«Ἕνας Ἄρχων Ὑψηλῆς Συμπαντικῆς Διανόησης»

Πορφυρίτης

Ὁ μέγας «Ἄρχων Δικαιοφύλαξ», συνεχίζει νά ὑπερασπίζεται μέ σθένος τά «δίκαια» τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, τώρα καί μέ τή βούλα! Ἡ ὁλοκληρωτική του ἀφοσίωση καί οἱ ἀγῶνες του δικαιώθηκαν ἀπό τόν Ἴδιο (!) τόν Μέγα Αὐθέντη του: «Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐπιβραβεύει σήμερον, […] τήν εἰλικρινή ἀφοσίωσιν ὑμῶν εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον, ἀπονέμουσα, ἰδίαις ἡμῶν Πατριαρχικαῖς χερσί»[1].

Ὁ μέγας «Ἄρχων», ἐπί πολλά ἔτη καταφέρεται σέ ὅσους ἀσκοῦν Ὀρθόδοξη θεολογική κριτική στίς ἐνέργειες τοῦ «Κυρίου καί Αὐθέντη» του, μέ εἰρωνίες, κατηγορητήρια, ἀερο-λασπο-λογίες καί ἀπαξιώσεις προσώπων, ἄνευ ὅμως θεολογικῶν ἐπιχειρημάτων! Μπροστά στή βλασφημία τοῦ Χριστοῦ ἤ τῆς Παναγίας στέκεται ἀνεκτικός, ἴσως λόγῳ «ἀλληλοκατανοήσεως μέ τό διαφορετικόν», ἴσως διότι ἔχει «ανοικτούς ορίζοντας», ὁ «Κύριός» του οἶδε. Ἐκεῖνο ὅμως πού δέν ἀνέχεται, εἶναι τούς ἀνθρώπους πού κρίνουν θεολογικά τόν «Κύριό» του, τόν «πάσῃ τῇ κτίσει Πατριάρχη», τόν σαρκωτή τῆς «οἰκουμενικότητας σέ κάθε στιγμή καί μέ κάθε τρόπο», τόν Πατριάρχη «τῆς ἐλευθερίας»!

Αὐτά ὁμολογεῖ καί κηρύττει, ὁ «Ἄρχοντας», αὐτά ἔχει διδαχθεῖ ἀπό τόν «Αὐθέντη» του: «ἀνδρώθηκα ἐκκλησιαστικῶς ἐπί τῆς Πατριαρχίας Σας καί εἶναι πολλά καί ἰλιγγιώδη ὅσα μέ ἔχετε διδάξει χωρίς νά τό γνωρίζετε». Μέ ὅποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θά μάθεις! Καί ὁ διδάσκαλός του, ὁ «Βαρθολομαῖος ὁ Διάλογος», βλασφημᾶ λόγῳ καί ἔργῳ τόν Ἰησοῦ Χριστό, σχίζει τήν Ἐκκλησία Του, διαλέγεται συμπροσευχόμενος μέ ὅλους τούς αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους καί πατάσσει ὅσους ὀρθοδόξους ἀντιστέκονται. Κάποιες ἀπό τίς ἐτεροδιδασκαλίες[2] του κατατέθηκαν στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀπό τόν μακαριστό Ἀρχιμ. Χρυσόστομο Πῆχο, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς «Ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ» Λογγοβάρδας Πάρου, πρίν 5 χρόνια καί ἀκόμη ἀγνοεῖται ἡ τύχη τους.

Κάπως ἔτσι ἦρθε καί ἡ «ὥρα τῆς Κρίσεως» γιά τόν Μητροπολίτη Κυθήρων, πατέρα Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος, κατά γενική ὁμολογία, εἶναι ἀπό τούς ἐλαχίστους πού τιμᾶ τό ἀξίωμα τοῦ Ἐπισκόπου. «Πρός Κυθήρων Σεραφείμ: ‘‘Φαρισαίε τυφλέ…’’»[3]. Εἴμαστε σίγουροι, ὅτι ὅταν ὁ «Ἄρχοντας» ἐμπνεύστηκε αὐτόν τόν τίτλο, κοιτοῦσε στόν καθρέπτη του! Ἡ συνέχεια τοῦ κειμένου, δέν ἔχει ἐκπλήξεις, εἶναι γνωστή καί ἀναμενόμενη. Ἡ ἀντίκρουση τῶν ἐτεροδιδασκαλιῶν τοῦ Κοσμήτορα καί συναδέλφου «ὀφφικιάλιου», δέν γίνεται θεολογικῷ τῷ τρόπῳ, ἀλλά μέ τή συνηθισμένη λογική τοῦ: «ἄρμεγε λαγούς καί κούρευε χελῶνες»! Δηλαδή εἶναι σά νά ρωτᾶ ὁ «Ἄρχων» ὑπερασπιστής τοῦ φαναριώτικου Θρόνου: «Πῶς εἶναι δυνατόν ὁ ‘‘Κοσμήτωρ’’ νά ἐτεροδιδασκαλεῖ καί ταυτοχρόνως νά ἐπιβραβεύεται μέ τό ‘‘ὀφφίκιο τοῦ Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας’’ ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, παρουσίᾳ μάλιστα καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου»; Σίγουρα εἶναι ἕνα πολύ δυνατό ἐπιχείρημα καί ἐρώτημα γιά πολύ δυνατούς λύτες. Εἶναι σκέψη, προϊόν ὑψηλῆς διανόησης καί μόνο ἀπό «Ἄρχοντες ὀφφικιάλιους» μπορεῖ νά κατανοηθεῖ καί νά ἀπαντηθεῖ πλήρως. Πῶς ἄραγε εἶναι δυνατόν ὁ Μέγας Ἐτεροδιδάσκαλος τοῦ Φαναρίου, νά βραβεύει «μαθητευόμενο» ἐτεροδιδάσκαλο, παρουσίᾳ ἄλλου ἐτεροδιδασκάλου;

Ἐμεῖς οἱ μικροί καί ἄσημοι, οἱ κοινοί θνητοί δηλαδή, δέν ἔχουμε τήν ἀπαίτηση νά ἀσχοληθεῖ μέ τοῦ λόγου μας ἔνας «Ἄρχων»· ἔπειτα, δέν μποροῦμε νά συλλάβουμε τά ὑψηλά θολολογικά νοήματα τῶν «Ἀρχοντικῶν» τους νοῶν! Γι’ αὐτό θά εὐχηθοῦμε μόνο, οἱ ἀδελφοί μας «ὀφφικιάλιοι» νά ἀλλάξουν γρήγορα ἀφεντικό, ἀναζητῶντας τόν Κύριο τῆς δόξης, τοῦ Ὁποίου τό ἔλεος μᾶς καταδιώκει ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς μας!


[1] «Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπένειμε τό ὀφφίκιο τοῦ Ἄρχοντος Δικαιοφύλακος στόν θεολόγο Παναγιώτη Ἀνδριόπουλο», https://ec-patr.org/%ce%bf-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%b5-%cf%84-2/

[2] «Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Πῆχος Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου: Κατάγνωσις Ἐτεροδιδασκαλιῶν», Διατυπωθεισῶν ὑπὸ τῆς αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, https://www.impantokratoros.gr/5B7D31CF.el.aspx

[3] https://fosfanariou.gr/index.php/2022/05/26/pan-andriopoulos-pros-kythirwn-serafeim/


6 thoughts on “«Ἕνας Ἄρχων Ὑψηλῆς Συμπαντικῆς Διανόησης»

 1. Όντως έχει ξεφύγει ο άνθρωπος .Στο ιστολόγιο του «δεν κσταδεχετσι «κατά πως λέει να απαντήσει στο άρθρο του κυρίου Αριστείδη Δασκαλάκη ..Οι οικουμενιστες δίνουν τα ρέστα τους ..Και δεν απαντούν με επιχειρήματα
  http://panagiotisandriopoulos.blogspot.com/2022/06/blog-post.html?m=1

 2. Χαίρετε.Θα πρότεινα σε όλους αυτούς τους οφφικιάλιους,καρδινάλιους και
  λοιπούς σφογκοκωλάριους να πράξουν το εξής εις έκαστος:
  Πιάσε το αυγό και κούρεφ’ το και πάρε το μαλλί του!

  Ιννοκέντιος

 3. Για να καταλάβετε το ποιον, το ήθος και το ύφος του Ανδριόπουλου βλ. https://tasthyras.wordpress.com/2021/11/24/%ce%b5%ce%bb%cf%80%ce%af%ce%b6%cf%89-%cf%8c%cf%84%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%be%ce%b5%ce%b9-%cf%8e%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%b1-%ce%b2%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%b7/#comments

  Αυτόν τον άνθρωπο έχει Καθηγητή Θεολόγο το Αρσάκειο Ψυχικού!
  Αυτόν τον άνθρωπο έχει Πρωτοψάλτη ο Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Ψυχικού Αθηνών!
  Αυτόν τον άνθρωπο τίμησε στις 23.12.21 με το Οφίκιο του Άρχοντος Δικαιοφυλακος «ιδίαις πατριαρχικαίς χερσί» ο Βαρθολομαίος! Τέτοιο κατάντημα…
  Καταλαβαίνετε, αγαπητοί, ότι το πρόβλημα δεν είναι ο αξιολύπητος Ανδριόπουλος αλλά αυτοί που τον ανέχονται και τον χρησιμοποιούν για να κανει τη βρόμικη δουλειά τους.
  Ντροπή τους, όποιοι και αν είναι
  π. ΑΚΓ

 4. Πάντως, τέτοια εμπάθεια για ομοφυλόφιλους και αυτοϊκανοποίηση στο υβρεολόγιό του, κάτι δείχνει ξεκάθαρα για τον ίδιο….

 5. Κύριε Ανδριόπουλε… ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΉΣ ΤΩΝ ΟΡΑΤΩΝ Κ ΑΟΡΑΤΩΝ ΕΊΝΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΤΡΙΑΔΙΚΌΣ ΘΕΌΣ… ΆΡΧΟΝΤΑΣ ΘΈΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΊΤΑΙ Ο ΔΙΆΒΟΛΟΣ Κ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΤΟΥ…… ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΝΈΝΑΝ ΑΓΙΟ ΝΑ ΚΟΛΑΚΕΎΕΤΑΙ ΑΠΌ ΒΡΑΒΕΊΑ ΚΑΙ ΑΠΌ ΚΑΘΕΔΡΙΕΣ….. ΜΌΝΟΝ ΦΑΡΙΣΑΊΟΥΣ ΝΌΜΟΔΙΔΆΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΉΣ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΈΠΑΡΣΗΣ….

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s