Είναι η Νατοΐκή «εκκλησία» των Σκοπιανών συνέχεια της Βυζαντινής Αρχιεπισκοπής Αχρίδος;

Ο ισχυρισμός των Σκοπιανών ιστορικών ότι η  Εκκλησία τους αποτελεί συνέχεια της βυζαντινής Αρχιεπισκοπής Αχρίδος στερείται ιστορικών και νομοκανονικών ερεισμάτων για τους εξής λόγους:

Συνέχεια