Γενεὲς τῆς …«ἐπαναστάσεως»!!!

Γενεὲς τοῦ ὅ,τι νἆναι… Γενεὲς τοῦ πSoros καὶ τῶν Rothschild . Γενεὲς ποὺ αὐθορμήτως προστρέχουν γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦν τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων. Γενεὲς ποὺ ἀπολαμβάνουν …τίποτα, ἀλλὰ ποὺ μὲ ἕνα νεῦμα τῶν τοκογλύφων γεμίζουν οἱ δρόμοι …«ἐπαναστάτες».

Σφύριγμα τοῦ πSoros ἦταν καὶ ἀμέτρητα μαϊμουδίζοντα ὄντα ἔσπευσαν νὰ ἀναπαράξουν. Ἂχ καὶ νὰ ἢξεραν…
Πρόκειται γιὰ τὰ ἴδια πλάσματα ποὺ ἀδιαφοροῦν ἐπὶ τῆς οὐσίας γιὰ τὸν πλανήτη, γιὰ τὴν καταστροφή του, γιὰ τὶς μολύνσεις ποὺ τὰ ἴδια προκαλοῦν, ἀλλὰ ξαφνικὰ ἄκουσαν τὴν γκρέτα καὶ ἔτρεξαν.
Μόδα εἶναι καὶ θὰ περάση, ὅπως κάθε εἴδους μόδας, μὰ ὅλη αὐτὴ ἡ μίμησις, ἀπὸ νέους, δίχως νὰ δύνανται νὰ κρίνουν ἐὰν αὐτὸ ποὺ κάνουν εἶναι χρήσιμο ἢ ὄχι, μὲ τρομάζει.

Μὲ ἕνα κινητὸ ἀνὰ χείρας ἅπαντες παραμένουν ὑπνωτισμένοι καὶ ἀρνῶνται νὰ σκεφθοῦν στοιχειωδῶς. Ἀρνῶνται νὰ συνειδητοποιήσουν πὼς αὐτὰ τὰ μαραφέτια ποὺ κρατοῦν προκαλοῦν πολλαπλάσιες καταστροφὲς ἀπὸ αὐτὰ ποὺ φοβοῦνται (ἢ ποὺ τοὺς ἔπεισαν νὰ φοβοῦνται!!!) Κουραστικὸ νὰ μὴν σκέπτονται. Γιὰ ὅλους μας…

Μὲ ἕνα μήνυμα στὰ κινητά τους ἀπὸ τὶς Μ.Κ.Ο. τοῦ πSoros σπεύουν νὰ τραμπουκίσουν, νὰ τρομοκρατήσουν ἢ σκέτο νὰ εὐτελισθοῦν, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ ἀποδείξουν τὴν ἀνικανότητα κρίσεως ποὺ ἐπικρατεῖ. Αὐτὸ εἶναι ὁ πολιτισμός μας. Ὀρδὲς τοῦ τίποτα ποὺ σπεύδουν ἀπειλῶντας ὅ,τι ἐνοχλῇ τὴν τοκογλυφικὴ δικτατορία.

Τόσο ἐλάχιστες οἱ ἐλπίδες διαφυγῆς ἀπὸ αὐτὴν τὴν συνθήκη, ποὺ ἢ θὰ σταθῆς ἀπελπισμένος ἀπέναντί τους, ἀναμένοντας τὸ τέλος τους ἤ, ἀκόμη χειρότερα, θὰ σταθῆς ἀπέναντί τους …ἐλπίζοντας γιὰ τὸ τέλος τους. Ὄχι ἀπαραίτητα τὸ φυσικό τους τέλος, μὰ σίγουρα τὸ τέλος τῆς ὑποκρισίας καὶ τῆς ἐπιδερμικότητος μά, κυρίως τὸ τέλος αὐτῆς τῆς μαζανθρωποιήσεως.

Φιλονόη

Υ.Γ. Κόλασις εἶναι αὐτὸ ποὺ βιώνουμε ἀγαπητέ, ἀλλὰ ἂς μὴν τὸ κάνουμε θέμα.

Σελίδα πηγής

Το είδα στον Τρελογιάννη

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s