Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συμμετείχε σε σχηματισμό αλύσεως, που παραπέμπει σε τεκτονικό τέλεσμα.

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 30-04-2020

1. Τό διαδικτυακό δημοσίευμα

Στίς 25-02-2020 τό ἱστολόγιο https://www.pireaspiraeus.com/ ἀνήρτησε ἕνα κείμενο μέ τίτλο : «Ξεκινοῦν οἱ ἐργασίες στόν Ο.Λ.Π. (Ὀργανισμό Λιμένος Πειραιῶς) γιά τήν ἐπέκταση τοῦ σταθμοῦ κρουαζιέρας – Ἔγιναν σήμερα τά ἐγκαίνια»1.

Σύμφωνα μέ τήν ἀνάρτηση, τήν ἔναρξη τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἔργου χαιρέτησε στήν ἐκδήλωση, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὁ Ὑπουργός Ναυτιλίας καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς. Ἐπίσης, στήν μεγάλη ἀναπτυξιακή συμβολή τοῦ ἔργου ἀναφέρθηκε καί ὁ Περιφερειάρχης Ἀττικῆς, ἐνῶ τήν σημασία του γιά τήν τοπική οἰκονομία ἐπεσήμανε ὁ Δήμαρχος Πειραιῶς. Ἐπιπροσθέτως, ὁμίλησε καί ὁ κινέζος Πρόεδρος τοῦ Ο.Λ.Π.. Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Ὑπουργός Τουρισμοῦ, ἡ Πρέσβειρα τῆς Κίνας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης Πειραιῶς.

Τό περίεργον εἶναι ὅτι τῆς ἀναρτήσεως προτάσσεται μία φωτογραφία, τήν ὁποία παραθέτουμε στήν ἀρχή τοῦ κειμένου μας, στήν ὁποία φαίνεται ὅτι ὅλοι οἱ προαναφερόμενοι, πλήν τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς, σχηματίζουν τήν μασονική ἄλυσο. Στήν φωτογραφία, ἀπό τά ἀριστερά πρός τά δεξιά καθῶς βλέπει ὁ ἀναγνώστης, διακρίνονται οἱ : Δήμαρχος Πειραιῶς, Περιφερειάρχης Ἀττικῆς, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, Πρέσβειρα τῆς Κίνας, Ὑπουργός Ναυτιλίας καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς, Κινέζος Πρόεδρος τοῦ Ο.Λ.Π., Ὑπουργός Τουρισμοῦ καί Μητροπολίτης Πειραιῶς. Ὁ σχηματισμός τῆς μασονικῆς ἀλύσου ἀρχίζει ἀπό τόν Δήμαρχο Πειραιῶς καί καταλήγει στόν Ὑπουργό Τουρισμοῦ. Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι Μητροπολίτης Πειραιῶς, πού στέκεται μετά τόν Ὑπουργό Τουρισμοῦ, δέν συμμετέχει στήν μασονική ἄλυσο, ἀλλά ἔχει τά δυό του χέρια ἀκουμπισμένα πάνω στό ἀρχιερατικό του μπαστούνι. Ἡ ἀνάρτηση ἐμπλουτίζεται καί ἀπό ἕνα τρίλεπτο βίντεο ἀνεβασμένο στό youtube2. Ἀπό τό 2:47 μέχρι τό 2:50 βλέπουμε τόν σχηματισμό τῆς ἀλύσου καί ταυτόχρονα βλέπουμε καί ἀκοῦμε τόν Μητροπολίτη Πειραιῶς, περιχαρή καί χαμογελαστό, νά λέγει «Ὡραῖα»!

2. Ἡ μασονική ἄλυσος

Ἡ μασονική ἄλυσος εἶναι καθαρά μασονικό – τεκτονικό τέλεσμα. Ἡ ἄλυσος περιλαμβάνεται στό ἐπίσημο τελετουργικό τυπικό τῆς μασονίας.

Μασονικές φωτογραφίες τοῦ ἐπίσημου αὐτοῦ τελετουργικοῦ μασονικοῦ τυπικοῦ δημοσιεύονται στήν Ἐπετηρίδα τῆς Στοᾶς «Ἀκρόπολις» τοῦ ἔτους 1979, μέ τίτλο : «Χρυσοῦν Ἰωβηλαῖον˙ 1929-1979», ἔκδοση Σεπτῆς Στοᾶς «Ἀκρόπολις», ὑπ’ἀρ. 84, ἐν Ἀνατολῇ Ἀθηνῶν 1979, καί ἀλλοῦ. Ὑπάρχει ἐπίσης καί ἄρθρο περί τῆς μασονικῆς ἀλύσεως μέ τίτλο : «Ἡ ἄλυσος», στό περιοδικό «Κόρυμβος», τοῦ ἔτους 2015, τεῦχος 18, σελίδες 115-127, ἔκδοση Μεγάλης Μεικτῆς Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος. Ἐκεῖ ὑπάρχουν καί σχετικά σχεδιάσματα τῆς ἀλύσεως. Ἐπίσης, στό περιοδικό «Κόρυμβος» τοῦ ἔτους 2013, τεῦχος 16, ἔκδοση Μεγάλης Μεικτῆς Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος, σελίδες 140 κ. ἐξ., δημοσιεύεται ἄρθρο μέ τίτλο : «Ἡ μεγάλη ἄλυσος», μέ σχετικά σχεδιάσματά της. Εἰδικότερα, ἡ σχετική τελετή ἀναφέρεται στό ἐπίσημο λειτουργικό τυπικό τῆς μασονίας. Τό τυπικό αὐτό ἔχει τίτλο : «Τυπικόν τοῦ βαθμοῦ τοῦ μαθητοῦ», ἔκδοση Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδας, 2012.

Στή συνέχεια, παραθέτουμε τά λόγια ἑνός Διδασκάλου τῆς Μασονικῆς Στοᾶς ἀπό ἕνα διάλογο, ὅπως τά βρίσκουμε στό «Τεκτονικόν Τυπικόν τοῦ Α΄ Συμβολικοῦ Βαθμοῦ», Ζενίθ Ἀθηνῶν, β΄ ἔκδοση, 2007, ἔκδοση Διεθνοῦς Τεκτονικοῦ Τάγματος «Δελφοί» :

«Διδάσκαλος τῆς Τεκτονικῆς Στοᾶς (δίνει ἐντολή στούς ἀδελφούς του Μασόνους) : ’’Ἀδελφοί μου, ὄρθιοι καί ἐν τάξει. Δέν μένει εἰς ἡμᾶς ἄλλο τί, εἰ μή, ἀκολουθοῦντες τήν ἀρχαῖαν παράδοσιν, νά κλείσομεν τά μυστικά μας εἰς τόπον ἀσφαλή καί ἱερόν καί νά ἐνωθῶμεν ἐν ἀδελφότητι, σχηματίζοντες τήν τεκτονικήν ἄλυσον’’».

Ὅμοιο τελετουργικό τῆς μασονικῆς ἀλύσου ἀκολουθεῖται καί στόν ἀμιγῶς ἀνδρικό τεκτονισμό.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ σχηματισμός ἀλυσίδας, ὅπως εἰκονίζεται στήν φωτογραφία, πού παραθέτουμε στήν ἀρχή τοῦ κειμένου μας, καί σύμφωνα μέ τά ἐπίσημα μασονικά κείμενα, εἶναι ἕνα μασονικό ἀπεικόνισμα τεκτονικοῦ λειτουργικοῦ τελέσματος. Ἐκτενής ἀναφορά περί τῆς τεκτονικῆς ἀλύσου ἔχουμε στήν Τεκτονική Ἐγκυκλοπαίδεια, στό λῆμμα «Ἄλυσος», ἔκδοση Στοᾶς «Ὄμηρος» Ἀθηνῶν, μέ τήν ἔγκριση τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος.

4. Εὔλογα ἐρωτήματα

Μετά τά ἀνωτέρω ντοκουμέντα, φυσικό εἶναι νά δημιουργοῦνται σέ ὅλους μας εὔλογα καί καλόπιστα ἐρωτήματα, σχετικά μέ τόν σχηματισμό τῆς μασονικῆς ἀλύσου, τά ὁποῖα υἱϊκῶς, εὐσεβάστως καί ταπεινῶς καταθέτουμε.

Γνωρίζει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τί εἶναι καί τί σημαίνει ἡ μασονική ἄλυσος;

Ἦταν ἐνήμερος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅτι στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης τῶν ἐγκαινίων θά σχηματιζόταν ἡ μασονική ἄλυσος, ὅπως γίνεται κατά τό κλείσιμο τῶν ἐργασιῶν τοῦ Α΄ βαθμοῦ ἐντός τῶν μασονικῶν Στοῶν;

Γνωρίζει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅτι ἡ εἰκόνα, πού δόθηκε, μέ τήν συμμετοχή του στήν μασονική αὐτή ἄλυσο, παραπέμπει σέ ἐπίσημο μασονικό τέλεσμα, ὅπως παραθέσαμε στίς πηγές;

Ἄν ναί, τότε γιατί δέν τήν ἀπέφυγε, ὡς Ὀρθόδοξος Προκαθήμενος, ὅπως ἔκανε ὁ συμπαριστάμενός του Μητροπολίτης Πειραιῶς;

Ἄν ὄχι, μήπως τότε πρόκειται περί παγιδεύσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου; Καί ἄν ναί, ποιοί τόν παγίδευσαν;

Γιατί, μόλις ἀντελήφθη τόν σχηματισμό τῆς μασονικῆς ἀλύσου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, δέν ἀπέφυγε νά δώσει τά χέρια του, ὥστε νά ἀποφύγει τόν σχηματισμό τῆς μασονικῆς ἀλύσου;

Γνώριζε ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς ὅτι στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης τῶν ἐγκαινίων θά σχηματιζόταν ἡ μασονική ἄλυσος;

Γιατί ἀπέφυγε νά συνδεθεῖ μέ τήν μασονική ἀλυσίδα ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς;

Γνώριζε περί τίνος πρόκειται;

Ἐάν γνώριζε, γιατί δέν προειδοποίησε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά μήν συνδεθεῖ σ’αὐτή τήν ἀλυσίδα, γιά νά τόν προφυλάξει, ὅπως ἔκανε ὁ ἴδιος γιά τόν ἑαυτό του;

Ἐάν δέν γνώριζε, μήπως τότε πρόκειται περί παγιδεύσεως καί τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς, αἰφνιδιασθέντος; Καί ἄν ναί, ποιοί πῆγαν νά τόν παγιδεύσουν, χωρίς ἐν τέλει νά τά καταφέρουν;

Ἐάν δέν γνώριζε, κατέστησε τουλάχιστον γνωστό στόν Ἀρχιεπίσκοπο, μετά τήν ἀποσύνδεση τοῦ τελευταίου ἀπό τήν ἀλυσίδα, ὅτι ἡ εἰκόνα αὐτή τῆς μασονικῆς ἀλύσεως εἶναι τεκτονικό τέλεσμα, σύμφωνα μέ τά ἐπίσημα τυπικά τοῦ τεκτονισμοῦ, ὅπως προαναφέραμε;

Δέν ἔπρεπε ἐπιπλέον ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς, μόλις ἀντελήφθη τόν σχηματισμό τῆς μασονικῆς ἀλύσου, νά ἀποχωρήσει εὐπρεπῶς ἀπό τήν ἐξέδρα, ὥστε νά ἀποφύγει τήν φωτογράφιση, τήν στιγμή πού οἱ ὑπόλοιποι ταυτόχρονα σχημάτιζαν τήν μασονική ἄλυσο;

Ἡ λέξη «Ὡραῖα»!, πού εἶπε ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς, περιχαρής καί χαμογελαστός, στό τέλος τοῦ βίντεο, σέ τί ἄραγε ἀκριβῶς ἀναφερόταν;

Πῶς αἰσθάνεται ὁ πολέμιος τῆς Μασονίας Μητροπολίτης Πειραιῶς, πού, ἐπί τῇ παρουσίᾳ του, διαπράχθηκε τό μασονικό αὐτό τέλεσμα στήν Ἰερά Μητρόπολή του καί ἐκπέμφθηκε αὐτή ἡ εἰκόνα;

Γιατί μέχρι σήμερα, δύο καί πλέον μῆνες μετά, δέν ἔχει βγεῖ κάποια σχετική ἐνημερωτική ἀνακοίνωση εἴτε ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο εἴτε ἀπό τόν Μητροπολίτη Πειραιῶς;

Οἱ ὑπόλοιποι Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γνωρίζουν κάτι γιά τό θέμα αὐτό καί πῶς ἀντέδρασαν;

Πρός τί τέτοια ἀδικαιολόγητη ἀνοχή σέ πράξεις ἐντελῶς ἀσυμβίβαστες μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη;

Ἐπίλογος

Ἡ οὐσία καί ἡ σημασία τοῦ θέματος εἶναι ὅτι ἡ εἰκόνα, πού εἴδαμε, παραπέμπει σέ ἐπίσημο μασονικό τέλεσμα, σύμφωνα μέ τίς πηγές, πού παραθέσαμε. Ἔτσι κι ἀλλιῶς, ὅπως καί νά ’χει τό πρᾶγμα, πικρότατες εἶναι οἱ σκέψεις, πού δημιουργοῦνται σέ ὅσους εἶδαν αὐτήν τήν εἰκόνα, ἰδιαίτερα δέ στούς συνειδητούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.


1 https://www.pireaspiraeus.com/ξεκινούν-οι-εργασίες-στον-ολπ-για-την-ε/

2 Ξεκινοῦν οἱ ἐργασίες στόν ΟΛΠ γιά τήν ἐπέκταση τοῦ σταθμοῦ κρουαζιέρας, 25-02-2020, https://www.youtube.com/watch?time_continue=167&v=9rG0PauSNTA&feature=emb_logo

10 thoughts on “Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συμμετείχε σε σχηματισμό αλύσεως, που παραπέμπει σε τεκτονικό τέλεσμα.

 1. Ἀπό τό 2:47 μέχρι τό 2:50 βλέπουμε τόν σχηματισμό τῆς ἀλύσου καί ταυτόχρονα βλέπουμε καί ἀκοῦμε τόν Μητροπολίτη Πειραιῶς, περιχαρή καί χαμογελαστό, νά λέγει «Ὡραῖα»!

  Κάτι άκουσα που έμοιαζε με την λέξη «ωραία» αλλά δεν παίρνω και όρκο ότι όντως αυτό άκουσα. Ακόμα όπως και αν ήταν η συγκεκριμένη λέξη, από που βγαίνει το συμπέρασμα πως την είπε ο Σεραφείμ; Όσο μπόρεσα να δω σε full screen ο άνθρωπος δεν άνοιξε καν το στόμα του… εγώ δεν είδα καλά και όντως την είπε, ή ο αρθρογράφος του αποπάνω άρθρου έβγαλε κάποιο (και με βάση τι;) συμπέρασμα; Ρωτάω γιατί μου φαίνεται παράξενο από την μία να λέει κάτι το οποίο ακούγεται θετικό αλλά από την άλλη να ΜΗΝ παίρνει μέρος στην αλυσίδα. Εγώ ξέρω ότι ο Σεραφείμ είναι φανατικός πολέμιος κατά της Μασσωνίας… έκανα/κάνω λάθος; Εξάλλου αν ήταν μέλος της θα έπαιρνε μέρος στην αλυσίδα έτσι δεν είναι;

  • Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι ο Μητρ. Πειραιώς δεν τσίμπησε και δεν συμμετείχε σε αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να του το αναγνωρίσουμε. Το «ωραία» το λέμε κάλλιστα και όταν θέλουμε να ειρωνευτούμε μία κατάσταση και όχι να την επιδοκιμάσουμε. Στο βίντεο ακούγεται σα να είναι η φωνή του αν και από την απόσταση δεν φαίνεται καθαρά. Το θέμα όμως εδώ είναι ότι επειδή αυτά τα πράγματα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και σκανδαλίζουν τον κόσμο, θα έπρεπε να είχε δοθεί μία εξήγηση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο οι Αρχιερείς συμμετέχουν σε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Φανταζόμαστε να έκαναν κάτι τέτοιο οι Απόστολοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας; Έχουμε ξεφύγει έτη φωτός από το ήθος της παλαιός Εκκλησίας. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτήν την περίπτωση. Έχουμε δει εκατοντάδες, μην πω και χιλιάδες φορές Μητροπολίτες να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους εγκαίνια και κοσμικές εκδηλώσεις. Δεν ξέρω τί στο καλό πάνε να κάνουν εκεί. Να δώσουν πνευματική υπόσταση στις διάφορες οικονομικές συμφωνίες; !! Κι όμως πάνε. Γιατί πάνε; Ας μην συνεχίσω, διότι μετά ένα σωρό πράγματα μπορεί να υποθέσει κανείς. Αυτό το φαινόμενο των ημερών μας είναι μία πολύ άσχημη και επικίνδυνη πλευρά της εκκοσμίκευσης της Εκκλησίας κι εδώ ισχύει αυτό που λέει ο λαός, ότι όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες.

 2. Είναι να απορεί κανείς για το ξεπεσμό τού Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου από τότε που ανέλαβε την εξουσία της ΙΣΙ, στους τέκτονες, στους Ιλλουμινάτοι ,στους Μασόνους καί γενικά στα σκοτεινά κέντρα τής Αντίχριστης διακυβέρνηση της νέας εποχής.

 3. Ειναι η τελικη επιθεση του ψευτορωμαιικου εναντιον και του εθνους και της εκκλησιας.
  Αυτο πλεον δειχνει την ξεκαθαρη μασωνικη και δαιμονικη πλευρα της διοικησης της χωρας μας.
  Το ποσο εχει διαβρωσει κατα 100% με ανθρωπους του υπογειως την εκκλησια μελει να φανει εντος ολιγου, εαν υπαρξει τυχον αντιδραση καποιων αρχιερεων και ιερεων.
  Απο αυτα που φαινονται ως τωρα δεν υπαρχει καμια ελπιδα,ομως τελευταιος παντα μιλα ο Θεος.
  Αυτο που ειναι το επικινδυνο ειναι να μεινει αυτη η διαβρωμενη κρατικη εκκλησια στη συνειδηση του κοσμου ως η εκκλησια του.
  Νομιζω οτι εδω ακριβως ηδη μιλησε ο Κυριος.Επετρεψε να γινει αυτο και εδειξε ετσι οτι αυτοι δεν ειναι δικοι Του,οτι πρεπει να φευγουμε απο αυτους σωζοντας και την αληθεια και τη διδασκαλια της εκκλησιας.Αλλωστε αυτοι ουτε την αληθεια Του προεβαλαν ουτε μπορουν πλεον να Τον διδασκουν και να Τον κηρυσουν.
  Η οποια αντιδραση υπαρξει αν υπαρξει δε νομιζω οτι θα εχει χαρακτηρα μεταβολης στην υπαρχουσα κατασταση με αλλαγη προσωπων ή γενικης διορθωσης προς το ορθοδοξοτερο,αλλα μια παραλληλη «αφωνη»υπαρξη της αληθινης εκκλησιας εκτος των πληρως πλεον κρατικων ναων.
  Αυτα που πριν λιγο τα σκεφτομασταν και φανταζαν ως υβρης,πλεον φανταζουν ως λυση και ως μόνη επιβαλουσα πορεια

 4. Ας ρωτήσουμε τον Γιανναρά να μας πει τί γνώμη έχει για αυτή την ενέργεια του αρχιεπισκόπου , μπορούν Γιανναράς και Σεραφείμ να συνεργαστούν για να δώσουν μια εξήγηση ….. Το ένα κακό φέρνει το άλλο, φαντάσου ο Χριστός να πήγαινε σε τέτοιες εκδηλώσεις……καλόγεροι σου λέει μετά οι μητροπολίτες

 5. Χρειάζεται σεβασμός στα ιερά πρόσωπα! Αυτή η ευκολία κατακρίσεως ιερέων στους οποίους κατοικεί το Άγιον Πνεύμα, οδηγεί στη βλασφημία! Όλοι γίναμε πλέον κατακριτές και στέλνουμε αβέρτα κόσμο στην κόλαση! Πουθενά ένας καλός λογισμός. Όλοι ξέρουμε τα έργα του αξιαγάπητου και θερμού χριστιανού Μητροπολίτου Πειραιώς. Το ίδιο και τα του Μητροπολίτου Ιερωνύμου. Ας προσευχηθούμε με καλό λογισμό, σα να είναι αδέρφια μας όλοι οι ποιμένες, να τους φωτίσει ο Θεός λ, μαζί με αυτούς κι εμάς, να αντιμετωπίσουμε τον έναν και μοναδικό πραγματικό εχθρό της ανθρωπότητας: τον διάβολο σατανά. Αν κάποιος είναι μασόνος, αυτό δε σημαίνει ότι εγώ θα σωθώ

  • Δεν κατακρίνουμε κανέναν κ. Βασίλειε. Ελέγχουμε και κρίνουμε, όπως οφείλουμε να κάνουμε ως λογικά πρόβατα, συμπεριφορές ανάρμοστες για ποιμένα της Εκκλησίας, δεν μας ενδιαφέρουν τα προσωπικά του καθενός. Εσάς δεν φαίνεται να σας ενοχλεί που ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλαδικής Εκκλησίας συμμετείχε σε τεκτονικό τέλεσμα. Από ‘κει και πέρα μας χωρίζει χάος αγεφύρωτο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s