Το Περιοδικό «Ο Σωτήρ» κάνει πάλι πλάτες στον πατρ. Βαρθολομαίο.

Τις θέσεις του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου για την μετάδοση της Θείας Κοινωνίας σχολίασε πρόσφατα το Ορθόδοξο Περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ», χαρακτηρίζοντάς τες «απαράδεκτες». Η οδηγία του Αμερικής Ελπιδοφόρου ήταν να μεταδίδεται η Θεία Κοινωνία με «διαφορετικό κουτάλι»! (όπως ονομάζει την αγία Λαβίδα) σε κάθε πιστό. Νωρίτερα με δηλώσεις του ο Ελπιδοφόρος Αμερικής είχε αφήσει σαφείς αιχμές για κίνδυνο μόλυνσης από τον καθιερωμένο τρόπο μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας!

Το πρόβλημα είναι ότι το Περιοδικό «Ο Σωτήρ», σχολιάζοντας τον Αμερικής Ελπιδοφόρο, κατάφερε με έναν εκπληκτικό τρόπο να χαϊδέψει τα αυτιά του πατριάρχη Βαρθολομαίου! (και της ΔΙΣ αλλά τι να πρωτοσχολιάσω)

Ο εκλεκτός του πατριάρχη Βαρθολομαίου Ελπιδοφόρος Αμερικής βρέθηκε ξαφνικά στο αντίπαλο στρατόπεδο, με τον πατρ. Βαρθολομαίο να τον ελέγχει! Έτσι «ανέγνωσε» τις τελευταίες εξελίξεις το Περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ», το οποίο επικαλέστηκε απόσπασμα από την επιστολή του πατρ. Βαρθολομαίου προς τις Εκκλησίες για να ελέγξει τον Αμερικής Ελπιδοφόρο! Έγραψε:

«Εἶναι δὲ σημαντικὸ ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης σὲ ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε στὶς 17 Μαΐου 2020 πρὸς τοὺς προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σχετικὰ μὲ τὸν καθιερωμένο τρόπο μεταδόσεως τῆς θείας Κοινωνίας τονίζει σαφέστατα: ‘Οὐδόλως προτιθέμεθα νὰ ἀποστῶμεν ἐκ τῶν κληροδοτηθέντων πᾶσιν ἡμῖν ὑπὸ τῶν μακαρίων Πατέρων ἡμῶν‘.» 

Στην επιστολή όμως του πατριάρχη Βαρθολομαίου δεν φαίνεται πουθενά ότι η φράση αυτή αναφέρεται στον καθιερωμένο τρόπο μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας.

«Ἐν τῷ πνεύματι καί ἐν τῷ φρονήματι τούτῳ, ἐπικοινωνοῦμεν μετά τῆς λίαν ἡμῖν ἀγαπητῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, προσεπιδηλοῦντες ἐνσυνειδήτως ὅτι οὐδόλως προτιθέμεθα νά ἀποστῶμεν ἐκ τῶν κληροδοτηθέντων πᾶσιν ἡμῖν ὑπό τῶν μακαρίων Πατέρων ἡμῶν.» 

Αντιθέτως, φαίνεται ότι η πρόταση αυτή τοποθετήθηκε σε αυτό το σημείο για να ρίξει στάχτη στα μάτια, διότι αμέσως μετά ο πατρ. Βαρθολομαίος ζητά τις σκέψεις και τους λογισμούς των προκαθημένων για την «ποιμαντικήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀμφισβητήσεων τοῦ καθιερωμένου τρόπου μεταδόσεως» με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει:

«Ἐνώπιον τῶν διαμορφουμένων συνθηκῶν, ἐπιθυμοῦμεν νά ἐνωτισθῶμεν τόν ἀδελφικόν Ὑμῶν λογισμόν καί τάς σκέψεις, ὥστε, ἀπό κοινοῦ νά πορευθῶμεν εἰς τήν ποιμαντικήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀμφισβητήσεων τοῦ καθιερωμένου τρόπου μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας.»

Στην δε αμέσως προηγούμενη παράγραφο ο πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφέρεται στην Θεία Ευχαριστία και όχι στον τρόπο μετάδοσης. Από που λοιπόν «φαντάστηκε» το περιοδικό «Ο Σωτήρ» ότι ο πατρ. Βαρθολομαίος δεν είναι διατεθειμένος να απομακρυνθεί ουδόλως από τον καθιερωμένο τρόπο μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας; Εάν ο πατρ. Βαρθολομαίος δεν ήταν έτοιμος να αλλάξει τον καθιερωμένο τρόπο μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας θα έγραφε το παρακάτω;

…ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας νά ὑπάρξῃ συντονισμός καί, κατά τό δυνατόν, ὁμοιομορφία μεταξύ τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὡς πρός τό καίριον θέμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τοῦ τρόπου μεταδόσεως αὐτῆς εἰς τούς πιστούς, ἀπέστειλε… 

Τους Πατέρες της Εκκλησίας από πότε τους ενδιέφερε αυτή καθεαυτή η ομοιομορφία; Η ομοιομορφία τους ενδιέφερε ή η Αλήθεια;

Μα είναι δυνατόν να μην βλέπουμε τι συμβαίνει; Ο πατρ. Βαρθολομαίος εφαρμόζοντας την γνωστή μέθοδο πρόβλημα-λύση άφησε πρώτα να ξεφύγει η κατάσταση στις Αρχιεπισκοπές που υπάγονται στο Φανάρι (αρχικά έδωσε εντολές να υπακούσουν πλήρως στις κυβερνήσεις και στις υγειονομικές αρχές) και μετά εμφανίστηκε ως από μηχανής θεός και ως «Μήτηρ» (Θεός φυλάξοι) για να αντιμετωπίσει την απρόσμενη! και δυσάρεστη! αυτή εξέλιξη, προτείνοντας «ομοιόμορφες λύσεις» για όλους !

Και έστειλε ο πατρ. Βαρθολομαίος επιστολή και στην Ελλαδική Εκκλησία να κάνει τι; Να εναρμονιστεί η Εκκλησία της Ελλάδος με την Γερμανία και την Αμερική; Σα δε ντρεπόμαστε λίγο. Για αυτήν την εμπρηστική, παράλογη, προσβλητική και εξωφρενική κίνηση «Ο Σωτήρ» έχει να πει κάτι; Όχι μόνο δεν έχει αλλά βλέπουμε πώς προσπαθεί να καλύψει τις κινήσεις του Βαρθολομαίου και να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου, βγάζοντάς τον υπεράνω κιόλας!!

Για όνομα του Θεού. Μαζευτείτε λίγο εκεί στο Περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ». Σας πήρανε χαμπάρι και οι πέτρες!

Επιπλέον. Πως είναι προτιθέμενος ο πατρ. Βαρθολομαίος να μην απομακρυνθεί ουδόλως «ἐκ τῶν κληροδοτηθέντων πᾶσιν ἡμῖν» την στιγμή που έστειλε επιστολές στους προκαθημένους για να ανοίξει συζήτηση μαζί τους; Ποιός κοροϊδεύει ποιόν; Και η συζήτηση είναι για μια κοινή (ομοιόμορφη!) γραμμή στον τρόπο αντιμετώπισης (τον οποίον ονομάζει «ποιμαντικήν ἀντιμετώπισιν» για να παίξει λίγο κρυφτούλι) των αμφισβητήσεων που δημιούργησαν οι νέες συνθήκες γύρω από την καθιερωμένη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας.

Σημειωτέον. Επειδή το ψέμα έχει πάντα κοντά ποδάρια, εκείνο το «δεν κινδυνεύει η πίστη κινδυνεύουν οι πιστοί» πήγε περίπατο. Τώρα ο πατρ. Βαρθολομαίος αναφέρεται στις διάφορες «αμφισβητήσεις». «Αμφισβητήσεις» όμως που; Στην Πίστη; Μα, θα μας πει, εγώ δεν αναφέρομαι σε αμφισβητήσεις γύρω από το Μυστήριο, γι’ αυτό άλλωστε θέλω και να τις συζητήσω με όλους τους προκαθημένους. Αναφέρομαι στις «ποιμαντικές παρενέργειες»! (θα βρει κάτι να πει όπως ήδη λέει) γύρω από τον τρόπο μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας. Συμφωνεί δηλαδή απόλυτα με τον «λαγό» του τον Ελπιδοφόρο Αμερικής. Έτσι θέλουν και οι δυό τους να χτυπήσουν την Θεία Κοινωνία, μέσα από τον τρόπο μετάδοσής Της. Άλλο αν το Περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ» (για λόγους που εκείνο γνωρίζει) προσπαθεί τώρα να καλύψει τον πατρ. Βαρθολομαίο αναγνωρίζοντας μόνο στον Ελπιδοφόρο κακές προθέσεις εις βάρος της Πίστεως ενώ στον Βαρθολομαίο βλέπει έναν μεγάλο ομολογητή!!

Εάν ο πατρ. Βαρθολομαίος (που θεωρεί τον εαυτό του και συντονιστή της παγκοσμίου Ορθοδοξίας!!) ήθελε να «τονίσει σαφέστατα» για τον τρόπο μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας, όπως γράφει το Περιοδικό «Ο Σωτήρ», ότι «Οὐδόλως προτιθέμεθα νὰ ἀποστῶμεν ἐκ τῶν κληροδοτηθέντων πᾶσιν ἡμῖν ὑπὸ τῶν μακαρίων Πατέρων ἡμῶν», τότε θα υπενθύμιζε σε όλους τους προκαθημένους τον αυτονόητο παραδοσιακό τρόπο μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας και θα ήλεγχε όσους περέκκλιναν από αυτόν. ΔΕΝ θα ζητούσε από τους προκαθημένους να ανοίξουν συζήτηση για «τήν ποιμαντικήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀμφισβητήσεωνἐνώπιον τῶν διαμορφουμένων συνθηκῶν».

Αντί να προβάλει τον καθιερωμένο τρόπο μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας, ο πατρ. Βαρθολομαίος δίνει βήμα στις αμφισβητήσεις του Αμερικής Ελπιδοφόρου (και του κάθε Ελπιδοφόρου) και τις επικαλείται για να ανοίξει συζήτηση με όλους τους προκαθημένους. Και το Περιοδικό «Ο Σωτήρ» μαλώνει τάχαμου τον Αμερικής Ελπιδοφόρο με την επιστολή του Βαρθολομαίου την στιγμή που ο ίδιος ο Βαρθολομαίος όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά αναβάθμισε (επαναλαμβάνω) την μεγίστη βλασφημία του Ελπιδοφόρου (και των άλλων) σε Πανορθόδοξο θέμα συζήτησης.

Θα’ θελα να ‘ξερα αν έχει μείνει στην Ελλάδα κανείς που να έχει διάθεση να υπηρετήσει την Αλήθεια και δεν έχει σκύψει το κεφάλι στον οικουμενιστή Αφθέντη του Βοσπόρου. Διάβαζα κάποτε για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο (πρέπει αυτός να ήταν αν θυμάμαι καλά), που προσπαθούσε να διδάξει τους μαθητές του να «μυρίζονται» τις αιρέσεις από μίλια μακριά και να είναι ανά πάσα στιγμή «ετοιμοπόλεμοι». Σήμερα έχουμε τις διάφορες Αδελφότητες που προσπαθούν να κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Να συντηρούν κούτσουρα και στραβάδια για να ευημερούν οι Αφθέντες. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που «Ο Σωτήρ» κάνει πλάτες στον πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Ντροπή κύριοι και κυρίες εκεί στο Περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ». Λίγη τσίπα μπροστά στους αναγνώστες σας τουλάχιστον καλή θα ήταν.


Φαίη

9 thoughts on “Το Περιοδικό «Ο Σωτήρ» κάνει πάλι πλάτες στον πατρ. Βαρθολομαίο.

 1. Καλημέρα Φαίη και καλή εβδομάδα.
  Τώρα να αναμένεις σωρεία σχολίων που θα καταφέρονται εναντίον σου, επειδή τόλμησες να θίξεις τα ιερά και τα όσια τών θρησκευτικών ομάδων- οργανώσεων….
  Εύστοχα, πριν από 40 χρόνια,ο άγιος Πορφύριος, χαρακτήρισε την στάση τους … πολεμούν την ορθοδοξία εν ονόματι της… ορθοδοξίας….

 2. Η ανάλυση του κειμένου ξεσκεπάζει την πονηριά τους αλλά και αποκαλύπτει το μέλλον στα εκκλησιαστικά πράγματα.
  Θα θίξουν την θεία κοινωνια,θα αλλάξουν τον τρόπο της και όσο και αν αυτός θα είναι ορθόδοξος η προσβολή του σωματος και του αίματος του Κυριου θα είναι γεγονός,αφού και μονο η αλλαγή του θα παραπεμπει στον οντως πρότερο κίνδυνο μόλυνσης.
  Βέβαια όλο αυτό εντάσσεται στο σόου να δείξουν τον Θεό νεκρό,με ανύπαρκτες ενέργειες επί γης-αφου αυτές δε υπαρχουν ούτε στο ναό Του,ο οποίος μολυνει,περισσότερο δε στο ίδιο το σώμα και αίμα Του-η πτώση των ταγών θα είναι τεράστια,θα βάλουν τον αντίχριστο με το υγειονομικό του στα “άδυτα των Αγίων”πλέον,πειραζοντας την θεία κοινωνια τους δίνουν δικαίωμα να κανοναρχουν οχι μόνο την εκκλησία όπως έγινε ως Τώρα,αλλα και τα μυστήρια,τα καταβαθα της πίστης δηλαδή,που απαγορεύεται και να τα αναφερει ο χριστιανός στους άπιστους.
  Λυσάνε να αποδείξουν ότι μόνο η φυσική τάξη ισχύει και ότι δεν υπάρχει κάτι ανώτερο της.

 3. Σωτηρ=Αστεριος Χατζηνικολαου [αδελφος του Νικολαου]. Νομιζω οτι αυτο τα λεει ολα…

  • Τώρα “σωθήκαμε”, ο αδερφός του επιστήμονα επισκόπου που ποτέ δεν συγκρούστηκε ούτε με τις αιρέσεις του πατριάρχη ούτε και με την επικρατούσα , δήθεν “επιστημονική”, την παρελθοντική σεναριογραφία της εξέλιξης των ειδών. Και αν ο επιστήμονας επίσκοπος δεν ήξερε τις εξελίξεις σε άλλους κλάδους, λόγω ποιμαντικών καθηκόντων και έμεινε πίσω, θα μπορούσε τουλάχιστον να υπηρετήσει τον κλάδο που κατέχει και να εκθέσει τα αδιέξοδα στην αστροφυσική και τις εξελίξεις των επιχειρημάτων και αμφιβολιών από την πλευρά των δημιουργιστών επιστημόνων. Θα μπορούσε να παρακολουθεί τα ευρήματα των αποστολών της ΝΑΣΑ που δείχνουν πολύ πρόσφατη πλανητική δημιουργία σε σχέση με το αναμενόμενο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσε να εκθέσει τις εναλλακτικές θεωρίες για την ποτέ πλήρως μετρήσιμη αμφίδρομα ταχύτητα του φωτός. Θα μπορούσε να αρθρογραφήσει για την αποτυχία της πρωταρχικής έκδοσης της θεωρίας της μεγάλης έκρηξης και το συνεχώς αναθεωρούμενο κοσμικό μοντέλο. Θα μπορούσε να οργανώσει ομάδα επιστημόνων εθελοντών. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα απαιτούσαν σύγκρουση με το κατεστημένο και θα υπήρχε το κόστος της δημόσιας απαξίωσης του σε σχέση με τις απολαβές, τιμές και φανφάρες, εις βάρος όμως της Αγ.Γραφής και της αλήθειας. Κάποια στιγμή φτάσαμε στο να ακούμε τον επιστημονικό ορθολογισμό στα θέματα πίστεως και υπέρβασης, επειδή οι “ειδικοί” το είπαν.

 4. Ακριβώς έτσι. Όλη η αλήθεια. Κάποια στιγμή και να θέλουν δεν θα μπορούν πια να κρυφτούν. Τα της Αμερικής, έρχονται σιγά σιγά και προς τα εδώ. Κι αν τώρα φαντάζει αδύνατο, σε λίγο θα υπάρξουν πολλοί Δεσποτάδες και Ιερείς που ΘΑ συνταχθούν με τους “ελπιδοφόρους”

 5. Οι αρμόδιοι του περιοδικού κάνουν τυφλή υπακοή και τα στραβά μάτια .Δηλαδή δεν βλέπουν ή μάλλον δε θέλουν να δουν τον κύριο υπεύθυνο του σκανδάλου για τους δικούς τους ωφελιμιστικούς λόγους.
  Για να καταλάβουμε κύριοι και κυρίες του περιοδικού,σας πείραξε που ένας επίσκοπος μόνος του,όπως λέτε, εισάγει νέες μεθόδους στη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας;Αν αποφασίσουν δηλαδή περισσότεροι όπως στο κολυμπάρι και το ουκρανικό εσείς θα το δεχτείτε;δε θα είναι τότε αδιανόητη και καταδικαστέα πράξη, όπως επίσης λέτε;
  Οι ερωτήσεις είναι ρητορικές γνωρίζουμε την απάντηση

  Ἡ Ὀρθόδοξη συνείδηση καταδικάζει ἀπόλυτα κάθε ἀλλαγὴ στὸν τρόπο μεταδόσεως τῆς θείας Κοινωνίας , αυτούς που την επιτρέπουν ενώ θα έπρεπε να ελέγξουν τους βλάσφημους αυστηρά αλλά και αυτούς που τους κάνουν πλάτες.

 6. Τὸ ἐὰν καὶ κατὰ πόσον ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος σέβεται τὰ κληροδοτηθέντα «… πᾶσιν ἡμῖν ὑπὸ τῶν μακαρίων Πατέρων ἡμῶν» ἀποδείχθηκε περίτρανα μέσα ἀπὸ τὴν βρίθουσα ἀπιστίας προτροπὴ τῆς Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως πρὸς τοὺς πιστοὺς «… νά μή ἀσπάζωνται, πρός τό παρόν, τάς ἱεράς εἰκόνας εἰς τούς ναούς καί τάς χεῖρας τῶν κληρικῶν, ἐκδηλοῦντες τόν σεβασμόν των δι᾿ ὑποκλίσεως». Ὅσο γιὰ τὸ Περιοδικὸ «Ὁ Σωτὴρ» καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τὰ ἡγετικὰ στελέχη τῆς φερωνύμου Ἀδελφότητος Θεολόγων, ἄς σκεφθοῦν ὅτι ἡ Ἀδελφότης τους δὲν ὀνομάζεται «Ὁ Ὀλετὴρ» καὶ ἄς ἐπιβεβαιώσουν μὲ τὶς πράξεις τους τὸ ὄνομα τῆς Ἀδελφότητος καὶ τὴν προσήλωσι στοὺς ἀρχικοὺς σκοποὺς γιὰ τοὺς ὁποίους αὐτὴ δημιουργήθηκε, οἱ ὁποῖοι πόρρω ἀπέχουν ἀπὸ τὴν ἄσκησι διπλωματίας, βάσει δυσόσμων συμφερόντων, ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας. Διότι δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ προσεγγίζουν κατὰ τοὺς τελευταίους μῆνες τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο θλιβερῶς ἕρποντες καὶ λείχοντες. Ἄς συνειδητοποιήσουν ὅτι κατασκανδαλίζουν καὶ πληγώνουν τὰ ἁπλὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῆς Ἀδελφότητος, προδίδοντας τὴν ἐμπιστοσύνη τους, καὶ μετανοοῦντες ἄς ἀνακρούσουν πρῦμναν, προτοῦ νὰ εἶναι πολὺ ἀργὰ γιὰ τὶς ψυχές τους καὶ γιὰ κάποιες ψυχὲς τὶς ὁποῖες ὁ Θεὸς τοὺς ἐνεπιστεύθη..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s