Ἡ Δύση πῆρε ἐπιτέλους τὴν «ρεβάνς»! Τώρα πραγματοποιεῖ τὸν μακραίωνα πόθο της, τὴν ὁλοκληρωτικὴ διάλυση τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων.

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν εἰσήγηση τοῦ π. Γεώργιου Μεταλληνοῦ μὲ θέμα: «Ἦλθε τὸ τέλος τοῦ Ἑλληνισμοῦ;»

Το 1204 και το 1453 ηττηθήκαμε, ενώ σήμερα προχωρήσαμε στην άλωση με τη συγκατάθεσή μας, θεωρώντας την μάλιστα ως σωτηρία!

Οι κινήσεις των αυτοκτονούντων εθνοκτόνων μας ενισχύονται από την πέμπτη φάλαγγα του εκκλησιαστικού χώρου, τους μεταπατερικούς Κληρικούς και κατ’ επάγγελμα Θεολόγους, τους «συνευδοκούντας τοις πράσσουσι» (Ρωμ. 1,32) την ανομίαν. Η διάσπαση δε της Ιεραρχίας ευνοεί αποφασιστικά την προώθηση και επιβολή των ανατρεπτικών καινοτομιών. Όπως τον 19ο αιώνα, έτσι και σήμερα, δυστυχώς, δεσπόζουν «υδαρείς» -κατά τον αείμνηστο καθηγητή Χρήστο Ανδρούτσο- Κληρικοί, συσχηματιζόμενοι με τα μέτρα της Πολιτικής Ηγεσίας, για λόγους προοδευτισμού ή διεκδίκησης προσωπικών ωφελημάτων.

Επειδή δε τα πνευματικά συμπορεύονται πάντοτε με τα πολιτειακά, πρέπει να υπενθυμίσουμε, ότι η πνευματική και πολιτιστική αποδόμηση του Έθνους έχει σημαντικό αντίκτυπο και στα εθνικά θέματα σε κάθε περίοδο της ιστορίας μας. Και αυτό το ζούμε σήμερα με τη νέα κατοχή μας και πάλι από την Φραγκία, όπως το 1204! Η διαφορά της προϊούσας σήμερα Τρίτης Αλώσεως από εκείνες του 1204 και του 1453 είναι, ότι τότε ηττηθήκαμε, ενώ σήμερα προχωρήσαμε στην άλωση με τη συγκατάθεσή μας, θεωρώντας την μάλιστα ως σωτηρία! 

Η Δύση πήρε επιτέλους την «ρεβάνς» (revanche)! Τώρα πραγματοποιεί τον μακραίωνα πόθο της, την ολοκληρωτική διάλυση του Έθνους των Ελλήνων. Εντασσόμενοι στην Ενωμένη Ευρώπη, εκάμαμε τόσους πανηγυρισμούς, διότι θεωρήσαμε το γεγονός ως σωτηρία μας. Ο Θεός επέτρεψε, γι’ αυτό, να μας απογοητεύσει η Ευρώπη εκεί που στηρίξαμε «την πάσαν ελπίδα» μας, στα οικονομικά, για να είναι ευκολότερη η αφύπνισή μας. Έτσι, η ιστορία παίρνει την εκδίκησή της! Ξεχάσαμε τον Θεόν των Πατέρων ημών και πιστεύουμε στην απολυτοποιημένη «αξία» του οικονομισμού. Δεν ανοίξαμε καμμιά κερκόπορτα, αλλά τις πύλες της ψυχής και καρδιάς μας, για να μας αλλοτριώσει και να μας συντρίψει η σημερινή Δύση.

Ευτυχώς όμως υπάρχει -είναι βέβαιο- και η «μαγιά» του Μακρυγιάννη. Σ’ αυτήν ανήκουν όσοι σημερινοί Ελληνες μένουμε πιστοί στην Ορθοδοξία των Αγίων μας και τον Σωτήρα μας Κύριον Ιησούν Χριστόν. Οι αληθινοί πατερικοί και Ορθόδοξοι. Αυτοί με τη Χάρη του Θεού μας, θα αναστήσουν το Έθνος, σε κάποιο νέο ’21, όταν ο Θεός το επιτρέψει!

Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός,
ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

*Διάλεξις εἰς τὸ Ἡράκλειον τῆς Κρήτης τὸν Μάϊον τοῦ 2012, ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἁλώσεως τοῦ 1453.
Ορθόδοξος Τύπος, 7/12/2012

Το είδα Κύριος Ιησούς Χριστός

1 thought on “Ἡ Δύση πῆρε ἐπιτέλους τὴν «ρεβάνς»! Τώρα πραγματοποιεῖ τὸν μακραίωνα πόθο της, τὴν ὁλοκληρωτικὴ διάλυση τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων.

 1. Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν εἰσήγηση τοῦ π. Γεώργιου Μεταλληνοῦ μὲ θέμα: «Ἦλθε τὸ τέλος τοῦ Ἑλληνισμοῦ;». Ἀκολουθεῖ παρακάτω ὁλόκληρη ἡ εἰσήγηση.

  «Ἡ διαφορὰ τῆς προϊούσας σήμερα Τρίτης Ἁλώσεως ἀπὸ ἐκεῖνες τοῦ 1204 καὶ τοῦ 1453 εἶναι ὅτι τότε ἡττηθήκαμε, ἐνῶ σήμερα προχωρήσαμε στὴν ἅλωση μὲ τὴν συγκατάθεσή μας, θεωρώντας την μάλιστα ὡς σωτηρία!
  Ἡ Δύση πῆρε ἐπιτέλους τὴν «ρεβάνς»! Τώρα πραγματοποιεῖ τὸν μακραίωνα πόθο της τὴν ὁλοκληρωτικὴ διάλυση τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων. Ἐντασσόμενοι στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, ἐκάμαμε τόσους πανηγυρισμούς, διότι θεωρήσαμε τὸ γεγονὸς ὡς σωτηρία μας. Ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε, γι᾽ αὐτό, νὰ μᾶς ἀπογοητεύσει ἡ Εὐρώπη ἐκεῖ, ποὺ στηρίξαμε «τὴν πᾶσαν ἐλπίδα» μας, στὰ οἰκονομικά, γιὰ νὰ εἶναι εὐκολότερη ἡ ἀφύπνισή μας.
  Ἔτσι, ἡ ἱστορία παίρνει τὴν ἐκδίκησή της! Ξεχάσαμε τὸν Θεὸν τῶν Πατέρων ἡμῶν καὶ πιστεύουμε στὴν ἀπολυτοποιημένη «ἀξία» τοῦ οἰκονομισμοῦ. Δὲν ἀνοίξαμε καμμιὰ κερκόπορτα, ἀλλὰ τὶς πύλες τῆς ψυχῆς καὶ καρδιᾶς μας, γιὰ νὰ μᾶς ἀλλοτριώσει καὶ νὰ μᾶς συντρίψει ἡ σημερινὴ Δύση.
  Εὐτυχῶς ὅμως ὑπάρχει —εἶναι βέβαιο— καὶ ἡ «μαγιὰ» τοῦ Μακρυγιάννη. Σ᾽ αὐτὴν ἀνήκουν ὅσοι σημερινοὶ Ἕλληνες μένουμε πιστοὶ στὴν….

  Ὀρθοδοξία τῶν Ἁγίων μας καὶ τὸν Σωτήρα μας Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν. Οἱ ἀληθινοὶ πατερικοὶ καὶ Ὀρθόδοξοι. Αὐτοὶ μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ μας, θὰ ἀναστήσουν τὸ Ἔθνος σὲ κάποιο νέο ᾽21, ὅταν ὁ Θεὸς τὸ ἐπιτρέψει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s