Παραποίηση του Ιερού Ευαγγελίου στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Δείτε στο 1:47:39 σημείο του βίντεο, πώς ο Διάκος, παρουσία του Αρχιεπισκόπου και λοιπών παρατρεχάμενων, διαστρεβλώνει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη (κεφ. Α΄ 7).

Στο 1 προστέθηκαν 2 λέξεις που δεν υπάρχουν στο πρωτότυπο (με κόκκινο)
Στο 2 αντικαταστάθηκαν δύο λέξεις με άλλες δύο (με κόκκινο)

1«….Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. καὶ τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.»

2.Αντί να αναγνώσει «Ούτος ήλθεν εις μαρτυρία ίνα μαρτυρήσει περί του φωτός», ανέγνωσε  «Ούτος ήλθεν εις αμαρτίαν ίνα αμαρτήσει περί του φωτός.» 

Μα είναι δυνατόν; Είναι τυχαίο να γίνουν τόσα πολλά λάθη μαζί; 

Επιπλέον έχει παραλειφθεί όλος ο Αναστάσιμος Κανόνας τους Αγίου Ιωάννη Δαμασκηνού.

-https://www.youtube.com/watch?v=XGzjNaGClRs

***

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.

πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.

ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.

καὶ τὸ φῶς [τῶν ἀνθρώπων] ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης·

οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, [αμαρτίαν] ἵνα μαρτυρήσῃ [αμαρτήσει] περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι᾿ αὐτοῦ.

οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾿ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.

ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.

εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.

ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,

οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ᾿ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν.

Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγε λέγων· οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.

Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος·

ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

………..

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

20 thoughts on “Παραποίηση του Ιερού Ευαγγελίου στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

 1. Εχουν δώσει τόσα πολλά δικαιώματα στον διάβολο που τους υπαγορεύει πια και τι να διαβάσουν.

  • Δυστυχώς θα συμφωνήσω, αλλά το οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, [αμαρτίαν] νομίζω πως ξεπερνάει κάθε περιθώριο θεώρησης λάθους, πράγμα που εύχομαι!

 2. Εδώ και πολύ καιρό δεν ξέρουν τι λένε και τι κάνουνε…. δεν υπάρχει τέρμα στην κατηφόρα. Ποιος ξερει τι άλλο θα δούμε και θα ακούσουμε. Ας πάρουμε τα μέτρα (χιλιόμετρα) απόστασής μας από αυτούς για να μην μας μολύνουν κι εμάς.

  • και εγω αυτο νομιζω ….. το παθαινω και εγω οταν ειμαι πολυ αφηρημενος πεταω κατι μαργατιταρια βγαινει ενελως αλλο νοημα στο τροπαριο, λεω φαντασου να το ελεγα σε ναο μεσα τετοιο πραμα

  • Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ο δαίμων φαίνεται να ειναι η απροσεξία και ελλειπής μελέτη του αναγνώσματος.

 3. Εδώ ταιριάζει το … εκκλησιαστικό ανέκδοτο: Κάποιος νέος Διάκονος κάποτε, σε μία από τις πρώτες του απαγγελίες του Ιερού Ευαγγελίου, κατά την Εορτή της Μεταμορφώσεως, αντί να πει ορθώς την προτροπή του Απ. Πέτρου στην περικοπή «ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς, Σοί μίαν, καί μίαν Μωσεῖ καί μίαν Ἠλίᾳ», είπε εκ παραδρομής «ποιήσωμεν ὧδε τρία σχοινιά … «. Οπότε τον διακόπτει ο εν τω Θρόνω προεξάρχων Μητροπολίτης, και του λέει κατενώπιον όλων: «Πράγματι, Διάκο, τρία σχοινιά να φτιάξουμε· ένα για σένα, ένα για μένα που σε χειροτόνησα και ένα για τον Πνευματικό που έδωσε την συμμαρτυρία» …

 4. Το δις εξαμαρτείν , λάθος δεν το λες !!! Όμως ακόμα και λάθος να έκανε , ΟΦΕΙΛΕ ο νεαρός ρασοφόρος κατά καθήκον και κατά την τάξη να επανορθώσει άμα τη εκφωνήσει του λάθους του. Και αφού δεν το έπραξε ο διάκος ,ΟΦΕΙΛΑΝ να το κάνουν οι παρευρισκόμενοι ιερείς και δη ο Αρχιεπίσκοπος ,από την στιγμή μάλιστα που αλλοιώνεται όλη η ουσία του συγκεκριμένου στίχου της ευαγγελικής περικοπής αγγίζοντας τα όρια της βλασφημίας !!!! Μα να ακουστεί για τον Πρόδρομο και Βαπτιστή του Χριστού το » οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, [αμαρτίαν] ἵνα μαρτυρήσῃ [αμαρτήσει] περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι᾿ αὐτοῦ» ????? Μη γένοιτο !!! Κανονικά η Αρχιεπισκοπή και ο διάκος οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη από τους πιστούς και να δηλώσουν περισσότερο προσεκτικοί και ευσεβείς στην ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου. Θυμάστε τι είχε γίνει σε ιερό ναό με ανάγνωση του Συμβόλου της Πίστεως με το φιλιόκβε από βουλευτή; ( δείτε εδώ https://newpost.gr/ellada/5d03afe318e9b55935de2b36/to-pisteyo-me-to-filiokve-diavase-o-voyleytis-tis-nd-dimitris-stamatis)

 5. Ούτος ήλθεν εις αμαρτίαν ίνα αμαρτήσει περί του φωτός

  Που το παράξενο;;;
  Μασόνοι είναι στην «επισκοπή» και αυτό είναι αρκετά ανώμαλο ώστε να επιλεχθεί για να βγει από τα στόματά τους.
  Θα είχε πολύ ενδιαφέρον όμως να δούμε τι μετέφρασε ο μεταφραστής για τους κωφάλαλους.

 6. Λάθος ή ηθελημένη παραποίηση;
  Και τα δύο «λάθη» , πάντως, δίνουν ένα παραπλήσιο αντίχριστο νόημα.

 7. Όταν ιερέας την ώρα της θείας λειτουργίας κάνει τέτοια λάθη (πράγμα όχι σπάνιο, δυστυχώς), αυτό σημαίνει ότι ο νους του δεν είναι συγκεντρωμένος στο κείμενο του Ευαγγελίου. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους ιερείς που τον ακούν, γι’ αυτό και δεν τον διορθώνουν.
  Και να σκεφτεί κανείς ότι ο διάκονος και οι ιερείς και ο μητροπολίτης οφείλουν τουλάχιστον να έχουν διαβάσει το ευαγγέλιο της ημέρας από την προηγουμένη, προετοιμαζόμενοι να λειτουργήσουν.
  Το ίδιο ισχύει και για τους πιστούς βέβαια.
  Τί να πεις λοιπόν; Μόνο δύο λέξεις: καιρός μετανοίας.
  Για όλους μας.

 8. Τα διάβασα όλα. Και παρακολούθησα από την τηλεόραση 📺 πολλές φορές λειτουργίες από κει και τον έχω δει αυτόν το διακο. Αναγκαστικα διότι με την υπεργυρη μάνα μου και του εγκλεισμού μόνο αυτήν την επιλογή είχαμε. Λοιπόν, για να βρεθεί αυτός ο διάκος εκεί είχε τεράστιο «μέσον» στη Εκκλησία. Και δεν απορησουμε μέχρι πού θα φτάσει. Εκεί μετράς ένα σωρό παπάδες και ψάλτες που όλοι αμείβονται. Αυτά τα λάθη θέλω να πιστεύω ότι δεν έγιναν «επί σκοπω» αλλά από αδιαφορία, άγνοια και αμορφωσιά. Το θέμα είναι ποιος θα επιληφθεί μετά το σάλο που δημιουργήθηκε και αν θα δούμε να «του τραβήξει κανείς το αυτί».. Πολύ φοβάμαι πως δεν θα γίνει τίποτα..είμαι από την Καβάλα και έχω δει πολλές φορές παπά παρουσία του δεσπότη να μην ξέρει να διαβάσει κι όμως δεν έγινε απολύτως τίποτα.

 9. O διάκονος διάβαζε από στήθους δηλ. απέξω ; δύσκολο να το πιστέψει κανείς . Από βιβλίο Ευαγγελίων διάβαζε. Εκεί πρέπει να είναι το σφάλμα , εσκεμμένο ή μη, εκεί πρέπει να αναζητηθεί η αλλοίωση του Λόγου και οι δράστες.

 10. Δὲν γίνονται τέτοια λάθη ! ἀπὸ μαρτυρήσει νὰ πεῖ ἁμαρτήσει ! ὄχι ! ἀντὶ μαρτυρία νὰ πεῖ ἁμαρτία !
  τὰ σαρδὰμ γίνονται μὲ λέξεις ποὺ ἔχουν ἴδιο ἀρχικὸ γράμμα ἢ ἴδια μουσικότητα ἤχου,χωρὶς νὰ ἀλλάζουν ἐντελῶς τὸ νόημα.Πεντακάθαρα τὰ εἶπε ! καὶ πρόσθεσε καὶ λέξη ! τὸ θεῖον Φῶς τὸ ἔκανε ἀνθρώπων φῶς ! Διαστρέβλωσις καθόλου ἀθῶα !! σύμφωνη μὲ τὸ βέβηλο πνεῦμα !

 11. Τέτοιο λάθος, και μάλιστα δύο φορές στην ανάγνωση του ίδιου ευαγγελίου, και σε τέτοιες δύσκολες εποχες, και τα σημεια των λαθών να επιφέρουν πνευματικη αλλοίωση περιεχομένου, καθιστά το γεγονός όχι και τόσο τυχαίο.

 12. Ανάλογα με τη θεολογική παιδεία του αρχιεπισκόπου και ο διάκος του. Εχει ποτέ ο Ιερώνυμος μιλήσει θεολογικά; Να θυμηθούμε την «υγεία υπέρτατο αγαθό»; Και σιγά μην έχει το διακάκι διαβάσει το Κατά Ιωάννην ολόκληρο. Εδώ προ ετών, για να κάνει αντιπολίτευση στον Χριστόδουλο, ο Ιερώνυμος, μητροπολίτης Θηβών, είχε πει για το ψευδεπίγραφο «ευαγγέλιο του Ιούδα» στα κανάλια «Η Εκκλησία δεν απορρίπτει τίποτα, όλα τα εξετάζει»….

  Αν ήταν αρχιεπίσκοπος ο Χριστόδουλος, ο συγκεκριμένος διάκος την άλλη μέρα θα είχε πάρει πόδι από τη μητρόπολη, ίσως και από την Αρχιεπισκοπή, και θα είχε καταλήξει σε καμία μητρόπολη Περιστερίου (καθότι η μητρόπολη Σύρου. άλλος κάλαθος αχρήστων, πέφτει λίγο μακριά…).

 13. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ο δαίμων φαίνεται να ειναι η απροσεξία και η ελλειπής μελέτη του αναγνώσματος.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s