Οἱ δύο ἐπικίνδυνοι Νόμοι τοῦ «κοροϊδοϊοῦ»-κορωναϊοῦ πού θά παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στό προσεχές καί ἀπώτερο μέλλον μας ἐθνικῶς καί παγκοσμίως!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Θά ἤθελα στήν ἀγάπη σας νά κρούσω τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου σχετικά μέ τούς δύο πρόσφατους Νόμους πού ψηφίσθηκαν μέ ἀφορμή τήν ἐμφάνιση καί ἐξάπλωση τοῦ κορωναϊοῦ («κοροϊδοϊοῦ» ἐπιτρέψτε μου γιατί εἶναι προμελετημένος, ἀλλά δεν θά σταθῶ τώρα σέ αὐτήν τήν πτυχή τοῦ ζητήματος) ἐθνικῶς καί παγκοσμίως!

Οἱ νόμοι πού ψήφισαν οἱ νεοταξίτες πολιτικοί μας εἶναι ὁ 4619/2019 (ΦΕΚ 95 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019) γιά τήν ὑποχρεωτική καραντίνα καί κατά συνέπεια γιά τό κλείσιμο τῆς Ἐκκλησίας καί οὐσιαστικά γιά τήν στέρηση τῆς θρησκευτικῆς λατρείας καί ὁ 4675/2020 τῆς 11ης Μαρτίου 2020 γιά τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό καί οὐσιαστικά γιά τήν στέρηση τῆς προσωπικῆς ἐπιλογῆς καί αὐτοδιάθεσης σέ προσωπικά καί εὐαίσθητα θέματα ὑγείας! Καί οἱ δύο Νόμοι ἀποτελοῦν μία ἄνευ προηγούμενου ἀντισυνταγματική καί δικτατορική στέρηση ἐλευθερίας πού θά ζήλευαν ὁ Χίτλερ καί ὁ Στάλιν!

Νά λάβουμε ὑπόψιν δέ πώς αὐτό πού συμβαίνει μέ τήν Ἐκκλησία (διωγμός γιά νά λέμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους) οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τό βιώνουμε μέ πόνο καί ὀδύνη καί μάλιστα χωρίς τόν Ἀντίχριστο ἀκόμη! Τό ἀντιλαμβάνεσθε; Ζοῦμε μία πρόβα τζενεράλε μέ λογικοφανές πρόσχημα τήν «ὑγεία»- πού ποιός δέν τήν θέλει; -ὥστε νά μήν ὑπάρχουν μαζικές ἀντιδράσεις, ἀλλά ὑποταγή καί «ὑπακοή» στά ἀνθρώπινα ἐντάλματα «γιά τό καλό μας», «γιά τό καλό τῶν δικῶν μας», γιά τήν «ἀλληλεγγύη» στόν κάθε πλησίον καί τελικά γιά τήν ὑποτέλειά μας στόν κοσμοκράτορα Διάβολο καί ὄχι γιά τήν ὑπακοή μας στόν Θεό καί Ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, πού μόνο Αὐτός δείχνει πῶς νά ἀγαπᾶμε σωστά!

Ἄς μήν κοιμώμαστε ὅμως ὄρθιοι, οὔτε στόν καναπέ μέ τόν ὁποῖον μᾶς ἔχουν ἀρραβωνιάσει ἀγκαλιά μέ τά Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπάτησης. Διότι αὐτοί οἱ δύο Νόμοι δέν πρόκειται νά ἀρθοῦν ἅπαξ καί ψηφίσθηκαν μετά τόν κορωναϊό, ἀλλά μέ ψύλλου πήδημα θά τούς ἐνεργοποιοῦν καί θά τούς ἐφαρμόζουν εἰς βάρος τῆς Πίστεως, τῶν Χριστιανῶν, τῆς Ἑλλάδας καί τῶν Ἑλλήνων γενικότερα, γιά ἀλλότρια καί νεοταξικά συμφέροντα καί κυρίως γιά τό μελλοντικό χάραγμα στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο!!!

Καλό θά ἦταν οἱ «ἐλεύθεροι» (;) πολίτες, λοιπόν, νά ἀναζητήσουν στό διαδίκτυο αὐτούς τούς Νόμους καί νά δοῦνε ἰδίοις ὄμμασιν τά πρόστιμα καί τά ἔτη φυλάκισης, εἰδικά στήν περίπτωση πού θά κατηγορηθεῖ κάποιος πώς εἶναι δολοφόνος (ἀναφέρομαι κυρίως στόν δεύτερο Νόμο περί ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ), διότι ἐξαιτίας του ὁ τάδε κάθε φορά ἀπό δῶ καί πέρα ἰός πού κόλλησε σέ κάποιον ἤ σέ κάποιους, τούς ὁδήγησε σέ νόσηση ἤ και σέ θάνατο! Ἀντιλαμβάνεσθε πόσα εὔκολα θά μπορεῖ τό Κράτος ἀπό δῶ καί πέρα νά κατηγορήσει ὁποιονδήποτε πολίτη ὡς ὑγειονομικό ἐγκληματία ἤ δολοφόνο καί νά τόν ξετινάξει οἰκονομκά ἤ ἀκόμη χειρότερα νά τόν βάλει στά μπουντρούμια; Γιά σκεφθεῖτε καί αὐτό τό σενάριο!

Ξέρετε πόσοι νέοι «ἰοί» ἐνδέχεται νά ἐμφανίζονται ἀπό δῶ καί μπρός πανελλαδικά καί παγκόσμια πού θά παίζουν μέ τήν ὑγεία μας, μέ τά νεῦρα μας, μέ τά οἰκονομικά καί γεωπολιτικά σχέδια τῶν ἐλίτ, καθώς καί μέ τήν διάλυση τῶν Χριστιανῶν πού τσαλακώνουν τό χαλί πού μέ τόση ὀργάνωση στρώνουν γιά τήν ἐγκαθίδρυση τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης καί τήν ἐμφάνιση τοῦ Ἀντιχρίστου ὡς παγκοσμίου ἡγέτη καί «σωτῆρα» τῆς οἰκουμένης;

Ξέρετε ὅτι ἡ Ἑλλάδα καί ἡ ἀνθρωπότητα θά διαχωρισθεῖ σέ ὑγιεῖς καί ἐπικίνδυνους ἀρρώστους πού πρέπει νά ἀπομονωθοῦν μέ ὀργουελικές κι ἀκόμη χειρότερες μεθόδους καί συνθῆκες;

Ἀπόδειξη; Μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ πρόβληματος τοῦ κορωναϊοῦ («κοροϊδοϊοῦ») στήν πατρίδα μας, ἀμέσως ξύπνησε ἀπό τόν πολιτικό του λήθαργο ὁ γνωστός ΓΑΠ (Γεώργιος Παπανδρέου) καί θυμήθηκε νά κελαηδίσει ἐκ νέου τό τραγουδάκι του μέ τίτλο· Παγκόσμια Κυβέρνηση! Ταυτόχρονα, ξύπνησε καί ὁ ἐπίσης γνωστός Βενιζέλος γιά νά σιγοντάρει τό promotion τοῦ τσίπ στό σῶμα μας καί τόν ἀπόλυτο ἔλεγχο! Καί αὐτά, μέσα σέ χρόνο dt μόνο στήν Ἑλλάδα! Ἀφήνουμε τά τέρατα καί σημεῖα πού παράλληλα συμβαίνουν σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο καί στίς ἄλλες «ἰοβολημένες» χῶρες στήν ἀντίστοιχη προοπτική τοῦ ζοφεροῦ σκότους γιά τήν ἀνθρωπότητα!…

Περιττό νά πῶ πώς ἡ ἐπαναφορά τῆς «κανονικότητας» θά ἔλθει ἕνας Θεός ξέρει πότε καί ἤδη μιλοῦν (οἱ νεοταξικοί «προφῆτες») γιά ἐπανεμφάνιση τοῦ ἰοῦ μαζί μέ γρίππη τό προσεχές φθινόπωρο καί τόν χειμῶνα, πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι μετά τό Πάσχα μήπως θά «ἐξαλείψουν» καί τά Χριστούγεννα; Ἀναρωτιέμαι…

Γιατί ἐπιπρόσθετα δέν συμπεριφέρονται ἰσάξια ὅσον ἀφορᾶ τήν λειτουργία τῶν Ἐκκλησιῶν σέ σχέση μέ ἄλλες περιπτώσεις, ὅπως τά σοῦπερ μάρκετ γιά παράδειγμα, βάσει τῶν τετραγωνικῶν; Πολλῷ δέ μᾶλλον, ὅταν τά σοῦπερ μάρκετ, τά φαρμακεῖα, τίς λαϊκές κ.λ.π. τά ἐπισκέπτονται σχεδόν ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ἤτοι πάνω ἀπό δέκα ἑκατομμύρια, ἐνῶ τίς Ἐκκλησίες συντριπτικά καί ὁμολογουμένως, δυστυχῶς, λίγοι.

Ὅποτε συμφέρει στούς πολεμίους τοῦ Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησία ἔχει συνωστισμό. Ὅποτε τούς συμφέρει πάλι ἀλλοιῶς, κοροϊδεύουν κι ἀνεμίζουν στόν ἀέρα πώς μόνο ἕνα 3% ἐκκλησιάζεται καί εἰρωνεύονται. Ἄς ἀποφασίσουν τελικά….

Οἱ σκοτεινές δυνάμεις φοβοῦνται τήν δύναμη τῆς Ἐκκλησίας καί τόν Χριστό καί Κεφαλή Της καί τό ὅτι ἡ Ἐκκλησία καί θεραπεύει καί σώζει, πρᾶγμα πού προφανῶς ΔΕΝ ΘΕΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ!!! Τό φίμωμα τῶν Ἐκκλησιῶν καί τήν στέρηση ἐκκλησιασμοῦ τῶν Χριστιανῶν, εἰδικά τό νά μήν λαμβάνουμε τόν ἴδιο τόν Χριστό, τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του, εἶναι αὐτό ἀκριβῶς πού θέλει ὀ Διάβολος κι ἔτσι, νά λάβει ἀκόμη περισσότερα «δικαιώματα» στήν Ἑλλάδα καί νά μᾶς ρημάξει τελείως.

Αὐτά, νά τά βλέπουν καί οἱ Ἐκκλησιαστικοί μας Ἡγέτες, οἱ ὁποῖοι νομίζουν πώς ἡ «κατ’ οἶκον» προσευχή καί ὁ «τηλε-ἐκκλησιασμός» μποροῦν νά ὑποκαταστήσουν τά Μυστήρια, τίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί τήν Θεία Λειτουργία καί συνδράμουν μέ τήν στάση τους τίς κοσμικές καί σκοτεινές δυνάμεις, οἱ ὁποῖες κατάφεραν νά κλείσουν ὅλες τίς Ἐκκλησίες καί νά πετάξουν ἔξω ὅλους τούς πιστούς της γιά πρώτη φορά στά τόσα χιλιάδες χρόνια ἀπό τότε πού ὑπάρχει Ὀρθοδοξία!

Ἀλλά τί νά περιμένει κανείς ἐν ἐσχάταις ἡμέραις; Κατά τήν μεταπατερική θεολογία καί ἡ μεταπατερική «τηλελατρεία» χωρίς Χριστό νά κοινωνεῖται…

Ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεήσει

3 thoughts on “Οἱ δύο ἐπικίνδυνοι Νόμοι τοῦ «κοροϊδοϊοῦ»-κορωναϊοῦ πού θά παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στό προσεχές καί ἀπώτερο μέλλον μας ἐθνικῶς καί παγκοσμίως!

  1. Θα ελεήσει ο Θεός, γνωρίζει όσους δεν φταίνε για την στέρηση της θείας Κοινωνίας και αναπληρώνει αναλόγως όσους συνεχίζουν να ζουν και να σκέφτονται για Εκείνον. Στον διωγμό ισχύουν άλλες συνθήκες, διότι περί αδήλωτου και ανεπίσημου διωγμού πρόκειται. Δικαιώματα ο διάβολος δεν παίρνει αυτόματα επί του προσωπικού, αλλά θα πάρει επί της αναμενόμενης εξέλιξης της ιστορίας. Ο Θεός έχει τον έλεγχο πάντα και τον τελευταίοι λόγο, ακόμα και όταν έχει επιτρέψει να σου βάλει το μαχαίρι στο λαιμό ο κερατάς, μην το ξεχνάμε αυτό.

  2. Δυστυχώς αυτό το τεράστιο πρόβλημα το βλέπουμε ελάχιστοι από τους εκκλησιαζόμενους (μειοψηφία της μειοψηφίας)! Διότι προφανώς έχουμε και ‘μείς οι «χριστιανοί» μεγάλο πρόβλημα! Ζούμε σε περίοδο ασυνεννοησίας όχι γενικά μεταξύ των ανθρώπων αλλά κυρίως μεταξύ των «χριστιανών»! Τι πρέπει να γίνει άραγε; Αδέλφια ΠΡΟΣΕΥΧΗ και ομολογία αλλά να προηγείται πάντα το σημαντικότερο η προσευχή! Ο Θεός ήταν, είναι και θα είναι μαζί μας!

    • Πολύ σωστά το είπατε: μειοψηφία της μειοψηφίας. Και η υπόλοιπη περιγραφή σας είναι δυστυχώς και δική μου εντύπωση. Να προσθέσω και κάτι…Νομίζω πως – και το λέω αυτό εκ προσωπικής πείρας – πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι λέμε και σε ποιον το λέμε. Διότι, όταν ο άλλος κοιμάται τον ύπνο τον βαθύ, κι εσύ πας αποτόμως να τον ξυπνήσεις, όχι μόνο θα καταφερθεί έναντίον σου, αλλά και δεν είναι έτοιμος ύστερα από τόση πλύση εγκεφάλου, να δεχτεί ούτε με αποδείξεις ή στοιχεία, την αμφισβήτηση των όσων » πιστεύει» .

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s