Οἱ «τῶν μύθων ποιηταί» καί ὁ μητροπολίτης Κυθήρων…

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Βυζαντινῆς Ἱστορίας

Ζοῦμε στούς καιρούς τῆς πλήρους ἀντινόησης καί τῆς ὁλοκληρωτικῆς διαστροφῆς ἀκόμη καί τῶν λέξεων, ὅπου κάθε αὐτονόητο κατακεραυνώνεται ὡς ἀνόητο, κάθε αὐθεντικά ὀρθόδοξο προπηλακίζεται ὡς σκοταδιστική ὀπισθοδρόμηση καί ἀντίθετα κάθε νεοεποχίτικη ἀθλιότητα ἀποθεώνεται ὡς πεφωτισμένος προοδευτισμός. Στούς καιρούς, γιά τούς ὁποίους ἔλεγε κάποτε ὁ Μέγας Ἀντώνιος ὅτι θά κυριαρχήσει ἡ παράνοια καί ὅταν θά βλέπουν οἱ ἄνθρωποι κάποιον λογικό, θά τοῦ ἐπιτίθενται ὡς παράφρονα, ἐπειδή δέν θά εἶναι ὅμοιός τους. Στούς καιρούς, προσθέτουμε ἐμεῖς, ὅπου ἔχει κυριαρχήσει τόσο βαθιά ἡ πλάνη καί ἡ ἀσέβεια, ὥστε οἱ λίγοι ἐναπομένοντες εὐσεβεῖς νά λασπολογοῦνται χυδαῖα καί νά καταδιώκονται ξεδιάντροπα ὡς «προβληματικοί» καί πλανεμένοι.

Μέσα σέ αὐτόν τόν ἀνάποδο κόσμο, δέν ἐκπλήσσει κανέναν τό μένος πού ἐμφορεῖ μέγα μέρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κατεστημένου τῆς πατρίδας μας γιά τόν σεπτό μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ. Τόν μόνο ἴσως ἐπίσκοπο πού ἔχει ἀπομείνει στόν τόπο μας νά καταθέτει αὐθεντικά ὀρθόδοξη μαρτυρία (ἀκόμη μεγαλύτερη μάλιστα ἡ…μοναξιά του, μετά τήν πρός Θεόν ἐκδημίαν τοῦ Αἰτωλοακαρνανίας Κοσμᾶ, ἐνός ἀκόμη σεβαστοῦ κληρικοῦ πού τόσο λασπολογήθηκε ἀκόμη καί μετά θάνατον ἀπό τον πολιτικό καί δημοσιογραφικό μας ὑπόνομο). Καί ἐννοοῦμε ὀρθόδοξη ὄχι στίς θεωρίες, οὔτε στά…ψιθυριστά, ἀλλά διά πολλῶν τεκμηρίων: ὡς ὁ μόνος ἐπίσκοπος πού ἀντιδρᾶ μέ ἐπιμονή ἐδῶ καί χρόνια στόν ἐπελαύνοντα Οἰκουμενισμό, ὁ μόνος πού κράτησε ξεκάθαρη (καί ὄχι ἐπαμφοτερίζουσα) θέση στό θέμα τῆς ἀναγνώρισης τῆς Οὐκρανικῆς ψευτοεκκλησίας, ὁ μόνος πού διαμαρτυρήθηκε μέ συνεχεῖς παρεμβάσεις πρός τήν Ἱερά Σύνοδο καί γιά τή βλασφημία τῶν κλειστῶν ναῶν καί γιά τό θέμα τῶν ἐμβολίων (κυρίως ὡς πρός τίς πνευματικές προεκτάσεις του). Πραγματικά ὁ μόνος – τήν ὥρα πού κάποιοι ἄλλοι διαπρύσιοι κήρυκες ἐσιώπησαν, κάτι πάλαι ποτέ…λέοντες προσκύνησαν (καί ὄχι ἀπλῶς ἐσίγησαν, ἀλλά ἔγιναν καί βασιλικότεροι τοῦ – ἀντιχρίστου – βασιλέως) καί ἀκόμη κάτι πρώην «δεινοί συζητηταί» ἐμωράνθησαν. Καί μονάχα «οἱ τῶν μύθων ποιηταί» ἀπέμειναν πλέον γιά νά λυσσομανοῦν.

Καί φυσικά μέσα στόν ζοφερό κόσμο τῆς στρέβλωσης καί τῆς ἀντινόησης, ὅπως προαναφέρθηκε, οἱ ἐπιθέσεις ἐναντίον τοῦ πολιοῦ ποιμενάρχη ἀπό αὐτούς τούς κατασκευαστές τῶν ψεμάτων καί «ποιητές» τῶν μυθευμάτων, καθώς καί ἀπό τά θρασύτατα λιβανιστήρια τους, γίνονται ἀκριβῶς γιά τή στάση του σέ ὅλα τά παραπάνω, γιά τήν ἐπιμονή του νά μαρτυρεῖ ὑπέρ τῆς ἀληθείας καί γιά τήν ἀπροθυμία του νά σιωπήσει τήν ὥρα πού τά πάντα διαλύονται καί κονιορτοποιοῦνται. Τήν ὥρα πού σχεδόν ὅλοι οἱ ἄλλοι ἔχουν ὑποταχθεῖ σέ προστάγματα ἄνωθεν ἀφεντικῶν, τήν ὥρα πού ἔχουν βουλιάξει στα λύματα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (μέ τίς συμπροσευχές καί τούς κάθε λογῆς ἐναγκαλισμούς μέ ἀλλοδόξους καί ἀλλοπίστους), τήν ὥρα πού τρέχουν κάθιδροι πίσω ἀπό τόν Πάιατ καί τή σφηκοφωλιά του Φαναρίου, τήν ὥρα πού ἔχουν ἀποκαταστήσει κοινωνία μέ τή συμμορία τῶν καθηρημένων καί ἀχειροτόνητων Οὐκρανῶν σκανδαλιστῶν (καί ἀσφαλῶς ἔπεται συνέχεια μέ τήν ψευτομακεδονική καί ἕτερες ἀκόμη σχισματικές ψευτοεκκλησίες), τήν ὥρα πού συνεχίζουν ἀνεπίστροφοι καί ἀμετανόητοι τή νεοβαρλααμική πτώση καί τή νεοσεργιανική τους κατάπτωση ἐξ ἀφορμῆς τοῦ πανδημικοῦ ἀφηγήματος, τήν ὥρα τέλος πού ἀκόμη καί ἄν κάποιοι ἔχουν ἀκόμη κάτι μέσα τους, φοβοῦνται νά τό ἐξωτερικεύσουν. Μέσα σέ αὐτό τό κλίμα τῆς ὁλοκληρωτικῆς δαιμονικῆς διαστρέβλωσης καί τῆς πλήρους ὑποταγῆς στούς προωθητές τοῦ παγκόσμιου νεοεποχίτικου ζόφου, καμία φωνή ἀντίδρασης καί κανένα κεφάλι πού προσπαθεῖ νά ἀρθεῖ πάνω ἀπό τήν ἰσοπεδωμένη ἐπιφάνεια τῶν γονατιστῶν προσκυνημένων δέν μπορεῖ νά γίνει ἀνεκτό. Καί ὄχι μόνο ἐπειδή αὐτό ἐπιτάσσει τό σκοτάδι πού οὐρλιάζει μέσα τους, ἀλλά καί ἐπειδή μία τέτοια φωνή – ἔστω καί μοναχική, ἔστω καί κάποιου βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ – τούς φέρνει ἀντιμέτωπους μέ τήν ἔνοχη συνείδησή τους (τουλάχιστον ὅσους δέν ἔχουν ἀκόμη ολοκληρωτικά τυφλωθεῖ καί μωρανθεῖ). Καί, ὡς γνωστόν, δέν ὑπάρχει πιό ἀφόρητο πρόσωπο ἀπό ἐκεῖνο πού σέ ἀναγκάζει νά σταθεῖς ἀπέναντι στόν ἴδιο σου τόν καθρέφτη.

«Μετά λύπης ο Μακαριώτατος Πρόεδρος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου διεπίστωσε, και συναπεδέχθησαν οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Αρχιερείς, ότι ιδίως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ…καταφέρεται εναντίον των Αποφάσεων Αυτής, επιμένει να μην αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των δυσκόλων και εκτάκτων αποφάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για την δημόσια υγεία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, αυτοαπομονώνεται και θέτει εαυτόν μακράν της συλλογικής προσπάθειας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία στο σύνολό Της πασχίζει και εργάζεται τόσο για την ακώλυτη επιτέλεση της Θείας Λατρείας, όσο και για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων». Αὐτή ἦταν ἐπακριβῶς μία παλαιότερη ἀνακοίνωση τῆς Δ.Ι.Σ., ἕνα ἀπό τά πολλά τεκμήρια τοῦ κλίματος σέ βάρος τοῦ ὁμολογητῆ ἱεράρχη. Ἡ ἔνταση ὑπάρχει ἐδῶ καί χρόνια, ἀκολούθησαν μετά οἱ επίσημες ἐπικρίσεις γιά «ἀπειθαρχία καί ἔλλειψη σεβασμοῦ» πρός τίς ἀποφάσεις τῆς Δ.Ι.Σ. (λές καί βρισκόμαστε σέ ἐκκλησιαστική χούντα καί ἀπαγορεύεται ἡ ἔκφραση ἀντίθετης γνώμης, πόσο μᾶλλον ὅταν βεβηλώνονται δόγματα καί παραβιάζονται Ἱεροί Κανόνες), παράλληλα ἄρχισαν οἱ λασπο-επιθέσεις ἀπό ρασοφόρους καί λαϊκούς κονδυλοφόρους, ἀπό καθεστωτικά ἱστολόγια καί γενικά ἀπό τούς γνωστούς ἀγαπούληδες καί τυφλο-υπακοούληδες ὑμνητές τῆς μεταπατερικῆς ἀθλιότητας. Καί φυσικά οἱ ἐπιθέσεις συνεχίζονται καί ἀναμένεται νά κλιμακωθοῦν.

Ἐννοεῖται ὅτι δέν ἔχει κανένα ἀπολύτως νόημα νά μποῦμε σέ λεπτομέρειες καί σέ ἀναλυτικούς σχολιασμούς τῶν «ἀπόψεων» τῶν προαναφερθέντων, πού βασίζονται συστηματικά καί ἀναμηρυκάζουν ἐπίμονα – ὅσο καί ἄκρως προβλέψιμα – τή γνωστή πλέον πλήρη διαστροφή τῶν ἐννοιῶν τῆς ἀγάπης καί τῆς ὑπακοῆς, καθώς καί ὅλη εὑρύτερα τήν ψευτοθεολογία τῶν μαύρων σκοταδιῶν (μία ἐξολοκλήρου ἀντεστραμμένη «ἀνάποδη θεολογία», ἀπολύτως ἀντάξια τοῦ ἀνάποδου κόσμου), ὅπως τή ζήσαμε στήν ἐπί δεκαετίες οἰκουμενιστική της ἐξέλιξη καί στήν ἐπί διετία κορωνοπανδημική της κορύφωση. Πρόκειται γιά ἕνα φληναφηματικό καί προκλητικά αὐθαίρετο πλέγμα λήρων καί παραλήρων, περί τῆς ἀποδόμησης τοῦ ὁποίου μέ βάση τήν αὐθεντική πατερική διασκαλία ὑπάρχει ἤδη μία τεράστια ἀρθρογραφία (καί ἀπό τόν ὑποφαινόμενο καί ἀπό ἄλλους ἀκόμη ἐπαρκέστερους θεολογικά ἀπό αὐτόν) καί οὐκέτι χρεία ὑφίσταται περαιτέρω μαρτυριῶν (καί περαιτέρω ἐπαναλήψεων). Ὅλα ἔχουν ἐδῶ καί πολύ καιρό γραφτεῖ καί εἰπωθεῖ ἐπαρκῶς, ἅπαντες ἐπίσης ἔχουν διαλέξει πιά καί στρατόπεδο καί ἀφεντικό – καί «ἤδη ἀπέχουσιν καί τόν μισθόν αὐτῶν». Τά πάντα συνεπῶς εἶναι ἀπολύτως ξεκάθαρα πλέον.

Ἐκεῖνο πού πρωτίστως ἔχει νόημα εἶναι νά δείξουμε μέ κάθε τρόπο τή στήριξή μας στόν τελευταῖο ἴσως μητροπολίτη πού ἀπέμεινε νά κρατᾶ ψηλά τό λάβαρο τῆς πίστης μας σέ αὐτούς τούς δαιμονικούς καιρούς. Εμείς τόν εὐχαριστοῦμε θερμά, ἀκριβῶς γιά ὄλα ὅσα τόν ἐγκαλοῦν οἱ ἐδῶ καί καιρό ξετσίπωτοι λασποφόροι καί λασποβόλοι τιμητές του καί τά ὁποῖα συνιστοῦν τήν αὐθεντική ὀρθόδοξη ἀλήθεια, ὅσο καί ἄν μαίνεται καί φρυάσσει ὁ κάθε ἐκπρόσωπος τοῦ μεταπατερικοῦ βούρκου. Καί εὐχόμαστε εἰς τόν Κύριον νά συνεχίσει νά τοῦ δίνει καρτερία, δύναμη καί πνεῦμα ὁμολογίας ἐν παρρησίᾳ, συνάμα ὅμως τό παράδειγμά του καί οί ἄδικες ἐπιθέσεις πού δέχεται, νά φέρουν ἐπιτέλους κάποια στιγμή καί μερικούς ἀκόμη σέ συναίσθηση, νά ἐμπνεύσουν καί νά ἀφυπνίσουν. Καί μαζί βέβαια μέ τόν σεπτό γέροντα μητροπολίτη, ἀλλά καί ὅλους τούς ἄλλους κληρικούς πού διώχθηκαν καί συνεχίζουν νά διώκονται αὐτά τά τελευταῖα ζοφερά χρόνια, νά μᾶς κρατάει ὁ Κύριος ὅρθιους καί ὅλους ἐμᾶς, μή ἐκκλίνοντας ἑαυτούς εἰς λόγους πονηρίας καί πλάνης, ἐστηριγμένους ἐν ταῖς ἐντολαῖς Του καί μή δειλιῶντας μπροστά στά ἐπερχόμενα δεινά.

Τήν ὥρα πάντως πού κλιμακώνεται σέ ὅλα τά μέτωπα ἡ ἐπίθεση ἀπό τά ὄργανα τῆς σατανικῆς Νέας Τάξης (πού τώρα τήν ξαναβάφτισαν Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση) καί τῆς Νέας Ἐποχῆς, δέν ἔχουμε πλέον καμία δικαιολογία καί τό παραμικρό δικαίωμα ἀδράνειας καί σιωπῆς. Τώρα πιά, καιρός ἐστίν τοῦ λέγειν, καιρός τοῦ πράττειν καί καιρός τοῦ ὁμολογεῖν. Κόντρα στό ρεῦμα τῆς ὑποταγῆς καί τῆς ἰσοπέδωσης. Κόντρα στούς στρεβλωτές τῆς πίστης μας καί τούς λυμεῶνες τῶν ὁσίων καί τῶν ἱερῶν μας. Κόντρα στούς προκλητικούς ποιητές τῶν μύθων καί τούς ξεδιάντροπους ἀποδομητές τῆς ἀλήθειας…


4 thoughts on “Οἱ «τῶν μύθων ποιηταί» καί ὁ μητροπολίτης Κυθήρων…

 1. Διαμαρτύρομαι ουν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, του μέλλοντος κρίνειν ζώντας και νεκρούς κατά την επιφάνειαν αυτού και την βασιλείαν αυτού,  κήρυξον τον λόγον, επίστηθι ευκαίρως ακαίρως, έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, εν πάση μακροθυμία και διδαχή.  έσται γαρ καιρός ότε της υγιαινούσης διδασκαλίας ουκ ανέξονται, αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας εαυτοίς επισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι την ακοήν,  και από μεν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν, επί δε τους μύθους εκτραπήσονται.  συ δε νήφε εν πάσι, κακοπάθησον, έργον ποίησον ευαγγελιστού, την διακονίαν σου πληροφόρησον.  εγώ γαρ ήδη σπένδομαι, και ο καιρός της εμής αναλύσεως εφέστηκε.  τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστιν τετήρηκα·  λοιπόν απόκειταί μοι ο της δικαιοσύνης στέφανος, ον αποδώσει μοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, ου μόνον δε εμοί, αλλά και πάσι τοις ηγαπηκόσι την επιφάνειαν αυτού.

  《Σου αναθέτω επίσημα μπροστά στο Θεό και στο Χριστό Ιησού, που μέλλει να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς, και αναλογιζόμενος την επιφάνειά του και τη βασιλεία του: κήρυξε το λόγο, επίμεινε σε κατάλληλο και ακατάλληλο καιρό, έλεγξε, επιτίμησε, πρότρεψε με κάθε μακροθυμία και διδαχή. Γιατί θα υπάρξει καιρός που δε θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία, αλλά κατά τις δικές τους επιθυμίες θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους σωρό από δασκάλους, επειδή θα αισθάνονται φαγούρα στα αυτιά, και αφενός θα αποστρέψουν την ακοή τους από την αλήθεια, αφετέρου θα εκτραπούν προς τους μύθους. Εσύ όμως πρόσεχε σε όλα, κακοπάθησε, κάνε έργο ευαγγελιστή, εκτέλεσε πλήρως τη διακονία σου. Γιατί εγώ ήδη χύνομαι σαν σπονδή/, και ο καιρός της αναχώρησής μου έχει φτάσει. Τον καλό αγώνα έχω αγωνιστεί, το δρόμο έχω τελειώσει, την πίστη έχω τηρήσει. Λοιπόν, μου απομένει ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής, και όχι μόνο σ’ εμένα, αλλά και σ’ όλους αυτούς που έχουν αγαπήσει την επιφάνειά του》.
  Επιστολή Β Προς Τιμόθεον
  Κεφ.4
  Δέσποτα Την Ευχή Σου!!!
  Νεκτάριε Σ’ευχαριστούμε!!!
  Καλή Δύναμη Σε Όλους μας!!!
  Ει ο Θεός μεθ’ ημών ουδείς καθ’ ημών!!!

  • Εύγε αδελφέ Νίκο, για το γεγονός ότι παραθέτετε συνεχώς βιβλικά χωρία στα σχόλιά σας.
   Δυστυχώς, μια βασική αιτία της κακοδαιμονίας που μαστίζει την εκκλησιαστική ζωή αλλά και τον καθόλου βίο σε όλες τις εκφάνσεις του, είναι τόσο η άγνοια όσο και η καταφρόνηση του αγιογραφικού λόγου.
   “Κρημνός μέγας και βάραθρον βαθύ η των γραφών άγνοια”, κατά το χρυσορρήμονα Ιωάννη.

 2. Αγαπητέ Λυκούργο… σ’ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια! Και με την εν Χριστό αγάπη, σου παραθέτω, αγαπημένους μου στίχους, του 18ου ψαλμού.
  Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, ευφραίνοντα καρδίαν· η εντολή Κυρίου τηλαυγής, φωτίζουσα οφθαλμούς· ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος· τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δεδικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπέρ χρυσίον και λίθον τίμιον πολύν και γλυκύτερα υπέρ μέλι και κηρίον. και γαρ ο δούλός σου φυλάσσει αυτά· εν τω φυλάσσειν αυτά ανταπόδοσις πολλή. παραπτώματα τις συνήσει; εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με. και από αλλοτρίων φείσαι του δούλου σου· εάν μη μου κατακυριεύσωσι, τότε άμωμος έσομαι και καθαρισθήσομαι από αμαρτίας μεγάλης. και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διά παντός, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

 3. Η ανεπανάληπτη πένα του κ. Δαπέργολα “τσακίζει κόκκαλα”, κατά το δη λεγόμενο.
  Αποτελεί στοιχειώδες χρέος όλων των ορθοφρονούντων, εν προκειμένω, πιστών να εκδηλώσουν με σθένος την ενεργό συμπαράστασή τους, στο δεινώς βαλλόμενο, σεπτό ιεράρχη των Κυθήρων, που όχι απλώς μάχεται αλλά θηριομαχεί πολεμούμενος λυσσωδώς εκ πολλών και ποικίλων κατευθύνσεων.
  Ο άγιος Κυθήρων, αποτελεί πρότυπο ομολογητού ποιμένος και εν πολλοίς εκφράζει την αγρυπνούσα και γρηγορούσα εκκλησιαστική συνείδηση.
  Χρήζει, αναντιλέκτως, της συναντιλήψεώς μας!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s