Η ΔΙΣ «προτρέπει πατρικώς» τους πιστούς να εμβολιασθούν και όσοι δεν το έχουν κάνει να υποβάλλονται σε ράπιντ ή μοριακό τεστ για να εισέρχονται στους Ναούς !

«Μέτρα προστασίας κατά τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ covid 19»
(4/11/2021).

Πρωτ. 4766
Ἀριθ. Διεκπ. 2205
Ἀθήνησι τῇ 4ῃ Νοεμβρίου 2021

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 3ης μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ., καί ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐξάρσεως τῶν κρουσμάτων τοῦ κορωνοϊοῦ, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως, εἰς ἐπίμετρον τῶν σχετικῶν Ἐγκυκλίων Αὐτῆς, ἀπευθύνῃ ὑμῖν ἔκκλησιν, καί δι’ ὑμῶν παντί τῷ Κλήρῳ καί εὐλαβεῖ λαῷ, ὥστε κατά τήν προσέλευσιν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς νά τηρῶνται ἐπακριβῶς ἅπαντα τά μέτρα προστασίας διά τήν ἀποφυγήν ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ, προτρέπουσα δέ ὑμῖν πατρικῶς διά τήν πραγματοποίησιν, ἐλευθέρως καί ἀβιάστως, τοῦ ὑποδεδειγμένου ὑπό τῆς ἰατρικῆς κοινότητος ὡς οὐσιαστικοῦ μέτρου προστασίας κατά τῆς πανδημίας ἐμβολιασμοῦ, ὡς καί τήν διενέργειαν, ὑπό τῶν μή ἐμβολιασθέντων εἰσέτι, διαγνωστικῶν ἐλέγχων (rapid test ἤ μοριακοῦ).

Ὡσαύτως, ὑπενθυμίζομεν τήν ὑποχρέωσιν διενεργείας, ἰδίᾳ δαπάνῃ, δύο διαγνωστικῶν ἐλέγχων (rapid test ἤ μοριακοῦ) ἑβδομαδιαίως, ὑπό πάντων τῶν διακονούντων ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς (Κληρικῶν, Ἱεροψαλτῶν, Νεωκόρων κ.λπ. ἐργαζομένων), οἵτινες δέν ἔχουν προβῆ εἰς ἐμβολιασμόν κατά τοῦ κορωνοϊοῦ, ὡς καί ὑποβολῆς τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῶν τῇ οἰκείᾳ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀρχῇ, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς τηρήσεως τῶν προβλεπομένων ὑγειονομικῶν μέτρων.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Εγκύκλιος 4/11/2021 Εκκλησία της Ελλάδος


Η ΙΔΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΜΕΣΑ. ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΠΟΥΝ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΚΑΙ ΑΒΙΑΣΤΩΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ «ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΠΑΤΡΙΚΩΣ» ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΟΥΝ Η ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΤΕΣΤ.

Πηγή PDF ΕΔΩ (newsit.gr)

11 thoughts on “Η ΔΙΣ «προτρέπει πατρικώς» τους πιστούς να εμβολιασθούν και όσοι δεν το έχουν κάνει να υποβάλλονται σε ράπιντ ή μοριακό τεστ για να εισέρχονται στους Ναούς !

 1. Οι διοικούντες τα της Εκκλησίας μας υπενθυμίζουν συνέχεια στα απαράδεκτα «Κείμενα προς τον Λαό» που μας απευθύνουν, ότι μιλούν την «γλώσσα της Αλήθειας, της Ευθύνης και της Αγάπης» ! [ http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/prostolao.htm ]. Φαίνεται ότι αυτή η γλώσσα έχει (τουλάχιστον) δύο όψεις, μία για εσωτερική κατανάλωση και μία για εξωτερική. Διαλέχτε και πάρτε.

  • Να παρατηρήσω το εξής:

   Φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση δεν έκριναν σκόπιμο να προχωρήσουν σε κάθετη απαγόρευση εισόδου στους ναούς (παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις διαφόρων «ιεραρχών») σε ανεμβολίαστους και όσους αρνούνται να κλείνουν το γόνυ και να κάνουν τεστάκια (ἰδίᾳ δαπάνῃ πάντα)…

   Να είστε σίγουροι όμως ότι δε θα έχουν κανένα πρόβλημα να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο σε επόμενο στάδιο καθώς θα εξελίσσεται το «νιοστό κύμα πανδημίας» στη «χώρα μας»…

   Καλύτερα να προετοιμαζόμαστε καταλλήλως…

 2. Βλασφημούν αδιάντροπα στη Θεία Χάρη που ενοικεί στους ι. ναούς, στο Άγιον Πνεύμα.
  Κηρύττουν γυμνή τη κεφαλή, ανερυθρίαστα, την αίρεση του Βαρλαάμ που θεωρούσε κτιστή τη Θεία Χάρη και δυσφημίζουν τον Οίκο του Θεού ως επικίνδυνο για τον άνθρωπο (νέα αίρεση περί μολυσμού στους ιερούς ναούς).

  Τι μας λέει ο Άγιος Αθανάσιος;
  «καὶ μάλιστα ὧν τὸ φρόνημα ἀποστρεφόμεθα, τούτους ἀπὸ τῆς κοινωνίας προσήκει φεύγειν» PG.26,1188.

  Kαι ο άγιος μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης συμφωνώντας :
  «Ε, φεύγουμε κ’ εμείς από το σχήμα αυτό της Εκκλησίας που απολαμβάναμε oρισμένα προνόμια σε oρισμένας εποχάς και είχε μερική ελευθερία. Φεύγουμε πλέον από το σχήμα αυτό της Εκκλησίας, και μπαίνομε στο σχήμα των κατακομβών.»

 3. Ας ετοιμάζονται σιγά-σιγα οι παραδοσιακοί ιερείς με το αντιμήνσιο. Για κατοίκων λειτουργίες σε υπόγεια καί αποθήκες.

 4. Το μόνα που απαιτούνται για να εισέλθουμε στον Οίκο του Κυρίου είναι το Βάπτισμα, ο φόβος του Θεού, η επίγνωση της ιερότητας του χώρου. «Λῦσαι τὰ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου· ὁ γὰρ τόπος, ἐν ῷ σὺ ἕστηκας, γῆ ἁγία ἐστί» (Εξ. γ’ 5).

  Δυστυχώς για όσους χάνουν τις δουλειές τους, για όσους κρέμεται από πάνω τους η «μάχαιρα» της υποχρεωτικότητας, η ΔΙΣ δεν λέει κουβέντα. Ευτυχώς όμως λέει η Γραφή: «Φονεύων τὸν πλησίον ὁ ἀφαιρούμενος συμβίωσιν, καὶ ἐκχέων αἷμα ὁ ἀποστερῶν μισθὸν μισθίου» Σοφ. Σειρ. 34, 22 (Φονεύει τὸν πλησίον του ἐκεῖνος, ποὺ τοῦ ἀφαιρεῖ τὰ μέσα τῆς συντηρήσεώς του. Χύνει αἷμα ἀνθρώπου ἐκεῖνος, ποὺ δὲν καταβάλλει τὸ ἡμερομίσθιον τοῦ ἐργάτου). Η Γραφή λοιπόν λέει ΦΟΝΙΑΔΕΣ αυτούς που στερούν τα βασικά ή το μισθό από τους ανθρώπους! Και Η ΔΙΣ γίνεται συμμέτοχη όχι μόνο με την σιωπή της σε αυτό το έγκλημα, αλλά δυστυχώς και με τις παροτρύνσεις της… Συντάσσεται με τους φονιάδες…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s