«Πόλεμος πάντων δὲ πατήρ, καὶ πάντων βασιλεὺς» Ἢ ἁπλῶς TI ΦΟΒΑΣΤΕ ΡΕΕΕ !!!!

Ταχτσὀγλου Καλλιόπη, ἠθοποιός 
 
<<τὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον τὸ δ’ ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον κρίναντες μὴ περιορᾶσθε τοὺς πολεμικοὺς κινδύνους>>
 

Συνέχεια

Νιπτοχέρηδες και σταυρωτές.

 Ταχτσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιός

@ 83χρονος στὴν Κρήτη ἀπεβίωσε ἀμέσως μετὰ τὸν ἐμβολιασμό του @ Νοσοκόμος καὶ γιατρὸς στὴν Κέρκυρα, ὁ θεῖος τῆς φίλης μου Λ.Μ. στὰ Ἰωάννινα καὶ ὁ ἀδελφὸς τοῦ Κ.Ν. στὸν Περισσό, παρέλυσαν μετὰ τὸν ἐμβολιασμό τους @ 23ος Ἕλληνας, υἱὸς ἰατροῦ, ἀπεβίωσε στὴν Βουλγαρία μετὰ τὸν ἐμβολιασμό του καὶ ὁ ἰατρὸς πατὴρ εἶπε πώς, συμβαίνουν αὐτά @ 60χρονος ὀδοντίατρος στὴν Ἄρτα, ἀπεβίωσε μετὰ τὸν ἐμβολιασμό του @ 60χρονος στὴν Σύρο, κατέρευσε μετὰ τὸν ἐμβολιασμό του @ 65χρονος στὸ Ἴλιον ἀπεβίωσε 20 λεπτὰ μετὰ τὸν ἐμβολιασμό του @ 5 ὑγειονομικοὶ στὴν Κρήτη, βρέθηκαν θετικοὶ στὸν κορωνοϊὸ μετὰ τὸν ἐμβολιασμό τους @ 63χρονος εἰσῆλθε στὴν Μ.Ε.Θ.μετὰ τὸν ἐμβολιασμό του @ 60χρονος στὴν Πάτρα ὑπέστη πνευμονικὴ ἐμβολὴ μετὰ τὸν ἐμβολιασμό του @ 60χρονος είσαγγελέας στὴν ἐντατική, μετὰ τὸν ἐμβολιασμό του @ ἡ Ν.Παλαιτσάκη ὑπέστη καρδιακὸ ἐπεισόδιο μετὰ τὸν ἐμβολιασμό της καὶ ἐδήλωσε, μόλις λίγο συνῆλθε πώς, δὲν ἔφταιγε τὸ ἐμβόλιο  @ 61χρονη νίκησε 3 φορὲς τὸν καρκίνο ἀλλά, ἀπεβίωσε 24 ὧρες μετὰ τὸν ἐμβολιασμό της @ 60χρονη στὴν Ἡλεία καθὼς καὶ ἡ κ.Ν.Κατσἐλη, ὑπέστησαν ἐγκεφαλικὴ αἱμοραγία μετὰ τὸν ἐμβολιασμό τους @ ὁ Κωνσταντίνος καὶ ὀ Θεοφάνης ἀπεβίωσαν μετὰ τὸν ἐμβολιασμό τους @ Φαρμακοποιὸς στὸ Γαλάτσι ἀπεβίωσε μετὰ τὸν ἐμβολιασμό της @ 63χρονος στὴν Ἀρτάκη, 85χρονος στὴν Κρήτη, 67χρονη στὴν Σκύδρα, 45χρονη στὴν Θεσσαλονίκη, 44χρονη στὴν Κύπρο, ἡ γιαγιὰ Σοφία, 44χρονη μἀννα ἀνηλίκων καὶ ὁ δημοσιογράφος Σ.Σιμωτᾶς, ἀπεβίωσαν ὅλοι, μετὰ τὸν ἐμβολιασμό τους @ ὁ Θ.Κατσανέβας διεσωληνώθη μετὰ τὸν ἐμβολισμό του καὶ ἕνα μῆνα μετά, ἀπεβίωσε @ 35χρονος νέος καὶ ὑγειής, στὴν Κρήτη, ὑπέστη διπλῆ θρόμβωση 11 μέρες μετὰ τὸν ἐμβολιασμό του @ 53χρονος στὴν Κρήτη, ἔπαθε καρδιακὸ ἐπεισόδιο καὶ πέθανε, μία μέρα μετὰ τὸν ἐμβολιασμό του @ 84χρονος στὴν Κύπρο, ὁ πρῶτος ἐμβολιασθείς, ἀπεβίωσε 6 μῆνες μετὰ τὸν ἐμβολιασμό του καὶ τὰ αἴτια θανάτου του ἀπαγορεύεται νὰ ἀνακοινωθοῦν… Καὶ δὲν σταματᾶ ἡ θλιβερὴ ἀκολουθία… 

Συνέχεια

Eπικατάρατοι οι εκκλίνοντες από των εντολών Σου

Ταχτσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιός

«παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ»

καὶ ἐν ἔτει 2021 μᾶς ἀλλάξαν τὴν πίστη άνάποδα, καὶ μιλοῦν διὰ «τὸν ἀναστάντα, τῇ δευτέρα ἡμέρᾳ, κατὰ τῶν γραφῶν»

ὥστε νὰ δέσει μὲ τὸ Σαββατιάτικο Φάσχα τῶν Ἐβραίων (καὶ τῶν μάγων καὶ τῶν γαϊδάρων ἐπίσης τῆς φετεινῆς Πρωτομαγιᾶς) ἵνα πληρωθῇ τὸ ὑπὸ τοῦ ἁγίου Πατροκοσμᾶ τὸ ῥηθέν «τὸ ποθούμενον θὰ ἔρθει ὅταν ἔρθουν δυὸ Πασχαλιὲς (καὶ δυὸ καλοκαίρια ποὺ ἀναμένονται) μαζί !! »

Συνέχεια

Το κράτος και την βία, ερωτώ μ’ απορία.

Ταχτσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιός
 
Ἀπὸ τὸ 1974 -μέχρι νὰ τὸ ἐμπεδώσουμε, τὸ κράτος καὶ ἡ βία ἐνημέρωνε τὰ παιδιὰ τοῦ Γυμνασίου γιὰ τὸν κίνδυνο τῶν ναρκωτικῶν, διαφημίζοντας ἔτσι, κάτι ποὺ ἀγνοούσαμε. Ποιός ὀφελήθηκε ; ἡ νεολαία ἢ τὰ…ναρκωτικά;

Συνέχεια

Η αξία του «Παιδεύειν ἀνθρώπους καὶ βελτίους ἀπεργάζεσθε» και η απαξίωσις του ΠΡΟΣΩΠΟΥ και της τέχνης του Θεάτρου.

Ταχτσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιὸς

Ποίηση, Πίστη, Μουσική, Γλυπτική, Φιλοσοφία, Ζωγραφική, Χορὀς, Βιώματα, Μνήμη, Λόγος. Ὅλα αὐτὰ τὰ ὄμορφα ἐμπεριέχονται στοῦ Θεάτρου τὴν Τέχνη. Αὐτὴ ἡ τέχνη πού, σὰν χρῶμα ΛΕΥΚΟ, κρατᾶ καὶ φωτίζει ὅλες τὶς ἐκφράσεις, τὶς ἀπορίες, τὸ μυστήριο, τὸν πόνο, τὴν χαρά, τὸ δέος τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στὴν ζωή ! Ὄταν αὐτὴ ἡ τέχνη ὑπηρετεῖται μὲ λακτἀρα, ἀγάπη καὶ σεβασμὸ στὸ ἀνθρώπινο ΠΡΟΣΩΠΟ, τότε ὁ κύριος ἐκφραστὴς αὐτῆς τῆς τέχνης, ὁ ἠθοποιός, αἰσθάνεται πλήρης.

Συνέχεια

Ἀγαπητὲ πρωθυπουργὲ τῆς φιλτάτης πατρίδος μου…

Ἀγαπητὲ πρωθυπουργὲ τῆς φιλτάτης πατρίδος μου,
τὰ ἐμβόλια ἔφθασαν μὲ τιμὲς ἀρχηγοῦ κράτους !!
Ἐμβολιαστεῖτε λοιπὸν ἐσεῖς καὶ ὅλο σας τὸ σόϊ, μὲ τὴν κυρία πρόεδρο καὶ τοὺς 300 μαζί,

Συνέχεια

«Μωραίνει Κύριος, οὕς βούλεται ἀπολέσαι»

Ταχτσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιὸς

Ἀγαπητὲ πρωθυπουργὲ τῆς φιλτάτης πατρίδος μου,  

οὔτε τὴν Ὕβριν ἀντιληφθήκατε, οὔτε τὴν Νέμεσιν φοβηθήκατε, οὔτε ἐντραπήκατε ἐν τέλει μὲ τὸν Ἀφορισμό σας, ἤτοι, μείνατε ἐκτὸς Ἐκκλησίας, ἔκθετος στὰ Δαιμόνια, χωρὶς Προστασία.  

Συνέχεια

«Ἄλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν,τῶν μὴ προσκυνούντων τὴν Εἰκόνα σου τὴν σεπτή…..»

Ταχτσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιός

Πολὺ ἐπιλεκτικὸς αὐτὸς ὁ ἰός.Φουντώνει καὶ κορώνει τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. (ἄντε καὶ καλά Χριστούγεννα τώρα !)

Καὶ οἱ τρεῖς ἀφορεσμένοι-καὶ οἱ σύν αὐτῶ, ἀπτόητοι καὶ ἀμετανόητοι, χαίρονται μὲ τὴν ἀπαγόρευση τῆς Λιτανείας τῆς Ἀγίας Είκόνος τῆς Παναγίας μας καὶ καμαρώνουν γιὰ τὴν προστασία ποὺ μᾶς παρέχουν. (Μέχρι καὶ ὁ ὑπερασπιστὴς τοῦ ούδετερόθρησκου κράτους, ἐκμεταλεύεται τὴν ὑποκριτική πίστη τους καὶ κάνει ψευτοδηλώσεις εὐλαβείας !)
 
Οὐδείς λαμβάνει ὑπ’ ὅψιν του πώς :

Συνέχεια

«ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ»

Ταχτσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιός

Ὁ Θεὸς δὲν ἀνακαλύπτεται μὲ ἐπιστημονικὲς μεθόδους. Ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτεται στὶς καθαρὲς ψυχές. Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, ὅπου θέλει πνέει.

Ἠ Θεία Κοινωνία ἔχει τὴν μεγαλύτερη ἀπόδειξη ἀπὸ ὅλες τὶς ἐπιστημονικὲς μεθόδους καθώς, 2000 χρόνια εἶναι σταθερὴ καὶ ἀκατάλυτη ἡ δύναμή της. Δὲν εἶναι θέμα πειραμάτων, δὲν εἶναι θέμα ἁπλῶς πίστεως, εἶναι αἰώνων  ἀτράνταχτο σημεῖον Ἀληθείας.

Συνέχεια

Απόφαση της ΔΙΣ / συνοπτικά και εν ολίγοις.

διὰ χειρὸς Ταχτσόγλου Καλλιόπης, Ἠ Δ.Ι.Σ.

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

φέτος θὰ εἶναι μιὰ Τεσσαρακοστὴ καὶ ἕνα Πάσχα, ἀλλιώτικο ἀπὸ τὰ ἄλλα, καὶ ἄν ὅλα πᾶνε καλά, θὰ τὸ καθιερώσουμε γιὰ πάντα.    

Συνέχεια

Ανοικτή επιστολή στον κ. Πρωθυπουργό «ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων»

Ταχτσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιὸς

Κύριε πρωθυπουργὲ τῆς φιλτάτης πατρίδος μου Ἑλλάδος,

Συνέχεια

Τα Καίσαρος Καίσαρι, τα του Θεού τω Θεώ. (επιστολή στην Δ.Ι.Σ. και στην Ι.Α.)

Ἀθῆναι,24/3/20

  Σεβαστοί μας πατέρες τῆς Δ.Ἱ.Σ καὶ τῆς Ἱ.Ἀ.,

δὲν θὰ σᾶς ὑπενθυμίσω πὼς σὲ δύσκολες ὥρες καὶ σὲ ἐπιδημίες, ἡ Ἐκκλησία μας ἦταν μπροστὰ,φύλαξ τοῦ πιστοῦ λαοῦ,μὲ λειτουργίες,ἀκολουθίες καὶ λιτανείες* δὲν θὰ σᾶς θυμίσω τὴν ἀμαχητὶ ὑποχώρηση μπρός στὶς προσταγὲς τοῦ καίσαρα,χωρὶς μιὰ θέση σταθερή, ἔστω ἐναλλακτικὴ ὥστε, στὰ τοῦ Θεοῦ νὰ εἴμεθα συνεπεῖς* ὅ γέγονε, γέγονε.

Συνέχεια