Μπροστά στη Φάτνη της Βηθλεέμ.

pothosmetanoias

Σήμερα τα Χριστούγεννα!

Σε υμνούμεν
Σε ευλογούμεν
Σοι ευχαριστούμεν
Κύριε
και δεόμεθά σου, ο Θεός ημών! 

Σε ευχαριστούμε,
που έγινες Άνθρωπος για να
μας ενώσεις με τον Θεό
Πατέρα μας εν Πνεύματι Αγίω!  

Σε ευχαριστούμε
που δεν μας αφήνεις στην
Αμετανοησία και την Αμαρτία
μας και μας προσφέρεις με την
Γέννηση,
την Διδασκαλία των Αγίων
Εντολών σου την Σταύρωση
και την Ανάσταση Σου,
μας προσφέρεις,
τη Μετάνοια και την Άφεση
Αμαρτιών.  

Σε ευχαριστούμε
Διότι με την Ανάληψη Σου την
εκ Δεξιών Καθέδρα και την
Πεντηκοστή μας προσφέρεις
δια των Αγίων Αποστόλων
την Ορθόδοξη Εκκλησία και τα
Μυστήρια της που μας ενώνουν
μαζί σου!  

Σε ευχαριστούμε
που δέχτηκες το Δώρο της
Μετανοίας των
Δικαίων Πατέρων
μας της Παλαιάς Διαθήκης
προς Εσένα
την Υπεραγία Θεοτόκο
που σε γεννά σήμερα στην
ταπεινή Φάτνη της Βηθλεέμ!  

Σε ευχαριστούμε που με την
Εξομολόγηση τη Θεία
Λειτουργία και την Θεία
Κοινωνία:
Τρώμε το Σώμα και το Αίμα Σου
και γινόμαστε μαζί σου Ένα και
γευόμαστε λόγω της Ένωσης
μας μαζί σου την Αιώνια Ζωή
της Βασιλείας των Ουρανών
που είναι η Ζωή του Πατρός και
του Υιού  και του Αγίου
Πνεύματος!  

Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού
Χριστέ, Βασιλέα των
Ουρανών που γεννιέσαι για μας
σήμερα στην Βηθλεέμ!  

Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού Χριστέ!  

Ανδρέας Χριστοφόρου

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s