Κυριακή της Ορθοδοξίας – Ποια είναι η σχέση μου με τις Άγιες Εικόνες;

Ανδρέας Χριστοφόρου.

Σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, τιμούμε τις Εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Continue reading

Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά

Ἡ σημερινή ἑορτή εἶναι κορυφαία, γιατί ὁριοθέτησε τή ζωή καί τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας. Στήν ἀναστήλωση τῶν ἁγίων εἰκόνων, συνοψίζεται ὅλη ἡ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας· Ὀρθοδοξία- Ὀρθοπραξία.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ Χριστός. Ὁ Κύριος ὁριοθέτησε τή ζωή καί τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι γνωρίζουμε τί εἶναι ἡ ἀλήθεια, τί συνεπάγεται γιά τήν σωτηρία, τήν αἰωνιότητα, τή ζωή μας.

Continue reading

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας χωρὶς τὸ Συνοδικόν της. Ἐκκλησία χωρίς Χριστό.

Γεώργιος Τζανάκης

Γιατὶ οἱ ἅγιοι Πατέρες ἐθέσπισαν τὸν ἐορτασμὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας τὴν πρώτη Κυριακὴ τῶν νηστειῶν;

Γιατὶ ἡ σημερινὴ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία ἀπεχθάνεται, περιφρονεῖ καὶ κυρίως διαστρέφει καὶ ἀναποδογυρίζει ἐντελῶς τὴν σημασία αὐτῆς τῆς ἑορτῆς;

Continue reading

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: «Η Εικόνα, στοιχείον Ορθοδοξίας».

σ.σ. Να το διαβάσουμε καλά οι ΜΑΣΚΑρούληδες, και να κλάψουμε για την κατάντια μας.

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου
[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 23-3-1986]

Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας, Κυριακή Α΄ των Νηστειών, εορτάζει την νίκη της δια την ακρίβεια και ορθοδοξότητα της πίστεώς της και της παραδόσεώς της. Επάλαισε και παλαίει η Εκκλησία, δια να διατηρήσει την αυθεντία της ερμηνείας του αποκαλυφθέντος λόγου του Θεού, που κατεγράφη εις την Αγίαν Γραφήν υπό θεοπνεύστων ανδρών και παρεδόθη ως πράξις και ως διδασκαλία μέσα εις την Εκκλησίαν.

Continue reading

Κυριακή της Ορθοδοξίας – κήρυγμα π. Αθανασίου Μηνά.

«Τήν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστέ ὁ Θεός·».1

Ὁ Χριστός καταδεικνύει μέ τόν πιό ξεκάθαρο τρόπο σέ τοῦτον τόν κόσμο τῆς ἁμαρτίας πῶς μπορεῖς νά ζήσεις χωρίς τήν ἁμαρτία μέ ἁγιασμό, φρόνηση, σωφροσύνη, ἀνδρεία καί δικαιοσύνη. Δείχνει μέ ποιόν τρόπο στόν κόσμο τοῦ θανάτου, μπορεῖς νά νικήσεις τόν θάνατο, νά νικήσεις τόν διάβολο καί ὅλες τίς ψυχικές καί σωματικές ἀσθένειες πού προσδίδει ἡ ἁμαρτία, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Σωτῆρα Χριστό.

Continue reading

Αὕτη ἡ πίστις τήν Οίκουμένην ἐστήριξεν. Καιρός νά τό ξαναθυμηθοῦμε…

του Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ιστορίας

«Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς ἑβράβευσεν, οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ τοὺς Αὐτοῦ Ἁγίους ἐν λόγοις τιμῶντες, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν θυσίαις, ἐν ναοῖς, ἐν εἰκονίσμασι… Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν»…

Continue reading

Η σημασία των Ιερών Εικόνων στην Ελληνορθόδοξη Παράδοσή μας.

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

Η Α΄ Κυριακή των Νηστειών είναι αφιερωμένη στην μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας μας. Σύμπασα η Εκκλησία εορτάζει με κάθε λαμπρότητα, με κύριο χαρακτηριστικό του εορτασμού την περιφορά των ιερών εικόνων και την ανάγνωση του Συνοδικού της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου σε όλους τους ναούς.

Continue reading

Κοσμάς Αιτωλίας: Ἡ Ἐκκλησία μας δὲν κινδυνεύει ἀλλὰ κινδυνεύουμε ἐμεῖς, ἐὰν μείνουμε κοντὰ καὶ συσχηματιζόμαστε μὲ ἐκείνους πού πολεμοῦν καὶ ἀλλοιώνουν τὴν ὀρθόδοξο ἀλήθεια.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2020

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ: 124 )

Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πρός τόν ἱερόν κλῆρον, τίς μοναστικές ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Continue reading

Τάξις λιτανεύσεως των Αγίων και Ιερών Εικόνων την Κυριακή της Ορθοδοξίας.

εστάλη στο ιστολόγιο από τον Αιδεσιμολογιώτατο π. Άγγελο Αγγελακόπουλο

Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς λιτανείας ἵστανται πάντες εἰς τὸν σολέα.

ΕΝΑΡΞΙΣ

Ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῶν βημοθύρων λέγει : «Εὐλογημένη ἡ εἴσοδος τῶν ἁγίων σου πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων».

Ὁ Χορὸς : «᾿Αμήν».

Continue reading

Λάμπρος Σκόντζος, Οι δήθεν ύβρεις κατά του Ελληνισμού την Κυριακή της Ορθοδοξίας.

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού      

Η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία καθόρισε, ως όφειλε, επακριβώς τα όρια της αλήθειας και της πλάνης, διότι πιστεύει ότι η αλήθεια είναι συνώνυμη με τη σωτηρία. Οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων περιχαρακώνουν την βιβλική αλήθεια και την αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας μας, ώστε να αποτελούν την αλάνθαστη πυξίδα πλεύσης του νοητού σκάφους της ως τα έσχατα της ιστορίας.       

Continue reading

Ο Κανών και το Συνοδικόν υπέρ της Ορθοδοξίας σύμφωνα με το βιβλίο του κατανυκτικού Τριωδίου.

εστάλη στο ιστολόγιο από τον Αιδεσιμολογιώτατο π. Άγγελο Αγγελακόπουλο

(ἐκδ. Φῶς ΧΕΕΝ, Ἀθῆναι 2010, σσ. 173-178, 618-635)

Μετά τήν Ἀπόλυσιν τοῦ Ὄρθρου, καί πρό τῆς Λειτουργίας, λιτανεύομεν κοινῶς μετά τῶν ἁγίων τοῦ Σταυροῦ ξύλων, καί τῶν σεπτῶν Εἰκόνων, καί ἀπερχόμεθα ἐν τόπῳ ὡρισμένῳ, ὅπου δεῖ ἀναγινώσκειν τό Συνοδικόν. Πορευομένων δέ καί ἀναστρεφόντων ἡμῶν, ψάλλομεν τόν παρόντα Κανόνα, ποίημα τοῦ ἁγίου Πατρός ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου.

Continue reading