«Αφιερωμένο σε όσους εκκλησιαστικούς στέλνουν ευχές στον Ουκρανό ‘επίσκοπο’  Επιφάνιο.»

…Τελετουργική εξουσία υφίσταται αν ο χειροτονών απέκτησε έγκυρα και συνεχίζει να διατηρεί τον επισκοπικό βαθμό (Καν. 2 Αποστόλων). (σ.σ. Ο ‘πατριάρχης’ Φιλάρετος που χειροτόνησε τον Επιφάνιο είναι και σήμερα καθηρημένος και Αφορισμένος από την εκκλησία της Ρωσίας στην οποία ανήκε). Η ανάδειξη σε αυτόν προϋποθέτει την χειροτονία από τρείς ή (σε περίπτωση ανάγκης τουλάχιστον) δύο επισκόπους (Καν.1 Αποστόλων, 49 Συνόδου Καρχηδόνας) οι οποίοι μεταξύ των άλλων νόμιμων προσόντων, απαιτείται να διαθέτουν και αποστολική διαδοχή, (σ.σ. κανείς δεν διέθετε αποστολική διαδοχή στην ομάδα-εκκλησιαστική συμμορία κληρικών του Φιλαρέτου) καθώς οι επίσκοποι θεωρούνται, σύμφωνα με την ορθόδοξη δογματική διδασκαλία, διάδοχοι των Αποστόλων.

Ως αποστολική διαδοχή πιό συγκεκριμένα, νοείται η μετάδοση της θείας χάρης από τους Αποστόλους στους πρώτους επισκόπους που εκείνοι χειροτόνησαν και από αυτούς στους επόμενους κ.ο.κ. ώστε η αδιάσπαστη και διαδοχική αυτή σειρά χειροτονιών να φθάνει μέχρι τους σύγχρονους επισκόπους. Με άλλη διατύπωση, αποστολική διαδοχή στον τρίτο βαθμό της ιερωσύνης, αυτόν δηλαδή του επισκόπου, υπάρχει όταν η θεία χάρη που φέρουν οι σημερινοί επίσκοποι (αρχιερείς) ανάγεται διαδοχικά και σε απώτατο βαθμό στούς ίδιους τους Αποστόλους. Η διακοπή της Αποστολικής διαδοχής – που μπορεί να οφείλεται σε ‘χειροτονία’ από πρόσωπο που έπαψε λόγω καθαίρεσης να φέρει τον επισκοπικό βαθμό ή δεν τον είχε ποτέ αποκτήσει- (σ.σ. ο Μακάριος που συναποτελεί την ‘εκκλησία’ του Επιφανίου δεν τον είχε ποτέ αποκτήσει) αποκλείει την (περαιτέρω) μετάδοση της θείας χάρης και, συνεπώς, προκαλεί ακυρότητα στις (επόμενες) μυστηριακές πράξεις ή τελετές. (σ.σ. οποιαδήποτε μυστηριακή πράξη ή τελετή του Επιφάνιου και της ομάδας της ‘εκκλησίας’ του είναι ουσιαστικά εκκλησιαστικώς ανύπαρκτες). Υπογραμμίζεται ότι, λόγω της δογματικής φύσεως της αποστολικής διαδοχής, η σχετική ακυρότητα δεν θεραπεύεται ούτε με την άσκηση εκκλησιαστικής οικονομίας…. (σ.σ. ήταν και εξακολουθούν να είναι οποιεσδήποτε μυστηριακές πράξεις ή τελετές του Επιφάνιου και της ομάδας του εκκλησιαστικώς ανύπαρκτες)

Παπαγεωργίου, Κ., Εκκλησιαστικό Δίκαιο, σ. 199. 

Κατά τα άλλα τα ίδια εκκλησιαστικά πρόσωπα προτρέπουν άλλους σε μετάνοια.  

Δ.Ο.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s