Δεδομένη ἡ θλίψη, ἀλλά ἡ μνήμη δέν ἀπαλείφεται…

(Ἔνα σχόλιο γιά τήν ἐκδημία τοῦ μητροπολίτη Δράμας)

Νεκτάριος Δαπέργολας

Ἔφυγε λοιπόν «ξαφνικά», στά 59 του χρόνια, καί ὁ μητροπολίτης Δράμας, ἔνας κληρικός γιά τόν ὁποῖο ἀρκετές φορές ἔχω γράψει στό παρελθόν – καί δυστυχῶς ποτέ γιά θετικά πράγματα. Καί γιά τίς πλᾶνες του καί γιά τήν παρουσία του σέ προξενικές τουρκοεκδηλώσεις στή Θράκη καί γιά τή συμπροσευχή του μέ ἰμάμη σέ τουρκικό νεκροταφεῖο καί κυρίως γιά τά ὅσα διέπραξε τήν τελευταία διετία ὡς φανατικός ἐμβολιοποιμένας: τό ἐμμονικό κήρυγμα ὑπέρ τῶν ἐμβολίων, τίς ἀστυνομεύσεις τῶν ναῶν, τίς διώξεις παραδοσιακῶν ἱερέων πού ἔκαναν πέρσι κανονικά Ἀνάσταση (ἀντί τῆς…διημέρου καταισχύνης), τήν πρότασή του νά κοπεῖ ὁ μισθός τῶν ἀνεμβολίαστων κληρικῶν (καί νά δοθεῖ ὡς bonus στούς ἐμβολιασμένους ὑγειονομικούς), τίς πολλαπλές προκλητικές δηλώσεις του σέ βάρος τῶν πιστῶν πού διαμαρτύρονταν, τήν προσφυγή του στά δικαστήρια μέ μηνύσεις (γιά τίς ὁποῖες μάλιστα ζητοῦσε ἐπίμονα καί φορτικά νά ἐκδικαστοῦν ἄμεσα) καί βέβαια τήν ἀπαγόρευση τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως στή μητρόπολή του ἐπί δύο καί πλέον μῆνες τό περασμένο καλοκαίρι (πράγμα μάλιστα πού ὅταν τοῦ τό ἐπισήμανα μεταξύ πολλῶν ἄλλων – κάποια μέρα πέρσι πού μέ εἶχε πάρει τηλέφωνο γιά νά με…πείσει πώς τόν ἀδικοῦσα μέ ὅσα τοῦ ἔγραφα – ἡ ἐξωφρενική ἀπάντησή του ἦταν ὅτι «δέν θά πάθουν καί τίποτε ἄν μείνουν χωρίς ἐξομολόγο γιά μερικές ἑβδομᾶδες, στό κάτω-κάτω ἄς πᾶνε καί σέ κανένα ψυχολόγο»)!

Εἰλικρινά δέν θά ἤθελα νά τά ξαναθυμίσω σήμερα πάλι ὅλα αὐτά. Καί τοῦτο, ὄχι φυσικά ἐπειδή «ὁ ἀποθανών δεδικαίωται», ὅπως θά βγοῦν νά ποῦν πάλι κάποιοι ἄσχετοι πού δέν ἔχουν προφανῶς ἰδέα γιά τό τί σημαίνει πραγματικά αὐτή ἡ φράση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (πάντως σίγουρα ὄχι αὐτό πού νομίζουν), οὔτε ἐπειδή δέν πρέπει δῆθεν νά ἀσκοῦμε κριτική (καθότι ἀσφαλῶς καί πρέπει, ὅταν ἔχουμε νά κάνουμε ὄχι μέ ἰδιωτικά «περί βίου» θέματα, ἀλλά μέ πνευματικά «περί πίστεως», πόσο δέ μᾶλλον ὅταν αὐτά γίνονται δημοσίως ἀπό πρόσωπα πού ἀσκοῦν ποιμαντορία καί παίρνουν στόν λαιμό τους μέ τίς πλάνες τους ἀνθρώπινες ψυχές). Ἀλλά ἀπλῶς ἐπειδή εἶναι πράγματα πού ἔχω ἤδη ξαναγράψει. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὡστόσο ὅτι πρέπει νά τά θυμόμαστε. Ὅπως καί τό ὅτι ἔφυγε «ξαφνικά» – ὅχι πλήρης ἡμερῶν, ἀλλά πλήρης ἐμβολίων.

Ἐννοεῖται φυσικά ὅτι ἀπό πνευματικῆς ἀπόψεως οὐδείς ἔχει τό δικαίωμα νά ἐπιχαίρει, πόσο δέ μᾶλλον νά θριαμβολογεῖ ἤ νά προβαίνει σέ ἀπαράδεκτα ὑβριστικά σχόλια. Οὐδείς. Ἀντιθέτως, θλίψη μόνο πρέπει νά μᾶς ἐμφορεῖ καί νά εὐχόμαστε εἰλικρινά νά μετανόησε ἔστω καί τήν ὑστάτη ὤρα καί νά τόν πῆρε ὁ Κύριος στήν καλύτερη στιγμή γιά τήν ψυχή του. Αὐτό ὅμως δέν σημαίνει πώς θά ξεχάσουμε καί ὅσα προηγήθηκαν, οὔτε πώς ἦταν ἀπό τούς πιό μανιώδεις καί προκλητικούς διῶκτες τῆς τελευταίας ζοφερῆς διετίας (ἐπιλέγοντας ξεκάθαρα τήν ὁδό τοῦ «πρός κέντρα λακτίζειν») καί ἀπό τούς πλέον ἐπιφανεῖς ἐκπροσώπους τοῦ «ἀνάποδου κόσμου», σέ πλήρη σύνταξη μέ τό ἀντίχριστο καθεστώς. Στόν φρικτό πόλεμο πού ζοῦμε ἐδῶ καί τόσους μῆνες, μέ τά θύματα τῆς ἐμβολιαστικῆς ὑστερίας νά πληθύνονται δραματικά (ἀπό τίς «ξαφνικίτιδες» καί τίς χιλιάδες ἀκόμη παρενέργειες), μέ τόσους ἀπηνῶς κυνηγημένους καί ἀδίκως ἀπολυμένους συνανθρώπους μας, μέ τόσα ἐξευτελιστικά φασιστικά μέτρα πού ἔχουμε ὑποστεῖ, ἀλλά καί μέ ἀντικείμενο τοῦ διωγμοῦ πάνω ἀπό ὅλα τήν πίστη μας, δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά ξεχνᾶμε πόσοι (εἴτε πολιτικοί, εἴτε γιατροί, εἴτε νομικοί, εἴτε κονδυλοφόροι, εἴτε κληρικοί) ὄχι μόνο δέν πολέμησαν ὅλη αὐτή τήν ἀποτρόπαιη δαιμονική κτηνωδία, ἀλλά καί ἔβαλαν πλάτη γιά τήν ἐπικράτησή της. Πόσο δέ μᾶλλον κι ἀπό τή στιγμή πού διαβάζουμε ἀπό χτές τό πρωί πρωτοφανοῦς ἀστειότητας ἐξυμνητικά κείμενα σέ κάποια ἱστολόγια καί καθεστωτικές φυλλάδες γιά τή δῆθεν λαμπρή πολιτεία τοῦ ἐν λόγω ὡς ποιμενάρχη (μέχρι καί τόν παλαμικό τίτλο «Σέ κλαίει ὁ λαός» εἴδαμε σέ κάποιο δημοσίευμα, στό ὁποῖο ὁ εὐφάνταστος καθ’ ἕξιν ὑμνωδός του συνεχίζει μέ τά ἐξῆς ἀνεκδιήγητα: «Σε κλαίει ο λαός της Δράμας, πεφιλημένε Ιεράρχα, που έχασε τον φιλόστοργο πατέρα του, τον καλό του ποιμένα, τον ακοίμητο φρουρό του και προστάτη. Σε κλαίει ο λαός της Μακεδονίας, ως άλλο Παύλο Μελά, που δεν θα έχει πια κοντά του τον υποστηρικτή των δικαίων του, τον μπροστάρη των αγώνων του…Σε κλαίει όλος ο κόσμος που σε γνώρισε και ένιωσε τον ευεργετικό χαρακτήρα σου και την μεγάλη σου καρδιά που δεν άντεξε να βλέπει την υποκρισία της ζωής»)! Πράγματα ἀπίστευτα καί ἐντελῶς παραμορφωτικά τῆς πραγματικότητας.

Ἀρκετά ὅμως μέ τή διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας, πού συνεχίζει νά ρίχνει λάσπη στόν ἀγώνα τῶν λίγων πού μάχονται ὑπέρ αὐτῆς, πού ρίχνει στάχτες στά μάτια ὅσων ὁμοφρόνων τοῦ ἐκλιπόντος (κληρικῶν τε καί λαϊκῶν) ἔχουν ἀκόμη κάποιες ἐλπίδες νά ἀνανήψουν (ἤ ἔστω νά προβληματιστοῦν) τρομάζοντας ἀπό γεγονότα σάν αὐτό, καί πού φυσικά ἀποπροσανατολίζει καί ἀπό τήν προφανή ἀνάγκη νά ἔχει ἐφεξῆς ἡ Δράμα ἕνα νέο ποιμένα, πολύ καλύτερο τοῦ τωρινοῦ, πού τουλάχιστον δέν θά ἀκολουθήσει τά βήματα του κατά τά τελευταῖα σκοτεινά ἔτη. Ἄς εἴμαστε ξεκάθαροι λοιπόν: θλιβόμαστε γιά τήν ἐκδημία του, εὐχόμαστε νά ἔχει καλή ἀπολογία μπροστά στό τρομερό Βῆμα τοῦ Κυρίου, ἀλλά τά γεγονότα δέν μποροῦν νά κρυφτοῦν κάτω ἀπό κανένα χαλί (ἐξωραϊσμοῦ ἤ ἀποσιώπησης). Ὅσο γιά κάτι σαλιάρικα ἐξόδια ἐφύμνια τῆς κακιᾶς ὥρας, τό λέμε ξεκάθαρα ὅτι μόνο καλό δέν κάνουν στήν ψυχή του. Ἄς τά ἀφήσουνε λοιπόν στήν ἄκρη οἱ ἀσύστολοι ἐγκωμιαστές καί, ἄν θέλουν νά τοῦ παράσχουν πραγματική ὑπηρεσία, ἄς ἀρχίσουν νά προσεύχονται γιά τήν ψυχή του, κλαίοντες πικρῶς. Ὅπως καί ὅλοι μας βέβαια…


13 thoughts on “Δεδομένη ἡ θλίψη, ἀλλά ἡ μνήμη δέν ἀπαλείφεται…

 1. “Ούτος λαός μωρός καί ουχί σοφός… ουαί οι ποιουντες το φως σκότος και το σκότος φως… ημέρα γάρ Κυρίου Σαβαώθ επί πάντα υβριστην και υπερηφανον και επί πάντα υψηλον και μετεωρον.και ταπεινωθησονται!!!και υψωθησεται ΚΥ μόνος εν τη ημέρα εκείνη!!!φοβερον το εμπεσειν εις χείρας Θεού ζώντος…ότι Θεός ου μηκτυριζεται…”…με τέτοιους ευλαβείς βλαμμενους τι να περιμένεις;;;;μια χριστιανή έγραφε στα σοσιαλ(sic):”είδες τι φως είχε επάνω του ο δεσπότης την ώρα της δοξολογίας;;;”,μια άλλη:”κυριολεκτικά κρεμομουν απ’το στόμα του!!!”… αυτοί είναι οι χριστιανοί μας….οι ψηφοφόροι μας…οι συμπατριώτες μας…σιχαθηκα!!!

 2. Ας μην σχολιάσω τίποτα…
  Μητροπολίτης Δράμας Παύλος: Σήμερα η κηδεία του Ιεράρχη που έδινε αγώνες κατά των σκοταδιστών
  https://eleftherostypos.gr/ellada/mitropolitis-dramas-pavlos-simera-i-kideia-tou-ierarchi-pou-edine-agones-kata-ton-skotadiston
  Μητροπολίτης Δράμας: Το ξαφνικό τέλος και ο αγώνας του κατά των αντιεμβολιαστών και «ψεκ»
  https://www.protothema.gr/greece/article/1238692/mitropolitis-dramas-to-xafniko-telos-kai-o-agonas-tou-kata-ton-adiemvoliston-kai-psek/

  • Είπαμε “ΟΥΑΊ ΟΙ ΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ΤΟ ΦΩΣ ΣΚΌΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΌΤΟΣ ΦΩΣ”, αδελφή Φαίη!!!Ο Δράμας ήταν δικό τους τέκνο όχι του Χριστού!!!

   • Εμείς κρίνουμε τα πραχθέντα και λεχθέντα που μας κληροδότησε εδώ. Τα υπόλοιπα αφορούν τον Κύριο. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.

  • “ουκ οιδατε ότι αγγέλους κρινούμεν;μητι γέ τά βοιωτικά…”Παύλος

 3. Εξαιρετικό άρθρο αλλά σε αυτή τη φάση αδυνατώ να νιώσω θλίψη για τους θύτες πάρα μόνο για τα θύματα. Για τον Μητροπολίτη Δράμας καλύτερα να μην σχολιάσω τίποτα…..

 4. Τον γνωρίσαμε προ τριακονταετίας στην Παναγία Σουμελά στην Βέροια.
  Τα χρόνια μας προσπέρασαν όπως είπα και σε φίλο του μητροπολίτη άλλης
  περιοχής της Βόρειας Ελλάδας.Αλλά ο κορωνοϊός μας ξεσκέπασε όλους..
  Τα υπόλοιπα όπως προαναφέρει κι η αγαπητή Φαίη αφορούν Τον Κύριο της
  ζωής και του θανάτου.Ο Θεός να τον αναπαύσει…

 5. Ας μην φανεί κακία, μάλλον αγανάκτηση είναι: ο Κύριος λυπήθηκε τα παιδιά Του για την πίεση και παραπληροφόρηση που υφίσταντο από τον “ποιμενάρχη” και αποφάσισε να τα γλιτώσει το συντομότερο…!!! Ας τον συγχωρέσει Εκείνος…

 6. Ιερεας και αρχιερέας που προτρέπει σε ιατρική πράξη, εάν χαθεί έστω και μια ζωή λόγω της προτροπής του,πρέπει να κρεμάσει το Πετραχηλι του!

 7. Οι μάσκες έπεσαν οριστικά, και ποτέ δεν θα ξαναέχουμε τα ίδια συναισθήματα για όσους εμπιστευόμασταν τυφλά λόγω άγνοιας του πραγματικού τους προσώπου.

 8. «δέν θά πάθουν καί τίποτε ἄν μείνουν χωρίς ἐξομολόγο γιά μερικές ἑβδομᾶδες, στό κάτω-κάτω ἄς πᾶνε καί σέ κανένα ψυχολόγο»

  Απίστευτο. Ακόμα και για τα δεδομένα της εποχής μας, απίστευτο.

  Ο Θεός να τον συγχωρέσει, αλλά απ’ αυτή την κουβέντα είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι ο άνθρωπος πίστευε στο Θεό, τουλάχιστον σίγουρα δεν πίστευε στη Χάρη του Θεού, στην καθαρτήριο και αγιαστική ενέργεια της Χάριτος του Θεού δια των Μυστηρίων. Τι άλλο να πεις, όταν δε φαίνεται να καταλάβαινε τη διαφορά ανάμεσα στην Εξομολόγηση και στην “ψυχανάλυση” εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ο δεσπότης αυτό ρε παιδιά, όχι η κομμώτρια και η νυχού. Για την κομμώτρια και τη νυχού το καταλαβαίνεις. Εύχομαι ο Θεός να τον πήρε εν μετανοία, ώστε και ο ίδιος να αναπαυθεί, και η στρατευομένη Εκκλησία να γλύτωσε από το κακό που θα έκανε αν ζούσε περισσότερο. Το λέω αυτό μέχρι να δούμε το διάδοχό του, μην είναι κάνας χειρότερος και γελάσουμε όλοι μαζί.

  Και χτες ο Τζερόνυμο, παρουσία του Κούλη, μας πληροφόρησε για το “τον σκοπό ύπαρξης της Εκκλησίας που δεν είναι άλλος από το να βοηθήσει τον άνθρωπο”. Κι εγώ ο αφελής που τόσα χρόνια νόμιζα ότι η δουλειά της Εκκλησίας είναι να κηρύσσει Χριστόν Εσταυρωμένον, Αναστάντα και μεθ’ ημών Όντα έως της συντελείας των αιώνων.

  Τι να πω ρε παιδιά, αν αυτό που ζούμε δεν είναι η υπό πολλών προφητευμένη αποστασία του κλήρου, δεν ξέρω τι είναι. Κι αυτό ανεξαρτήτως κορωνοϊού, μπολιών, Ουκρανίας κλπ. Απλά να μην ξεχνάμε παρόλα αυτά ότι Χριστός Ανέστη.

 9. . Εξαιρετικό το άρθρο τού κυρίου Δαπέργολα, ως συνήθως.
  Απ’ όλη την δυσάρεστη αυτή ιστορία, ας μας μείνει πώς η Ανάσταση του Κυρίου, πάντοτε τα μεσάνυχτα τού Μ.Σαββατου προς Κυριακή τού Πάσχα.
  Ο Αναστάς Κύριος να συγχώρεσει την ψυχή του μητροπολίτη Παύλου, ζητώ συγγνώμη αν τόν στενοχώρησα, άλλωστε δεν τον είχα γνωρίσει.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s