Κυριακή του Τυφλού.

Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά

Μέ τήν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων ὁ ἄνθρωπος ἐκδιώχθηκε ἀπό τόν Παράδεισο καί ἔγινε πάλι γῆ καί χῶμα, ἀπό τό ὁποῖο ἐπλάσθηκε. Σήμερα ὁ Χριστός, μέ τό θαῦμα πού ἀκούσαμε, πλάθοντας ἀπό πηλό καί σάλιο (ἄκτιστη ἐνέργεια), καινούρια μάτια, κράζει δυνατά γιά νά ἀκούσει ὁ κάθε ἄνθρωπος τά ἑξῆς: Δέν θέλω νά εἶσαι γῆ, πεσμένος αἰώνια, ἀλλά ζητῶ ἀπό σένα νά ἔλθεις ξανά στόν οὐρανό. Νά δεῖς τήν άγαθότητά μου, ὥστε ὁδηγώντας σε φωτεινόν, ἄρτιον πρός τά ἄνω νά παραμείνεις ἐκεῖ, στόν Παράδεισο, αἰώνια. Φεύγα ἀπό τόν τόπο τοῦ ξεπεσμοῦ, τοῦ πόνου καί τῆς ὀδύνης.

Συνέχεια

Διαφοροποιήσεις της Πίστεως.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ [:Ιω. 9, 1-38]
Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου
[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 4-6-2000]

Ο Κύριος Ιησούς, αγαπητοί μου, είπε κάποτε: «Πλν υἱὸς το νθρώπου λθν ρα ερήσει τν πίστιν π τς γς;». Αλλά ποια πίστη ο Κύριος θα ζητούσε να βρει όταν κατά τη Δευτέρα Του Παρουσία θα επανήρχετο εις την Γην;

Συνέχεια

Κήρυγμα Κυριακής του Τυφλού.

Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά

Θα μπορούσε ο τυφλός, αυτός ο εκ γενετής τυφλός της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, θα μπορούσε να συναντήσει τον Κύριο στον ουρανό; Εκεί που είναι ο θρόνος του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος; Θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να ανεβεί στον ουρανό και να Τον συναντήσει και να Του ζητήσει την βοήθειά Του να δει το φως του;

Αδύνατον.

Συνέχεια

Μή και ημείς τυφλοί εσμεν;

(Θεολογικό σχόλιο στην Κυριακή του Τυφλού)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

Η έκτη Κυριακή από του Πάσχα είναι αφιερωμένη σε ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα του Κυρίου μας, στη θεραπεία του εκ γενετής τυφλού, το οποίο διασώζει ο ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιό του, με κάθε λεπτομέρεια και το οποίο ενέχει μεγάλες αλήθειες.

Συνέχεια