Τρανς ναυάγια (TRANS WRECK – Trailer)

Από Frank X. Panico
27 Αυγ 2022
TRANS WRECK (Σύνοψη της ταινίας από τους Frank X. Panico και Michael Ross)

Το ντοκιμαντέρ TRANS WRECK (Τρανς ναυάγια), ενσωματώνει ένα ευρύ φάσμα ηθικών και επιστημονικών απόψεων και διατυπώνει ξεκάθαρα με ένα συμπονετικό αλλά και ειλικρινή τρόπο τη συχνά ανεπανόρθωτη ζημία που προκαλείται από το κίνημα των διαφυλικών. Η ταινία είναι τολμηρή και θαρραλέα και δε διστάζει να προσεγγίσει ένα θέμα που οι περισσότεροι ιατροί αλλά και θρησκευόμενοι άνθρωποι διστάζουν να αγγίξουν. Πρόκειται για μία υποδειγματική, υψηλών προδιαγραφών ταινία-ντοκιμαντέρ που επιβεβαιώνει τις τρομακτικές συνέπειες που έχει η επιρροή των γονέων, των σχολείων και των επαγγελματιών υγείας όταν προωθούν την «διαφυλικότητα» στις κοινότητές τους και στους πιο ευάλωτους στη κοινωνία μας, στα παιδιά μας.

Το TRANS WRECK αποκαλύπτει πώς τα άτομα που δηλώνουν την επιθυμία να αλλάξουν το φύλο τους, τις περισσότερες φορές ξεκινούν αυτό το ταξίδι ως αποτέλεσμα ενός τραύματος του παρελθόντος. Σκοτεινά ψυχολογικά στοιχεία όπως η παιδική σεξουαλική κακοποίηση, η πορνογραφία, τα διαλυμένα σπίτια και οι ψυχικές ασθένειες, αλλά και αριστερόστροφα σχολικά συστήματα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καθοδηγούνται από την υπεύθυνη ιδεολογική ατζέντα, είναι όλοι παράγοντες που στηρίζουν αυτό το ύπουλο κίνημα.

Είναι σίγουρο πως μια κίνηση που ενθαρρύνει τα άτομα να αποκόψουν τα μέρη του σώματός τους μέσω μιας μη αναστρέψιμης χειρουργικής επέμβασης και να λάβουν φάρμακα που αλλάζουν όλη τους τη ζωή, δεν μπορεί να αποδειχθεί καλή. Η ταινία εξηγεί πώς η ιατρική βιομηχανία, μαζί με τη Big Pharma, κερδίζει δισεκατομμύρια από τα θύματα αυτής της καταχρηστικής πρακτικής. Επειδή οι άνθρωποι είναι δεσμευμένοι σε αυτά τα φάρμακα για μια ζωή, οι γιατροί και οι παρασκευαστές φαρμάκων έχουν μια σταθερή και ατελείωτη ροή εισοδήματος.

Στο TRANS WRECK συμμετέχουν:

Η ABIGAIL MARTINEZ, μια γυναίκα της οποίας ο εφιάλτης άρχισε όταν έχασε την κόρη της από την επέμβαση του Τμήματος Παιδικών και Οικογενειακών Υπηρεσιών.

Ο WALT HEYER, ειδικός στο θέμα της πρακτικής και της θεωρίας των τρανς και κάποιος που έζησε για 30 χρόνια ως γυναίκα πριν επιστρέψει στο ανδρικό του φύλο.

Ο JEFF YOUNGER, ένας άνδρας που παλεύει να εμποδίσει την πρώην γυναίκα του να υποβάλει σε μετάβαση φύλου το δεκάχρονο γιό του

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ RAFALSKI που διαμένει στη περιοχή Loudoun VA, περιοχή που λειτουργεί σαν αλεξικέραυνο τραβώντας τις διαμάχες στην Αμερική.

Η CATALINA STUBBE, Miss Columbia και εκπρόσωπος του Moms for Liberty.

Ο εκπρόσωπος της Πολιτείας STEVE TOTH και ο γερουσιαστής DICK BLACK.

Παρουσιάζονται επίσης η DR.CAROL SWAIN, BRANDON SHOWALTER και ο DR. ROBERT JEFFRESS.

Από το πρώτο καρέ έως το τελευταίο, το TRANS WRECK κρατά τη προσοχή του κοινού με την ενδιαφέρουσα θεματολογία του και τις πυκνές μαρτυρίες. Αυτό το άκρως συγκινητικό κινηματογραφικό αριστούργημα θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να το δουν οι Χριστιανοί, οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου αλλά και όποιος νοιάζεται αρκετά να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που απειλούν τα παιδιά μας. Ο κόσμος τώρα πια έχει ενημερωθεί. Η τρανς ιδεολογία δεν είναι συμπόνια. Ούτε είναι επιστήμη. Το κίνημα των τρανς αποβαίνει για τους ανθρώπους που παγιδεύονται σε αυτό ένα μελλοντικό ναυάγιο. Έχετε συνειδητοποιήσει την ανάγκη να μην παρασυρθούν τα παιδιά προς ένα Trans Wreck;

Frank X. Panico
Xs in the Sky Films
http://www.xsintheskyfilms.com

https://www.youtube.com/watch?v=EJonaxw7q4I (Μαμά Μπαμπάς & Παιδιά στο youtube)
Μαμά Μπαμπάς & Παιδιά

2 thoughts on “Τρανς ναυάγια (TRANS WRECK – Trailer)

  1.  ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ  1

    18 Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπ’ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων, 19 διότι τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· ὁ θεὸς γὰρ αὐτοῖς ἐφανέρωσεν. 20τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους, 21 διότι γνόντες τὸν θεὸν οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν ἢ ηὐχαρίστησαν, ἀλλ’ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία. 22 φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν 23καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν. 24Διὸ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς· 25οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. 26Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας, αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, 27 ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. 28Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα, 29 πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ, μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας, ψιθυριστὰς 30 καταλάλους θεοστυγεῖς ὑβριστὰς ὑπερηφάνους ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, 31ἀσυνέτους ἀσυνθέτους ἀστόργους ἀνελεήμονας· 32 οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ θεοῦ ἐπιγνόντες ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσιν τοῖς πράσσουσιν.

    Πλανεμένοι από βίαια και λάθος πρότυπα του άνδρα της σημερινής κοινωνίας νομίζουν ότι αλλάζοντας φύλο θα σωθούν αλλά τελικά τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Εννοείται ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις της επιθυμίας μετάβασης έχει προηγηθεί χρήση ναρκωτικών ουσιών. Όταν η αληθινή γυναίκα αναλαμβάνει να παίξει το ρόλο του άνδρα λόγω αρεσκείας ή απουσίας του τότε αυτή αναπτύσσει παρόμοια συμπεριφορά γιατί ξεφεύγει από τη μητρότητα, τη φροντίδα,το μεγάλωμα των παιδιών και προκειμένου να επιβιώσει στην ανταγωνιστική κοινωνία γίνεται και αυτή βίαια και διεκδίκιτικη. Το πρόβλημα δηλαδή είναι η κοινωνία και τα πρότυπα της όχι το φύλο. Έτσι η δυσφορία φύλου προκύπτει από την απουσία προτύπων και τη χρήση τοξικών ουσιών και είναι καθαρά πνευματικό ζήτημα. Πρότυπα φυσικά δε βρίσκουν πουθενά γιατί βρίσκονται εκτός εκκλησίας μακριά από όλους τους Αγίους μας και το Χριστό γι’αυτό καταλήγουν και στην πορνεία. Εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ούτε τιμή ούτε αξιοπρέπεια και ότι οι πράξεις είναι σατανικές. Το φύλο υπάρχει μέσα στη ψυχή δεν είναι υλικό γι’αυτό και δεν αλλάζει. Τα παιδιά αισθάνονται τη διαταραχή των τρανς. Οι τρανς δε μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά γιατί έχουν ψυχολογικά προβλήματα που ουσιαστικά χρειάζονται Θεολογική αντιμετώπιση δηλαδή τη συνδρομή πνευματικών. Τα παιδιά ναι μπορούν να διδάξουν αυτούς τους ανθρώπους όχι όμως το αντίστροφο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s