Κωνσταντίνος Γρίβας – Η υπαρξιακή κρίση της Ευρώπης.

Κωνσταντίνος Γρίβας

Έχουμε μία υπαρξιακή κρίση στο πολιτισμικό, οντολογικό και ανθρωπολογικό παράδειγμα -με την επιστημολογική έννοια του όρου- της Ευρώπης, αυτό που λέμε «Δύση».

Συνέχεια

Περιεκτική ανάλυση του Κωνστ. Γρίβα για το ρευστό μετα-μετα ψυχροπολεμικό γεωπολιτικό κλίμα και την πολιτισμική σύγκρουση Ανατολής – Δύσης.

σ.σ. Ενδιαφέρουσα είναι η ανάλυση της κρίσης ταυτότητας της Δύσης, η οποία προωθεί έναν απ-άνθρωπο μηδενισμό υποκρυπτόμενο πίσω από έναν άκρατο υπερδικαιωματισμό. Το άλλο ενδιαφέρον είναι η υπόδειξη του Κ. Γρίβα να ετοιμαστούμε ψυχολογικά για πόλεμο καθότι αναδύεται μία άκρως επιθετική Τουρκία, η οποία διεκδικεί αυτοκρατορική θέση στη νέα πραγματικότητα με εμάς δορυφόρο της.

-https://www.youtube.com/watch?v=TvnbiX3A1m0 Άμυνα και Γεωστρατηγική

Κωνσταντίνος Γρίβας: Εισήλθαμε σε έναν άτυπο παγκόσμιο πόλεμο.

Βασικοί αντίπαλοι: Οι εθνοκεντρικές δυνάμεις εναντίον των αεθνικών δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης.

-https://www.youtube.com/watch?v=sdN7m6veeaA&feature=emb_logo

Διεθνές Δίκαιο και προστασία των συνόρων – Οι εκ του πονηρού μύθοι.

Κώστας Γρίβας

Πολύς λόγος γίνεται για θέματα Διεθνούς Δικαίου και διεθνών συμφωνιών της χώρας μας, που υποτίθεται ότι την εμποδίζουν να προστατεύσει αποτελεσματικά τα σύνορά της με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει πρόσφορο. Γι’ αυτό θα πρέπει να θυμηθούμε τα βασικά του Διεθνούς Δικαίου, ώστε να μην υποκύπτουμε σε αυτές τις παραπλανητικές απόψεις, οι οποίες –κατά την άποψη του γράφοντος– είναι εκ του πονηρού και αποτελούν μέρος της ιδιόρρυθμης ολοκληρωτικής επίθεσης που δέχεται η Ελλάδα.

Συνέχεια