας Τάξης!) Μία ἀπό τίς κάρτες πού «προφήτευε» (μετάφραση: εἶχαν δρομολογημένη…) τήν παγκόσμια πανδημία!]

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Συνέχεια

Ὁ διωγμός στό διαδίκτυο καί στόν Τύπο, μία ἐπιπλέον σημαντική συνέπεια μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό!

Μένουν οἱ μάσκες, ἦλθαν καί τά φίμωτρα!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Σέ συνέχεια τῶν ἄρθρων: «Μένουμε ἐλεύθεροι»; Μερικοί παραλληλισμοί τοῦ σήμερα καί τοῦ αὔριο! 

καί Οι πραγματικές σημαντικές συνέπειες πλήν της υγείας και η λύση στον κορωναϊό! 

ἔρχεται νά προστεθεῖ ἐπικίνδυνα καί μία νέα «κατάργηση ἐλευθερίας» καί μία νέα σημαντική πραγματική συνέπεια μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό! Ὁ διωγμός τῆς ἐλευθεροτυπίας καί προσωπικῆς ἔκφρασης ἰδεῶν καί ἀπόψεων στό διαδίκτυο καί στόν Τύπο!

Συνέχεια

Οἱ πραγματικές σημαντικές συνέπειες πλήν τῆς ὑγείας καί ἡ λύση στόν κορωναϊό!

(Καί 2 ἀποκαλυπτικά βίντεο)

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Ἄν νομίζετε πώς ὁ κορωναϊός ἀπειλεῖ τόσο πολύ τήν ὑγεία μας, ὅπως μᾶς βομβαρδίζουν ἀπό τό πρωί μέχρι τό βράδυ γιά νά τό πιστέψουμε, πρέπει ὁπωσδήποτε νά συνειδητοποιήσετε πόσο περισσότερο μᾶς ἀπειλεῖ μία μακροσκελής λίστα κι ἄλλων ἀξιῶν καί συνταγματικῶν ἐλευθεριῶν μέ ἀφορμή τόν κορωναϊό-πού δέν μᾶς λένε-καί πού ὅλα αὐτά σύν τοῖς ἄλλοις κακοῖς πού προξενοῦν στήν ζωή μας, καταστρέφουν καί τήν ὑγεία μας!

Συνέχεια

«Μένουμε ἐλεύθεροι»; Μερικοί παραλληλισμοί τοῦ σήμερα καί τοῦ αὔριο!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Παρατηρώντας στενά ὅλα τά διαδραματιζόμενα ἐθνικῶς καί παγκοσμίως σχετικά μέ τόν περιβόητο «κορωνοϊό», δέν βλέπω τίποτε ἄλλα παρά μία πρόβα τζενεράλε μαζικῆς ὁλικῆς χειραγώγησης τῆς ἀνθρωπότητας σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο,…

Συνέχεια

Ἡ ξεφτίλα τῶν Μ.Μ.Ε., τοῦ κ. Χαρδαλιᾶ καί τῶν «εἰδικῶν»! (βίντεο)

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Ἡ ὑποκρισία τῶν Κυβερνώντων καί τῶν «ειδικῶν» τους δέν ἔχει τέλος, ἀλλά καί τῶν βασικοτέρων φερεφώνων τῆς ἐκάστοτε πολιτικῆς ἐξουσίας, τά Μ.Μ.Ε.!

Συνέχεια

Ὁ ἀποπροσανατολισμός μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό! Μία συγκεντρωτική εἰκόνα καί δύο βίντεο-ἀποκάλυψη!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Μέ πρόσχημα τόν κορωναϊό μᾶς ἐπιβάλλουν ἀπολυταρχικούς νόμους:

Νόμος ὑποχρεωτικῆς καραντίνας (4619/2019 (ΦΕΚ 95 11ης Ἰουνίου 2019). Αὐτός ὁ νόμος ἦταν καί «προφητικός»… ἀπό πλευρᾶς τῆς Κυβέρνησης καί τῶν ἄλλων κομμάτων πού τόν ψήφισαν, πού μᾶλλον ὡς ἅγιοι ἄνθρωποι μέ προορατικό χάρισμα ἐγνώριζαν τί θά συμβεῖ σέ 6 μῆνες καί μᾶς ἤθελαν ἕτοιμους γιά μάντρωμα στά σπίτια!

Συνέχεια

Ἡ τεχνολογία, ὁ βιολογικός πόλεμος καί τά χημικά στά ἔσχατα! Β΄ Μέρος (τό θαῦμα ὡς δαιμονικόν στοιχεῖον)! Προφητεία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Σέ συνέχεια τοῦ προηγούμενου ἄρθρου: Ἡ τεχνολογία, ὁ βιολογικός πόλεμος καί τά χημικά στά ἔσχατα! Προφητεία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου!, θέλω αὐτή τή φορά νά σταθῶ στό δεύτερο σκέλος τῆς προφητείας τοῦ χαρισματικοῦ π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου μέ τίς ἐξαιρετικές καί θεολογικότατες ὁμιλίες του.

Συνέχεια

Ἡ τεχνολογία, ὁ βιολογικός πόλεμος καί τά χημικά στά ἔσχατα! Προφητεία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Ποιός μᾶς χάρισε τήν ἐλεύθερη προαίρεση καί βούληση ὡς ὑπέρτατη ἔκφραση ἀγάπης;

Ὁ Θεός!

Συνέχεια

Ὁ κορωναϊός καί ὁ σκύλος!

Μία τραγελαφική ἀλλά ὄχι ἀνώφελη προσέγγιση τῆς ἐθνικῆς καί παγκόσμιας ἀμετανοησίας!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Ἀδελφοί μου φθάσαμε σέ αὐτό τό κατάντημα.

Συνέχεια

Ὁ κορωναϊός, ὁ ΟΗΕ καί ἡ προετοιμασία τῆς Πανθρησκείας τοῦ Ἀντιχρίστου! (βίντεο)

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Συνεχίζω μέ τήν «εὐγενική χορηγία» τοῦ κορωναϊοῦ (κοροϊδοϊοῦ τῆς οἰκουμένης), τόν ὁποῖον ἰό ἐκμεταλλεύτεται ἡ Παγκόσμια Νέα Τάξη Πραγμάτων προκειμένου νά προωθήσει τά οἰκονομικά, γεωπολιτικά, τεχνοκρατικά καί πανθρησκειακά σχέδιά της, μέ τραγική τελική κατάληξη τήν ἐγκαθίδρυση τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης καί τῆς Πανθρησκείας (Οἰκουμενισμός)!

Συνέχεια

Ὁ προμελετημένος κορωναϊός, ὁ Ἕβρος, οἱ λαθρομετανάστες καί ἡ σχέση τους!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Συνεχίζω τούς προβληματισμούς πού ἐγείρονται μέ ἀφορμή τήν παγκόσμια πληγή τοῦ κορωναϊοῦ πού παραχωρεῖ ὁ Κύριος στήν πατρίδα μας καί σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, λόγῳ τῆς ἀποστασίας μας!

Καί ἐπί τῇ εὐκαιρία, ἄς γράφεται ἐπιτέλους σωστά ἡ λέξη κορωναϊός (ἀπό τήν λέξη ‘κορῶνα’ μέ τήν ὁποία μιάζει ὁ ἰός)! Ἐξάλλου καί ξενιστί εἶναι· coronavirus, ἁπλά οἱ ξένοι δέν ἔχουν τό γράμμα ‘ω’ στήν ἀλφαβῆτα τους.

Συνέχεια

Οἱ δύο ἐπικίνδυνοι Νόμοι τοῦ «κοροϊδοϊοῦ»-κορωναϊοῦ πού θά παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στό προσεχές καί ἀπώτερο μέλλον μας ἐθνικῶς καί παγκοσμίως!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Θά ἤθελα στήν ἀγάπη σας νά κρούσω τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου σχετικά μέ τούς δύο πρόσφατους Νόμους πού ψηφίσθηκαν μέ ἀφορμή τήν ἐμφάνιση καί ἐξάπλωση τοῦ κορωναϊοῦ («κοροϊδοϊοῦ» ἐπιτρέψτε μου γιατί εἶναι προμελετημένος, ἀλλά δεν θά σταθῶ τώρα σέ αὐτήν τήν πτυχή τοῦ ζητήματος) ἐθνικῶς καί παγκοσμίως!

Συνέχεια