Ο Αρχιεπ. Ιερώνυμος, η Κυριακή των 318 Αγίων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, και η παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος!

Γιά τόν αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, χθές δέν ήταν η Κυριακή τών 318 Αγίων Πατέρων τής Α Οικουμενικής Συνόδου, αλλά η παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος !!!
Τουλάχιστον είναι συνεπής στήν προώθηση τής Νεοεποχίτικης ατζέντας, φυσικά καί δέν λειτούργησε….. Κρίμα πού δέν βρέθηκε ένας νά τόν βάλει στήν θέση του. 
Ι.Π.

Κυριακή των 318 Πατέρων Α’ Οικουμενικής Συνόδου.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου, γιατί μέσῳ αὐτῶν, ὁ Θεός σέ ἔφερε στή ζωή, κι αὐτοί οἱ γονεῖς, εἶναι οἱ αἴτιοι τῆς ζωῆς σου. Λοιπόν κι ἐσύ, μετά τόν Θεόν, αὐτούς θά τιμήσεις καί θά ἀγαπήσεις, ἄν ἡ πρός αὐτούς ἀγάπη, συντελεῖ στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Αὐτά γιά τούς κατά σάρκα γονεῖς καί ἀδελφούς καί φίλους.

Συνέχεια