Ἡ ἐξαγόρευση τῶν λογισμῶν.

μας το απέστειλε ο κ. Φώτιος Μιχαήλ, ιατρός

Ἡ ἐξαγόρευση τῶν λογισμῶν ἔγκειται στήν ἀποκάλυψη τῶν λογισμῶν σέ ἕναν πνευματικό πατέρα.

Ἡ ἐξαγόρευση δέν εἶναι ψυχανάλυση. Δέν ἐπιχειρεῖ κάποια ἐπαναφορά τοῦ παρελθόντος. Οἱ λογισμοί, πού πρόκειται νά ἐξαγορευτοῦν, εἶναι οἱ τωρινοί, οἱ παρόντες καί ἐνεργοί λογισμοί· οἱ ἐπαναλαμβανόμενοι ἤ ὅσοι ἐμφανίζουν κάποια μονιμότητα στήν ψυχή.

Συνέχεια

Περί τραγουδιών και χορών…

Τί θέλει από εμάς ο Θεός – μέσα από τις Γραφές, τους Προφήτες, τους Αγίους Πατέρες.

-https://www.youtube.com/watch?v=SibgaswPDMg Κύριος Ἰησοῦς Χριστός Kyrios Ihsous Hristos

Τί θέλει από εμάς ο διάβολος – μέσα από τα όργανά του.

Συνέχεια

Η ψυχολογία είναι μια εφεύρεση του διαβόλου για να μην μαθαίνουν οι άνθρωποι για τα πάθη τους. Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (απόσπασμα)

-https://www.youtube.com/watch?v=IK6ZpRrMLuI Κύριος Ἰησοῦς Χριστός Kyrios Ihsous Hristos

Εἰσαγωγή στή Φιλοκαλία. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.

-https://www.youtube.com/watch?v=z0iC3C3X3yg Κύριος Ιησούς Χριστός

«Ἡ μεγαλύτερη προδοσία εἶναι αὐτὴ τῆς πίστεως» Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου.

Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου
Ἀπόσπασμα 29/5/22

Τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ ποὺ μᾶς πέρασε, βγῆκε μία ἀνακοίνωση ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, κοινὴ δήλωση μὲ τοὺς αἱρετικούς, τοὺς παπικούς, τοὺς Συριάνους καὶ ὅλους αὐτοὺς τοὺς μονοφυσίτες ποὺ προτίθενται καὶ σχεδιάζουν νὰ κάνουν κοινὸ ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἔκαναν μεγάλους ἀγῶνες γιὰ νὰ μὴ γιορτάζουμε τὸ Πάσχα μαζὶ μὲ τοὺς Ἑβραίους. Βέβαια, πέρσι κάτι τέτοιο πῆγε νὰ γίνει. Ἐκεῖνο ποὺ ἔχουμε νὰ ποῦμε στὸν εὐσεβῆ λαὸ εἶναι ὅτι πρέπει νὰ ἀντιδράσει. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γιορτάσουμε μαζὶ Πάσχα μὲ αἱρετικούς. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ συμπροσευχόμαστε μὲ αἱρετικούς. Οὔτε κἄν στὸ σπίτι μας ἄν ἔρθει ἕνας αἱρετικός, δὲν μπορεῖς νὰ κάτσεις μαζί του στὸ τραπέζι καὶ νὰ πεῖς τὸ «Πάτερ ἡμῶν», ἕνας παπικός, ἕνας προτεστάντης.

Συνέχεια

Το κτίσιμο και αρμολόγημα των αρετών της ψυχής (γ’ μέρος), 29-5-2022, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου.

-https://www.youtube.com/watch?v=ZrC6x7MKHto Κύριος Ἰησοῦς Χριστός Kyrios Ihsous Hristos

Εὐλογημένη ἀπό τόν Κύριο Μ. Τεσσαρακοστή, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου/

-https://www.youtube.com/watch?v=xtkKplqGvsw Κύριος Ιησούς Χριστός

«Ὁ στόχος τοῦ διαβόλου γιὰ τὶς ἐκκλησίες».


Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου
Ἀπόσπασμα

Καὶ αὐτὸς ἀκριβῶς εἶναι ὁ σκοπὸς τοῦ διαβόλου. Δὲν εἶναι νὰ κλείσει τελείως- καὶ αὐτὸ βέβαια θὰ τό ‘θελε- νὰ κλείσουν τελείως οἱ ἐκκλησίες, ἀλλὰ ἀκόμα πιὸ μεγάλη ἐπιτυχία ποιά εἶναι; Νὰ φτιάξει ἐκκλησίες – μὲ συγχωρεῖτε- μαϊμού, ὅπως λέμε προϊόντα μαϊμού. Δηλαδή, ἐκκλησίες ποὺ δὲν θὰ εἶναι ἐκκλησίες, ποὺ δὲν θὰ σώζουν. Ὅπου ἐκεῖ μέσα θὰ πηγαίνουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν θὰ σώζονται, γιατὶ δὲν θὰ ὑπάρχει Χάρις Θεοῦ, γιατὶ δὲν θὰ ὑπάρχει ὀρθὴ πίστη, δὲν θὰ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ Παράδοσις, ἡ Ἱερὰ Παράδοσις ποὺ ἔχουμε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους. Αὐτὴ ἡ Ἱερὰ Παρακαταθήκη, αὐτὸ τὸ Εὐαγγέλιο «ὅ καὶ παρελάβετε» (Α’Κορινθ. 15, 1), ὅ παρελάβομεν καὶ τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ παραδώσουμε.

Συνέχεια

Μέρος Γ’: Ἡ Πατερική Στάση γιά τά Ἐμβόλια: Συνέντευξη μέ τόν π. Σάββα Ἁγιορείτη (3/3)

-https://www.youtube.com/watch?v=bok2MoceSiQ The Orthodox Ethos
Πρώτο μέρος ΕΔΩ. Δεύτερο μέρος ΕΔΩ.

Μέρος Β’: Ἡ Πατερική Στάση γιά τά Ἐμβόλια Συνέντευξη μέ τόν π. Σάββα Ἁγιορείτη (2/3)

-https://www.youtube.com/watch?v=_tJMcOYN28w
The Orthodox Ethos (Πρώτο μέρος ΕΔΩ)

Η Πατερική Στάση για τα Εμβόλια: Συνέντευξη με τον π. Σάββα Αγιορείτη (πρώτο μέρος)

-https://www.youtube.com/watch?v=7XH2GZfN2Z8&t=642s The Orthodox Ethos

Πόλεμος και πνευματική ελευθερία, 28-10-2021, Αρχιμ. Σάββα Αγιορείτου.

σ.σ. Πολύ επίκαιρη ομιλία.

-https://www.youtube.com/watch?v=cYngxl1rRSM Κύριος Ἰησοῦς Χριστός Kyrios Ihsous Hristos
Ὄλα γιά τήν οἰκοδομή τῆς Ἐκκλησίας (Α΄ Κορ. 14, 5-19), Ἑρμ. Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 31-10-2021, Ἀρχιμ. Σάββα ἉγιορείτουἹ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης

Συνέχεια

Προσοχή στὶς καινοτομίες, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου. (Για την Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου).

-https://www.youtube.com/watch?v=tLBgHOuy6oY&t=97s Κύριος Ιησούς Χριστός

Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ συγκρατεῖ όλον τόν κόσμο, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου.

σ.σ. ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ομιλία για να ενισχυόμαστε τούτες τις δύσκολες στιγμές εμείς που έχουμε Πατέρα τον Δημιουργό του κόσμου. Να μην φοβόμαστε τίποτα. Είμαστε στην αγκαλιά του Πατέρα μας. Ας αγωνιζόμαστε με απλότητα και φιλότιμο έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Θεία Πρόνοια του Τριαδικού μας Θεού.

Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ συγκρατεῖ όλον τόν κόσμο, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΗΘΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, Φιλοκαλία τόμος Α΄, 11-10-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης.

Συνέχεια

«Γιατί πλανῶνται πολλοί;» Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου.

Ἀπόσπασμα
Γιατί πλανῶνται πολλοὶ; Γιατὶ δὲν ὑπάρχει πίστις. Ἄν δὲν ὑπάρχει πίστις, δὲν ὑπάρχει ζωὴ σωστὴ. Καὶ ἄν δὲν ὑπάρχει σωστὴ ζωὴ, ὑπάρχει ἁμαρτωλὴ ζωὴ, ἔτσι, καὶ ὅταν ὑπάρχει ἁμαρτωλὴ ζωὴ, ὑπάρχει θόλωση τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ τῆς λογικῆς τοῦ ἀνθρώπου· δὲν δουλεύει ἡ λογικὴ. Καὶ λὲς, μὰ χαζὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς; Ναὶ! Χαζεύει! Ὁ διάβολος παίρνει καὶ τὴ λογικὴ τοῦ ἀνθρώπου. Μέσῳ τῆς ἁμαρτίας κάνει τὸν ἄνθρωπο χαζὸ. Τὸν κάνει νὰ αὐτοκαταστρέφεται.

Συνέχεια

«Πάντοτε χαίρετε!» Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου.

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας 25/09/2020
 
Σφάλλοντας, ξεσκεπάζεται ὁ πραγματικὸς ἑαυτός μας. Τὸν γνωρίζουμε καὶ προσπαθοῦμε νὰ διορθωθοῦμε. Γι’ αὐτὸ ἔχει σημασία κανεὶς νὰ παρακολουθεῖ τὸν ἑαυτό του. Νὰ παραδέχεται, νὰ βλέπει πρῶτα τὰ σφάλματά του, νὰ τὰ κατανοεῖ καὶ νὰ τὰ παραδέχεται. Καὶ αὐτὸ βέβαια εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς μετανοίας. Ἄν κανεὶς δὲν παραδεχτεῖ ὅτι εἶναι ἔνοχος, ὅτι εἶναι ἁμαρτωλὸς, φυσικὰ δὲν θὰ κάνει καὶ ποτὲ κίνηση μετανοίας. Πρῶτα κανεὶς συνειδητοποεῖ ὅτι εἶναι ἁμαρτωλὸς. Καὶ πῶς τὸ συνειδητοποιεῖς; Ὅταν παρακολουθεῖς τὸν ἑαυτό σου καὶ τὸν κρίνεις μὲ κριτήριο τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, καὶ λὲς, ἐδῶ ἔσφαλες. Ὅταν ἀκοῦς τὴ συνείδησή σου, θὰ σὲ πληροφορήσει καὶ ἡ συνείδησή σου ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔκανες ἦταν λάθος. Ὁπότε ὅταν σφάλλει κανεὶς, καὶ ἐκεῖ δὲν πρέπει νὰ στεναχωριέται ὑπερβολικὰ. Νὰ χαίρεται ποὺ τὸ κατάλαβε, ποὺ φάνηκε ὁ πραγματικὸς ἑαυτός του καὶ μπορεῖ νὰ προχωρήσει τώρα στὴ θεραπεία. Ὅπως, ἄς ποῦμε, ἕνας ἀσθενὴς ποὺ καταλαβαίνει τὶ ἀρρώστια ἔχει.Τὸ νὰ βγάλεις διάγνωση δηλαδὴ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς θεραπείας.

Συνέχεια

Συγκλονιστική κατάθεση ἱερομονάχου μετά το… , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (Ἀπόσπασμα)

Αποσπάσματα από το κήρυγμα της Κυριακής 29/8/2021, & από την σύναξη με θέμα 61. Ὁ Θεός ἔδωσε στά ὑστεροῦντα μέλη περισσότερη τιμή , 29-8-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com
Πηγή Κύριος Ιησούς Χριστός

Ἡ μετάδοση τῶν πνευματικῶν νοσημάτων΄- Ἡ Θεραπευτική τῶν πνευματικῶν νοσημάτων, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη.

Ἡ μετάδοση τῶν πνευματικῶν νοσημάτων, Ἡ θεραπευτική τῶν πνευματικῶν νοσημάτων, τομ. Α΄, Jean Claude Larchet, Τά πάθη-Βιβλίο «Φῶς στά Φῶτα», 16-8-2021, Αρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου.

Συνέχεια

Καθαγιασμός Τιμίων Δώρων, Ανάσταση και Θεία Μετάληψη.

Αρχιμ. Σάββας Αγιορείτης

Ίσως μερικοί να μην το ξέρουνε ότι δεν επιτρέπεται ένας Χριστιανός να κοινωνήσει την ίδια ημέρα δύο φορές και ένας Ιερέας επίσης να λειτουργήσει δύο φορές την ίδια ημέρα, μέσα δηλαδή στο ίδιο 24ωρο. Οπότε όσοι κοινωνούν το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, θα πρέπει να κοινωνήσουν μετά το μεσονύκτιο, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου για την Κυριακή.

Συνέχεια

Ἡ Α’ Οἰκουμενική Σύνοδος εἶναι αὐτή πού καθόρισε τόν ἑορτασμό τοῦ Πάσχα, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου.

ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Κύριος Ιησούς ΧριστόςΔόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν

Φοβερή η ευθύνη του πνευματικού, αλλά και του ἐξομολογουμένου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (Ἀπόσπασμα).

Ἀπόσπασμα από την ομιλία: Ἡ ἁγνότητα (Ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) καί ἡ θεραπευτική τῆς πορνείας Β’ – Ἡ θεραπευτική τῶν πνευματικῶν νοσημάτων, τομ. Α΄, Jean Claude Larchet, 17-4-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Βίντεο Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν Πηγή orthopraxia.gr

«Ἔχουμε χάσει πλέον κάθε ἔννοια Ἰεροῦ καί Ὀσίου…» , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (Ἀπόσπασμα)

Ἀπόσπασμα_

Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
http://hristospanagia3.blogspot.com​​,
http://hristospanagia.gr​​ καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

Κύριος Ιησούς Χριστός

«Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε».

Μία άκρως ωφέλιμη ομιλία του Αρχιμ. Σάββα του Αγιορείτου.

-https://www.youtube.com/watch?v=Mj5_bDfcYmc Κύριος Ἰησοῦς Χριστός Kyrios Ihsous Hristos

Mά, ἄν εἶναι δυνατόν!… Δέν εἶναι λέει, δογματικό θέμα τά πλαστικά κουταλάκια μιᾶς χρήσεως στή Θεία Μετάληψη…

Ὁταν ἡ ἐκκλησία διώκεται, τότε καί δοξάζεται
(Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου) 

***

Μακάρι νἀ κινοῦνταν οἰ ἱεράρχες μας ἐναντίον ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντίχριστων νόμων, τῶν ΚΥΑ ὅπως τοὺς λένε, ποὺ οὐσιαστικὰ καταλύουν τὸ σύνταγμα ὅλες αὐτὲς οἱ ἀποφάσεις , ποὺ λαμβάνονται τάχατες λόγῳ τῆς πανδημίας, ἡ ὁποία δὲν εἶναι πανδημία, εἶναι δῆθεν πανδημία. 

Συνέχεια

Σοβαρό ἠθικό θέμα σχετικά μέ τό ἐμβόλιο. Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (24-1-2021, Ἀπόσπασμα ομιλίας)

Έπειδή πολλοί με ρωτάνε για το εμβόλιο, ήθελα να πω ένα, ίσως το πιο βασικό για το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα, είναι το ότι, αυτό το εμβόλιο για να φτιαχτεί, είτε στο στάδιο της έρευνας, του πειράματος, είτε στο στάδιο της παραγωγής, έχει χρησιμοποιήσει ανθρώπους, έμβρυα δηλαδή, εκτρωμένα, τα οποία φονεύθηκαν δηλαδή και πήραν τα κύτταρα τους. Και όποιος το κάνει δηλαδή αυτό το εμβόλιο, είναι σαν να αποδέχεται, όχι σαν, αλλά αποδέχεται όλη αυτή την τεχνική που είναι ουσιαστικά φόνος και γίνεται και αυτός συνένοχος σε αυτό το φόνο.

Συνέχεια