Μονή Βαρνάκοβας – άντρο ασεβείας και βλασφημίας.

Τόσες φορές καήκανε. Μυαλό δεν βάζουνε.

Δείτε πως κατάντησαν τα Μοναστήρια μας οι φιλάργυροι και δυσσεβείς άρχοντες και ψευδεπίσκοποι.

Continue reading