Κοινὸν Πάσχα τὸ 2025 Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν;!

Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ προειδοποιοῦν ὅτι τὸ 2025 εἶναι ἔτος, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ ἐπιχειρηθῆ ἐπιτάχυνσις τῆς ἑνώσεως τῶν Ὀρθοδόξων μὲ τοὺς Παπικοὺς καὶ φαίνεται ὅτι διάφορα γεγονότα ἀρχίζουν καὶ ἐπιβεβαιώνουν αὐτὴν τὴν ἄποψιν. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «Πενταπόσταγμα» τῆς 13ης Μαρτίου 2021:

«Ὁ Καρδινάλιος τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν Προώθηση τῆς Χριστιανικῆς Ἑνότητας Κοὺρτ Κὸχ εἶπε ὅτι στὸν Πάπα Φραγκίσκο ἄρεσε ἡ πρόταση τοῦ Μόνιμου Ἀντιπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ), Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ Ἰὼβ γιὰ τὴ μεταρρύθμιση τοῦ ὀρθόδοξου ἡμερολογίου γιὰ ἕνα κοινὸ ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα μὲ τοὺς Καθολικοὺς ἕως τὸ 2025, ἀναφέρει τὸ ἱστολόγιο Katholisch.de.

Ὁ Ἱεράρχης τοῦ Φαναρίου φέρεται νὰ εἶπε: “Αὐτὴ εἶναι μία καλὴ εὐκαιρία νὰ ὑπενθυμίσουμε στοὺς Χριστιανοὺς τὴν ἀνάγκη γιὰ μεταρρύθμιση τοῦ ἡμερολογίου” . Ὁ Καρδινάλιος Κόχ, μὲ τὴ σειρά του, σημείωσε ὅτι ἂν καὶ δὲν θὰ εἶναι εὔκολο νὰ ὁρίσουμε μία κοινὴ ἡμερομηνία γιὰ τὸ Πάσχα, ἀξίζει ἡ προσπάθεια. Ὑπενθυμίζεται πὼς ὁ ἴδιος Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης φέρεται νὰ ἔχει δηλώσει πὼς οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν ἔχουν κανένα πρόβλημα νὰ ἀναγνωρίσουν τὸ πρωτεῖο τῆς Ρώμης.

Στὸ μεταξὺ ὁ Πάπας Φραγκίσκος καὶ ὁ Καρδινάλιος Κὸχ ἐλπίζουν ὅτι θὰ ὑπάρξει πλήρης κοινωνία καὶ «ὁρατὴ ἑνότητα» μεταξὺ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου!

Στὶς 12 Μαρτίου, ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἔστειλε ἕνα συγχαρητήριο μήνυμα στὸν νέο Μητροπολίτη Ἰταλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στὸ ὁποῖο ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα ὅτι τὸ Βατικανὸ καὶ τὸ Φανάρι θὰ ἔρθουν σὲ “πλήρη ἑνότητα “, ἀναφέρει ὁ ἐπίσημος ἱστότοπος τοῦ Βατικανοῦ.

Ὁ Πάπας πιστεύει ὅτι οἱ Καθολικοὶ καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι θὰ μποροῦν νὰ μεταμορφώσουν, «μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ τὴν κοινωνία ποὺ μᾶς ἑνώνει ἤδη σὲ μία πλήρη ὁρατὴ ἑνότητα».

Ἐπιπλέον, ὁ Καρδινάλιος Kurt Koch ὑπενθύμισε στὸν ἱεράρχη τοῦ Φαναρίου “τὴ σημασία τῶν κοινῶν προσπαθειῶν γιὰ τὴν κήρυξη τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τὴν ἐκπαίδευση νέων γενεῶν καὶ τὴν ἐξυπηρέτηση ἐκείνων ποὺ ἔχουν τὴ μεγαλύτερη ἀνάγκη”. Σύμφωνα μὲ τὸν καρδινάλιο, “αὐτὴ ἡ ἀδελφικὴ συνεργασία ἔχει σχεδιαστεῖ, γιὰ νὰ συμβάλλει ἰδιαίτερα καὶ πιὸ ἀποτελεσματικὰ στὴν πλήρη ἀποκατάσταση τῆς κοινωνίας μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν μας.”. Ὁ νέος Μητροπολίτης Ἰταλίας Πολύκαρπος ἀντικατέστησε τὸν κοιμηθέντα τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2020 Γεννάδιο.

Κι ἐνῷ αὐτὰ συμβαίνουν μεταξὺ Βατικανοῦ καὶ Φαναρίου, ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐπίσης ὑποστηρίζει τὴν ἰδέα τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα ταυτόχρονα γιὰ ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς ὑπὸ μία βασικὴ προϋπόθεση ὅμως.

“Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα ταυτόχρονα γιὰ τοὺς Χριστιανούς, συμπεριλαμβανομένων τῶν Καθολικῶν καὶ τῶν Ὀρθόδοξων, εἶναι μία εὐλογία γιὰ τὸν Χριστιανισμό, αὐτὴ ἡ ἰδέα μπορεῖ νὰ ὑλοποιηθεῖ ἀκολουθώντας τὶς ἀποφάσεις τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου στὴ Νίκαια” ἀνέφερε ὁ Ἱερομόναχος Στέφανος Ἰγκοῦμνοφ, Γραμματέας τοῦ ΤΕΕΣ ἐπὶ τῶν Διαχριστιανικῶν Ὑποθέσεων.».

Ορθόδοξος Τύπος

1 thought on “Κοινὸν Πάσχα τὸ 2025 Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν;!

 1. Συγγνώμη πάλι συγγνώμη από όσους δεν ξέρουν Αγγλικά αλλά δεν έχω το χάρισμα καλής και γρήγορης μετάφρασης…
  Όσοι μπορείτε πάρτε μια πρόγευση για το τι έρχεται (και το γιατί έρχεται)…. Αν φυσικά επιτρέψει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός… Προσεύχομαι να μας λυπηθεί και να μας απαλλάξει από το πικρό ποτήριο να το ζήσουμε…

  (α) Παπική παρασυναγωγή και ομοφυλοφιλία (και ολίγο από έκτρωση):
  https://www.lifesitenews.com/blogs/pope-francis-calls-for-homosexual-civil-unions-bashes-trump-in-new-film
  https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-tells-parents-who-affirm-their-children-as-lgbt-god-loves-your-children-as-they-are

  https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-praises-nun-for-opening-trans-home-for-men-claiming-to-be-women-calls-them-girls
  https://www.lifesitenews.com/news/fr-james-martin-pope-francis-supports-lgbt-wants-to-move-on-from-abortion

  https://www.lifesitenews.com/news/german-bishop-church-disrespects-same-sex-attracted-catholics-by-asking-them-to-live-chastely
  https://www.catholicworldreport.com/2021/02/23/german-catholic-bishops-call-for-change-to-catechism-on-homosexuality/ (https://www.catholicnewsagency.com/news/german-catholic-bishops-call-for-change-to-catechism-on-homosexuality-84953)
  https://www.americamagazine.org/faith/2021/03/22/germany-theologians-same-sex-unions-blessing-vatican-240293
  https://www.newwaysministry.org/2020/02/08/at-german-synodal-assembly-non-binary-catholic-speaks-while-bishops-seek-change-on-lgbtq-teachings/
  https://www.ncronline.org/news/world/germanys-synodal-assembly-draws-praise-criticism-participants
  https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/02/how-catholics-around-the-world-see-same-sex-marriage-homosexuality/

  (β) Παπική παρασυναγωγή και Νέα Τάξη:
  https://www.lifesitenews.com/news/pope-calls-for-new-world-order-says-wasting-covid-crisis-would-be-worse-than-pandemic
  https://www.lifesitenews.com/blogs/francis-calls-on-everyone-to-take-covid-vaccine-it-must-be-done

  https://www.lifesitenews.com/news/pope-grants-special-indulgences-to-catholics-affected-by-coronavirus-allows-general-absolution
  https://www.catholicnewsagency.com/news/catholics-and-protestants-in-germany-announce-intercommunion-move-despite-vatican-objections
  https://www.catholicworldreport.com/2021/02/26/head-of-german-catholic-bishops-i-do-not-deny-communion-to-a-protestant-who-asks-for-it/
  https://www.lifesitenews.com/news/pope-joins-with-global-companies-to-promote-capitalism-in-line-with-uns-pro-abortion-goals
  https://www.youtube.com/watch?v=KHuwaKrHuR0 (από https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-in-ted-talk-we-only-have-a-few-years-to-fix-climate-change)
  https://www.lifesitenews.com/news/pope-tells-chinese-catholics-to-be-good-citizens-as-persecution-intensifies
  https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-opens-up-formerly-male-liturgical-roles-to-women
  https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-appoints-woman-to-prominent-position-in-synod-of-bishops

  (γ) Και τέλος ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Ιούδας Ισκαριώτης (το γέννημα των εχιδνών):
  https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-i-dont-know-if-judas-is-in-hell-jesus-called-him-friend

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s