Μακαριώτατε, προσέξατε!!!

Ἐγράφη κατ’ ἐπανάληψιν ὅτι τὸ ἐπίκεντρον τῶν συζητήσεών σας, Μακαριώτατε, μὲ τὸν Πατριάρχην ἦτο τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα καὶ ὅτι σεῖς προτίθεσθε νὰ ἀναγνωρίσητε τὴν ψευδοαυτοκεφλίαν τῶν σχισματικῶν τοῦ Κιέβου.

Μακαριώτατε, ὁ Πατριάρχης εὑρίσκεται εἰς τελείαν ἀπόγνωσιν. Πληρώνει τὰς συνεπείας τῆς ἀφροσύνης του. Οὐδὲν Πατριαρχεῖον καὶ οὐδεμία ἄλλη αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία ἀνεγνώρισαν τὴν αὐθαίρετον, σκανδαλώδη καὶ ἀντικανονικὴν ἐνέργειαν τοῦ Πατριάρχου, ὁ ὁποῖος τώρα προσπαθεῖ νὰ σᾶς παρασύρη, Μακαριώτατε, εἰς ἕνα πρωτοφανῆ ἐκκλησιολογικὸν ἐκτροχιασμόν.

Ὁ ἱερὸς Κλῆρος παντὸς βαθμοῦ, ὅλοι οἱ γνωρίζοντες καλῶς τὰ Ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα καὶ ἡ θεολογικὴ κοινότης ἔχουν καταδικάσει τὴν σχισματικὴν ψευδοεκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας.

Τὰ ὅσα ἔγραψε πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος Βλάχος, ὅτι ὑπάρχει δεδομένον νὰ μὴ ἀρνηθῆ ἡ ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησία τὴν ἀπόφασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου περὶ τῆς ἐν λόγῳ αὐτοκεφαλίας, ὅτι ἡ ἀπόφασις τῆς Ἱεραρχίας διὰ τὴν ἀναγνώρισιν τῆς αὐτοκεφαλίας αὐτῆς πρέπει νὰ ληφθῆ ἄνευ ψηφοφορίας καὶ ὅτι μία αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία δὲν δύναται νὰ κρίνη οἱανδήποτε ἀπόφασιν ἄλλης αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας, εἶναι ἐκτὸς πραγματικότητος.

Ἐὰν τελικῶς οὐδεμία τοπικὴ Ἐκκλησία ἀναγνωρίση τὴν πραξικοπηματικὴν ἐνέργειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἴσως ἀκυρωθῆ ἀφ’ ἑαυτῇ ἡ αὐτοκεφαλία. Δημοσιοποιοῦμεν ἀκόμη καὶ τὴν σκέψιν νὰ ἀνακαλέση τὸ Πατριαρχεῖον αὐτὴν τὴν παντάπασιν ἀπαράδεκτον αὐτοκεφαλίαν.

Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τοῦ Πατριαρχείου θὰ εἶναι ὀλιγώτερον ὀδυνηρὰ δι’ αὐτὸ ἀπὸ μίαν Συνοδικὴν κατάργησιν τῆς «γκανγκστερικῆς» αὐτῆς αὐτοκεφαλίας.

Μακαριώτατε, τὸ γεγονὸς ὅτι αἱ δύο ἁρμόδιαι Συνοδικαὶ Ἐπιτροπαὶ συναπεφάσισαν νὰ προτείνουν εἰς τὴν Ἱεραρχίαν τὴν ἀναγνώρισιν τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας («Ἑστία», 30/5/2019) θὰ ἀποδειχθῆ, κατὰ τὰ ὑπάρχοντα δεδομένα, ὡς ὄνειδος διὰ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον. Ὅταν δημοσιοποιηθῆ τὸ κείμενον αὐτῆς τῆς γνωμοδοτήσεως, θὰ ὑποστῆ τρομακτικὴν κριτικήν. Ἤδη εἰς τὸν «Ο.Τ.» ἔχουν δημοσιευθῆ τεκμηριωμέναι μελέται, αἱ ὁποῖαι καὶ μόνον αὐταί, ὡς προβλέπεται, θὰ ἀνατρέψουν ἄρδην τὴν ἐπιχειρηματολογίαν αὐτῆς τῆς προβληματικῆς, ὡς φαίνεται ἐκ τῶν προτέρων, Γνωμοδοτήσεως.

Μακαριώτατε, ἐὰν μία Πανορθόδοξος Σύνοδος καταργήση τὴν ἐν λόγῳ αὐτοκεφαλίαν (προϊὸν κοσμικῆς καταπιέσεως), τότε θὰ εἶναι «ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης» καὶ θὰ καταρρακωθῆ, ἀθεραπεύτως, τὸ κῦρος τῆς ἐν Ἑλλάδι Διοικούσης Ἐκκλησίας. Μακαριώτατε, προσέξατε.

Πηγή Ορθόδοξος Τύπος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s