Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλουπόλεως Ιερεμίας απαντά στον κ. Λυκούργο Νάνη.

σ.σ. Θα παραθέσω σε αυτήν την ανάρτηση το σχόλιο του κ. Λυκούργου Νάνη στις δηλώσεις του Μητροπολίτου Γόρτυνος Ιερεμία σχετικά με το ουκρανικό και μετά θα ακολουθήσει η απάντηση του Μητροπολίτη.

Σύντομο σχόλιο πάνω στη θλιβερότατη τοποθέτηση του μητροπολίτου Γόρτυνος για το Ουκρανικό

Λυκούργος Νάνης, ιατρός.

Ο μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας, στη σφόδρα θλιβερή τοποθέτησή του προέβαλε τον αναπόδεικτο ισχυρισμό, ότι οι σχισματικοί της Ουκρανίας μετανόησαν.

Καλό θα είναι να τεκμηριώση τον ισχυρισμό του αυτό, διά της παραθέσεως των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Επίσης, τουλάχιστον έκπληξη προκαλεί και το υπό του ιδίου λεχθέν, ότι «δεν βλέπει κανένα πρόβλημα»! Εάν δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, δεν θα διέκοπτε η Εκκλησία της Ρωσίας την ευχαριστιακή κοινωνία με το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, και τα λοιπά πατριαρχεία και οι υπόλοιπες τοπικές Εκκλησίες θα είχαν αναγνωρίσει την αντικανονική «εκκλησιαστική» εν Ουκρανία δομή.

Επομένως υπάρχει πρόβλημα, και μάλιστα μείζον, που απειλεί να καταλύση την πανορθόδοξη ενότητα.

Όσο για το κανονικό δικαίωμα του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως να χορηγή αυτοκεφαλίες, κάτι τέτοιο πιθανώς ισχύει (υπάρχει και ο ισχυρός αντίλογος εν προκειμένω), εφ όσον τηρούνται ουσιώδεις όροι και προυποθέσεις, οι οποίες κάθε άλλο παρά τηρήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Επιπροσθέτως, ο ρηθείς μητροπολίτης ισχυρίσθηκε ότι ΔΗΘΕΝ συκοφαντήθηκε ο πατριάρχης Βαρθολομαίος ότι αναγνώρισε σχισματικούς. Καθόλου μα καθόλου δεν συκοφαντήθηκε ο πατριάρχης αφού όντως «αναγνώρισε» και «αποκατέστησε» τους σχισματικούς της Ουκρανίας, τους αυτοχειροτόνητους, αναθεματισμένους και καθηρημένους, ανατρέποντας άρδην το κανονικό δίκαιο.

Αναφορικά με τα εκκλησιαστικά γεγονότα του 1967 και την έλλειψη αντιδράσεως του τότε αρχιμανδρίτη και μετέπειτα μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου (Καντιώτη), θα επιθυμούσαμε να πληροφορηθούμε από το μητροπολίτη Γόρτυνος, ποιοι εκκλησιαστικοί και θεολογικοί παράγοντες εξήλθαν, ΤΟΤΕ, ΤΟ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 1967, στον εξώστη της δημοσιότητος και στεντορεία τη φωνή και τη γραφίδι κατέκριναν ως αντικανονική την εκλογή αρχιεπισκόπου από την τότε αριστίνδην σύνοδο καθώς και τις μετέπειτα, κατά γενική ομολογία, επιτυχέστατες εκλογές μητροπολιτών, τις οποίες διενήργησε εκείνη η σύνοδος, όχι μετά από χρόνια και αφού αποχώρησαν οι στρατιωτικοί από την εξουσία, αλλά τότε».

Επίσης καλό θα είναι να μας πει εάν και πώς αντέδρασε τότε δημοσίως η σεβασμιότητά του.

Ο μακαριστός μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος έδωσε απάντηση στις εναντίον του αιτιάσεις περί αντικανονικότητος της εκλογής του στο βιβλίο «Η ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΜΟΥ ΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», το οποίο αξίζει να μελετηθή από κάθε ενδιαφερόμενο.

Προσθήκη:

Το μαύρο Ιούλιο του 1974, η σεραφειμική σύνοδος, που κατέσφαξε δώδεκα εκλεκτούς ιεράρχες με τη μάχαιρα των συντακτικών πράξεων, απέστειλε ένα επαίσχυντο έγγραφο στον τότε μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνο ( σε βάρος του οποίου επίσης τρόχιζε τη μάχαιρα, αλλά μεσολάβησαν τα φρικώδη γεγονότα της Κύπρου και η εν λόγω μάχαιρα επέστρεψε στη θήκη της), με το οποίο αμφισβητούσε την κανονικότητά του, τον Ιούνιο του 1967.

Σε αυτό απάντησε ο μακαριστός επίσκοπος και η απάντησή του, υπό τον τίτλο «η κανονικότης της εκλογής μου ως μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας», δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ», αριθμός φύλλου 368, Αύγουστος 1974, στο οποίο πανηγυρικά δηλώνει ότι «ούτε εξ επόψεως εκλογής, ούτε εξ επόψεως χειροτονίας, δύναται να αμφισβητηθή η κανονικότης μου».

Αυτό το έγγραφο, καθώς και το σχετικό βιβλίο (εκ παραδρομής του υποφαινομένου εγράφη στον τίτλο ΑΛΜΩΠΙΑΣ αντί ΠΡΕΣΠΩΝ, μολονότι αυτός ήταν ο αρχικός τίτλος της εν λόγω μητροπόλεως), φαντάζομαι ότι τα γνωρίζει καλά ο άγιος Γόρτυνος.


Απάντηση Επισκόπου Γόρτυνος Ιερεμία στον κ. Λυκούργο Νάνη

Ἐπειδή με ρωτάτε, σᾶς ἀπαντῶ:

1. Ἀπό τόν ἴδιο τόν Πατριάρχη ἄκουσα, τέσσερις ἤ πέντε φορές ὅτι οἱ λαβόντες τήν αὐτοκεφαλία ἀπεκόπησαν ἀπό τό σχίσμα καί ἀνήκουν πλέον στήν ἁγίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.

2. Τό ὅτι κατά τήν δικτατορία συνέβησαν παραβάσεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων μέ τήν δημιουργία Ἀριστίνδην Συνόδου, αὐτό μοῦ τό εἶπε ὁ πολυσέβαστος καί ἅγιος πατήρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Μοῦ εἶπε ἐπί λέξει: «Τσουβαλιάστηκαν οἱ Κανόνες γιά τήν ἐκλογήν τοῦ Ἱερωνύμου (τοῦ Α´). Ποῦ ᾽σαι Καντιώτη νά φανατίσεις τά παιδιά γιά νά φωνάξουν ἀνάξιος. Ὄχι μόνον αὐτό δέν ἔγινε, ἀλλά…». Ἤθελε νά πεῖ ὅτι ὄχι μόνο ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος δέν διαμαρτυρήθηκε, ἀλλά ἀπό τό «τσουβάλιασμα» αὐτό τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἐξελέξη Ἐπίσκοπος. Ὁ πατήρ Ἐπιφάνιος ὁμιλεῖ! Ἑπομένως, ὅσοι ἔχουν ἀντίθετο γνώμη καί νομίζουν ὅτι τά σχετικά μέ τήν ἐκλογή τοῦ Ἱερωνύμου Α´ καί τήν σύνθεση Ἀριστίνδην Συνόδου εἶναι σύμφωνα μέ τούς Κανόνες, ἐναντιοῦνται πρός τόν μεγάλον Κανονολόγο τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν ἀρχιμ. π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλο.

3. Στό ἐρώτημα ποιός τότε, κατά τήν δικτατορία, κατά τίς παραβάσεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων διαμαρτυρήθηκε, ἔχω νά πῶ ὅτι βεβαίως τότε, ἄν καί δικτατορία, διαμαρτυρήθηκαν Καθηγηταί Πανεπιστημίου, καί πρῶτος καί καλύτερος ὁ μακαριστός Γεράσιμος Κονιδάρης καί εἶναι γραμμένα τά κείμενα τῆς διαμαρτυρίας του. Ἀλλά ὁ πατήρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, κατά τόν παραπάνω λόγο του, θά περίμενε νά διαμαρτυρηθεῖ κατά πρῶτον ὁ μεγάλος-μεγάλος ἀγωνιστής, ὁ θρυλικός πατήρ Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Καί ὄχι μόνον νά διαμαρτηρηθεῖ, ἀλλά καί νά φανατίσει παιδιά, γιά νά φωνάξουν «ἀνάξιος» στίς χειροτονίες, ὅπως τό ἔκανε λίγο παλαιότερα σέ πολύ-πολύ μικρότερες παραβάσεις ἀπ᾽ αὐτές πού συνέβησαν κατά τήν δικτατορία («τσουβάλιασμα Ἱερῶν Κανόνων»). Γι᾽ αὐτό καί εἶπε ὁ π. Ἐπιφάνιος: «Ποῦ᾽σαι Καντιώτη νά φανατίσεις παιδιά νά φωνάξουν “ἀνάξιος”».

4. Ἀσφαλῶς, οἱ ἐκλεγέντες τότε ὑπό τῆς Ἀριστίνδην Συνόδου ἦταν κανονικοί καί νόμιμοι Μητροπολίτες, διότι ἀναγνωρίστηκαν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας μέ τά συνεχῆ συλλείτουργα (βλ. ἀρχιμ. Ἐπιφ. Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, τόμ. Α´, σ. 383 ἑξ.). Ἐάν δέν εἶναι κανονικοί, δέν εἶμαι καί ἐγώ κανονικός, διότι εἶμαι κουρά εἰς μοναχόν καί χειροτονία εἰς διάκονον τοῦ μακαριστοῦ πολυσεβάστου Γέροντος π. Αὐγουστίνου. Τιμωρήθηκαν ὅμως τότε διά τίς γενόμενες παραβάσεις τά μέλη τῆς Ἀριστίνδην Συνόδου μέ πενταετῆ – νομίζω – ἀποχή ἀπό τήν Ἱεραρχία. Ὅλοι ὅμως τό λέγουν ὅτι οἱ ἐκλεγέντες ὑπό τῆς Ἀριστίνδην τότε Ἱεράρχες ἦταν ὅλοι ἄριστοι καί περισσότερο ἀπό ἄριστοι. Ὅτι ἔγιναν ὅμως παραβάσεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων («τσουβάλιασμα», κατά τόν πατέρα Ἐπιφάνιο), ἔγιναν.

† Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

ΑΚΤΙΝΕΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s