Πράξη γενναιότητας και θάρρους η κοινωνία με σχισματικούς σύμφωνα με τον πατρ. Βαρθολομαίο!

σ.σ. Το ξεσάλωμα με τους σχισματικούς του Μητροπολίτη Λαγκαδά Λητής και Ρεντίνης Ιωάννη απέδωσε τους αναμενόμενους σάπιους καρπούς. Μετά τα εύσημα των αμερικανών, πήρε και τα εύσημα του πατρ. Βαρθολομαίου. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς λέει για τον Λαγκαδά ο πατρ. Βαρθολομαίος, ας θυμηθούμε τι είχε πει για τους επαναστάτες του ’21.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον πανηγυρίζοντα Ι.Ναό του Αγίου Φωκά Μεσαχώρου

Καλωσόρισε με θερμούς πατρικούς λόγους πλήθος προσκυνητών από την Ελλάδα και την Αυστραλία                                                           *            *              *

“Να έρχεσθε και να επανέρχεσθε, να σκέπτεσθε τη Μητέρα Εκκλησία και να προσεύχεσθε διά το μαρτύριόν Της και διά την μαρτυρίαν Της. Αυτό κάνουμε επιμένοντες να ζούμε και να συνεχίζουμε την ιστορία μας, την παρουσία μας ως Ρωμηοσύνης της Πόλεως αυτής και την χριστιανικήν μαρτυρίαν την οποίαν δίδουμε και μόνον με την παρουσίαν μας εδώ”, επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, μετά την Θεία Λειτουργία κατά την οποία χοροστάτησε σήμερα, Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, στον πανηγυρίζοντα Ι.Ναό Αγίου Φωκά Μεσαχώρου, απευθυνόμενος στους πολυπληθείς προσκυνητές από την μακρυνή Αυστραλία, που επισκέπτονται το Σεπτό Κέντρο, με επί κεφαλής τους τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο.

Ο Παναγιώτατος εξήρε την προσωπικότητα και την λιπαρά παιδεία του νέου Ποιμενάρχη της μεγάλης αυτής Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου, τον οποίο χαρακτήρισε πολύτιμο και αφοσιωμένο συνεργάτη του, και τον συνεχάρη για την πρωτοβουλία του να επαναφέρει την παλαιά παράδοση των προσκυνηματικών επισκέψεων από την Αυστραλία, διά μέσου των Αγίων Τόπων, προς την Κωνσταντινούπολη και το Σεπτό Κέντρο, τις οποίες είχε ξεκινήσει ο προηγούμενος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κυρός Στυλιανός. “Να έρχεσθε να προσκυνείτε τα όσια και τα ιερά του Γένους μας, τις εδώ Θερμοπύλες τις οποίες φυλάγουμε ζηλότυπα, και αποφασισμένοι να μην κινήσουμε ποτέ από το χρέος, για να θυμηθούμε και τον Αλεξανδρινόν ποιητήν”, σημείωσε ο Πατριάρχης.

Επίσης καλωσόρισε με θερμά λόγια τον υφυπουργό Eσωτερικών της Ελλάδος κ. Θεόδωρο Καράογλου, αρμόδιο για την Μακεδονία και την Θράκη, και τον Πρόεδρο της Ενώσεως Περιφερειών Ελλάδος και Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.Κωνσταντίνο Αγοραστό, αλλά και τον Πρωτοσύγκελλο της Ι.Μ.Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, Αρχιμ. Ευσέβιο, μαζί με κληρικούς και πιστούς από τον Λαγκαδά. Αναφερόμενος στον Μητροπολίτη Λαγκαδά Ιωαννη ο Παναγιώτατος τόνισε: “Συγχαίρω εντεύθεν προσωπικώς και από μέρους της Μητρός Εκκλησίας για τη γεναιότητα και το θάρρος που έδειξε και επ’ εσχάτων εξ αφορμής του ουκρανικού εκκλησιαστικού ζητήματος. Παρακαλώ να του μεταφέρετε την Πατριαρχικήν μου ευαρέσκειαν, τον αδελφικόν ασπασμόν, τα συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές μου”.

Προηγουμένως τον Παναγιώτατο προσφώνησε ο Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, και η κ. Λωξάνδρα Δημοπούλου, εκ μέρους της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, στους οποίους ο Παναγιώτατος εξέφρασε την ευαρέσκειά του για το επιτελούμενο  στην Κοινότητα έργο.

Μετά την ομιλία του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έδωσε τον λόγο στον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο, ο οποίος συνοδεύεται στο προσκύνημά του από τους Επισκόπους Δέρβης Ιεζεκιήλ και Απολλωνιάδος Σεραφείμ.

“Οφείλομεν να καλλιεργήσωμεν τον ιερόν σύνδεσμον των πιστών μας μετά της πηγής της εκκλησιαστικής μας υποστάσεως, όπως ακριβώς κατηχούμεν και καλλιεργούμεν τον λαόν μας εις την πίστιν”, είπε, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και σημείωσε: “Iδιαιτέρως σήμερον, ζώντες εντός ενός εκκλησιαστικού κόσμου, ο οποίος – δυστυχώς – συνεχώς «σκοτεινιάζει», το Πατριαρχείον δοκιμάζεται και υπό ομόδοξων, όχι ένεκα δογματικών ή κανονικών διαφορών αλλά δι ̓ ένα και μόνον, κατά την ταπεινήν μου άποψιν, λόγον: δεν έχουν κάποιοι το πνευματικόν σθένος και την εκκλησιαστικήν μεγαλωσύνην να αποδεχθώσιν ότι εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία υπάρχει Πρώτος. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας σήμερον. Τα κατά καιρούς παρουσιαζόμενα ως μείζονα εκκλησιολογικά προβλήματα απορρέουν εξ αυτής ακριβώς της στρεβλής αντιλήψεως περί του Πρώτου εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία. Προτείνουν, μάλιστα, ορισμένοι εκ των αδελφών μας την σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συνόδου, διά να μελετηθώσι ζητήματα, τα οποία καθαρώς διαχειρίζεται ανά τους αιώνας το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Ατυχώς, όμως, εισηγούνται μίαν μορφήν Συνόδου με συντεχνιακόν χαρακτήρα, μίαν Σύνοδον πολλών Πρώτων, η οποία, δεν λειτουργεί με τον τρόπον τον οποίον λειτουργούν αι Σύνοδοι των κατά τόπους Εκκλησιών. Τίθεται εν προκειμένω το ερώτημα: αποδέχονται οι προτείνοντες Πανορθόδοξον Σύνοδον ότι ο Πρώτος θα πρέπει να έχει τα προνόμια και τας ευθύνας τα οποία ο κάθε Πρώτος εις την τοπικήν του Σύνοδον έχει; Εις την απάντησιν του συγκεκριμένου ερωτήματος αναδεικνύεται η εκκλησιολογική έλειψις και η βαθυτέρα ηθικοκανονική κρίσις. Εντός λοιπόν, ενός εκκλησιαστικού κόσμου, ο οποίος συνεχώς «σκοτεινιάζει», πρέπει να καταβληθή κάθε προσπάθεια, εξ ημών των Ιεραρχών του Πανσέπτου Θρόνου, ώστε να διατηρηθεί τουλάχιστον η εσωτερική ενότης ημών των τέκνων μετά της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Και αυτό ακριβώς επιχειρούμε να κάνουμε με αυτά τα ιερά μας προσκυνήματα εκ της Αυστραλίας εδώ εις την Βασιλεύουσαν. Όσον αφορά δε τα κατά καιρούς λεγόμενα περί του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Πατριάρχου, τα οποία γέμουν παραπλανήσεως και αποπροσανατολισμού εκ της πραγματικότητος ο χρόνος θα αποδείξει και θα αναδείξει την αλήθειαν. «Η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως είναι από φως πλασμένη». Και εις τον τόπον του φωτός τον τελευταίον λόγον δεν τον έχει το ψεύδος αλλά η αλήθεια. Τον τελευταίον λόγον δεν τον έχει ο θάνατος, τον έχει η ζωή”.

Ακολούθως ο Παναγιώτατος είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις, στο Φανάρι, με τον υφυπουργό Εσωτερικών κ.Θεόδωρο Καράογλου και με τον Πρόεδρο της Ενώσεως Περιφερειών Ελλάδος και Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.Κωνσταντίνο Αγοραστό.

Από την ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως

2 thoughts on “Πράξη γενναιότητας και θάρρους η κοινωνία με σχισματικούς σύμφωνα με τον πατρ. Βαρθολομαίο!

  1. Ώστε πράξη θάρρους και γενναιότητας αποτελεί η ιεροκανονικώς κολαζόμενη εκκλησιαστική κοινωνία με τους σχισματικούς ψευδεπισκόπους της σχισματικής ψευδοεκκλησίας της Ουκρανίας, κατά τον αρχιτέκτονα της εκκλησιαστικής ανωμαλίας στην Ουκρανία.
    Μάλλον οι λέξεις έχουν απωλέσει το αληθινό τους νόημα.
    Και δικαιώνεται ο Θουκυδίδης, κατά τον οποίο οι άνθρωποι διαφθειρόμενοι συν-διαφθείρουν και το λεξιλόγιο.

  2. Πράξη θάρρους και γενναιότητας θεωρείται και η αυτοκτονία! Είναι; Κρίμα και πάλι κρίμα! Αυτά συμβαίνουν, όταν χαθεί ο προσανατολισμός της αποστολής του αυτόχειρα. Και ο αυτόχειρας εδώ δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο αλλά ο επίσκοπος της Εκκλησίας του Χριστού. Ο ποιμένας! Ο φύλακας του ποιμνίου! Που δεν θέλει να ξεχωρίσει τους ποιμενικούς σκύλους από τους λοιμώδεις λύκους! Που δεν θέλει, όχι που δεν γνωρίζει! Και γι` αυτό η ευθύνη του – του Λαγκαδά – είναι φοβερή!

Γράψτε απάντηση στο Σάββας Ηλιάδης Ακύρωση απάντησης

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s