Κάτω τὰ χέρια ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Πτολεμαϊδος καὶ τοὺς διαβιούντας ἐν αὐτῇ μοναχούς!

Πάλιν Ηρωδιάς μαίνεται, πάλιν ταράττεται, πάλιν ζητεῖ τὴν ἁρπαγὴν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου!

Ταῦτα γράφομεν μὲ ἀφορμὴ τὴν τηλεφωνικὴν ἐπικοινωνίαν τοῦ πρωτοσυγκέλου π. Νικηφόρου πού μού ἀνήγγειλε τὴν ἀπρόκλητον καὶ παράνομον ἀπόφασιν τοῦ δεσπότου Φλωρίνης Θεοκλήτου «νὰ λειτουργεῖται ἡ Ἱερὰ Μονὴ καὶ νὰ μὴν μένει ἀλειτούργητος, λόγω τῆς ἀσθενείας τοῦ ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου».  Ἀλήθεια, τόσα χωριὰ τῆς μητροπόλεως μένουν, ἐπὶ μακρόν, ἀλειτούργητα, μὴ ἔχοντα παπά, καὶ τὸ μάτι τῶν κρατούντων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἶναι μόνον εἰς τὴν ἡμετέραν Ἱερὰν Μονήν;

    Ποῖος ὁ ἀπαιτῶν ταῦτα;

Αὐτὸς ὁ ὁποῖος, πρὸ τριῶν ἐτῶν, εἰς τὸν Ναὸν τοῦ πλησιοχωρίου Ἀναρράχης κατὰ  τὴν ὥραν τοῦ κηρύγματος εἰς τὸ ἐκκλησίασμα ἀπαγόρευσε  τὸν πιστὸν λαὸν νὰ ἐπισκέπτεται καὶ νὰ λειτουργεῖται εἰς τὴν Ἱεράν μας Μονήν, λόγω Ἀποτειχίσεως τῶν μοναχῶν, ψευδόμενος ἐνώπιόν τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου, ἀφοῦ ἡ Ἱερὰ Μονὴ οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ λειτουργεῖται ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς Ἀποτειχίσεως!

Βρῆκε λοιπὸν τὴν εὐκαιρία «ὁ καλὸς ποιμήν», δηλαδή, ὁ μισθωτὸς ποιμήν, νὰ διώξει τὴν Ἱερὰν Μονὴν ἐκμεταλλευόμενος τὴν μακροχρόνιον ἀσθένειάν μου καὶ τὴν δίμηνον νοσηλεία τοῦ π. Ἰγνατίου! Ὁ πατριός, ὑποκρινόμενος «ἀγάπη» πρὸς τὸν λαὸ ἐπιχείρησε μὲ πονηρὸ σκοπὸ νὰ στείλει τὸν Πρωτοσύγκελό του νὰ λειτουργεῖ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν!

Ἀκούοντας ταῦτα ἀρνήθηκα νὰ ὑπακούσω καὶ τοὺς διαμήνυσα ὅτι ἡ ἐνέργειά τους αὐτὴ εἶναι δόλια καὶ θὰ ἐξεγείρει τὸν πιστὸν λαὸν ποὺ τιμάει τὰ μέγιστα τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Ἐπὶ πλέον θὰ ξεσηκώσει τὸν λαὸν τῆς Πτολεμαΐδος πού ὑποστηρίζει τὴν Ἱερὰ Μονήν, ἐναντίον τοῦ δεσπότου καὶ τῶν ἐντεταλμένων ἐκτελεστικῶν ὀργάνων του καὶ τοὺς προειδοποίησα  ὅτι, ἐὰν ἀποτολμήσουν καὶ συνεχίσουν τὶς παράνομες ἐνέργειες καὶ τὴν ὕπουλην δίωξην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου, θὰ ἐκπλαγοῦν ἀπὸ τὴν δικαίαν ὀργὴν τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς Πτολεμαΐδος, ὁ ὁποῖος ἀπέδειξε ἐμπράκτως ὅτι ἀγαπᾶ, σέβεται καὶ ὑποστηρίζει τὸν δίκαιο ἀγώνα ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τῶν μοναχῶν αὐτῆς.     

Ἀλλά, διὰ νὰ μὴν θεωρηθεῖ ὅτι ἀρνούμεθα βοήθειαν, ἐγκρίνουμε τὴν ἀπόφασιν τοῦ δεσπότου, ἐὰν καὶ ἐφόσον ἀποκηρύξει τὴν ψευδοσύνοδον τῆς Κρήτης καὶ διακόψει τὴν μνημόνευσιν τοῦ ὀνόματος τοῦ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου κατὰ τὰς ἱερᾶς Ἀκολουθίας, ὡς «ὀρθοτομοῦντος».

Ταῦτα γράφοντες καὶ ὑπογράφοντες πρὸς ἐνημέρωσιν καὶ ὑπόμνησιν τοῦ δεσπότη, ἴνα μὴ ἀπατᾶται τόσο ὁ ἴδιος, ὅσο καὶ οἱ κρυπτόμενοι καὶ ὑπαγορεύοντες ἀήθεις ἐνεργείας εἰς αὐτόν, ὅτι δύναται νὰ ἐπιβάλλει ἄνευ κόστους τὴν δεσποτική του δύναμιν «ἴνα μὴ τὰ ἔσχατα ἔσονται χείρονα τῶν πρώτων».

Ἡ ἀλόγιστη δεσποτικὴ αὐτὴ ἀπόφαση θὰ σκανδαλίσει καὶ θὰ προκαλέσει τὴν ὀργὴν ὄχι μόνον τοῦ τοπικοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ Πανελληνίου πληρώματος, ἐν μέσῳ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς!

Ὁ «σεβασμὸς» τοῦ δεσπότη Θεοκλήτου φάνηκε ἐν μέσῳ αὐτῆς τῆς Ἱερᾶς κατανυκτικῆς Περιόδου, ἀποκαλύπτοντας πόσο σέβεται τὰ τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ  ΚΑΡΑΒΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

Υ.Γ.  Παρακαλῶ ὅλους τούς πιστοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἀνὰ τὴν Οἰκουμένη, ποὺ ἀγαποῦν τὴν Ἱερὰν Μονὴν μας  καὶ τὸν μοναχισμὸ, νὰ ἀποστείλουν τὸ ἑξῆς ἠλεκτρονικὸ μήνυμα:

«Πρὸς τὸν Μητροπολίτην Φλωρίνης Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας Θεόκλητον, Φλώρινα.

Κάτω τὰ χέρια ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ τοὺς διαβιούντας ἐν αὐτῇ μοναχούς!»

 =========================

    ΣΧΟΛΙΟ:

    Η ενέργεια αυτή του δεσπότη Θεόκλητου  Πασσαλή της Φλώρινας είναι άνανδρη  και αποτελεί ὄνειδος τόσο για τον ίδιον, όσο και για το τον π. Νικηφόρο Μανάδη που μηχανεύονται τέτοιες ενέργειες.

   Ποιος υποκινεί και πατρονάρει τις μεθοδεύσεις αυτές, για να καταλάβουν το  Μοναστήρι; Τίποτα δεν μένει κρυφό, όλα θα δούν το φώς της Δημοσιότητας!

    Ο πιστός λαός του Θεού είναι ο φύλακας της Ιεράς Μονής και δεν θα επιτρέψει την παράνομη και αντικανονική κατάληψη της από τους Οικουμενιστές.

   Ο εμπνευστής της βλάσφημης αφίσας – ἐξώφυλλο του περιοδικού της Μητροπόλεως  π. Νικηφόρος Μανάδης με εμβολιαστή του Κορονωϊού “αγιο” ιππέα  για να διαφημίσει τα εμβόλια, δεν συνετίζεται;;; 

    Οι φήμες τον εφέρναν ως επίδοξο μνηστήρα  του Θρόνου της Φλώρινας   και κάνει τα πάντα για να αρέσει στο σύστημα. 

     Ξεχνούν ότι τέτοιες άκριτες προκλητικές ενέργεις επιβουλής  τους έχουν εκθέσει στο Πανελλήνιο;;; 

             π. Χριστοφόρος 

      ΣΧΟΛΙΟ

   Είναι πασίδηλο ότι ο δεσπότης Φλώρινας Θεόκλητος με τους αυλικούς του επιχειρεί να ανοίξει «Κερκόπορτα» στη Μονή εκμεταλλευόμενος την εμπερίστατη κατάσταση, λόγω  της   προσκαίρου ασθενείας του π. Ιγνατίου και να την καταλάβει.

    Προσποιούμενος  κακόβουλα, εν μέσω γενικού αποκλεισμού λόγω κορωνοιού, ότι ενδιαφέρονται για την λειτουργία της Μονής. Υπενθυμίζουμε ότι έχει  παύσει την μισθοδοσία του π. Ιγνατίου  και συνθλίβει οικονομικά την Μονή μπλοκάροντας τον τραπεζικό λογαριασμό της.

   Ο δεσπότης Θεόκλητος, πειθήνιος στα κελεύσματα της Νέας Τάξεως Πραγμάτων και του Οικουμενισμού, έκλεισε τις Εκκλησίες στον κόσμο και κλείσθηκε και  ο ίδιος στο επισκοπείο, συντασσόμενος με το κυβερνητικό  σύνθημα  «μένουμε σπίτι –μένουμε ασφαλείς», λόγω καρονωϊού, ωσάν η λειτουργία των Ιερών Ναών να αποτελούσε εστία μολυσμού.

     Επομένως, προς τι κόπτεται να ανοίξει και να λειτουργήσει  την Ι. Μονή, όταν υπάρχει γενικός αποκλεισμός εκκλησιασμού των πιστών, που ο ίδιος αποδέχθηκε να επιβληθεί; Η μάσκα του κ. Θεοκλήτου πέφτει και αποκαλύπτεται το πραγματικό πρόσωπο και οι δόλιες προθέσεις του.

   Οι Πονηρές αυτές ενέργειες δεν διαλανθάνουν της προσοχής των πιστών. Δεν είναι τυχαίο ότι εις το Πανελλήνιο, αλλά και στο εξωτερικό οι συνειδητοί πιστοί έχουν εστιάσει την προσοχή των επι των ομολογητών πατέρων και της Μονής. Η αυθόρμητη αγάπη των, περιθριγκώνει και περιφρουρεί, με τη βοήθεια της Αγίας Παρασκευής,  την Μονή  και θα αποτρέψει κάθε εξωτερική επιβολή.

  Ο ηγούμενος  της Ι. Μονής Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου Γέροντας π. Μάξιμος Καραβάς, σοφός και εδραίος ομολογητής δεν πτοείται από το γήρας του, την αδυναμία  του σώματος και  από τις δεσποτικές  επιδρομές του πρώην  συνοδοιπόρο του και νυν δεσπότη Θεοκλήτου. Αντικρούει γενναία τις προσβολές μένει πιστός, απτόητος  στην ομολογιακή διδασκαλία του μακαριστού π. Αυγουστίνου Καντιώτη. Λαμβάνει δύναμη και φωτισμό εξ Υψους. Για τον γέροντα π. Μάξιμο ισχύει το ευαγγελικό « Η γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» και από Μάξιμος αναδεικνύεται ΜΕΓΙΣΤΟΣ.

   π. Θεόκλητε, και οι περί εσού  Νικηφόρε κ.λ. σκεφθείτε, ότι προς Δυσμάς πορευόμαστε και οι Ανατολές της ζωής μας  μεμέτρηνται.  Θεόκλητε, Νικηφόρε Μανάδη, κ.λ.  Ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης θα ενεργούσε όπως εσείς;  

   Συμπαρατασσόμαστε  μετ΄ άλλων  προ των πυλών της Ι. Μονής, αποκρούοντες κάθε ξένη επιβουλή.

        π.  Νικόδημος

        μετά της συνοδείας

Ο π. Νικηφόρος Μαναδης μασκοφόρος και η βλάσφημη εμπνευσή του

Αγώνας Αγωνιζομένων Ορθοδόξων Χριστιανών

1 thought on “Κάτω τὰ χέρια ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Πτολεμαϊδος καὶ τοὺς διαβιούντας ἐν αὐτῇ μοναχούς!

  1. Λυπάμαι που δείχνουν να μην καταλαβαίνουν τίποτα ο Μητροπολίτης Φλωρίνης κ.Θεόκλητος κι ο Πρωτοσύγκελος π.Νικηφόρος! Αφήστε σας παρακαλώ κι ένα μοναστήρι ορθόδοξο όπως είναι της Αγίας Παρασκευής! Θέλετε κι αυτό να το μαγαρίσετε; Όπως κάνατε στον Άγιο Στέφανο Πτολεμαιδας με τη μνημόνευση του ψευδομητροπολίτη Επιφάνιου στην Ουκρανία και το χειρότερο το μιαρό συλλείτουργο με ψευδοεπίσκοπο της Ψευδοεκκλησίας της Ουκρανίας στον Άγιο Μηνά στο χωριό Εμπόριο της Εορδαίας; Έχετε το θράσος να συνεχίζετε να μας προκαλείτε ως μέλη της Μητροπόλεως Φλωρίνης;Διότι μόνο ως θράσος μπορώ να το εκλάβω και να με συγχωρείτε για τη δύναμη της λέξεως! Τα μοναστήρια ανήκουν στον ορθόδοξο λαό και ναι, είναι υπεύθυνος ο εκάστοτε Μητροπολίτης! Αρκεί ένα πράγμα! Ο Μητροπολίτης να είναι ορθόδοξος! Όχι μόνο στον τύπο μα προπαντώς στην ουσία. Ειδάλλως οι κανόνες της Εκκλησίας, επιτρέπουν και ορθώς την ιεροκανονική διακοπή της μνημονεύσεως του ονόματός του. Κάτι που έχει πράξει ορθά και το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής. Τι δεν καταλαβαίνετε κι επιμένετε να προκαλείτε; Αναγνωρίστε σας παρακαλώ τα τεράστια σφάλματά σας(αποδοχή ψευδοσυνόδου Κρήτης,αναγνώριση ψευδοεκκλησίας στην Ουκρανία(νέα Φερράρα-Φλωρεντία έχει πραγματοποιηθεί ουσιαστικά), κλπ.(δε θέλω να συνεχίσω)) και μετανοήστε έμπρακτα! Αυτό θέλουμε να δούμε όλοι μας.Όχι προκλήσεις χωρίς νόημα!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s