Κωνσταντίνος Γρίβας – Η υπαρξιακή κρίση της Ευρώπης.

Κωνσταντίνος Γρίβας

Έχουμε μία υπαρξιακή κρίση στο πολιτισμικό, οντολογικό και ανθρωπολογικό παράδειγμα -με την επιστημολογική έννοια του όρου- της Ευρώπης, αυτό που λέμε «Δύση».

Η Δύση δηλαδή έχει μία υπαρξιακή κρίση. Την εκφράζει με μία τεράστια κρίση αξιών. Έχει μία έλλειψη ταυτότητας. Προβάλλει κάποια υποκατάστατα ταυτότητας σ’ αυτό που λέμε τον υπερ-δικαιωματισμό, τον απόλυτο ατομικισμό.

Την καταστροφή ολοκληρωτικά και απόλυτα των συλλογικών ταυτοτήτων.

Ξεκινήσαμε στο παρελθόν από την αποδόμηση της έννοιας του Έθνους στην Δύση.

Μετά περάσαμε στην έννοια του λαού, ότι όλα αυτά δεν υπάρχουνε. Δεν υπάρχει έθνος, είναι φαντασιακή κατασκευή. Είναι ένα αυθαίρετο social construct (κοινωνικό κατασκεύασμα), το οποίο το φτιάξαμε για να δίνουμε σχήμα στο κράτος.

Μετά δεν υπάρχει και ο λαός, γιατί αν υπάρχει ο λαός θα υπάρχει και έθνος.

Μετά περάσαμε [στο] ότι ούτε φύλο υπάρχει

και επιπλέον και η ίδια η έννοια αυτή ταύτη του ανθρώπου βρίσκεται υπό αίρεση και αμφισβήτηση. Σου λέει, «τί άνθρωπος τώρα;» Ο «μέγας», ο «πολύς», ο «συγγραφέας των μπεστ σέλλερ», ο «νέος γκουρού» ας πούμε, υποτίθεται, της επιστήμης στην Ευρώπη, ο Γιουβάλ ο Χαράρι, λέει δεν διαφέρει ένας άνθρωπος από το λογισμικό ενός κινητού τηλεφώνου με τεχνητή νοημοσύνη. Αλγόριθμοι ο ένας, αλγόριθμος και ο άλλος, άρα τέλος, δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Είναι κάτι αυθαίρετο που το έχουμε ανακαλύψει και το έχουμε προβάλει κτλ.

Η έννοια της ανθρωπότητας αυτή ταύτη αμφισβητείται.

Και πάνω σε αυτό το μείγμα μηδενισμού, απόλυτου μηδενισμού, μισανθρωπισμού, απο-ανθρωπισμού που κρύβεται όμως μέσω ενός τεράστιου δικαιωματισμού, δημιουργείται όντως ένα χάσμα μεταξύ αυτού που λέμε «Δύση» και του υπόλοιπου κόσμου.

Ο υπόλοιπος κόσμος δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς τώρα να πας να πεις στους Ινδούς, στους Βιετναμέζους ή στους Ιάπωνες -δεν λέμε για τους Κινάζους αφήστε τους- , δεν υπάρχουνε έθνη, δεν υπάρχουνε λαοί, δεν υπάρχουνε φύλα, δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχουνε μόνο τα 72 φύλα που επιλέγει ο άνθρωπος και μπορεί να είναι και άλλα…

Υπάρχει δηλαδή και ένα πολιτισμικό χάσμα πλέον μεταξύ Δύσης και του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και μέσα στη Δύση υπάρχει ένα είδος πολιτισμικού πολέμου της Δύσης εναντίον του ίδιου του εαυτού της.

Έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο θέμα που περνάει πολλές φορές απαρατήρητο, στην πραγματικότητα όμως επηρεάζει πάρα πολύ τα διεθνή δρώμενα.


ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ

4 thoughts on “Κωνσταντίνος Γρίβας – Η υπαρξιακή κρίση της Ευρώπης.

 1. Όταν κάποιοι συνάδελφοί σας κ. Γρίβα ζητάνε «πολιτική ένωση» στην Ευρώπη, την άθεη μάλιστα, τί ακριβώς περιμένατε να γίνει;

 2. Ήδη είναι υπό έκδοση απο τις εκδόσεις Μεταίχμιο και Αλεξάνδρεια, το νέο εικονογραφημένο βιβλίο του Χαράρι για παιδιά και εφήβους με τίτλο ‘Εμείς οι ασταμάτητοι – Πώς κατακτήσαμε τον κόσμο’.
  Ας προσέξουν οι γονείς, γιατί το δηλητήριο ενσταλάζεται πολύ μεθοδικά στις αθώες ψυχές των παιδιών μας.

 3. Οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐνέτειναν τόξον, ἡτοίμασαν βέλη εἰς φαρέτραν τοῦ κατατοξεῦσαι ἐν σκοτομήνῃ τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ.
  Πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐπιλανθανόμενα τοῦ Θεοῦ.
  Σύντριψον τὸν βραχίονα τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ πονηροῦ, ζητηθήσεται ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ
  βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, ἀπολεῖσθε ἔθνη ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ.
  Τὴν ἐπιθυμίαν τῶν πενήτων εἰσήκουσε Κύριος, τὴν ἑτοιμασίαν τῆς καρδίας αὐτῶν προσέσχε τὸ οὖς σου
  Κρῖναι ὀρφανῷ καὶ ταπεινῷ, ἵνα μὴ προσθῇ ἔτι τοῦ μεγαλαυχεῖν ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς.

  《Οι αμαρτωλοί άνθρωποι έχουν ετοιμάσει τα βέλη των, δια να τα εκτοξεύσουν με μανίαν από τον σκοτεινόν τόπον, που ενεδρεύουν, εναντίον των απονηρεύτων και εναρέτων ανθρώπων.
  Τα έθνη, τα οποία λησμονούν και καταφρονούν τον Θεόν.
  Συντριψε συ την καταπιεστικήν δύναμιν του αμαρτωλού και του πονηρού ανθρώπου. Εξάλειψε αυτόν και τας κακάς του πράξεις, ώστε, εάν αναζητηθή το κακόν που έκαμε, να μη ευρεθή ούτε αυτός ούτε εκείνο.
  Μονον ο αιώνιος Κυριος θα βασιλεύση στους αιώνας των αιώνων. Σεις οι ειδωλολάτραι θα εξολοθρευθήτε από την γην του Κυρίου.
  Ο Κυριος ήκουσε την δικαίαν επιθυμίαν των πτωχών ανθρώπων. Και το αυτί του το έτεινε προσεκτικόν στους δικαίους πόθους της καρδίας των.
   Ανέλαβεν αυτός, να κρίνη με δικαιοσύνην επί της υποθέσεως του ορφανού και του πτωχού ανθρώπου, να τους υπερασπίση εν τη παντοδυναμία του, ώστε να μη τολμήση πλέον κανείς άνθρωπος επί της γης να αλαζονευθή εις βάρος αυτών και του Θεού》.

 4. Δυστυχώς μεγάλη αλήθεια. Ζούμε μια παρακμή κ αλίμονο σ’όποιον δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμη..Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s