Ανάγκη στήριξης των διωκόμενων κληρικών και λοιπών Χριστιανών και ως μέσο σωτηρίας.

Ελευθέριου Κρητικού, θεολόγου
Υπ. ΜΔΕ Πατρολογίας, Εκκλησιαστικής Γραμματείας & Δογματικής

«Ὁ καιρός γάρ ἐγγύς ἐστιν. Ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καί ὁ ρυπαρός ρυπαρευθήτω ἔτι, καί ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καί ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι», διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης (κβ΄, 11). Υπάρχει ένας δυναμικός χαρακτήρας, μία κλιμάκωση, στην κάθε κατηγορία, την οποία αναφέρει ο ανωτέρω στίχος. Δυστυχώς, όσον αφορά στην εκκλησιαστική κατάσταση, μεγάλος αριθμός ιεραρχών παρατηρείται να προοδεύει όχι στο αγαθό, αλλά τουναντίον να εκπίπτει από το ύψος του αρχιερατικού αξιώματος και των υψηλών πνευματικών καταστάσεων, που αυτό προϋποθέτει, στο βάραθρο της αμαρτίας και των συνεπαγομένων αυτής. Πληροφορούμαστε ότι όσοι κληρικοί επεθύμησαν να τηρήσουν το ορθόδοξο δόγμα της ανάστασης του Κυρίου και να τελέσουν κατά την Κυριακή ημέρα την τελετή της ανάστασης και τη θεία λειτουργία, διώκονται από τους επισκόπους τους. Μάλιστα, η ΔΙΣ μέμφεται τους κατά πάντα ορθοδοξότατους και ηθικότατους σεβασμιωτάτους ιεράρχες Κυθήρων και Αιτωλίας, επειδή τήρησαν την ιερά παράδοση.

Συνέχεια

Περί της μετάθεσης τέλεσης Αναστάσιμης Ακολουθίας και Θείας Λειτουργίας.

Ἐλευθέριου Κρητικοῦ,
Πτυχιούχου Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ
Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας

Σύμφωνα μέ τήν ἀνακοίνωση τῆς ΔΙΣ ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί ἡ θεία λειτουργία τοῦ Πάσχα μετατίθενται ἀπό τήν Ἁγία καί Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα στήν 21.00 μ.μ. τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Ἀπό τή μετάθεση τοῦ ἑορτασμοῦ προκύπτουν ἀναμφίβολα δογματικά, κανονικά καί λειτουργικά προβλήματα. Συγκεκριμένα καί συνοπτικά ἡ μετάθεση ἀποτελεῖ:

Συνέχεια