Εμβόλια και… Στειρότητα;

Βασιλείου Ν. Αραμπατζόγλου,
προσωρινού προέδρου συλλόγου «Η Αγία Εμμέλεια»

            Είναι αρκετοί νομίζω οι συνάνθρωποί μας που θεωρούν ότι κάποια ή και όλα τα εμβόλια έχουν ως ανεπιθύμητη παρενέργεια (και) την στείρωση. Προσωπικά διαφωνώ και σήμερα εμείς οι τρεις (εσύ που διαβάζεις, ένας καλός συγγραφέας και εγώ) θα αποδείξουμε, σε πολύ λίγες γραμμές  ότι η παραπάνω θέση δεν ισχύει για τρεις (3) λόγους!

(πολύ λίγες γραμμές χωρίς να συνυπολογίζω το συνημμένο άρθρο – όποιος δεν έχει όρεξη για πολύ διάβασμα μπορεί να πάει κατ’ ευθείαν στην τελευταία παράγραφο.)

            Δανείζομαι τμήμα άρθρου1 που δημοσιεύτηκε μόλις χτες, 9 Μαρτίου 2022, στην ιστοσελίδα orthodoxia.gr και εν συνεχεία θα καταδείξω τα τρία λάθη λογικής που έχει η φράση «Κάποια εμβόλια έχουν ανεπιθύμητη παρενέργεια την στείρωση». Το άρθρο φέρει τίτλο:

Ἐπιχείρηση μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς
Μὲ τὸ ἐμβόλιο τοῦ τετάνου ὁ ΠΟΥ στείρωσε ἑκατομμύρια γυναῖκες σὲ πολλά κράτη…

Ας διαβάσουμε αυτούσιο το τμήμα που άπτεται των θέσεων του συλλόγου μας:

[…] 8) ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΕΤΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΑΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ

Στὶς ἀρχὲς τοῦ 1990 διοργανώθηκαν τεράστιες ἐκστρατεῖες ἐμβολιασμοῦ γιὰ τὸν τέτανο σὲ διάφορες χῶρες μεταξὺ τῶν  ὁποίων ἡ Νικαράγουα, τὸ Μεξικὸ καὶ οἱ Φιλιππίνες. Ἀποκλείσθηκαν ἀπὸ τὸ ἐμβολιασμὸ οἱ ἄνδρες καὶ ἐμβολίαζαν μόνο γυναῖκες καὶ μόνο ἡλικίας ἀπὸ 15 ἕως 45 χρονῶν. Στὴν Νικαράγουα ἀπὸ 12 χρονῶν.

Τὰ πρωτόκολλα ἐμβολιασμοῦ ἀπαιτοῦσαν πολλαπλὲς δόσεις τρεῖς μέσα σὲ τρεῖς μῆνες καὶ συνολικὰ πέντε. Τὸ πρόγραμμα δημιούργησε πολλὰ ἐρωτηματικά. Γιατί ἀποκλείσθηκαν ἀπὸ τοὺς ἐμβολιασμοὺς οἱ ἄνδρες, τὰ παιδιά, καὶ οἱ μεγαλύτερες γυναῖκες; Αὐτοὶ δὲν κολλοῦσαν τέτανο; Γιατί χρειάζονταν τόσες δόσεις ἐμβολίων; Τὸ πρωτόκολλο ἦταν διαφορετικὸ ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα ποὺ χρησιμοποῦσαν ἄλλες χῶρες, καθὼς ὁ ἐμβολιασμὸς γιὰ τὸν τέτανο θεωρεῖται ὅτι προσφέρει ἀνοσία γιὰ ἀρκετὰ χρόνια.

Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1994 ἡ ὀργάνωση HLI(Διεθνὴς Ἀνθρώπινη Ζωὴ) ἔκανε  χημικὴ ἀνάλυση τῶν ἐμβολίων γιατί τὸ θέμα βρωμοῦσε. Ἡ ἀνάλυση ἔβγαλε λαυράκι. Σὲ πολλὰ ἐμβόλια βρέθηκε ἡ ἀνθρώπινη χοριακὴ γοναδοτροφίνη ἢ β χοριακὴ (ΗCG) μιὰ ὁρμόνη ποὺ συμβάλλει στὴ διατήρηση τῆς ἐγκυμοσύνης καὶ στὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβρύου.Τί δουλειὰ εἶχε ἡ ὁρμόνη μέσα  στὰ ἐμβόλια γιὰ τὸν τέτανο καὶ ποιὸς τὴν ἔβαλε μέσα στὰ ἐμβόλια;

 Ὅταν μία γυναίκα μένει ἔγγυος αὐτὸ ποὺ ἐξετάζεται εἶναι ἡ β χοριακή. Ἂν εἶναι αὐξημένη σημαίνει ἐγκυμοσύνη. Ὅταν ὅμως ἡ β χοριακὴ εἰσάγεται στὸ σῶμα μαζὶ μὲ τὴν τοξίνη τοῦ τετάνου, τὰ ἀντισώματα ποὺ θὰ δημιουργήσει τὸ σῶμα δὲν εἶναι μόνο ἐναντίον τοῦ τετάνου,δημιουργεῖ ἀντισώματα καὶ ἐναντίον τῆς β χοριακῆς.Τὰ ἀντισώματα ἐναντίον τῆς β χοριακῆς δὲν τὰ θέλουμε γιατί σὲ μία πιθανὴ ἐγκυμοσύνη τὰ ἀντισώματα θὰ ἐπιτεθοῦν στὴ β χοριακὴ προκειμένου νὰ τὴν ἐξουδετερώσουν, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ γυναίκα ποὺ ἔχει πολλὰ ἀντισώματα ἐναντίον τῆς β χοριακῆς νὰ μὴν μπορεῖ νὰ κάνει παιδιά.

Πιάστηκαν μὲ τὴ γίδα στὴν πλάτη, τὰ ἐμβόλια ἦταν ἐμβόλια ἀντιγονιμότητας.Τὰ γεγονότα διαδόθηκαν ἀμέσως, ἔγιναν ἀναφορὲς ἀπὸ τὸ Μεξικὸ, τὴ Νικαράγουα καὶ ἀπὸ τὶς Φιλιππίνες ὅπου ἐμβολιάστηκαν 3,4 ἑκατομμύρια γυναῖκες. Τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας τῶν Φιλιππίνων ἀπευθύνθηκε στὸν ΠΟΥ, ὁ ὁποῖος ἀρχικὰ ἀρνήθηκε τὰ πάντα.

Στὴ συνέχεια, ὅταν ἀναγκάστηκε νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ ἀποτελέσματα τῶν χημικῶν ἐξετάσεων, ἐπιχείρησε νὰ κοροϊδέψει τὰ στοιχεῖα. Στὴ συνέχεια ἰσχυρίστηκε πὼς ἡ ὕπαρξη τῆς β χοριακῆς ἦταν ἄσχετη μὲ τὴν παραγωγή τους καὶ ὀφείλεται σὲ ἐπιμόλυνση τῶν ἐμβολίων. Μετὰ τὰ γύρισε ὁ ΠΟΥ καὶ εἶπε πὼς ἡ ποσότητα τῆς β χοριακῆς εἶναι πολὺ μικρή, ἀσήμαντη καὶ δὲν μπορεῖ νὰ δημιουργήσει ἀντισώματα.

Ἡ ὑπόθεση προχώρησε στὰ δικαστήρια καὶ μέσα στὴν ἀκροαματικὴ διαδικασία ἐξετάστηκαν τριάντα γυναῖκες ποὺ εἶχαν ἐμβολιαστεῖ καὶ στὶς εἴκοσι ἔξι ἀπὸ αὐτὲς βρέθηκαν ἀντισώματα ἐναντίον τῆς β χοριακῆς.

Ἀφοῦ ἀρνήθηκε τὶς κατηγορίες ὁ ΠΟΥ παραδέχθηκε ἀπρόθυμα, ὅτι εἶχε ἀναπτύξει ἐμβόλια στειρότητας γιὰ πάνω ἀπὸ μιὰ δεκαετία. Τὸ πρόγραμμα μὲ τὰ ἐμβόλια στειρότητας τὸ συνέχισαν στὴν Ἀφρική, λαμπρὸ πεδίο πειραματισμοῦ γιὰ τὶς φαρμακευτικὲς, ὅπως ἡ Pfizer ποὺ εἶχε καταδικασθεῖ γιὰ τὸ θάνατο παιδιῶν στὴ Νιγηρία μὲ τὸ ἀντιβιοτικό της Trovan.

Τὸ 2014 ἡ Ἕνωση Καθολικῶν Γιατρῶν στὴν Κένυα κατηγόρησε τὸν ΠΟΥ γιὰ τὴν στείρωση ἑκατομμυρίων γυναικῶν σὲ μιὰ ἐκστρατεία ἐμβολιασμοῦ γιὰ τὸν τέτανο. Ἀνεξάρτητα ἐργαστήρια καὶ στὴν Ἀφρικὴ ἐπιβεβαίωσαν τὴν ὕπαρξη β χοριακῆς καὶ στὰ ἐμβόλια ποὺ εἶχαν χορηγήσει καὶ στὴν Ἀφρικὴ ,πράγμα ποὺ καθιστὰ ἐξαιρετικὰ γελοία καὶ ἀνάξια σχολιασμοῦ τὴ δικαιολογία τοῦ ΠΟΥ γιὰ τὴν ἐπιμόλυνση δῆθεν τῶν ἐμβολίων. Ἀφρικανοὶ καθολικοὶ ἐπίσκοποι κατήγγειλαν ἐπίσης τὰ ἐμβόλια στειρότητας τοῦ ΠΟΥ καὶ τὴν ὅλη μεθόδευση τοῦ ἐμβολιασμοῦ.

Ἐρχόμαστε ὅμως στὸ πυρήνα τοῦ προγράμματος γιὰ τὰ ἐμβόλια στειρότητας. Χρῆμα,ποιὸς χρηματοδότησε καὶ ἀνέπτυξε τὸ πρόγραμμα ἐμβολιασμοῦ;

Ἡ χρηματοδότηση ἔγινε ἀπὸ τὸν ΠΟΥ, τὸ Population council (Πληθυσμιακὸ Συμβούλιο) τοῦ ἱδρύματος Ροκφέλλερ, τὴν Παγκόσμια  Τράπεζα ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ, καὶ πολλῶν Πανεπιστημίων συμπεριλαμβανομένων τῆς Οὐψάλα, τοῦ Ὀχάιο,τοῦ Ἐλσίνκι κλπ.

Τὸ Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ὑγείας τοῦ Παιδιοῦ ὑπῆρξε ὁ προμηθευτὴς τῆς ὁρμόνης β χοριακῆς. Ὁ ΠΟΥ εἶχε ἀρχίσει τὸ εἰδικὸ πρόγραμμα γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἀναπαραγωγὴ τὸ 1972 καὶ μέχρι τὸ 1993 εἶχε ξοδέψει περισσότερα ἀπὸ 385 ἑκατομμύρια δολάρια γιὰ τὴν ἔρευνα. Πῶς τὴν ἐφαρμόζει τὴν ἔρευνα γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἀναπαραγωγή, τὸ εἴδαμε καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ πρόγραμμα προχώρησε γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβολίου ἀντιγονιμότητας ποὺ κατέστησε στεῖρες ἑκατομμύρια γυναῖκες.

Τὸ Πληθυσμιακὸ Συμβούλιο (Pupulation Council) ἦταν ὁ κύριος στηλοβάτης γιὰ τὰ ἐμβόλια στείρωσης καὶ ἱδρύθηκε τὸ 1952 ἀπὸ τὸν Τζὸν Ροκφέλλερ .Τὸ Συμβούλιο  ἔχει ξοδεύσει περίπου 176 ἑκατομμύρια δολάρια γιὰ ἀνάλογες δραστηριότητες.Σύμφωνα μὲ τοὺς σχεδιαστὲς τῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ ἡ αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ στὸν πλανήτη εἶναι ἀπειλητικὴ γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς Ἀμερικῆς καὶ γι’αὐτὸ πρέπει νὰ  χρησιμοποιήσουν μεθόδους μείωσης τῆς αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ.

Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ σχεδιάστηκαν τὰ ἐμβόλια τετάνου σὰν ἐμβόλια στείρωσης.Τὸ 1974 τὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας ὑπὸ τὸν Κίσινγκερ ἐξέδωσε μία μελέτη γιὰ τὶς ἀπειλὲς ποὺ δεχόταν ἡ Ἀμερικὴ ἐκείνη τὴν περίοδο.

Μὲ τίτλο «Immplications of Worldwide Population Growth for U.S Security and Overseas Interests» τὸ κείμενο θεωροῦσε τὴν αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ ἀπειλὴ γιὰ τὴν Ἀμερική.

Δὲν μπορῶ νὰ τὸ καταλάβω. Πῶς μία γυναίκα ποὺ καταδικάστηκε νὰ μείνει στείρα στὴ Νικαράγουα ἢ στὶς Φιλιππίνες ἀπειλεῖ τὴν ἀσφάλεια τῶν Ἀμερικανῶν;

Τί μισάνθρωπη λογικὴ εἶναι αὐτή; Οἱ σχεδιαστὲς τῆς μεθυσμένης καὶ σκοτεινῆς  αὐτῆς πολιτικῆς δὲν ἔχουν ἀλλάξει τὶς ἀπάνθρωπες, ἀνθρωποκτόνες καὶ σκοτεινὲς ἰδέες τους, εἰδικὰ ἂν πολὺς κόσμος δὲν τοὺς ἀναγνωρίζει σὰν ἐχθρούς, μίας καὶ ἀρέσκονται νὰ κινοῦνται στὸ σκοτάδι. […]

            Ομολογώ ότι χαίρομαι κάθε φορά που διαπιστώνω ότι κάποιος στην χρονοφονεύτρα εποχή μας ασχολήθηκε να αναδείξει ένα τέτοιο θέμα και νομίζω ότι του οφείλουμε τουλάχιστον συγχαρητήρια! Ας επιστρέψουμε όμως στην υπό εξέταση φράση:

«Κάποια εμβόλια έχουν ως ανεπιθύμητη παρενέργεια την στείρωση»

            Ισχύει; Προσωπικά βλέπω τρία (3) εξόφθαλμα σφάλματα στην εν λόγω θέση και προκαλώ όποιον έχει αντίθετα επιχειρήματα να μου τα γράψει. Μόνο επιχειρήματα όμως γιατί τα ψυχολογικά σας με αφήνουν παγερά αδιάφορο!

        1. Ο συγγραφέας του συνημμένου άρθρου παρουσιάζει αποδείξεις ότι αριθμός (νόμιμων, νομιμοφανών και εν τω περιθωρίω του Νόμου) οργανισμών αρέσκονται να ξοδεύουν υπερβολικά πολλά χρήματα υπέρ της μείωσης του παγκόσμιου πληθυσμού – άρα ΔΕΝ είναι “ανεπιθύμητη” παρενέργεια η στείρωση! 

        2. Ως συνέχεια του παραπάνω γίνεται νομίζω εύκολα κατανοητό πως οι άνθρωποι που δεν θέλουν να κάνεις παιδιά, -γιατί άραγε; μήπως επειδή σε θεωρούν κατώτερο είδος; (ναι, και εσένα που διαβάζεις, όχι μόνο τις γυναίκες της Νικαράγουα!)- προφανώς και ΔΕΝ ενδιαφέρονται ιδιαίτερα αν θα πεθάνεις από τέτανο, AIDS, πυρηνική βόμβα, κορονοϊό, τροχαίο, ενδονοσοκομειακή λοίμωξη, ναρκωτικά, γεράματα ή οτιδήποτε άλλο. Τους αρκεί να μην κάνεις παιδιά!

Και πάμε τώρα να δούμε (και) το γιατί όλα αυτά έχουν σχέση με το σύλλογό μας:

        3. Όπως πολύ όμορφα και σε όλους κατανοητά εξηγεί το συνημμένο άρθρο, όταν το σώμα της γυναίκας ωθηθεί να θεωρήσει την β-χοριακή ως εχθρική, (κάποιον που μιλούσε για χακάρισμα του ανθρωπίνου σώματος μου θυμίζει αυτό..) θα επιτεθεί και σε αυτήν. Επειδή όμως κανένας δεν μπορεί να επιτεθεί σε κάποιον που δεν υπάρχει, το σώμα επιτίθεται στην β-χοριακή μόνο όταν αυτή δημιουργείται μέσα του, δηλαδή: μόνο αφού έχει ξεκινήσει εγκυμοσύνη! Επομένως ΔΕΝ μιλάμε για στειρότητα, αλλά για εξωγενή επαναπρογραμματισμό του σώματος της γυναίκας να εκτελεί (το σώμα) εν ψυχρώ τα παιδιά της!!! Πρόκειται για πολλά εκατομμύρια εσκεμμένες (από τους παραγωγούς και χρηματοδότες) και άγνωστες (στις μητέρες) εκτρώσεις που συνεχίζονται ακόμα και χρόνια μετά το βιολογικό θάνατο των αυτουργών!

            Ναι! Έχει η ανθρώπινη κατάντια πετύχει το αδύνατο: τώρα μπορούμε να σκοτώνουμε ανθρώπους ακόμα και πολλά χρόνια μετά το θάνατό μας!!! Έχει πάψει πλέον ο θάνατος να είναι μια φωτογραφική μηχανή που σε κρατάει όπως σε βρει: εμείς καταφέραμε να συνεχίζουμε να επιβαρύνουμε τη θέση μας με φόνους και δει φόνους εμβρύων για πολλά έτη μετά! Έχουμε εξερευνήσει τα πάντα και μας έμεινε να μάθουμε μόνο το πόσο βάθος έχει η κόλαση;

Μετά από τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό πως η λάθος θέση:

«Κάποια εμβόλια έχουν ως ανεπιθύμητη παρενέργεια την στείρωση»

οφείλει στο εξής να διατυπώνεται κάπως έτσι:

«Κάποια εμβόλια έχουν ως παρενέργεια την προστασία από την ασθένεια ενάντια στην οποία θωρακίζουν και ως βασική ενέργεια προκαλούν συνεχείς και συχνές εκτρώσεις εμβρύων!»

            Κλείνοντας θα ερανιστώ μια φράση του αειμνήστου ιεροκήρυκα Δημητρίου Παναγόπουλου που νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στους ως άνω ερευνητές, παραγωγούς, χρηματοδότες, διαφημιστές και διακινητές τέτοιων εμβολίων: “..και αλίμονό τους εν Εκείνη τη Ημέρα!” Αλλά η κρίση αυτών δεν είναι δική μας δουλειά! Δική μας δουλειά είναι το:

Εμείς όμως, τι κάνουμε;

            Μήπως δεν είμαστε αρκετά πιστοί για να αφήσουμε τα παιδιά μας στα χέρια του Θεού που θέλει να τα κάνει δικά Του παιδιά; Αλλά εμείς δεν Του το επιτρέπουμε σκοτώνοντάς τα μέσα στην κοιλιά;

            Μήπως θα προτιμούσαμε να “μην χάσουμε” τα -ομολογουμένως λίγα- παιδιά μας από τέτανο ή κορονοϊό (τυχαία παραδείγματα) ακόμα και αν το διακύβευμα ήταν πχ να σκοτώνουμε τα εγγόνια μας ακόμα και μετά τον θάνατό μας; Τροφή για σκέψη…

Παραπομπές
1 https://orthodoxia.gr/2022/03/09/epicheirisi-meiosis-toy-plithysmoy-tis-gis/

Πηγή «Η Αγία Εμέλλεια». Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s