Μὴν τὴν φοβάστε τὴν Τουρκιὰ.

Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς

Μὴν τὴν φοβάστε τὴν Τουρκιὰ, ὅσο κι ἂν ἀγριεύη,
γιατί τῆς λείπ’ ἡ δύναμι ποὺ τὴν ψυχὴ θεριεύει.

Δὲν εἶν’ μαζί της ὁ Θεὸς ποὺ κυβερνᾶ τὸν κόσμο
καὶ δίνει θάρρος στὶς ψυχὲς ἢ τοὺς ἐμπνέει τρόμο.

Ἀντὶ γιὰ Εὐαγγέλιον, νὰ τοὺς καθοδηγάη,
ἔχουνε τὸ Κοράνιον ποὺ τοὺς παραπλανάει.

Γιὰ τοῦτο λέγω, ἀδελφοί, νὰ μὴν τοὺς φοβηθῆτε,
γιατ’ εἶν’ μαζί μας ὁ Θεός… μὲ θάρρος νά σταθῆτε.

Ἐκεῖνος δίνει δύναμι εἰς τὰ πιστὰ παιδιά Του,
γιὰ νὰ νικήσουν τοὺς ἐχθρούς, ἂν ζοῦν στὸ θέλημά Του.

Τὸ εἶπεν ὁ Πατροκοσμᾶς, ὁ τοῦ Θεοῦ προφήτης
ὅτι θὰ τὴν νικήσωμεν, ὅσοι κι ἂν εἶν’ μαζί της…

Κύπρος, Κωνσταντινούπολις, Πόντος, Μικρά Ἀσία,
θὰ γίνουν πάλ’ Ἑλληνικά, κατὰ τὴν προφητεία.


2 thoughts on “Μὴν τὴν φοβάστε τὴν Τουρκιὰ.

  1. Πάνω στην ώρα!
    Ο,τι μας χρειαζόταν!
    Να ‘ στε καλά που το δημοσιεύσατε!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s