Λέων ή Χαμαιλέωνl

Κάποτε ἀπεφάσισα, δεσπότη νὰ ὑμνήσω1,

ξεχνώντας τὰ τοῦ Σόλωνος λεχθέντα εἰς τὸν Κροῖσο.2

Γιατί ἐπίστευα, ἀφελῶς: δεσπότης ἴσον λέων,

μὰ τοῦτος ἀποδείχθηκε μεγάλος χαμαιλέων!

Ἀφοῦ διεψεύθησαν, οἰκτρῶς, οἱ τόσες μου ἐλπίδες,

μὲ λύπη ἀποφάσισα, νὰ κάψω τὶς σελίδες3…

Ἔκτοτε ὑπεσχέθηκα νὰ μὴν ξανατολμήσω,

ν’ ἐπαινέσω δέσποτα καὶ οἰκτρῶς μετανοήσω.

Γιατί ’ναι προτιμότερο νὰ ἔχεις στὴν αὐλή σου,

ἀπ’ ἕναν ψόφιο λέοντα, τό ζωντανὸ σκυλί σου.4

Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς

22/11/2021

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. Πρόκειται γιὰ ἐγκωμιαστικὸ ποίημα ποὺ, τὸ 2011, εἶχε γράψει ὁ γέροντας Μάξιμος γιά τὸν μητροπολίτη Πειραιῶς, ἐντυπωσιασμένος ἀπὸ τὶς ὁμολογιακὲς παρεμβάσεις τοῦ ἐν λόγῳ δεσπότη τὴν ἐποχὴ ἐκείνη: «Τόν λέοντα τοῦ Πειραιᾶ…» https://docs.google.com/document/d/1V1yox8laFCSUuSztDS30XN8L1E2073x3/edit?usp=sharing&ouid=109137526805707205316&rtpof=true&sd=true

2. «Μηδένα πρὸ τοῦ τέλους μακάριζε», δηλαδὴ μὴν μακαρίζεις κανέναν προτοῦ δεῖς τὸ τέλος του.

3. Τὸ ποίημα ποὺ εἶχε γράψει ὁ γέροντας γιά τὸν μητροπολίτη Πειραιῶς, τὸ εἶχε συμπεριλάβει καὶ σὲ βιβλίο μὲ τὶς ποιητικές του συλλογές. Αὐτὲς τὶς μέρες ἔσκισε τὶς σελίδες ποὺ ἦταν τὸ συγκεκριμένο ποίημα καὶ τὶς ἔκαψε.

4. Βλέπε τὸ κείμενο τοῦ γέροντος Μαξίμου: «Κρεῖσσον κύων ζῶν ἢ λέων τεθνηκῶς» (Ἐκκλ. 9,4) (= «Εἶναι προτιμότερο ἕνα σκυλί ζωντανό, παρά ἕνα λιοντάρι ψόφιο») http://ethnegersis.blogspot.com/2020/06/94.html

1 thought on “Λέων ή Χαμαιλέωνl

  1. Την ευχή σου γέροντα… Δε σε έχω γνωρίσει προσωπικά αλλά κάθε βράδυ προσεύχομαι και σε μνημονεύω…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s