Ο Άγιος Νεκτάριος για τον νηπιοβαπτισμό και την μεγίστη σημασία των γονέων.

«Οι Χριστιανοί γονείς ως ηγιασμένοι και τω σώματι του Χριστού ηνωμένοι οι δια του Μυστηρίου του Γάμου την χάριν λαβόντες του παναγίου Πνεύματος προς αγιασμόν του νόμου της τεκνογονίας, όπως αγία γένηται η απαρχή της συζυγίας και άγιοι οι καρποί αυτής, οφείλουσι να βαπτίζωσι τα νήπια αυτών προς τελείαν ένωσιν αυτών μετά του σώματος του Χριστού μετά του οποίου διά των γονέων αυτών ανήκουσιν ήδη εις την Εκκλησίαν ως τέκνα των τέκνων της Εκκλησίας, γεννηθέντα εν τή Εκκλησία υπό τας ευχάς και τας ευλογίας της Εκκλησίας. Οι Χριστιανοί γονείς ως ηγιασμένα τέκνα της Εκκλησίας εισίν υποχρεωμένοι να αναδείξωσι μέλη άγια της Εκκλησίας τα εαυτών τέκνα, διότι τα γεννηθέντα τέκνα εν τη Εκκλησία εισί καρποί του δένδρου της Εκκλησίας και δέον να λάβωσι τον αγιασμόν αυτής

Continue reading

Ὁ ἅγιος Νεκτάριος γιὰ τὸν ἔρωτα.

σ.σ. Ας δούμε τί έχει να πει για τον έρωτα ο Άγιος Νεκτάριος, μιας και χθες ήταν λέει «η γιορτή των ερωτευμένων»! και τελευταία βλέπουμε αυτή η ξενόφερτη ανοησία που δεν έχει σχέση με την Παράδοση της Εκκλησίας να έχει πέραση και στους Ορθόδοξους αδελφούς. Και ακόμα χειρότερα υπάρχει και μία τάση να θέλουμε σώνει και καλά να ανακαλύψουμε ερωτευμένους Αγίους. Αδελφοί ας προσέξουμε. Μόνο μία Αγάπη υπάρχει. Αν «σκαλώσει» χαμηλότερα δεν μπορούμε να μιλάμε για αγιότητα. Ας προσέχουμε λοιπόν πώς παρουσιάζουμε τους Αγίους. Για την σωτηρία της ψυχής, μη νοθεύουμε τα πρότυπα που πρέπει να μιμηθούμε και να μιμηθούν οι γενιές που έρχονται.


Ὁ ἔρωτας εἶναι πάθος ἀργόσχολης ψυχῆς, ποὺ γεννιέται ἀπὸ τὴν περιέργεια τῆς ὅρασης. Ὁ ἔρωτας ἐκδηλώνεται ὡς ὑπερβολὴ κάποιας παράλογης ἐπιθυμίας, ἡ ὁποία πολὺ γρήγορα γεννιέται στὴν ψυχή, ὡστόσο πάρα πολὺ ἀργὰ σβήνει. Ὁ ἔρωτας ἀνάβει σὰν φλόγα μιὰ φορὰ καὶ καταφλέγει τὴν καρδιά, ἀλλὰ δὲν σβήνει εὔκολα καθότι ἐξάπτεται ἀπὸ τὴ φαντασία. Μέσω αὐτῆς ἀναπαριστᾶ διαρκῶς τὴν εἰκόνα τοῦ ἀγαπημένου προσώπου. Ὅταν ὁ ἔρωτας καταλάβει τὴν ψυχή, ὁ ἄνθρωπος δὲν νοιάζεται οὔτε γιὰ τὴν τροφή. Ὅταν ὁ ἔρωτας βρεῖ ἀφρούρητη τὴν ψυχὴ καὶ τὴν κατακτήσει, τὴν ὑποδουλώνει κι ἐνῶ τὴν πείθει νὰ περιφρονήσει ὅλα τὰ ἄλλα, μεταστρέφει ὅλα τὰ ἐνδιαφέροντα τῆς ψυχῆς νὰ ἀφοροῦν πλέον ἐκεῖνον.

Continue reading

Ο Άγιος Νεκτάριος συκοφαντούμενος και διωκόμενος*

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

Το μεγάλο και διαρκές θαύμα στην Εκκλησία μας είναι η αδιάκοπη εμφάνιση αγίων. Ουδέποτε υπήρξε εποχή, στο δισχιλιόχρονο διάβα της ιστορίας της, που να μην υπήρχαν άγιοι. Ουδέποτε έλειψαν από την Εκκλησία μας οι άγιοι και αυτό είναι το μόνιμο θαύμα στη δισχιλιόχρονη ιστορική Της πορεία. Οι άγιοι, άνδρες και γυναίκες, είναι τα ορατά σημεία της λυτρωτικής ενέργειας του Αγίου Πνεύματος, το Οποίο αναγεννά τους ανθρώπους και τους καθιστά θεοειδείς υπάρξεις, εικόνες καθαρές του Τριαδικού Θεού, κατά χάριν θεουμένους. Ουδέποτε θα υπάρξει εποχή, που να μην υπάρχουν άγιοι στην Εκκλησία. Κάποιος μεγάλος ασκητής έγραψε πως η απουσία αγίων στον κόσμο, θα σημάνει και το τέλος του.

Continue reading

Άγιος Νεκτάριος: Ο Πολύπαθος Θαυματουργός Επίσκοπος.

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

Ουδέποτε έλειψαν από την Εκκλησία μας οι άγιοι και αυτό είναι το μόνιμο θαύμα στη δισχιλιόχρονη ιστορική Της πορεία. Οι άγιοι, άνδρες και γυναίκες, είναι τα ορατά σημεία της λυτρωτικής ενέργειας του Αγίου Πνεύματος, το Οποίο αναγεννά τους ανθρώπους και τους καθιστά θεοειδείς υπάρξεις, εικόνες καθαρές του Τριαδικού Θεού, κατά χάριν θεουμένους.

Μια τέτοια καθαρή εικόνα του Θεού και αγιασμένος άνθρωπος υπήρξε και ο νεοφανής άγιος Νεκτάριος ο θαυματουργός. Γεννήθηκε το 1846 στη Σηλυβρία της Θράκης από πολυμελή και ευσεβή οικογένεια. Ονομάζονταν Αναστάσιος Κεφαλάς.

Continue reading

Ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ὅπου νουθετεῖ πατρικά τις μοναχές, οἱ ὁποῖες ἐφοβοῦνταν νά δεχτοῦν ἀσθενή γυναῖκα στήν Μονή.

Τοὺς γράφει,

«Σᾶς γνωρίζω πὼς ὁφείλετε νὰ ἀγαπᾶσθε, ἔτσι ὥστε νὰ ἀποθνήσκετε γιὰ τοὺς ἄλλους, ἐὰν πρέπει, καὶ ΟΧΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΝΑ ΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΓΑΠΗ. ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟΝ ΦΟΒΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΞΙΟΣ ΤΗΣ (ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ) ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΦΙΕΡΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ.

Ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶστε πρωτόπειρες καὶ ἀρχάριες γι’αὐτὸ σᾶς τὸ συγχωρῶ, διὰ δὲ τὴν ΜΙΚΡΟΨΥΧΙΑ σας καὶ ΟΛΙΓΟΨΥΧΙΑ σας θὰ πῶ στὴν Μαρίκα (τὴν ἀσθενή) νὰ ζεῖ καὶ νὰ τρώει μόνη. Θέλω μόνο νὰ δείκνυτε ἀγάπη καὶ συμπάθεια πρὸς αὐτήν». 

Continue reading

Άγιος Νεκτάριος: Ἐξετάστε τὴν καρδιά σας καὶ δεῖτε τὴν πνευματική της κατάσταση.

Ὁ ΔΡΌΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ (απόσπασμα) από τις διδαχές του Αγίου Νεκταρίου.

“…Τίποτε δὲν εἶναι μεγαλύτερο ἀπ’ τὴν καθαρὴ καρδιά, γιατί μία τέτοια καρδιὰ γίνεται θρόνος τοῦ Θεοῦ. Καὶ τί εἶναι ἐνδοξότερο ἀπὸ τὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ; Ἀσφαλῶς τίποτε. Λέει ὁ Θεὸς γι’ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν καθαρὴ καρδιά:«Ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονται μοὶ λαὸς» (Β’ Κόρ. 6,16).

Ποιοὶ λοιπὸν εἶναι εὐτυχέστεροι ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους; Καὶ ἀπὸ ποιὸ ἀγαθὸ μπορεῖ νὰ μείνουν στερημένοι; Δὲν βρίσκονται ὅλα τ’ ἀγαθὰ καὶ τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὶς μακάριες ψυχές τους; Τί περισσότερο χρειάζονται; Τίποτε, στ’ ἀλήθεια, τίποτε! Γιατί ἔχουν στὴν καρδιὰ τοὺς τὸ μεγαλύτερο ἀγαθό: τὸν ἴδιο τὸ Θεό.

Continue reading

Άγιος Νεκτάριος περί αρετής (τί είναι η αρετή;)

Αρετή, ως εν τη Γενική ηθική ωρίσθη, δύναται να ονομασθή αρμονία του ηθικού βίου προς τον έμφυτον ηθικόν νόμον, διότι συνίσταται εις την αρμονίαν των ψυχικών του ανθρώπου δυνάμεων, της γνώσεως, της βουλήσεως και της συναισθήσεως προς την θείαν βούλησιν, τον θείον νόμον, την ηθικήν ιδέαν.

Continue reading

Ο Primus sine paribus της Κωνσταντινουπόλεως, μια επικαιροποιημένη ανάγνωση του Αγ. Νεκταρίου.

Δήμος Οικονομίδης

ΠΩΣ Ο ΠΑΠΑΣ ΕΞΕΘΕΜΕΛΙΩΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

«Θεμέλιον ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστι Ἰησοῦς Χριστὸς» (Α΄ Κορ. γ΄11). «ἐποικοδομηθέντες τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν». «Τῷ θεμελίῳ», λέγει, “τῶν Ἀποστόλων” καὶ οὐχὶ τοῦ Πέτρου, (‘Πρὠτου’ Κωνσταντινουπόλεως) καθὼς παραφρονεῖ ἡ Παπικὴ Ἐκκλησία (σήμερα η φαναριώτικη νεοθεολογία). Ἐὰν ὁ Κλήμης Ρώμης εἶναι διάδοχος τοῦ Πέτρου, διότι ἐχειροτονήθη ἀπὸ τὸν Πέτρο, τότε ὅσοι ἐπίσκοποι χειροτονήθησαν ἀπὸ τὸν Πέτρο εἶναι διάδοχοί του, καὶ ὄχι μόνο ὁ Κλήμης. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἐχειροτόνησε τὸν Πάπα Κλήμεντα ἐπίσκοπο Ρώμης μόνο, καὶ ὄχι τῆς οἰκουμένης ὅλης. Ἐὰν ὁ θάνατος τοῦ Πέτρου ἔδωσε τέτοιο προνόμιο στὸν Πάπα νὰ εἶναι κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ μονάρχης ἐπάνω σὲ ὅλους τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ εἰς τὰς Συνόδους, πολὺ περισσότερον πρέπει νὰ ἔχει αὐτὰ τὰ προνόμια ὁ Ἱεροσολύμων διὰ τὸν θάνατον τοῦ Χριστοῦ.

Continue reading

Ὁμολογία «γυμνοῦ ἀσκητοῦ» τοῦ Ἁγίου Ὄρους, γιά τήν Ἁγιότητα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.

Η ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥΣ

«Αποφεύγοντας λοιπόν να παρασταθούμε και παρακολουθήσουμε είτε γενικά, είτε με λεπτομέρειες την παραμονή του (Αγίου Νεκταρίου) στη χερσόνησο του Άθω, την καταγεμάτη διδαχή, συγκίνηση και δέος, θα βρεθούμε κοντά σε μία επίσκεψη που έκανε μιά από κείνες τις ημέρες στα Καυσοκαλύβια, στη δροσερή Κερασιά κι από εκεί στα Κατουνάκια, στο Ησυχαστήριο των ζωγράφων Δανιηλαίων, στην ακροτοπιά, που, όπως λένε, ψέλνουν αγγελικά. 

Ήταν μία ταλαιπωρία, για να φθάσει ώσαμε εκεί. Αλλά υπερνικήθηκε από τον έρωτα που ένοιθε για βυζαντινές μελωδίες, για κατανυκτικούς ύμνους στην Υπεραγία Θεοτόκο. Στα Κατουνάκια οι περίφημοι ζωγράφοι Δανιηλαίοι από αδελφό σε αδελφό φύλαγαν το θησαυρό του αρχαίου μέλους, ισοκρατούσαν και έμελπαν την υμνολογία χρωματίζοντας το λόγο σαν άγγελοι. Κάτι το ασύλληπτο, το «ραντίζον την ψυχήν θεικήν δρόσον και αγαλλίασιν».

Continue reading

Η Ουκρανική προσβολή, αιτία σχίσματος!

Ὁ 28ος Κανών τῆς Δ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου, συνετέθη γιά νά περιορίση  τόν ἐπεκτατισμό τῆς τότε Πρωτοκαθέδρου καί στό μέλλον τοῦ κάθε Πρωτοκαθέδρου!

Η  ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΒΟΛΗ,  ΑΙΤΙΑ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ!

Πρόκειται γιά μιά οἰκουμενικῶν διαστάσεων προσβολή ἑνός Προκαθημένου τοῦ πλέον πολυαρίθμου Πατριαρχείου τῆς Ὀρθοδοξίας,  δηλαδή τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καί Πασῶν τῶν Ρωσιῶν,  ἡ ὁποία ἔγινε ὄχι γιά λόγους Πίστεως, οὔτε γιά κάποιον ἄλλον ἀναγκαῖο λόγο, ἀλλά μόνο «περί τῆς ὑπεροχῆς καί τῆς ἡγεμονίας», ὡς ἐπίδειξη δυνάμεως καί ἰσχύος!  Ὡς ἀναμέτρηση Ἀμερικῆς καί Ρωσίας!

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Ε. Βολουδάκη

Continue reading

Μελέτιος Μεταξάκης, ο μασώνος πατριάρχης που….είχε οικτρό τέλος.

Ο Μελέτιος Μεταξάκης με τον Αγγλικανό «προκαθήμενο».

Πολύ κατέτρεξε τον Άγιο Νεκτάριο και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Μελέτιος Μεταξάκης. Αυτός διετέλεσε και Οικουμενικός Πατριάρχης και Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Αυτός ο δυστυχής ήτανε μασώνος μοντέρνος, νεωτεριστής και έκαμε πολύ κακό στην Εκκλησία.

Αυτός ήταν και κατά του μοναχισμού. Όταν ο Άγιος αγωνιζόταν με τόσες δυσκολίες να κτίση το Μοναστήρι, επήγε και τον απέτρεπε …;

– Τί κάνεις εδώ; Μοναστήρι κτίζεις τώρα; Δεν βλέπεις ότι τόσα εξωκκλήσια γύρω εδώ ερήμωσαν; Δεν είναι για Μοναστήρια στη σημερινή εποχή.

Ο Πενταπόλεως όμως εξηκολούθησε και έγινε το Μοναστήρι και άλλα πολλά κατόπιν, ώστε η Αίγινα σήμερον να έχη τα περισσότερα Μοναστήρια. Το προείπεν ο Άγιος: «Θα γίνη, είπεν, η Αίγινα το Άγιον Όρος των Μοναζουσών». Και ήδη έχει εννέα Μοναστήρια γυναικών.

Continue reading