Εις τόπον μετανοίας η αμετανοησία δια το έγκλημα του σχίσματος δεν χωρεί.

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Προσφάτως η μη αναγνωρισμένη από την πλειοψηφία των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών ‘’Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας’’, εξέφρασε την επιθυμία  για δημιουργία Ουκρανικής Σκήτης στο Άγιο Όρος.  Δημιουργείται εύλογα το ερώτημα γιατί επιζητούν Ουκρανική Σκήτη στο Άγιο όρος.  Δεν αποτελεί αυτό προσπάθεια εδραίωσης και έμμεσης αναγνώρισης των;  Δεν το επιζητούν για να εδραιώσουν την ύπαρξή τους;  Δεν τους αρκεί ο κλονισμός της Εκκλησιαστικής ενότητας, θα πρέπει να προστεθεί  και ο διχασμός του Αγίου Όρους με αυτό το θέμα; 

Συνέχεια

Τὸ προνόμιον ἐκχωρήσεως Αὐτοκεφάλου, τὸ πρῶτον δῶρον εἰς τὸν Πάπαν.

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Σὲ κείμενο ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ “vimaorthodoxias.gr” (21/2/2021), τὸ ὁποῖο τιτλοφορεῖται “Ἱεράρχης τοῦ Φαναρίου: Οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν ἔχουν πρόβλημα νὰ ἀναγνωρίσουν τὸ πρωτεῖο τῆς Ρώμης”, σημειώνονται μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: “Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰὼβ Γέτσα στὸ συν­έδριο, ποὺ ἦταν ἀφιερωμένο στὸ διάλογο Ὀρθοδόξων, δήλωσε ὅτι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι τὸ πρωτεῖο τοῦ Πάπα, ἀλλὰ τὸ πῶς θὰ ἐφαρμόζεται αὐτὸ τὸ πρωτεῖο”.

Συνέχεια

Εἶναι «τυπικὴ» καὶ ἄνευ σημασίας ἡ ἔγκρισις τῆς Αὐτοκεφαλίας ὑπὸ τῶν ὑπολοίπων Ἐκκλησιῶν;

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

«Ἡ ἀπόδοσις τοῦ ‘’Πατριαρχικοῦ δικαίου’’ εἴς τινα θρόνον ἦτο κατὰ τὴν κανονικὴν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας κανονικὸν δικαίωμα Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἢ ὁμοφώνου τουλάχιστον πράξεως τῶν πατριαρχικῶν θρόνων», ἀναφέρει ὁ καθηγητὴς κ. Φειδᾶς στὴ μελέτη του ποὺ τιτλοφορεῖται «Τὸ ‘’αὐτοκέφαλον’’ καὶ τὸ ‘’αὐτόνομον’’ ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ».

Συνέχεια

Είναι ανεπίτρεπτο χριστιανοὶ να ψηφίζουν αθέους.

 Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Τὸ ἐρώτημα ἂν ἀποτελεῖ ἡ ἀθεΐα ἀποτρεπτικὸ κριτήριο γιὰ τὴ ψήφιση πολιτικῶν δεδηλωμένων ἀθέων, γιὰ ἕνα Χριστιανὸ δὲν ὑφίσταται. Τέτοιο δίλημμα γιὰ ἕνα Χριστιανὸ δὲν ὑφίσταται. Εἶναι ὄντως ἀπαράδεκτο ἐκ τῶν προτέρων νὰ γνωρίζει ἕνας Χριστιανὸς τὴν ἀντιεκκλησιαστικὴ στάση κάποιων πολιτικῶν καὶ νὰ ἐπιμένει στὴ συνένοχη ψήφισή των.

Ὁ ἁγιασμένος Γέροντας τῆς Παναγούδας, μὲ πολὺ πόνο μᾶς δίδαξε, ὅτι ἡ ἀθεΐα ἀποτελεῖ ἀποτρεπτικὸ κριτήριο γιὰ ψήφιση πολιτικῶν δεδηλωμένων ἀθέων. Ἡ χαρακτηριστικὴ ρήση του, «ὅποιον ἀγαπᾶ πιὸ πολὺ τὸν Θεὸν καὶ τὴν πατρίδα, αὐτὸν νὰ ψηφίσετε», εἶναι καθοριστικὴ γιὰ τὴν πολιτικὴ στάση μας, ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ὅταν ὅμως πρυτανεύει τὸ πάθος καὶ ἡ ἰδιοτέλεια, τὸ νὰ ἀκολουθήσει κανεὶς τούτη τὴ συμβουλὴ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, εἶναι ὑπερβολικὰ δύσκολο.

Συνέχεια