Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς (Ἡσ. 26,9)

Αρχιμ. Μάξιμος Καραβάς, μακαριστός Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης

Αρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβάς

Ὅλοι τόν ξέρουν στά βουνά τῆς βόρειας Ἑλλάδος,

Κοζάνη καί τά Γρεβενά καί πόλη τῆς Παλλάδος.

 

Μά καί στό ἐξωτερικό πολλοί τόν ἐνθυμοῦνται,

κι ἔβαλαν στή ζωή σκοπό σ’ ὅλα νά τόν μιμοῦνται!

 

Μά ἕνας πού ἔχει ὠφεληθεῖ περισσότερο ἀπ’ ὅλους,

αὐτός τόν ἀπαρνήθηκε κι ἀκολουθεῖ «διαβόλους»:

 

Τόν ἄθλιο Οἰκουμενισμό, τή Νέα Ἐποχή,

Σιωνισμό, Μασονισμό, τοῦ Πάπα τήν αὐλή.

 

Καί μήν ξεχνᾶς, ταλαίπωρε, στή Φλώρινα πού μένεις,

δέν τήν ἀνέδειξες ἐσύ· τή βρῆκες δοξασμένη.

 

Ξέρεις ποιός τήν ἐδόξασε, τή δόξασε ἐκεῖνος,

ὁ ἅγιος Ἐπίσκοπος ὁ μέγας Αὐγουστίνος!

 

Σ’ αὐτόν μαθήτευσες κι ἐσύ, πάνω ἀπ’ ἑξήντα χρόνια,

καί τώρα τόν ἐπρόδωσες μέ τόση καταφρόνια!

 

Ἀρνήθηκες στόν γίγαντα καί πᾶς στόν ἐπηρμένο,

Βοσπόρου τόν ἐπίσκοπο τόν τόσο πλανεμένο!

 

Καί κυνηγᾶς, ἀμείλικτα, αὐτούς πού τόν μιμοῦνται,

γιατί δέν συμφωνοῦν μ’ ἐσᾶς· γιά τοῦτο σᾶς ἀρνοῦνται.

 

Καί μήν ξεχνᾶς, ὤ δέσποτα, πώς τελευταία δίκη,

θά ’ναι τ ’ ἀδέκαστου Κριτῆ· φοβοῦ τήν καταδίκη!

 

Μ.Κ.

6/8/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s