Δέν θέλουν μόνο νά φιμώσουν τά πρόσωπα, ἀλλά καί νά τά ἐξαφανίσουν! (καί βίντεο)

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Γιά τούς πολιτικούς ἡγέτες μας δέν ἦταν ἀρκετή ἡ μάσκα-φίμωτρο πακέτο μέ τίς μέχρι τώρα… ἀντισυνταγματικές ἄρσεις ἐλευθεριῶν καί τούς νόμους-ἀνόμους συνοδευομένους με ἀπειλές, αὐτόφωρα, διώξεις, πρόστιμα, καταδίκες καί φυλακίσεις!

Διότι μετά τό «νά μή μιλᾶς» καί τό «νά μήν ἀναπνέεις», ἔρχεται φυσιολογικά τό «νά μήν ζεῖς» καί «νά μήν ὑπάρχεις»!

Μετά τήν μάσκα-φίμωτρο, ἡ μάσκα-κουκοῦλα!

Τί σατανικές συμπτώσεις!…

Ζήσαμε ἄλλη μία τέτοια «σύμπτωση» πάλι πρόσφατα μέ τίς περιβόητες κρατικές παραγγελίες τῶν «δωρεάν» (;) μασκῶν γιά ὅλους τούς Ἕλληνες μαθητές.

Τά μέτρα πού δόθηκαν ἀπό τό Κράτος στούς κατασκευαστές τους ἦταν κυριολεκτικά γιά κουκοῦλες!

Μόλις ἐπινόησαν οἱ «πεφωτισμένοι» Κρατικοί μας καί τήν μαξιλαροθήκη προσώπου!

Καί ὡς συνήθως οἱ «πεφωτισμένοι» ἡγέτες μας ἐσιώπησαν κραυγαλέως, τράβηξαν τήν οὐρά τους ἀνεύθυνα ἀπέξω κι ἄφησαν νά αἰωρεῖται στήν ἀτμόσφαιρα μομφή κατά τῶν κατασκευαστῶν τῶν μασκῶν, πώς τάχα αὐτοί ἔκαναν λάθος στίς διαστάσεις. Ἠθικότατον!…

Ἡ ἀλήθεια, ὅμως, εἶναι πώς οἱ κατασκευαστές ὡς ἐπαγγελματίες ράφτες καί μόνο διαβάζοντας τά ἐπιβεβλημένα μέτρα τῶν μασκῶν κατάλαβαν πώς τά πράγματα εἶναι περίεργα καί πώς ὑπάρχει σφᾶλμα στίς ὁδηγίες πού πῆραν ἄνωθεν.

Ἔτσι, πρίν προβοῦν σέ πλήρη παραγωγή καί γίνει φιάσκο (δέν τό γλιτώσαμε…), κατά τίς αὐστηρές μάλιστα κρατικές ἐντολές ἔραψαν πρῶτα δείγματα τά ὁποῖα καί ἔστειλαν στούς «εἰδικούς» γιά νά τά ἐγκρίνουν, ὥστε νά μήν ἔχουν καμία εὐθύνη γιά τό γελοῖο κι ἀπαράδεκτο ἀποτέλεσμα πού ὅλοι τελικά ἀπολαύσαμε ἄναυδοι.

Οἱ δε «εἰδικοί» πῆραν τά δείγματα τῶν τελικῶν μασκῶν κι ἐνῶ τά εἶδαν!!!, τούς φάνηκαν φυσιολογικά καί προέβησαν στό τελικό ok τῆς μαζικῆς παραγωγῆς!

Πόσα λεφτά θά κληθοῦμε ὡς λαός νά πληρώσουμε στούς κατασκευαστές γιά τίς «δωρεάν» μάσκες ἀπό τήν ἄδεια τσέπη μας πού πετάχτηκαν στον κάδο τῶν ἀπορριμάτων γιά σχεδόν 1.600.000 μάσκες;

Γιατί δέν παραιτοῦνται οἱ ὑπεύθυνοι πού ἀποδεικνύονται καί χονδροειδῶς ἄλαλοι τώρα;

Ποιός πιστεύει πραγματικά πώς ὅταν οἱ «εἰδικοί» εἶδαν τά δείγματα τῶν μασκῶν δέν κατάλαβαν τό λάθος ὥστε νά δώσουν ἐκ νέου τίς σωστές διαστάσεις;

Ὅταν οἱ «εἰδικοί» ἀποφάσιζαν τί διαστάσεις μασκῶν θά ἀναγράψουν στό ἔγγραφό τους πρός τούς κατασκευαστές, πιστεύει κανείς πώς δέν πῆραν κάποιο μέτρο νά μετρήσουν, ἕνα ὕφασμα νά τσεκάρουν ἤ ἤδη ἕτοιμες μάσκες τοῦ ἐμπορίου ὥστε νά εἶναι σίγουροι τί ἐντέλλονται;

Ἐξάλλου, ὑποτίθεται πώς τόσο οἱ ἴδιοι, ὅσο καί τά δικά τους παιδιά φορᾶνε μάσκες τηρῶντας τούς δικούς τους νόμους καί ἔχουν ἰδίαν πεῖρα! Ἔτσι δέν εἶναι;…

Ἄς μήν εἴμαστε ἀφελεῖς. Κάτι ὄζει ἐδῶ πέρα.

Ποιός ξέρει τί παιχνίδι παίζουν πάλι καί μέ αὐτό τό «τυχαῖο λάθος»!

Μήπως λοιπόν, πρόκειται γιά ἕνα ἀκόμη μαζικό ψυχολογικό τρύκ ἀπό τά πολλά στήν φαρέτρα τῶν νεοταξιτῶν εἰς βάρος τῶν ἤδη ἐπί μακρόν σπασμένων νεύρων τῆς κοινωνίας, ὥστε νά μᾶς ἀποδυναμώσουν ἔτι περισσότερο γιά νά ἐπιβάλλουν κι ἄλλα χειρότερα σενάρια πού ἔρχονται;

Ψυχολογικά τρύκ ἐμπαιγμοῦ τῆς νοημοσύνης καί ἀπαξίωσης τῶν ἀξιῶν εἶναι πολύ συχνά κι ἀγαπημένα στίς μεθόδους μαζικῆς χειραγώγησης ἀπό πλευρᾶς τῶν νεοταξιτῶν. Τά ἐφαρμόζουν μεθοδικά, συχνά καί σέ βάθος χρόνου, ὥστε νά διαβρώνουν τά ἤθη καί νά ἀμβλύνουν συστηματικά τίς ἀντιστάσεις τῶν λαῶν.

Νά ἕνα παράδειγμα. Παράλληλα μέ τίς μάσκες-κουκοῦλες, ἔστειλαν βιβλία σέ Δημοτικό τυλιγμένα μέ διαφημίσεις γιά προσθετική στήθους!

Ἰδού: https://www.youtube.com/watch?v=XmwlCOnSoNU&feature=emb_title

O tempora o mores!

Μήπως μᾶς βομβαρδίζουν μέ ὑποσυνείδητα μηνύματα μέσα καί ἀπό τέτοιες ἐνέργειες πλάγιας γελοιοποίησης τῆς κοινῆς λογικῆς, προκειμένου νά μᾶς ὁδηγήσουν στήν πλήρη ἀπελπισία καί παραίτηση ἀπό κάθε προσπάθεια διαφύλαξής της ὡς μάταια, γιατί θέλουν νά τήν ἐξαφανίσουν καί νά περνᾶνε εὔκολα τά παράλογα παγκόσμια σχέδιά τους εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητας;

Μήπως θέλουν νά μᾶς παραπλανήσουν γιά νά μήν κοιτᾶμε καί ἀλλοῦ ταυτόχρονα ὅλο αὐτό τό διάστημα, ἀλλά νά ἀπασχολούμαστε σχεδόν ἀποκλειστικά μέ τίς μάσκες, ὥστε νά περνᾶνε ἀπαρατήρητα κι ἄλλα σημαντικά τους σχέδια;

Αὐτή εἶναι ἡ μέθοδος τοῦ νεοταξικοῦ ἀντιπερισπασμοῦ!

Ἰδού τί εἶπαν οἱ κατασκευαστές τῶν νέων μασκῶν-κουκοῦλα:

 

Ὁ Ὑπουργός Ὑγείας κ. Κικίλιας δε στήν γνωστή ἐκπομπή τοῦ Εὐαγγελάτου, ὑποβάθμισε τό γεγονός τῶν μασκῶν-κουκοῦλα τόσο οἰκονομικά, ἐνῶ πρόκειται γιά τεράστια δαπάνη, ὅσο καί ἀνθρώπινα, ἐνῶ πρόκειται γιά τήν ὑγεία τῶν μαθητῶν γιά τήν ὁποία ὑποτίθεται κόπτονται οἱ κρατικοί καί οἱ «εἰδικοί» τους…

Ἀντιπαρῆλθε τό γεγονός ὡς ἀσήμαντο χωρίς νά τοποθετηθεῖ δημόσια καί ὑπεὐθυνα ὅπως ὄφειλε καί χωρίς νά κατονομάσει τούς ὑπαίτιους, σά νά πέταξε μία τσίμπλα ἀπό τό μάτι του.

Καί βέβαια, ὁ κ. Εὐαγγελάτος ἐσιώπησε χωρίς τίς κορῶνες πού ξέρει νά βγάζει στούς «ψεκασμένους συνωμοσιολόγους» πού δέν συμφωνοῦν μέ τό κατεστημένο πού ὑπηρετεῖ ἐπάξια καί οὔτε κούνησε τό δάχτυλό του γιά νά κάνει «ντά»… ὅπως συνηθίζει

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s