Και ο π. Γεώργιος Αλευράς στην υπηρεσία των κακοφρονούντων επισκόπων, κατασυκοφαντεί την ιεροκανονική αποτείχιση.

σ.σ. Την ώρα που οι επίσκοποι διαλύουν τα δόγματα και το ήθος της Εκκλησίας, οι «αντάρτες» του συστήματος θυμούνται ένας ένας να κατασυκοφαντήσουν την ιεροκανονική διακοπή μνημόνευσης του ονόματος του επισκόπου! Ο π. Γεώργιος Αλευράς, πρώτα ο Θεός, θα πάρει και αυτός την απάντησή του…

35 thoughts on “Και ο π. Γεώργιος Αλευράς στην υπηρεσία των κακοφρονούντων επισκόπων, κατασυκοφαντεί την ιεροκανονική αποτείχιση.

 1. π.Γεώργιε.
  Άλλο είναι η μνημόνευση στην προσκομιδή και άλλο η μνημόνευση του Αρχιεπισκόπου τάδε στην θεία λειτουργία.. Ο τίτλος και μόνο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ δίνει άλλες διαστάσεις στην μνημόνευση.
  Ὁ 31ος Ἱερός Ἀποστολικός Κανών με βάση την ρμηνεία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη

  , ἀναφέρει: “… . Ὅσοι δέ χωρίζονται ἀπό τόν Ἐπίσκοπόν τους πρό συνοδικῆς ἐξετάσεως, διατί αὐτός κηρύττει δημοσίᾳ κᾀμμίαν κακοδοξίαν καί αἵρεσιν, οἱ τοιοῦτοι, ὄχι μόνον εἰς τά ἀνωτέρω ἐπιτίμια δέν ὑπόκεινται, ἀλλά καί τήν πρέπουσαν εἰς τούς Ὀρθοδόξους τιμήν ἀξιώνονται, κατά τόν ιε΄ τῆς α΄ καί β΄».

  Ερμηνεία τοῦ Θεοδώρου Ἀνδίδων: «Ἐν πρώτοις μνήσθητι Κύριε τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν· ἀφ᾿ ἧς δείκνυται ὑποταγὴ ἡ πρὸς τὸ ὑπερέχον· καὶ ὅτι τούτου μνημονευομένου ἀρχιερέως κοινωνός ἐστι καὶ ὁ προσφέρων τῆς πίστεως καὶ τῆς παραδόσεως· τῶν μυστηρίων διάδοχος. Ἀλλ᾿ οὐχὶ καινός τις μύστης ἤ εὑρετὴς τῶν παρ᾽ αὐτοῦ προσφερομένων συμβόλων”.
  Κατ᾿ ἀρχὰς ἡ διαμνημόνευση τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀρχιερέως, δὲν συνιστᾷ μία τυπικὴ σχέση, ἀλλὰ ἀποτελεῖ μία οὐσιαστική – πνευματικὴ σχέση ἱερέως καὶ Ἀρχιερέως. Ἡ μνημόνευσις τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀρχιερέως ὑπὸ τοῦ ἱερέως φανερώνει:
  α) Τὴν ὑποταγή, τὸν σεβασμὸ πρὸς τόν ὑπερέχοντα κατὰ τὴν ἱερωσύνη Ἀρχιερέα.
  β) Ὁ λειτουργῶν ἱερεὺς μνημονεύοντας μέσα στὰ ἄδυτα, στὸ ἱερὸ βῆμα τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχιερέως, δι᾿ αὐτοῦ τοῦ τρόπου δεικνύει ὅτι ἔχει τὴν ἴδια πίστη μὲ τὸν ἀρχιερέα του, γίνεται δηλαδὴ συγκοινωνὸς στὴν πίστη τοῦ Ἀρχιερέως, «ὅτι κοινωνὸς ἐστὶν αὐτοῦ, τῆς πίστεως».
  Τὰ δόγματα εἶναι τὸ θεμέλιο ἐπάνω στὸ ὁποῖον οἰκοδομεῖται ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ σχέση ἱερέως καὶ ἀρχιερέως.. Σὲ περίπτωση, ποὺ ὁ ἀρχιερεὺς ναυαγεῖ ὡς πρὸς τὴν πίστιν καὶ ἔχει παύσει διὰ τῶν αἱρετικῶν φρονημάτων του, νὰ ὀρθοτομεῖ τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τότε παύει νὰ ὑπάρχει
  τὸ θεμέλιο τῆς κοινῆς πίστεως, ἐπάνω στὸ ὁποῖο οἰκοδομεῖται ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μεταξὺ τῶν πιστῶν. Ὡς ἐκ τούτου, ὁ ἱερέας μνημονεύων τὸ ὄνομα τοῦ αἱρετίζοντος ἀρχιερέως, γίνεται συγκοινωνὸς καὶ στὴν αἱρετικὴ πίστη τοῦ ἀρχιερέως, ἄσχετα ἂν αὐτὸς ὁ ἱερέας
  ἔχει “ὀρθόδοξον φρόνημα’’ καὶ δηλώνει ὅτι δὲν συμφωνεῖ μὲ τὰ αἱρετικὰ φρονήματα τοῦ ἐπισκόπου. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἰσχύει μόνον διὰ τὸν ἱερέα ἀλλὰ γιὰ ὅλους τοὺς πιστούς, διότι διακοπὴ μνημοσύνου δὲν κάνει μό-νον ὁ λειτουργῶν ἱερέας ὰλλὰ ὁλόκληρον τὸ σῶμα τῆς
  Ἐκκλησίας, ὅπως καὶ δὲν δύναται νὰ λειτουργεῖ ὁ ἱερέας μόνος του χωρὶς τὴν συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ.
  Διότι μᾶς ἑρμηνεύουν οἱ ἅγιοι Ἁγιορεῖτες ὅτι: «Ἄνωθεν γὰρ ἡ τοῦ Θεοῦ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τὴν ἐπὶ τῶν ἀδύτων ἀναφορὰν τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀρχιερέως συγκοινωνίαν τελείαν ἐδέξατο τοῦτο».
  Ἄνωθεν, σημαίνει, ὅτι εἶναι διαχρονικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ἡ μνημόνευση, δηλ. ἡ ἀναφορὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀρχιερέως δηλώνει τὴν τέλεια συγκοινωνία πίστεως μὲ τὴν πίστιν τοῦ ἀρχιερέως. Ποῦ εἶναι, λοιπὸν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ὁμιλοῦν περιπαικτικῶς καὶ εἰρωνικῶς περί “συγκοινωνούντων δοχείων”

 2. Διαφωνώ με το πνεύμα του άρθρου.
  Χειρότερος επικριτής του Φασιστοκουλη και όλου του Αντιχρίστου κηφηνοσογιου μπακογιανομητσοτακέϊκου απο εμένα, δε νομιζω πως υπάρχει. Ωστόσο, οφείλω να ακολουθώ τις εντολές του Κυρίου και να προσεύχομαι να ελεησει και να φωτίσει ο Χριστός και αυτούς τους αλλαζονες δικτατορισκους που εκλεισαν τις εκκλησίες μας.
  Στο ίδιο πνεύμα νομίζω ότι οφείλουμε να μνημονευουμε και να προσευχόμαστε και για τους επισκόπους μας, να δώσει έλεος ο Κύριος και να τους φέρει σε φώτιση και μετάνοια.
  Αυτό είναι και το πνεύμα του π.Βολιουδακη, του π. Αλευρα κλπ.
  Αυτό νομίζω θέλει και ο Θεός από εμάς τους τελευταίους..

  • Με ποιο πνεύμα του άρθρου διαφωνείς;
   Συμφωνείς δηλαδή ότι ο Μέγας Φώτιος και οι Πατέρες της Πρωτοδευτέρας είναι πλανεμένοι επειδή το λέει ο επικριτής του Φασιστοκούλη;
   Συνέλθετε.

   • Άρα και τον Άγιο όρος δεν ήξερε τι έκανε όταν κόψανε τη μνήμη του Αθηναγόρα;;;;;

   • Το πνεύμα του άρθρου είναι το εξής: όποιος δεν συμφωνεί με την αποτειχιση είναι ύποπτος, συμβιβασμενος και τελικά πλανεμενος.
    Ε, με αυτό το πνεύμα διαφωνώ Οριζοντίως και Καθέτως.

   • @horizonormal
    «Το πνεύμα του άρθρου είναι το εξής: όποιος δεν συμφωνεί με την αποτειχιση είναι ύποπτος, συμβιβασμενος και τελικά πλανεμενος.Ε, με αυτό το πνεύμα διαφωνώ Οριζοντίως και Καθέτως»

    ΟΧΙ. ΔΕΝ είναι αυτό το πνεύμα του άρθρου.
    Ρωτώ όμως:

    Αλλά το όποιος συμφωνεί με την αποτειχιση είναι ύποπτος, συμβιβασμενος και τελικά πλανεμενος που ισχυρίζεται ο π. Γεώργιος είναι σωστό; Με αυτό συμφωνείτε οριζοντίως και καθέτως;

    Καταρχάς, κάτι που θέσπισαν οι πατέρες ΔΕΝ μπορεί να είναι πλανεμένο. Το θέσπισαν για καλό. Θα πρέπει να το εξετάσετε στα σοβαρά και όχι με γνώμονα τις ανοησίες ορισμένων δεσποτάδων και των μεγαφώνων τους που δεν ξέρουνε τί λένε. Το αν κάποιος θέλει, μπορεί, είναι έτοιμος να εφαρμόσει τον συγκεκριμένο κανόνα είναι δικό του θέμα και κανείς δεν τον αναγκάζει να το κάνει.
    Έχετε κάποιο πρόβλημα με αυτό;

   • Δεν είμαι υπέρ της αδιακριτης υπακοής.
    Και να συζητάμε πρέπει, και να αντιδρούμε και να στηρίζουμε εμπράκτως όσους ιερεις διώκονται απο τους επισκόπους, όπως είδαμε προσφάτως για το θέμα του εμβολιασμού.
    Νομίζω όμως ότι έχουμε καλύτερα αποτελέσματα όταν το κάνουμε ΜΕΣΑ στην Εκκλησία και όχι βγάζοντας τον εαυτό μας έξω και απέναντι.
    Μου αναφέρεις για τον Άγιο Παΐσιο και τη διακοπή μνημόσυνου προς τον Αθηναγορα που έκανε. Όμως αυτός ήταν ήδη ένας Άγιος φωτισμένος άνθρωπος του Θεού και ήξερε πολύ καλά τι έκανε και πως το έκανε. Εγώ δεν είμαι Άγιος και φοβάμαι μήπως το κίνητρό μου είναι ιδεολογικό αντί για πνευματικό και Ορθόδοξο. Νομίζω πως τα δαιμόνια έχουν κατορθώσει να αλλοιώσουν το Ορθόδοξο φρόνημα σε πολλούς πιστούς και να το υποβαθμίσουν απο πνευματικό σε ιδεολογικό. Υπήρξα στα νιάτα μου ενεργό μέλος μιας αριστερής παράταξης στον χώρο του Πανεπιστημίου και βλέπω πάρα πολλές ομοιότητες του τότε πολιτικοιδεολογικου ζηλωτισμου, με τον επίκαιρο της αποτειχισεως.
    Εύχομαι να μη συμβαίνει.
    Πάντως νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή διάκριση και κυρίως προσευχή.
    Ο διάβολος δεν είναι ένα νοητικό κατασκεύασμα. Είναι ολοζωντανος και εργάζεται με τρόπους που δεν μπορούμε να φανταστούμε.
    Γι’αυτό εμείς οι αδύναμοι πνευματικά, πρέπει να καταφεύγουμε στην προσευχή, στον πνευματικό και να κρατιόμαστε γερά απο τα μυστήρια της Εκκλησίας.

   • @horizonormal
    Αγάπητέ/τη τα έχετε μπερδέψει στο μυαλό σας και ξέρετε, με κουράζει αυτό διότι σχόλια αναπάντητα που μπερδεύουν τον κόσμο δεν μπορώ να τα εγκρίνω έτσι, θα πρέπει να απαντήσω αλλά έχω και δουλειές να κάνω.
    Παραδέχεστε ότι ο Άγιος Παΐσιος προέβη σε διακοπή κοινωνίας και σε άλλο σημείο λέτε ότι η αποτείχιση σε βγάζει εκτός Εκκλησίας. Δηλαδή ο Άγιος βγήκε εκτός Εκκλησίας; Δεν σας προβληματίζουν αυτές οι αντιθέσεις στον λόγο σας; Να προβληματιστείτε λίγο βρε παιδί μου να πείτε ότι εδώ κάποιος μου έμαθε κάτι λάθος. Εκτός αίρεσης σε βγάζει η αποτείχιση, ΟΧΙ εκτός Εκκλησίας. Οι Πατέρες έφτιαξαν τον 15ο Κανόνα για να μην γίνονται σχίσματα που σε βγάζουν εκτός Εκκλησίας κι εσείς λέτε ότι βγάζει εκτός Εκκλησίας; Βέβαια θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά ο Κανόνας διότι αν ο άλλος πάει και φτιάξει δική του Σύνοδο τότε όντως έχουμε σχίσμα. Δεν σας υποχρεώνει κανείς να προβείτε σε αποτείχιση αν δεν θέλετε, ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΤΕ όμως, διότι τότε μετατρέπεστε σε εργαλείο των επισκόπων που ξηλώνουν τα δόγματα, και σε εχθρό των Ορθοδόξων αδελφών που εφαρμόζουν την ιεροκανονική αποτείχιση.
    Εδώ είναι τρία βίντεο για να πάρετε τα βασικά στην διακοπή μνημόνευσης. Δείξτε το και στον πνευματικό σας. Δεν είναι κακό να του έχει διαφύγει κάτι. Άνθρωποι είμαστε, δεν τα ξέρουμε όλα.
    -https://www.youtube.com/watch?v=03oEEbcMdhU&t=1s
    -https://www.youtube.com/watch?v=-T8LciL3BfY
    -https://www.youtube.com/watch?v=yx6Mgl1ZUJo
    Αλλοίμονο αν μια τέτοια ώρα δεν κάνουμε τίποτα περιμένοντας να γίνουμε Άγιοι. Ξέρετε κάποιον που λέει «είμαι Άγιος γι’ αυτό ομολογώ την Πίστη μου;». Βεβαίως ο πνευματικός αγώνας επιβάλλεται για όλους μας. Η μετάνοια είναι μία συνεχής πορεία. Και συμφωνώ μαζί σας απόλυτα για την προσοχή και διάκριση που τονίζετε .Άλλωστε, υπάρχουν δυστυχώς και παραδείγματα αποτειχισμένων οι οποίοι μάλλον την δουλειά των οικουμενιστών κάνουν με το παράδειγμα που δίνουν. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα ο Θεός να μας φωτίζει.

  • Εκτός απ’ αυτό που θέλει ο Θεός από εμάς, όπως το αντιλαμβάνεται ο κάθε πιστός, υπάρχουν και κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα, που θέλει από τους ιερείς και τους αρχιερείς Του. Δεν νομίζετε;
   Όντας ακατήχητος, δεν θυμάμαι να σας παραπέμψω ακριβώς σε κάποιον σπουδαίο Ορθόδοξο ο οποίος είχε πει, ότι η Ορθοδοξία θα είχε εκλείψει προ πολλού, αν οι πιστοί υπάκουαν πάντοτε τους επισκόπους. Δεν το θυμάμαι επί λέξει, αλλά ως προς την ουσία, νομίζω, είμαι σωστός.

   • Άλλο πράγμα η υπακοή και άλλο πράγμα η μνημονευση του επισκόπου. Θα δώσω ένα παράδειγμα:
    Ο επίσκοπος μας, μας παρότρυνε δημοσίως με κήρυγμα να εμβολιαστουμε. Ταυτόχρονα σε όλους τους ναούς έβαλε ταμπέλα ” Η χρήση μάσκας μέσα στο ναό είναι υποχρεωτική “. Πολλοι λοιπόν δεν εμβολιαστηκαμε, πηγαιναμε χωρίς μάσκα στο ναό και μετά την προσκύνηση των εικόνων καθόμαστε έξω από το ναό, ακούγοντας όλη τη Θεία λειτουργία και μπαιναμε μόνο όταν πρόκειται να Κοινωνουσαμε. Ωστόσο προσευχομαστε υπέρ του Επισκόπου, τον οποίο θεωρουμε πλανεμενο στο συγκεκριμένο θέμα. Και επειδή τον θεωρούμε πλανεμενο, ή προσευχή μας ισως είχε περισσότερο πόνο.
    Πώς πιστεύετε ότι θα μας κρίνει ο Χριστός για αυτήν τη στάση μας;

  • Η Εκκλησία μας για να ελθουν σε “φώτιση και μετάνοια” αυτοί οι αιρετίζοντες επίσκοποι, όπως γράφετε, δεν έχει θεσπίσει την απλή προσευχή όπως αναφέρετε, ως διόρθωση αλλά την διαδικασία της αποτείχισης με βάση συγκεκριμένους συνοδικούς Κανόνες της. Εδώ δεν μιλάμε γαι αμαρτία για την οποία αρκεί η προσευχή μας αλλά για αίρεση, δηλ. βλασφημία του Αγιου Πνεύματος , κατι πολύ πιο σοβαρό και καταδικαστικό. Όταν εσείς “διαφωνείτε” με το πνεύμα του άρθρου κι όπως “διαφωνεί ” κι ο π. Γεωργιος με την αποτείχιση , που παρεπιπτόντως έκαναν ολοι οι μεγάλοι Αγιοι της Εκκλησίας μας (από Μεγ Αθανάσιο και Βασίλειο μέχρι Αγιο Γρηγόριο Παλαμά και πρόσφατα από τον Αγιο Παίσιο) διαφωνείτε κι οι δυο με την ίδια την Εκκλησία έχοντας “προσωπική θρησκεία” μέσα σας. Ψάξτε το λίγο καλύτερα και βαθύτερα το θέμα κι οχι επιπόλαια και μην κρίνετε με το δικό σας το νου και τη δικιά σας βεβαιότητα αλλά με το νου και τη βεβαιότητα των Αγίων που είναι το Αγιον Πνεύμα, για το δικό σας το καλό. Ας έχουμε όλοι μνήμη θανάτου, συμπεριλαμβανομένου του π. Γεωργίου , του π. Βολουδάκη κλπ, , γιατί κάποτε όλοι κλείνουμε τα ματια μας και στην νέα και αιώνια πραγματικότητα που θα βρεθούμε , δεν χωρά επιστροφή και μετάνοια για τα ολέθρια σφάλματα και τις αστοχίες της ανθρώπινης ζωής μας. Και “οι καιροί ου μενετοι”.

   • Επειδή δεν έχω δυστυχως την φώτιση του Αγίου Πνεύματος , μιας και είμαι ακόμα στο 1ο στάδιο της καθαρσεως παλεύοντας με τα πάθη και τους δαίμονες μου, δεν γνωρίζω αν η θέση των επισκόπων είναι βλασφημη. Προσεύχομαι να μην είναι. Γι’αυτό και ζήτησα τη γνώμη του πνευματικού μου. Ο Θεός λοιπόν δεν μου ανέφερε μέσω του πνευματικού μου τίποτα για “αποτειχιση “.
    Πιστεύω πως αν έπρεπε, θα το έκανε ήδη.

   • Δεν χρειάζεστε να είστε φωτισμένος/νη. Ανάγνωση να ξέρετε. Διαβάστε τον 15ο Κανόνα. Αν νομίζετε ότι δεν μπορείτε να τον ακολουθήσετε, αν δεν θέλετε ή δεν ξέρω τί, δικαίωμά σας. Το να μην προβαίνετε όμως σε διακοπή κοινωνίας αλλά να κατηγορείτε εκείνους που το έχουν κάνει ως πλανεμένους, όπως κάνει ο π. Γεώργιος πάει πολύ, δε νομίζετε; Ειδικά όταν στον Κανόνα λέει ότι όσοι προβαίνουν στην ιεροκανονική αποτείχιση πρέπει να τιμούνται από τους άλλους.
    Ο Θεός μάλλον δεν σας ανέφερε τίποτε μέσω του πνευματικού σας για αποτείχιση διότι δεν είστε σε θέση να την κάνετε. Μην κατακρίνετε όμως τους άλλους που την κάνουν.

   • Επομένως, εφόσον ο ίδιος ο Θεός δεν επιθυμεί να κάνω αποτειχιση, γιατί να την κάνω;
    Προφανώς το δικό μου διακονημα θα είναι η προσευχή υπέρ των επισκόπων και των πολιτικών μας. Αυτό νομίζω ότι θέλει ο Θεός από εμένα.
    Ποτέ δεν κατεκρινα αυτόν που κάνει αποτειχιση. Είπα ότι διαφωνώ Οριζοντίως και Καθέτως αλλά ποτέ δεν κατεκρινα.
    Επίσης οι κανόνες χρειάζονται φώτιση και διάκριση, την οποία δεν έχω. Γι’αυτό και δεν τολμώ να τους εφαρμόσω, παρά καταφευγω στην ασφαλή λύση του πνευματικού. Εξάλλου νομίζω πως και ο Άγιος Παΐσιος έχει χαρακτηρίσει τους κανόνες ως “κανόνια ” που μπορούν να κάνουν μεγάλη ζημία αν εφαρμοστούν αδιάκριτα..
    Τέλος, όσον αφορά την κοινωνία με ανάξιους και πλανεμενους κληρικούς και επισκόπους, πιστεύω ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργεί τα μυστήρια προς σωτηρία των πιστών, ακόμα και μέσω αναξιων και πλανεμενων λειτουργών Του. Οπότε, Ναι δεν έχω κανένα λόγο να μην πάρω τη Θεία Κοινωνία από το χέρι του πιο αναξιου ιερωμενου.

   • @horizonormal
    Ο Θεός σέβεται το αυτεξούσιό σας. Εσείς κάνετε ό,τι θέλετε.
    Η προσευχή είναι διακόνημα όλων και βέβαια όταν ο καθένας μας το παίρνει ζεστά όπως εσείς είναι καλό.
    Είπατε ότι διαφωνείτε με το πνεύμα του άρθρου ότι (όποιος δεν συμφωνεί με την αποτειχιση είναι ύποπτος, συμβιβασμενος και τελικά πλανεμενος) κάτι το οποίο όπως σας εξήγησα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αντιθέτως έχει απόλυτη σχέση με τον τρόπο που ο π. Αλευράς αντιμετωπίζει όσους έχουν προβεί σε διακοπή κοινωνίας με τους αιρετίζοντες επισκόπους.
    Ο Άγιος Παΐσιος ΔΕΝ είπε ότι οι Κανόνες είναι κανόνια αλλά ότι κάποιοι άνθρωποι τους χρησιμοποιούνε αδιάκριτα και τους μετατρέπουν σε κανόνια. Προσέξτε πολύ διότι αλλάζει εντελώς το νόημα και είναι μεγάλη αμαρτία να διαστρέφουμε τα λόγια ενός Αγίου.
    Αν ο επίσκοπός σας και ο κληρικός σας κηρύττουν απροκάλυπτα αιρέσεις, όπως π.χ. ότι οι παπικοί έχουν ιερωσύνη, ότι το βάπτισμα των αιρετικών είναι το ίδιο με των Ορθοδόξων, κ. α. κι εσείς ενώ γνωρίζετε δεν διαμαρτύρεστε επειδή «το Άγιο Πνεύμα ενεργεί τα μυστήρια προς σωτηρία των πιστών», τότε συνεχίστε να βαδίζετε σε αυτό το λουλουδιαστό μονοπάτι που έχετε στο μυαλό σας, νομίζοντας ότι ο Θεός θα σας χαριτώσει το ίδιο με εκείνον που δεν γνωρίζει ή ακόμα περισσότερο εκείνον που γνωρίζει και ομολογεί έμπροσθεν των ανθρώπων. Αναρωτηθείτε πού θα ήταν η Πίστη μας εάν οι Μάρτυρες και οι Ομολογητές σκεφτόντουσαν έτσι. Στην ίδια την πρότασή σας γράφετε…. «προς σωτηρία των πιστών». Θα πρέπει να το αντικαταστήσετε με «…των πλανεμένων» για να είστε ακριβής.

  • Η απάντηση που σας ταιριάζει γάντι, κύριε αυτοαποκαλούμενε, “επικριτά” του…μητσοτακομπακογιαννεϊκου, ΕΊΝΑΙ απλό τον Άγιο ΠΑΪΣΙΟ, που σήμερα, δημοσιεύτηκε στον ίδιο τόπο.

   https://tasthyras.wordpress.com/2022/07/19/%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%90%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%82-%e1%bc%94%cf%87%cf%89-%e1%bc%80%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%e1%bd%b6-%cf%80%ce%bd%ce%b5%cf%85/

   ΑΝ, ποτέ αποκτήσετε την ΑΓΊΑ ΔΙΆΚΡΙΣΗ, θα καταλάβετε τι εννοεί το άρθρο
   ΤΙ ΕΝΝΟΕΊ κ ΆΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ
   ΤΙ ΕΝΝΟΟΎΣΑΝ ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΠΟΥ ΈΚΑΝΑΝ ΤΟ ΊΔΙΟ, ΑΙΏΝΕΣ ΠΡΙΝ.
   ΚΑΛΉ ΑΦΥΠΝΗΣΗ.

   • Στο άρθρο που με παρεπεμψες γράφει ο Άγιος “θα δώσουν λόγο στο Χριστό όσοι δεν βοήθησαν στις δύσκολες καταστάσεις με την προσευχή και την καλοσύνη “.
    Άρα τι κατάλαβες εσύ ; Ότι πρέπει να αρχίσουμε να λιθοβολουμε τους επισκόπους μας, ή με αγάπη και πόνο να προσευχόμαστε ώστε να τους φωτίσει ο Θεός;
    Ποιό κατάλαβες εσύ που έχεις τη διάκριση του Αγίου Πνεύματος, ότι είναι το πνεύμα του Αγίου Παϊσίου;

   • Προσευχόμαστε για τους Επισκόπους αλλά δεν θα κοινωνήσουμε και με τον σατανά «επειδή τους αγαπάμε»
    Και η διακοπή μνημόνευσης πράξη αγάπης είναι για να συνέλθει ο άλλος. Ο ίδιος Άγιος Παΐσιος που μιλάει εδώ για αγάπη είχε διακόψει την κοινωνία με τον Αθηναγόρα. Το έκανε από μίσος ή από αγάπη;

 3. Ή ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΧΙΣΗΣ Π.ΓΕΩΡΓΙΕ Ή ΛΕΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΜΕ ΠΟΝΗΡΟ ΣΚΟΠΟ!ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ(ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΠΩ,ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ!ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΛΕΝΕ,ΟΣΑ ΔΕ ΦΤΑΝΕΙ Η ΑΛΕΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΙΑ!ΑΣΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ Π.ΓΕΩΡΓΙΕ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΕΚΤΙΘΕΣΑΙ!ΕΣΥ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΟΥ!ΠΡΟΣΕΞΕ ΟΜΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΘΕΙ Η ΚΑΚΙΑ ΩΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΔΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ!ΣΤΟ ΕΥΧΟΜΑΙ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ!

 4. Ένας ιερέας μου μάλλον έχει θεολογική άγνοια και άγνοια της Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Παράδοσης και ελλειμματικές θεολογικές γνώσεις, ο οποίος μας εκθέτει την “προσωπική του, κοσμική άποψη ” εν είδει “μεγάλου διδασκάλου” (εγωισμός και όχι ταπείνωση) και εκδηλώνει το δικό του ανθρώπινο θέλημα (ιδιοτέλεια και συμφέρον) σε βάρος του θεικού, αφού δεν μας παραπέμπει σε Αγίους Πατέρες δηλ. στο Αγιον Πνεύμα που να λένε και να επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτό που λέει κι ισχυρίζεται κι αυτός. Κρίμα του ! Οιμέ τη συμφορά του ! “Προσωπική” θρησκεία. Αναρωτιέται κανείς αν έχει άραγε διαβάσει ποτέ του τον 15ο Κανόνα ή αν άκουσε καμμιά ομιλία του π. Θεοδώρου Ζήση και του μακαριστού π. Νικολάου και άλλων περί αποτείχισης; Δεν θα είχε ιδιαίτερη σημασία και θα ήταν ανώδυνο αλλά δυστυχώς ο ιερέας αυτός παρασέρνει και άλλους στην απώλεια με αυτές τις αιρετικές απόψεις και τη στάση του.

 5. Θα πρέπ να μλήσ κανείς στην ίδια γλώσσα απ΄ότ φαίνετ για να κατλάβ κι’ ου πάτηρ Γιώργιους.
  Πάτηρ Γιώργιι ίστι κληρικός κι’ αγιορίτς. Ως κληρικός δεν ρίχνιτι καμιά ματιά στου Πηδάλιου να δείτι τι γράφνε οι 31 κανόνας των Αγ. Αποστόλων και 15 της Πρωτοδευτέρας συνόδου και όσα διδάσκ η Εκκλησία μας σι αυτούς; Κι’ ως αγιορίτς να διαβάστι τι σχουλιάζ το σέμνωμα του Αγίου Όρους ο Άγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης σι αυτούς τους κανόνισ; Πως ίνι δυνατόν να λέτι ότ’ ίνι η αποτείχιση πλάνη, όταν η ίδια η Εκκλησία την έχει θεσπίσει; Βρίσκεται η Εκκλησία σε πλάνη; Να συζητήσ
  κανείς τις λιπτουμέριις κάθι πιριπτώσιους αποτείχισης ίνι θιμιτό, γιατί μπορούν να γίνουν τραγικά λάθ, αλλά να διαγράφ γινικά κάτ που η ίδια η Εκκλησία θέσπισε ΑΥΤΟ είναι π.Γεώργιε πλάνη.
  Δεν υποχρεώνει κανείς κανέναν να κάνει αποτείχιση και κάθε περίπτωση κρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, ας σεβόμαστε όμως αυτούς που είχαν την δύναμη να το κάνουν (αναφέρομαι στον π. Θεόδωρο Ζήση και στον μακαριστό π.Νικόλαο Μανώλη) και ας μην καταδικάζουμε τελικά αφελώς και την ίδια την Εκκλησία μας.

  • ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, ΑΛΛΑ ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ … ΑΥΤΟ … ΑΥΤΟ…. ΑΥΤΟ …………………………………………..

 6. Έπεσε στον οικουμενισμο και στην αίρεση και ο πατερας Αλευράς, προηγήθηκε ο Μουλατσιωτης και ο γερων Νικών. Κρίμα, πολύ κρίμα και τον ειχα σε μεγάλο σέβας και εκτίμηση…

 7. Μπήκαν τα γίδια στο μαντρί παπα Γιώργη; κοίτα μη βγεί κανένα!
  Ακριβός στα πίτουρα και φθηνός στο αλεύρι είσαι π. Γ.Αλευρά.
  Έτοιμος για κοινό Πάσχα και βαφτίσια φαίνεσαι!!!!! όχι για άλλο λόγο αλλά για να μη πλανηθείς έτσι;
  Με αυτή την λογική της μνημόνευσης ακόμη και αιρετικών και ανήθικων προϊσταμένων γιατί περί αυτού πρόκειται, κάτι άλλο πλανάται όμως, πάνω από τα κεφάλια μας…. και μοιάζει με κατακέφαλο.

  • «Έτοιμος για κοινό Πάσχα και βαφτίσια φαίνεσαι!!!!! όχι για άλλο λόγο αλλά για να μη πλανηθείς έτσι;»
   χαχαχαχα
   Γειά σου αδελφέ Αθανάσιε με τα αθάνατα σχόλιά σου !!!

   • Γειά σου και σένα αδελφή. Καλή δύναμη!
    Ο Προφήτης Ηλίας που εορτάζουμε σήμερα να μας βοηθήσει να φυλάξουμε την Πίστη μας.

 8. Ο π.Γεώργιος είναι η (επαναστατική) φωνή της romfea!
  Λίγο σαλαγάω απ’εδώ, λίγο απ’εκεί θα τα μαντρώσω τα ζωντανά.

 9. Μετά από προσεκτική μελέτη των παραπάνω τοποθετήσεων μεταξύ κ.HORIZONORMAL, και υπολοίπων ημών, συγχωρείστε με άλλα η περίπτωση είναι…..”προβατική”.

  1.Δεν θέλει να ψάξει μόνος του, κατά το του Κυρίου μας: ερευνάτε τας Γραφάς.

  Ο,τι πει ο πνευματικός του είναι θέσφατο γι αυτόν. Αναρωτιέμαι αν είχε πνευματικό τον πατ.Θεόδωρο Ζήση, θα έλεγε τα ίδια? Όχι. Θα υπερθεμάτιζε τα του πατρός Θεοδώρου. Γιατί? Διότι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΡΙΣΗ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΕΙ.ΔΕΝ ΨΑΧΝΕΙ ΤΑΣ….ΓΡΑΦΑΣ. ΑΓΕΤΑΙ ( ΟΠΩΣ ΠΛΕΙΣΤΟΙ ΟΣΟΙ), ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΌ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΧΟΥΝ ΚΑΛΑ Μ ΑΥΤΟΥΣ.
  …..ΤΕΤΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, δυστυχώς, ΗΤΑΝ ΚΑΙ Ο ΟΧΛΟΣ ΠΟΥ ΟΥΡΛΙΑΖΕ: ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ, ΣΤΑΥΡΩΣΟΝ ΑΥΤΟΝ, τω καιρώ εκείνω.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ….ΔΥΣΤΥΧΕΣΤΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΉΣ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΑ ( ψυχολογία του όχλου).

  4.ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ Η ΠΕΡΑΙΕΡΩ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ “ΟΥ ΜΕ ΠΕΙΣΕΙΣ ΚΑΝ ΜΕ ΠΕΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΛΦΌ”, ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΓΙΩΝ.
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΛΑΒΕΙ.

  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΜΟΝΟ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΝΑ ΦΩΤΙΣΤΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ.
  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΘΕΙ ΘΑΡΡΑΛΕΟΥΣ. ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΔΕΙΛΟΥΣ, ΒΟΛΕΨΑΚΗΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΟΥΣ. ΑΠΟΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΧΛΙΑΡΟΥΣ. ΚΑΙ Ο…ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ …..ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΒΑΛΕ ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΟΜΟΡΡΑ….ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ….ΜΕ ΠΟΛΛΆ

 10. Συνονόματε Ιωάννη σ’ ευχαριστώ για την παραπομπή στην τόσο επίκαιρη τοποθέτηση π. Φιλόθεου. Κατ’ εμέ, ακριβώς αυτή είναι η ουσία του ζητήματος που συζητάμε.
  Οι πιστοί οφείλουμε υπακοή μόνο σ’ όσους ιερείς και αρχιερείς υπακούν αυτοί πρώτοι στην Γραφή, την διδασκαλία του Χριστού, τους ιερούς κανόνες και τις αποφάσεις των οικουμενικών συνόδων. Σε κανέναν άλλο.
  Αν και η αποτείχιση είναι ακανθώδες ζήτημα, χαίρομαι για όλα όσα έμαθα από τα σχόλια. “Ορίζοντα” μας παρεξήγησες. Όλοι όσοι διαφωνήσαμε μαζί σου, λέμε κάτι πολύ διαφορετικό απ’ αυτό που κατάλαβες.
  Εγώ, εσύ, όλοι μας, καλό είναι ν’ αυτενεργούμε, ερευνώντας μόνοι μας κατά πόσον ισχύουν όσα μας λένε. Και σου το λέω εγώ, που πιθανώς γνωρίζω πολύ λιγότερα όχι μόνο από ‘σένα, αλλά από την συντριπτική πλειοψηφία των φίλων του ιστολογίου. Αν δεν τρίψουμε παντελόνια, που έλεγαν οι παλιοί, πνευματική προκοπή δεν θα δούμε.

 11. Προφανώς και ο π. Γεώργιος έχει άγνοια και ούτε τον δίδαξε κανείς περί αποτοίχισης, αλλά ούτε και θεολογικά, και φιλοσοφικά έστω, ως Αγιορείτης μοναχός και Ιερέας, δεν μελέτησε ποτέ, ή δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει τι ακριβώς έπραξε ο Αγιορείτης και Άγιος, Γρηγόριος ο Παλαμάς.

  Και είναι άλλο να πείς πως θέλει προσοχή πολύ η αποτοίχιση, και πολλοί δεν θα την εφαρμόσουν σωστά, διότι υπάρχει πολύ ”διάβασμα” και στοχασμός, αλλά δεν υπάρχει ορθόδοξο βίωμα και κάθαρση και φωτισμός…

  και άλλο να κάνεις ένα στεγνό ”τσουβάλιασμα”, πως όλοι όσοι μιλούν ή έχουν κάνει αποτοίχιση… ”σας το λέω εγω είναι σε πλάνη!”

  Οχι, και φυσικά δεν είναι σε πλάνη ο π. Θεόδωρος Ζήσης, ούτε είναι σε πλάνη ο άγιος γέροντας Γαβριήλ ο αγιορείτης, στις Καρυές, που δεν μνημονεύει απο την ψευτοσύνοδο της Κρήτης και μετά τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

  Προφανώς ούτε αυτό το ”έμαθε” ακόμη ο συμπαθής κατα τα άλλα π. Γεώργιος.

  Κύριος να φωτίζει ολούθε.

  Διότι προβλέπεται να χάνει η μάνα το παιδί, και το παιδί την μάνα…

 12. ο φίλος μας Horizon λέει την άποψή του και συμφωνώ με το μην κατακρίνειν τον αδερφό μου,
  η σελίδα σας ‘εγινε πολύ επιθετική από ορθόδοξη, και πλέον όχι τόσο ανοιχτή στην αδερφική συνομιλία, λυπάμαι, γειά σας!

  • Όταν θα σε ξανά ελέγξει η συνείδησή σου, με όλα αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν, θα το ξανασκεφτείς το αν είμαστε επιθετικοί.
   Τότε θα αρχίσεις να ξανασχολιάζεις με άλλο ψευδώνυμο.
   Είναι συχνό φαινόμενο.
   Εν τάχυ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s